Saltar al contingut principal
Eventuals
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total273.643z325.547
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes3.0152.5603.622
Venda vehicles de motor753718963
Manteniment i reparació vehicles de motor1.0991.3551.938
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor958356578
Venda i reparació motocicletes i recanvis205132142
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor19.73819.73624.534
Intermediaris comerç920541748
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls341225
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria308012
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir145151252
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos475214265
       Intermediaris especialitzats venda altres productes23785194
Comerç engròs matèries agràries i animals vius557634577
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar495278316
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells62356261
Comerç engròs aliments, begudes i tabac7.3167.79310.947
       Comerç engròs fruites i hortalisses4.0924.7127.267
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos380348601
       Comerç engròs begudes540660746
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau289171189
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments841761865
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac1.1741.1411.279
Comerç engròs articles d'ús domèstic6.5345.5895.945
       Comerç engròs tèxtils275385655
       Comerç engròs peces de vestir i calçat2.1001.9272.669
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió313165136
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja283216119
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica335586334
       Comerç engròs productes farmacèutics597961905
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic2.6311.3491.127
Comerç engròs equips per a les TIC1.2038131.139
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes567326676
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions636488463
Comerç engròs altra maquinària i equips1.3571.8602.105
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles135134130
       Comerç engròs màquines eina80146120
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils15212275
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina171327393
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips8191.1311.388
Altres tipus comerç engròs especialitzat1.8142.2452.892
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos8610582
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics141168256
       Comerç engròs fusta i materials construcció445646790
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció406500793
       Comerç engròs productes químics256295373
       Comerç engròs altres productes semielaborats78122124
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig403409475
Comerç engròs no especialitzat37259180
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes30.45735.19238.134
Comerç detall establiments no especialitzats7.4859.5398.377
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats6.2377.9587.223
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.2481.5821.154
Comerç detall aliments, begudes i tabac4.9635.7277.285
       Comerç detall fruites i hortalisses9211.1701.229
       Comerç detall carn i productes carnis8241.0331.105
       Comerç detall peix i marisc23797496
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria2.1352.7242.449
       Comerç detall begudes i productes de tabac253132474
       Comerç detall altres productes alimentaris5935701.532
Comerç detall carburants per a l'automoció8649721.006
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic16.00817.73220.451
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous5.3035.2756.369
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics5291.058463
       Comerç detall tèxtils173338210
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre5666811.460
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.5561.5611.078
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria591590783
       Comerç detall peces de vestir4.4705.0775.346
       Comerç detall calçat i articles cuir9361.4402.227
       Comerç detall productes farmacèutics903701951
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà198388314
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics7846231.249
Comerç detall en parades i mercats ambulants20469176
Comerç detall fora d'establiments9331.153839
       Comerç detall per correspondència i per Internet294432412
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments639721427
Transport i emmagatzematge17.57420.91022.697
Transport terrestre; transport per canonades9.4419.89711.527
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera4.4024.5915.109
       Transport mercaderies per carretera i per canonada5.0395.3066.418
Transport marítim i per vies navegació interiors157154183
Transport aeri9321.4791.110
Emmagatzematge i activitats afins al transport4.8686.7387.400
       Dipòsit i emmagatzematge634901814
       Activitats afins al transport4.2345.8376.586
Activitats postals i de correus2.1752.6422.478
Hostaleria53.85455.11958.130
Serveis d'allotjament12.56713.63615.156
       Hotels i allotjaments similars10.60911.55713.152
       Allotjaments turístics i altres de curta durada786956897
       Càmpings i altres tipus allotjaments1.1721.1221.107
Serveis de menjar i begudes41.28741.48342.974
       Restaurants i establiments de menjars22.98122.24922.364
       Provisió de menjars preparats4.7456.4445.879
       Establiments de begudes13.56112.79114.731
Informació i comunicacions7.8748.6217.695
Edició516485464
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició448446407
       Edició programes informàtics693956
Cinema i vídeo; enregistrament de so2.3392.7691.492
Ràdio i televisió601409249
Telecomunicacions505850573
       Telecomunicacions per cable4810273
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres458748499
Serveis de tecnologies de la informació3.3963.6324.417
Serveis d'informació516477501
Activitats immobiliàries2.5092.1172.926
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi1.4451.4141.539
       Activitats immobiliàries per compte d'altri1.0647031.387
Activitats professionals, científiques i tècniques22.14324.65723.676
Activitats jurídiques i de comptabilitat2.8623.2624.239
       Activitats jurídiques1.2038111.247
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal1.6592.4512.992
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial1.3693.2741.990
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques5.9086.6004.661
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria3.7215.0833.235
       Anàlisis i assajos tècnics2.1871.5161.426
Recerca i desenvolupament1.6643.0825.348
Publicitat i estudis de mercat7.7316.1605.029
       Publicitat7.0654.7904.246
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública6661.371784
Altres activitats professionals i tècniques2.1831.9061.997
       Activitats de disseny especialitzat163171258
       Activitats de fotografia71187181
       Activitats de traducció i d'interpretació207353350
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa1.7421.1961.209
Activitats veterinàries426373412
Activitats administratives i serveis auxiliars93.08097.020116.572
Activitats de lloguer1.2641.3371.620
       Lloguer vehicles de motor136206400
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual485450340
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles643681880
Activitats relacionades amb l'ocupació39.69737.25046.776
Agències de viatges i operadors turístics1.8221.790866
Activitats de seguretat i investigació2.8695.7326.472
Serveis a edificis i activitats de jardineria30.73533.97737.136
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions4.5165.0656.068
       Activitats de neteja25.39527.76829.750
       Activitats de jardineria8241.1441.319
Activitats administratives d'oficina i auxiliars16.69216.93423.703
       Activitats administratives i auxiliars oficina5725031.802
       Activitats de centres d'atenció telefònica6.9596.1847.683
       Organització convencions i fires de mostres1.0991.9471.039
       Altres activitats de suport a les empreses8.0638.29913.178
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment17.14317.01121.919
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles5.6314.9526.769
Activitats de biblioteques, arxius i museus1.0331.3111.695
Jocs atzar i apostes691712682
Activitats esportives, recreatives i entreteniment9.78810.03612.772
Altres serveis6.2564.8095.642
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics1.158949961
       Reparació ordinadors i equips de comunicació720412535
       Reparació efectes personals i domèstics438537426
Altres activitats de serveis personals5.0983.8604.681

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. Per a més informació consulteu l'apartat Sectorització de la metodologia.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)