Saltar al contingut principal
Volum de negoci
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes11.348.72512.096.64613.407.603
Venda vehicles de motor7.110.1538.006.4419.570.375
Manteniment i reparació vehicles de motor1.630.6941.514.0211.653.104
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor2.086.2952.126.0411.768.443
Venda i reparació motocicletes i recanvis521.582450.142415.681
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor75.421.39478.807.53780.438.738
Intermediaris comerç1.203.3951.286.2021.452.235
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls136.766135.265178.390
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria202.589201.339211.209
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir190.136262.692245.385
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos292.997324.346406.421
       Intermediaris especialitzats venda altres productes380.907362.560410.830
Comerç engròs matèries agràries i animals vius4.013.4653.838.8983.745.758
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.642.9112.468.4522.445.460
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.370.5551.370.4451.300.298
Comerç engròs aliments, begudes i tabac18.202.03019.038.05318.819.274
       Comerç engròs fruites i hortalisses3.748.5433.672.1964.383.348
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos3.324.0213.067.7253.189.784
       Comerç engròs begudes2.386.1072.658.0362.975.443
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.865.6301.977.3271.932.971
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.464.7443.678.0353.094.730
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac3.412.9853.984.7343.242.999
Comerç engròs articles d'ús domèstic20.716.70221.095.88421.250.336
       Comerç engròs tèxtils839.346920.1341.131.978
       Comerç engròs peces de vestir i calçat3.342.7733.659.3253.646.057
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió2.274.6532.381.5682.035.924
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja668.873691.850663.275
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.195.7391.295.5991.396.008
       Comerç engròs productes farmacèutics8.340.0168.468.6918.759.509
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic4.055.3013.678.7183.617.586
Comerç engròs equips per a les TIC4.640.9214.900.2835.296.229
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2.889.8453.014.1893.349.170
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.751.0761.886.0941.947.059
Comerç engròs altra maquinària i equips7.038.0917.885.1008.398.943
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles365.294502.205437.401
       Comerç engròs màquines eina586.684774.898827.812
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils299.454338.105428.641
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina369.485480.486464.924
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips5.417.1745.789.4066.240.164
Altres tipus comerç engròs especialitzat19.452.94220.478.26221.282.511
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos6.940.3547.222.4977.060.285
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.767.4221.431.9431.972.050
       Comerç engròs fusta i materials construcció2.413.3062.467.9312.575.799
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.631.7171.784.3381.952.526
       Comerç engròs productes químics4.532.7684.844.9055.341.720
       Comerç engròs altres productes semielaborats690.807790.081850.178
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.476.5691.936.5661.529.953
Comerç engròs no especialitzat153.848284.855193.452
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes36.764.69935.924.97737.814.434
Comerç detall establiments no especialitzats12.732.68812.803.85213.297.859
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats11.119.40111.261.72411.835.348
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.613.2871.542.1281.462.510
Comerç detall aliments, begudes i tabac5.302.4374.866.3994.985.292
       Comerç detall fruites i hortalisses540.996714.160640.826
       Comerç detall carn i productes carnis1.229.4661.050.7111.006.367
       Comerç detall peix i marisc377.348291.638404.252
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria814.648828.838837.420
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.918.7441.627.7011.617.426
       Comerç detall altres productes alimentaris421.235353.350479.001
Comerç detall carburants per a l'automoció2.886.6322.677.5492.338.460
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic14.133.73514.006.63515.663.022
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous3.587.7883.439.7454.147.761
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics926.759987.423634.135
       Comerç detall tèxtils204.306199.894253.547
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre862.8821.031.1401.101.482
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.282.3401.323.9871.267.135
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria575.129515.388562.332
       Comerç detall peces de vestir3.183.0613.044.4303.859.973
       Comerç detall calçat i articles cuir671.568685.289749.439
       Comerç detall productes farmacèutics2.192.0902.126.0472.272.599
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà215.642213.073284.347
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics432.170440.218530.273
Comerç detall en parades i mercats ambulants295.239261.071247.719
Comerç detall fora d'establiments1.413.9691.309.4721.282.082
       Comerç detall per correspondència i per Internet736.567738.756756.601
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments677.402570.716525.481
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte seleccionat Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)