Skip to main content
Volum de negoci Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 11.348.725 12.096.646 13.407.603
Venda vehicles de motor 7.110.153 8.006.441 9.570.375
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.630.694 1.514.021 1.653.104
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 2.086.295 2.126.041 1.768.443
Venda i reparació motocicletes i recanvis 521.582 450.142 415.681
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 75.421.394 78.807.537 80.438.738
Intermediaris comerç 1.203.395 1.286.202 1.452.235
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 136.766 135.265 178.390
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 202.589 201.339 211.209
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 190.136 262.692 245.385
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 292.997 324.346 406.421
Intermediaris especialitzats venda altres productes 380.907 362.560 410.830
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.013.465 3.838.898 3.745.758
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.642.911 2.468.452 2.445.460
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.370.555 1.370.445 1.300.298
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 18.202.030 19.038.053 18.819.274
Comerç engròs fruites i hortalisses 3.748.543 3.672.196 4.383.348
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.324.021 3.067.725 3.189.784
Comerç engròs begudes 2.386.107 2.658.036 2.975.443
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.865.630 1.977.327 1.932.971
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.464.744 3.678.035 3.094.730
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.412.985 3.984.734 3.242.999
Comerç engròs articles d'ús domèstic 20.716.702 21.095.884 21.250.336
Comerç engròs tèxtils 839.346 920.134 1.131.978
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.342.773 3.659.325 3.646.057
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.274.653 2.381.568 2.035.924
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 668.873 691.850 663.275
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.195.739 1.295.599 1.396.008
Comerç engròs productes farmacèutics 8.340.016 8.468.691 8.759.509
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 4.055.301 3.678.718 3.617.586
Comerç engròs equips per a les TIC 4.640.921 4.900.283 5.296.229
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.889.845 3.014.189 3.349.170
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.751.076 1.886.094 1.947.059
Comerç engròs altra maquinària i equips 7.038.091 7.885.100 8.398.943
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 365.294 502.205 437.401
Comerç engròs màquines eina 586.684 774.898 827.812
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 299.454 338.105 428.641
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 369.485 480.486 464.924
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 5.417.174 5.789.406 6.240.164
Altres tipus comerç engròs especialitzat 19.452.942 20.478.262 21.282.511
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 6.940.354 7.222.497 7.060.285
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.767.422 1.431.943 1.972.050
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.413.306 2.467.931 2.575.799
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.631.717 1.784.338 1.952.526
Comerç engròs productes químics 4.532.768 4.844.905 5.341.720
Comerç engròs altres productes semielaborats 690.807 790.081 850.178
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.476.569 1.936.566 1.529.953
Comerç engròs no especialitzat 153.848 284.855 193.452
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 36.764.699 35.924.977 37.814.434
Comerç detall establiments no especialitzats 12.732.688 12.803.852 13.297.859
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 11.119.401 11.261.724 11.835.348
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.613.287 1.542.128 1.462.510
Comerç detall aliments, begudes i tabac 5.302.437 4.866.399 4.985.292
Comerç detall fruites i hortalisses 540.996 714.160 640.826
Comerç detall carn i productes carnis 1.229.466 1.050.711 1.006.367
Comerç detall peix i marisc 377.348 291.638 404.252
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 814.648 828.838 837.420
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.918.744 1.627.701 1.617.426
Comerç detall altres productes alimentaris 421.235 353.350 479.001
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.886.632 2.677.549 2.338.460
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 14.133.735 14.006.635 15.663.022
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 3.587.788 3.439.745 4.147.761
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 926.759 987.423 634.135
Comerç detall tèxtils 204.306 199.894 253.547
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 862.882 1.031.140 1.101.482
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.282.340 1.323.987 1.267.135
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 575.129 515.388 562.332
Comerç detall peces de vestir 3.183.061 3.044.430 3.859.973
Comerç detall calçat i articles cuir 671.568 685.289 749.439
Comerç detall productes farmacèutics 2.192.090 2.126.047 2.272.599
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 215.642 213.073 284.347
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 432.170 440.218 530.273
Comerç detall en parades i mercats ambulants 295.239 261.071 247.719
Comerç detall fora d'establiments 1.413.969 1.309.472 1.282.082
Comerç detall per correspondència i per Internet 736.567 738.756 756.601
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 677.402 570.716 525.481
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.