Saltar al contingut principal
Compres de mercaderies
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszzz
Venda vehicles de motor5.633.0436.861.3628.304.368
Manteniment i reparació vehicles de motorzzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.423.6481.567.1961.296.319
Venda i reparació motocicletes i recanviszzz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzzz
Intermediaris comerçzzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszzz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazzz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszzz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszzz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.470.0713.352.4163.237.898
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.259.3932.164.5132.126.694
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.210.6781.187.9021.111.204
Comerç engròs aliments, begudes i tabac14.230.09315.089.78414.382.424
       Comerç engròs fruites i hortalisses2.867.5062.831.0213.297.724
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos2.712.1402.500.4072.580.977
       Comerç engròs begudes1.831.5952.046.6332.149.766
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.444.0941.549.1151.583.943
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments2.577.8132.885.1142.193.112
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac2.796.9443.277.4942.576.901
Comerç engròs articles d'ús domèstic13.458.35313.658.77713.975.491
       Comerç engròs tèxtils544.529599.087722.085
       Comerç engròs peces de vestir i calçat1.819.1202.084.7772.132.666
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.757.9201.818.0621.566.397
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja459.045466.342451.088
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica644.827701.675809.145
       Comerç engròs productes farmacèutics5.521.0285.573.4495.909.737
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic2.711.8852.415.3842.384.374
Comerç engròs equips per a les TIC3.594.3233.928.9434.439.751
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2.386.9162.596.2552.998.879
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.207.4071.332.6871.440.872
Comerç engròs altra maquinària i equips4.471.9165.198.9405.626.016
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles251.384366.560318.249
       Comerç engròs màquines eina377.704521.484581.235
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils179.603214.895272.921
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina199.971284.008288.217
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips3.463.2543.811.9934.165.392
Altres tipus comerç engròs especialitzat15.656.81116.701.18017.153.552
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos6.221.8486.618.4646.375.677
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.444.9671.159.7531.613.532
       Comerç engròs fusta i materials construcció1.739.9451.726.2351.802.016
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.078.8791.223.5961.358.891
       Comerç engròs productes químics3.551.8243.783.6704.148.377
       Comerç engròs altres productes semielaborats501.043593.093678.905
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.118.3041.596.3711.176.154
Comerç engròs no especialitzat95.480170.934110.602
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes25.291.22224.825.87926.133.473
Comerç detall establiments no especialitzats9.551.6469.602.83110.039.951
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats8.456.9138.571.3359.052.408
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.094.7331.031.496987.543
Comerç detall aliments, begudes i tabac3.668.5693.306.8853.411.292
       Comerç detall fruites i hortalisses378.303504.764434.471
       Comerç detall carn i productes carnis763.613659.680619.726
       Comerç detall peix i marisc279.717206.937296.449
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria248.017257.599291.936
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.720.9631.460.4621.460.555
       Comerç detall altres productes alimentaris277.956217.443308.156
Comerç detall carburants per a l'automoció2.509.0082.326.6401.994.922
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic8.531.1348.580.7039.692.483
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous2.011.7871.959.4792.511.484
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics679.463731.459478.931
       Comerç detall tèxtils107.656107.902137.430
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre570.636675.322711.304
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic760.604791.312772.975
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria390.814355.076389.267
       Comerç detall peces de vestir1.722.2941.682.3672.190.728
       Comerç detall calçat i articles cuir362.037381.220417.319
       Comerç detall productes farmacèutics1.558.6681.508.5091.588.445
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà110.756113.622152.395
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics256.420274.434342.204
Comerç detall en parades i mercats ambulants162.910158.403134.370
Comerç detall fora d'establiments867.955850.416860.455
       Comerç detall per correspondència i per Internet470.983499.072564.180
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments396.972351.344296.276
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)