Skip to main content
Despeses de personal Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Total 36.532.746 z 40.332.065
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.291.434 1.147.959 1.202.067
Venda vehicles de motor 539.692 480.602 520.580
Manteniment i reparació vehicles de motor 462.755 415.073 431.336
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 227.058 217.854 209.223
Venda i reparació motocicletes i recanvis 61.929 34.429 40.928
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 7.388.389 7.472.708 7.537.662
Intermediaris comerç 396.920 384.238 429.156
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 51.768 41.535 47.539
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 78.758 64.769 74.223
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 56.117 60.112 67.240
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 79.365 94.875 107.343
Intermediaris especialitzats venda altres productes 130.913 122.948 132.811
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 129.513 120.890 121.864
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 83.453 76.729 74.465
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 46.060 44.162 47.399
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 1.232.507 1.285.450 1.388.906
Comerç engròs fruites i hortalisses 252.155 291.114 325.593
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 149.185 151.685 160.700
Comerç engròs begudes 184.298 202.111 258.680
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 109.157 102.431 100.169
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 265.038 236.287 258.606
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 272.674 301.822 285.159
Comerç engròs articles d'ús domèstic 2.443.765 2.492.910 2.429.758
Comerç engròs tèxtils 100.134 97.601 116.701
Comerç engròs peces de vestir i calçat 388.130 407.558 372.832
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 177.628 195.723 171.577
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 79.887 88.629 81.590
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 150.581 160.240 149.993
Comerç engròs productes farmacèutics 1.060.521 1.072.241 1.097.855
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 486.883 470.918 439.210
Comerç engròs equips per a les TIC 647.661 587.328 551.920
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 348.614 297.744 273.137
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 299.047 289.583 278.784
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.150.430 1.215.981 1.192.380
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 51.074 68.869 59.533
Comerç engròs màquines eina 105.810 118.033 116.315
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 51.864 57.619 62.199
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 82.244 109.605 102.103
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 859.438 861.854 852.229
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.363.588 1.354.641 1.400.269
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 52.118 60.784 59.659
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 152.853 122.946 146.216
Comerç engròs fusta i materials construcció 333.469 332.027 339.303
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 280.900 297.252 293.771
Comerç engròs productes químics 360.910 358.412 391.367
Comerç engròs altres productes semielaborats 61.210 58.656 59.331
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 122.129 124.564 110.622
Comerç engròs no especialitzat 24.004 31.270 23.407
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 4.759.644 4.638.590 4.995.456
Comerç detall establiments no especialitzats 1.474.119 1.501.038 1.581.286
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.262.402 1.274.285 1.366.265
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 211.717 226.752 215.020
Comerç detall aliments, begudes i tabac 642.412 635.166 670.385
Comerç detall fruites i hortalisses 81.942 92.460 92.229
Comerç detall carn i productes carnis 169.290 176.919 176.706
Comerç detall peix i marisc 39.011 37.610 43.184
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 245.178 237.203 243.171
Comerç detall begudes i productes de tabac 49.437 40.755 42.948
Comerç detall altres productes alimentaris 57.554 50.219 72.147
Comerç detall carburants per a l'automoció 171.028 173.674 167.532
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 2.279.723 2.148.141 2.402.171
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 681.928 577.988 726.924
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 112.088 119.145 85.099
Comerç detall tèxtils 37.208 40.136 45.885
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 139.975 154.295 174.578
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 208.543 198.216 194.521
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 76.812 66.549 68.397
Comerç detall peces de vestir 510.473 484.431 537.983
Comerç detall calçat i articles cuir 129.882 129.019 132.888
Comerç detall productes farmacèutics 250.890 256.156 283.716
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 55.016 48.356 57.255
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 76.908 73.850 94.924
Comerç detall en parades i mercats ambulants 21.055 12.669 16.831
Comerç detall fora d'establiments 171.308 167.902 157.252
Comerç detall per correspondència i per Internet 80.435 92.734 74.753
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 90.873 75.167 82.499
Transport i emmagatzematge 4.394.456 4.560.802 4.673.989
Transport terrestre; transport per canonades 1.996.839 1.999.405 2.057.030
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 955.690 976.509 983.592
Transport mercaderies per carretera i per canonada 1.041.149 1.022.896 1.073.438
Transport marítim i per vies navegació interiors 9.783 6.742 9.837
Transport aeri 174.029 284.426 302.613
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.850.816 1.917.705 1.931.941
Dipòsit i emmagatzematge 203.563 231.860 200.264
Activitats afins al transport 1.647.253 1.685.846 1.731.678
Activitats postals i de correus 362.989 352.525 372.568
Hostaleria 3.394.959 3.277.533 3.674.676
Serveis d'allotjament 1.028.133 1.008.579 1.106.080
Hotels i allotjaments similars 872.463 844.596 939.437
Allotjaments turístics i altres de curta durada 66.528 73.868 71.702
Càmpings i altres tipus allotjaments 89.143 90.115 94.941
Serveis de menjar i begudes 2.366.826 2.268.953 2.568.596
Restaurants i establiments de menjars 1.395.456 1.342.587 1.440.015
Provisió de menjars preparats 381.962 437.501 418.910
Establiments de begudes 589.408 488.865 709.671
Informació i comunicacions 3.124.210 3.350.950 3.945.467
Edició 487.399 482.144 496.237
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 427.648 404.435 386.101
Edició programes informàtics 59.751 77.709 110.136
Cinema i vídeo; enregistrament de so 193.011 184.394 203.247
Ràdio i televisió 245.832 259.762 270.605
Telecomunicacions 468.700 481.856 926.118
Telecomunicacions per cable 318.784 315.985 724.376
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 149.916 165.871 201.743
Serveis de tecnologies de la informació 1.590.166 1.787.509 1.876.367
Serveis d'informació 139.103 155.285 172.893
Activitats immobiliàries 889.248 960.162 972.839
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 600.357 637.301 640.008
Activitats immobiliàries per compte d'altri 288.891 322.861 332.831
Activitats professionals, científiques i tècniques 4.925.229 5.495.904 5.835.392
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.569.228 1.502.674 1.762.226
Activitats jurídiques 523.390 450.560 495.562
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.045.838 1.052.114 1.266.664
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 650.068 1.003.277 1.105.791
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 1.183.312 1.370.688 1.188.453
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 830.984 1.029.841 828.219
Anàlisis i assajos tècnics 352.328 340.847 360.233
Recerca i desenvolupament 316.264 414.608 533.393
Publicitat i estudis de mercat 775.918 799.601 805.738
Publicitat 684.042 695.359 699.405
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 91.876 104.242 106.332
Altres activitats professionals i tècniques 388.512 364.668 394.564
Activitats de disseny especialitzat 56.543 57.247 49.258
Activitats de fotografia 33.546 25.858 22.723
Activitats de traducció i d'interpretació 40.085 38.500 44.388
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 258.338 243.063 278.195
Activitats veterinàries 41.927 40.389 45.227
Activitats administratives i serveis auxiliars 4.456.816 4.961.804 5.378.142
Activitats de lloguer 252.541 241.430 257.103
Lloguer vehicles de motor 63.792 60.437 67.155
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 30.411 33.480 22.982
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 158.338 147.513 166.966
Activitats relacionades amb l'ocupació 718.627 861.314 1.027.168
Agències de viatges i operadors turístics 290.951 277.281 281.498
Activitats de seguretat i investigació 390.684 467.032 423.232
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.680.953 1.550.519 1.721.017
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 129.535 148.757 187.999
Activitats de neteja 1.412.735 1.275.408 1.393.738
Activitats de jardineria 138.683 126.354 139.280
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.123.060 1.564.228 1.668.124
Activitats administratives i auxiliars oficina 116.546 125.681 149.039
Activitats de centres d'atenció telefònica 304.884 319.643 426.074
Organització convencions i fires de mostres 88.854 79.799 110.358
Altres activitats de suport a les empreses 612.776 1.039.104 982.653
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.292.750 1.307.574 1.535.788
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 175.517 176.282 195.458
Activitats de biblioteques, arxius i museus 93.485 87.388 120.236
Jocs atzar i apostes 144.582 164.780 160.926
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 879.165 879.124 1.059.168
Altres serveis 615.609 552.748 580.587
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 150.747 125.618 122.940
Reparació ordinadors i equips de comunicació 80.179 63.887 61.498
Reparació efectes personals i domèstics 70.568 61.731 61.442
Altres activitats de serveis personals 464.863 427.130 457.647
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.