Saltar al contingut principal
No assalariats
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total326.571z308.281
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes8.6649.3767.818
Venda vehicles de motor1.7021.8991.159
Manteniment i reparació vehicles de motor5.3726.0895.667
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.029913648
Venda i reparació motocicletes i recanvis562474344
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor26.01227.63125.373
Intermediaris comerç9.4919.5629.099
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls1.2951.4091.334
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria1.7131.8071.818
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.8691.5961.440
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos2.3662.6212.582
       Intermediaris especialitzats venda altres productes2.2482.1281.924
Comerç engròs matèries agràries i animals vius697808778
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar441417337
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells256391441
Comerç engròs aliments, begudes i tabac4.2024.6833.670
       Comerç engròs fruites i hortalisses8331.163604
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos806769531
       Comerç engròs begudes780643674
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau203143167
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments9371.117835
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac643849859
Comerç engròs articles d'ús domèstic5.2245.9515.538
       Comerç engròs tèxtils269526444
       Comerç engròs peces de vestir i calçat1.0841.5201.130
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió752519512
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja661376487
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica339341584
       Comerç engròs productes farmacèutics324512360
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic1.7952.1562.021
Comerç engròs equips per a les TIC379588362
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes216513183
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions16375179
Comerç engròs altra maquinària i equips2.9132.0162.197
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles210113106
       Comerç engròs màquines eina205201271
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils108104105
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina151117141
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips2.2391.4811.574
Altres tipus comerç engròs especialitzat2.7923.3933.157
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos828692
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics119149205
       Comerç engròs fusta i materials construcció5461.3451.214
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció634360641
       Comerç engròs productes químics409725388
       Comerç engròs altres productes semielaborats17485107
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig827642511
Comerç engròs no especialitzat315631572
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes74.65472.91764.167
Comerç detall establiments no especialitzats5.5375.4046.402
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats4.0494.0055.455
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.4881.399946
Comerç detall aliments, begudes i tabac21.01119.99217.483
       Comerç detall fruites i hortalisses3.3893.2252.283
       Comerç detall carn i productes carnis6.5155.7584.419
       Comerç detall peix i marisc1.6361.7501.689
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria5.4915.4005.259
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.7831.6561.471
       Comerç detall altres productes alimentaris2.1972.2032.362
Comerç detall carburants per a l'automoció230228219
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic39.10639.25432.721
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous10.35711.1809.295
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.6601.538810
       Comerç detall tèxtils2.1811.5702.261
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre2.8683.6122.832
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic4.1504.0812.423
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria2.9682.4472.445
       Comerç detall peces de vestir7.8497.7876.658
       Comerç detall calçat i articles cuir1.8031.5781.539
       Comerç detall productes farmacèutics3.0393.2972.879
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà1.0131.1331.069
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics1.2181.031511
Comerç detall en parades i mercats ambulants7.0026.5076.232
Comerç detall fora d'establiments1.7681.5331.111
       Comerç detall per correspondència i per Internet750595556
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments1.018937555
Transport i emmagatzematge36.18934.90333.541
Transport terrestre; transport per canonades31.88131.54831.130
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera11.99012.18512.190
       Transport mercaderies per carretera i per canonada19.89119.36418.940
Transport marítim i per vies navegació interiors232123
Transport aeri201430
Emmagatzematge i activitats afins al transport3.1402.5251.615
       Dipòsit i emmagatzematge145100154
       Activitats afins al transport2.9942.4251.461
Activitats postals i de correus1.126795743
Hostaleria47.02745.53940.601
Serveis d'allotjament2.9522.5972.218
       Hotels i allotjaments similars1.451894737
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.2161.5521.306
       Càmpings i altres tipus allotjaments286151175
Serveis de menjar i begudes44.07442.94238.383
       Restaurants i establiments de menjars15.15015.78911.294
       Provisió de menjars preparats1.7541.5252.309
       Establiments de begudes27.17025.62724.780
Informació i comunicacions9.02310.9028.320
Edició1.5521.6061.171
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició1.3141.402994
       Edició programes informàtics238204177
Cinema i vídeo; enregistrament de so6281.297854
Ràdio i televisió120383171
Telecomunicacions738750653
       Telecomunicacions per cable74351
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres730707602
Serveis de tecnologies de la informació5.5556.4094.790
Serveis d'informació430458682
Activitats immobiliàries14.90121.05220.586
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi9.20716.07715.021
       Activitats immobiliàries per compte d'altri5.6944.9755.565
Activitats professionals, científiques i tècniques58.87958.03353.846
Activitats jurídiques i de comptabilitat24.14022.87819.601
       Activitats jurídiques14.68613.25011.713
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal9.4539.6297.888
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial2.0062.2532.305
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques14.55415.66015.251
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria14.04614.11213.980
       Anàlisis i assajos tècnics5081.5481.271
Recerca i desenvolupament7565841.073
Publicitat i estudis de mercat5.4825.3864.853
       Publicitat5.0814.8484.466
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública402537387
Altres activitats professionals i tècniques10.84510.1119.598
       Activitats de disseny especialitzat2.7031.7351.523
       Activitats de fotografia1.6001.7691.805
       Activitats de traducció i d'interpretació2.1322.0472.195
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa4.4104.5604.076
Activitats veterinàries1.0951.1611.164
Activitats administratives i serveis auxiliars21.19924.27620.368
Activitats de lloguer2.3932.4092.007
       Lloguer vehicles de motor266360262
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual601606793
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles1.5271.444953
Activitats relacionades amb l'ocupació149439634
Agències de viatges i operadors turístics1.2131.7801.240
Activitats de seguretat i investigació337227260
Serveis a edificis i activitats de jardineria4.4734.9372.943
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions598650
       Activitats de neteja2.6273.1211.328
       Activitats de jardineria1.7871.7301.565
Activitats administratives d'oficina i auxiliars12.63314.48413.284
       Activitats administratives i auxiliars oficina9711.0411.153
       Activitats de centres d'atenció telefònica182511
       Organització convencions i fires de mostres6831.011817
       Altres activitats de suport a les empreses10.96212.40711.304
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment9.34611.72314.118
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles5.0475.3566.727
Activitats de biblioteques, arxius i museus223639706
Jocs atzar i apostes981851895
Activitats esportives, recreatives i entreteniment3.0954.8775.790
Altres serveis20.67720.03119.543
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics3.6744.7124.044
       Reparació ordinadors i equips de comunicació7751.4821.337
       Reparació efectes personals i domèstics2.8993.2302.707
Altres activitats de serveis personals17.00415.31915.499

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. Per a més informació consulteu l'apartat Sectorització de la metodologia.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte seleccionat No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)