Skip to main content

Marge comercial brut sobre vendes (%) 

Marge comercial brut sobre vendes (%)
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszzz
Venda vehicles de motor13,812,612,2
Manteniment i reparació vehicles de motorzzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor28,624,924,4
Venda i reparació motocicletes i recanviszzz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzzz
Intermediaris comerçzzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszzz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazzz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszzz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszzz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius12,713,413,5
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar13,413,412,7
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells11,413,515,1
Comerç engròs aliments, begudes i tabac21,820,623,8
       Comerç engròs fruites i hortalisses23,222,724,8
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos18,618,618,9
       Comerç engròs begudes23,223,028,0
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau22,920,418,7
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments25,421,829,7
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac18,317,721,1
Comerç engròs articles d'ús domèstic34,735,934,6
       Comerç engròs tèxtils35,835,035,4
       Comerç engròs peces de vestir i calçat45,946,143,4
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió21,723,823,1
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja30,532,031,8
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica47,046,042,2
       Comerç engròs productes farmacèutics33,534,632,6
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic32,033,634,3
Comerç engròs equips per a les TIC20,618,616,1
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes13,911,610,2
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions31,229,426,1
Comerç engròs altra maquinària i equips34,733,332,3
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles26,225,125,0
       Comerç engròs màquines eina35,332,530,2
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils38,536,935,9
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina41,037,834,3
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips34,633,532,7
Altres tipus comerç engròs especialitzat19,119,019,8
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos10,08,910,0
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics17,519,617,5
       Comerç engròs fusta i materials construcció27,930,831,6
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció33,232,831,1
       Comerç engròs productes químics21,222,022,8
       Comerç engròs altres productes semielaborats28,124,620,8
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig22,818,822,6
Comerç engròs no especialitzat38,642,743,4
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes30,931,031,1
Comerç detall establiments no especialitzats24,825,224,7
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats23,624,023,7
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats33,034,133,4
Comerç detall aliments, begudes i tabac30,731,931,6
       Comerç detall fruites i hortalisses30,429,232,1
       Comerç detall carn i productes carnis37,937,139,0
       Comerç detall peix i marisc25,828,926,7
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria69,469,064,8
       Comerç detall begudes i productes de tabac10,29,99,5
       Comerç detall altres productes alimentaris33,838,435,7
Comerç detall carburants per a l'automoció11,712,313,9
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic39,339,138,4
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous43,043,639,5
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics26,826,324,7
       Comerç detall tèxtils48,546,248,5
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre34,135,636,7
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic39,640,439,8
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria30,831,430,1
       Comerç detall peces de vestir45,845,043,6
       Comerç detall calçat i articles cuir45,744,944,1
       Comerç detall productes farmacèutics29,329,130,1
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà48,547,146,4
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics38,635,935,6
Comerç detall en parades i mercats ambulants45,139,745,8
Comerç detall fora d'establiments38,135,033,6
       Comerç detall per correspondència i per Internet35,432,827,1
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments41,137,843,0
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.
up
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)