Saltar al contingut principal
Vendes a l'engròs i al detall
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszzz
Venda vehicles de motor6.619.4337.585.4609.207.040
Manteniment i reparació vehicles de motorzzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.991.8832.060.2371.716.401
Venda i reparació motocicletes i recanviszzz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzzz
Intermediaris comerçzzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszzz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazzz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszzz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszzz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.977.3743.825.4503.737.944
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.610.2882.457.6042.439.604
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.367.0861.367.8451.298.341
Comerç engròs aliments, begudes i tabac18.144.22718.992.50918.790.229
       Comerç engròs fruites i hortalisses3.740.5433.665.0384.371.861
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos3.313.4483.064.3023.186.072
       Comerç engròs begudes2.377.3342.650.1742.968.712
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.850.5741.962.9191.928.870
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.452.0943.673.8983.091.734
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac3.410.2343.976.1773.242.980
Comerç engròs articles d'ús domèstic20.611.65520.977.53621.184.869
       Comerç engròs tèxtils837.066917.5391.131.978
       Comerç engròs peces de vestir i calçat3.335.7403.649.7233.641.830
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió2.259.2422.369.5012.031.326
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja668.392690.774662.884
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.193.8881.294.2551.395.031
       Comerç engròs productes farmacèutics8.291.9368.400.5858.721.486
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic4.025.3923.655.1593.600.334
Comerç engròs equips per a les TIC4.524.2864.791.8725.208.062
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2.780.8982.912.1143.269.805
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.743.3881.879.7571.938.256
Comerç engròs altra maquinària i equips6.915.3347.738.1678.242.274
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles348.106482.023422.843
       Comerç engròs màquines eina581.619770.376819.551
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils290.360329.658418.932
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina345.127455.232436.830
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips5.350.1225.700.8786.144.118
Altres tipus comerç engròs especialitzat19.353.01120.440.59521.249.866
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos6.933.2297.222.3437.056.258
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.760.2651.429.7131.971.121
       Comerç engròs fusta i materials construcció2.385.1542.459.9722.563.718
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.627.6011.781.8411.951.016
       Comerç engròs productes químics4.505.3634.831.0025.336.554
       Comerç engròs altres productes semielaborats685.095783.264843.271
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.456.3041.932.4611.527.927
Comerç engròs no especialitzat153.628282.678192.433
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes36.673.69135.857.83437.715.844
Comerç detall establiments no especialitzats12.726.08812.797.30913.273.874
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats11.116.40311.258.72411.816.633
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.609.6851.538.5841.457.242
Comerç detall aliments, begudes i tabac5.293.7214.857.5054.975.055
       Comerç detall fruites i hortalisses540.996713.879639.929
       Comerç detall carn i productes carnis1.227.5981.050.7111.006.345
       Comerç detall peix i marisc377.348291.418404.209
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria810.922824.506832.502
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.916.5841.623.8771.616.171
       Comerç detall altres productes alimentaris420.273353.114475.900
Comerç detall carburants per a l'automoció2.846.8862.656.6892.312.721
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic14.101.94013.985.13215.629.945
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous3.581.2983.433.4474.133.043
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics925.338985.259628.080
       Comerç detall tèxtils203.028197.906253.547
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre855.9031.030.8001.101.143
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.274.4271.323.9871.263.529
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria571.047512.537561.693
       Comerç detall peces de vestir3.180.7833.037.6253.852.548
       Comerç detall calçat i articles cuir671.568684.925749.414
       Comerç detall productes farmacèutics2.191.6102.125.9482.272.599
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà215.604212.480284.347
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics431.334440.218530.002
Comerç detall en parades i mercats ambulants295.239261.071247.719
Comerç detall fora d'establiments1.409.8191.300.1281.276.530
       Comerç detall per correspondència i per Internet735.244737.472756.131
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments674.575562.656520.400
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)