Saltar al contingut principal
Índex

Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Altres serveisVenda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses10.34012.238
Nombre d'establiments11.83213.122
Persones ocupades44.11448.396
Ingressos d'explotació13.845.50416.173.799
Volum de negoci13.407.60315.706.012
Treballs realitzats per a l'actiu4.4482.854
Subvencions a l'explotació2.4464.628
Resta d'ingressos d'explotació431.008460.306
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies234.056234.241
Variació existències productes acabats i en curs26.948-73.611
Despeses d'explotació13.551.61015.693.656
Consum de mercaderies9.712.84511.315.758
Consum de primeres matèries i altres proveïments933.817949.483
Treballs realitzats per altres empreses156.150221.525
Despeses de personal1.202.9761.300.733
       Sous i salaris943.0321.019.765
       Càrregues socials i altres despeses de personal259.944280.968
Despeses en serveis exteriors1.135.2541.399.801
Dotacions per a amortitzacions83.91295.546
Resta de despeses d'explotació326.655410.811
Inversió bruta en actius materials152.821159.103
Inversió bruta en actius intangibles3.5058.119
Resultat de l'exercici200.468233.019
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses41.60146.538
Nombre d'establiments46.51249.557
Persones ocupades213.091219.659
Ingressos d'explotació81.939.01690.394.820
Volum de negoci80.438.73888.844.987
Treballs realitzats per a l'actiu39.74889.599
Subvencions a l'explotació48.28162.661
Resta d'ingressos d'explotació1.412.2481.397.573
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies468.969326.470
Variació existències productes acabats i en curs98.257112.253
Despeses d'explotació79.038.36787.383.379
Consum de mercaderies58.545.87564.853.203
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.239.5791.591.841
Treballs realitzats per altres empreses1.214.9761.402.639
Despeses de personal7.538.5317.860.606
       Sous i salaris6.019.0956.260.363
       Càrregues socials i altres despeses de personal1.519.4361.600.243
Despeses en serveis exteriors9.331.50810.196.742
Dotacions per a amortitzacions775.854992.323
Resta de despeses d'explotació392.043486.025
Inversió bruta en actius materials1.041.3351.163.741
Inversió bruta en actius intangibles119.060158.188
Resultat de l'exercici2.191.4642.793.320
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses71.85678.840
Nombre d'establiments90.22193.484
Persones ocupades284.384306.596
Ingressos d'explotació38.551.04940.128.460
Volum de negoci37.814.43439.360.517
Treballs realitzats per a l'actiu22.31926.920
Subvencions a l'explotació16.77315.064
Resta d'ingressos d'explotació697.523725.959
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies137.650183.590
Variació existències productes acabats i en curs28.90538.429
Despeses d'explotació36.712.03738.341.555
Consum de mercaderies25.998.51127.201.505
Consum de primeres matèries i altres proveïments271.713242.678
Treballs realitzats per altres empreses145.107157.871
Despeses de personal4.998.0905.183.456
       Sous i salaris3.906.7223.994.156
       Càrregues socials i altres despeses de personal1.091.3681.189.300
Despeses en serveis exteriors4.354.8124.628.158
Dotacions per a amortitzacions642.140674.508
Resta de despeses d'explotació301.664253.380
Inversió bruta en actius materials577.785607.965
Inversió bruta en actius intangibles58.44787.338
Resultat de l'exercici924.302624.291
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses37.58640.258
Nombre d'establiments40.47341.655
Persones ocupades155.808159.893
Ingressos d'explotació23.310.96823.725.403
Volum de negoci21.437.36522.404.402
Treballs realitzats per a l'actiu11.88418.193
Subvencions a l'explotació1.385.554869.251
Resta d'ingressos d'explotació476.165433.557
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies21.41416.867
Variació existències productes acabats i en curs9.9911.779
Despeses d'explotació21.737.33221.844.813
Consum de mercaderies72.880328.617
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.618.9922.757.235
Treballs realitzats per altres empreses7.281.2676.831.260
Despeses de personal4.676.2124.706.430
       Sous i salaris3.680.4513.656.685
       Càrregues socials i altres despeses de personal995.7611.049.745
Despeses en serveis exteriors5.000.3875.354.035
Dotacions per a amortitzacions1.072.5011.052.681
Resta de despeses d'explotació1.015.093814.554
Inversió bruta en actius materials1.436.5831.076.519
Inversió bruta en actius intangibles121.08194.712
Resultat de l'exercici1.140.7941.198.039
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Hostaleria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses43.52649.485
Nombre d'establiments47.97650.893
Persones ocupades214.768239.590
Ingressos d'explotació12.314.08513.236.580
Volum de negoci12.095.44612.994.321
Treballs realitzats per a l'actiu4.1231.904
Subvencions a l'explotació18.83419.144
Resta d'ingressos d'explotació195.682221.212
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies19.28018.500
Variació existències productes acabats i en curs6.18210.628
Despeses d'explotació11.345.18812.099.542
Consum de mercaderies131.316105.249
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.822.6253.992.620
Treballs realitzats per altres empreses187.390280.746
Despeses de personal3.677.4453.892.455
       Sous i salaris2.853.6453.020.897
       Càrregues socials i altres despeses de personal823.800871.559
Despeses en serveis exteriors2.895.7323.178.858
Dotacions per a amortitzacions499.385531.488
Resta de despeses d'explotació131.296118.126
Inversió bruta en actius materials405.139626.524
Inversió bruta en actius intangibles27.89440.005
Resultat de l'exercici464.895484.037
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Informació i comunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses13.36115.535
Nombre d'establiments14.27015.275
Persones ocupades83.38490.211
Ingressos d'explotació14.266.55714.706.198
Volum de negoci13.200.17113.897.683
Treballs realitzats per a l'actiu195.499207.307
Subvencions a l'explotació614.705352.827
Resta d'ingressos d'explotació256.182248.381
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies7.477-7.337
Variació existències productes acabats i en curs13.04081.066
Despeses d'explotació13.549.31813.780.269
Consum de mercaderies1.469.6631.529.552
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.406.9601.147.976
Treballs realitzats per altres empreses1.939.0222.053.735
Despeses de personal3.945.5683.911.578
       Sous i salaris3.196.5913.101.033
       Càrregues socials i altres despeses de personal748.977810.545
Despeses en serveis exteriors3.568.0483.777.633
Dotacions per a amortitzacions991.6531.102.724
Resta de despeses d'explotació228.404257.071
Inversió bruta en actius materials460.299506.480
Inversió bruta en actius intangibles566.689639.920
Resultat de l'exercici360.864505.301
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses31.97543.304
Nombre d'establiments33.16643.507
Persones ocupades50.50160.086
Ingressos d'explotació6.671.5416.473.389
Volum de negoci6.112.7346.036.593
Treballs realitzats per a l'actiu36.16761.386
Subvencions a l'explotació69.35971.096
Resta d'ingressos d'explotació453.282304.314
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-7.590-116.706
Variació existències productes acabats i en curs-130.817-75.751
Despeses d'explotació4.700.3634.691.724
Consum de mercaderies249.485292.064
Consum de primeres matèries i altres proveïments56.884179.312
Treballs realitzats per altres empreses176.101170.328
Despeses de personal974.481982.525
       Sous i salaris797.366807.865
       Càrregues socials i altres despeses de personal177.114174.660
Despeses en serveis exteriors1.722.3841.783.396
Dotacions per a amortitzacions1.034.5851.088.468
Resta de despeses d'explotació486.443195.630
Inversió bruta en actius materials1.182.2202.134.892
Inversió bruta en actius intangibles27.81218.085
Resultat de l'exercici1.536.7211.297.609
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats professionals, científiques i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses67.40076.786
Nombre d'establiments69.64175.221
Persones ocupades199.780205.525
Ingressos d'explotació18.268.16518.502.958
Volum de negoci16.926.30516.957.707
Treballs realitzats per a l'actiu150.786124.525
Subvencions a l'explotació825.897828.640
Resta d'ingressos d'explotació365.178592.086
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies133.5176.746
Variació existències productes acabats i en curs40.92634.419
Despeses d'explotació19.143.72916.373.739
Consum de mercaderies1.882.6731.766.550
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.099.2831.159.323
Treballs realitzats per altres empreses1.764.5991.700.394
Despeses de personal5.851.9625.944.133
       Sous i salaris4.650.3264.771.726
       Càrregues socials i altres despeses de personal1.201.6361.172.408
Despeses en serveis exteriors4.597.6014.829.067
Dotacions per a amortitzacions471.208565.384
Resta de despeses d'explotació3.476.402408.887
Inversió bruta en actius materials550.029455.549
Inversió bruta en actius intangibles1.525.910263.681
Resultat de l'exercici2.702.2442.674.417
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives i serveis auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses30.60533.478
Nombre d'establiments33.67534.748
Persones ocupades263.881279.395
Ingressos d'explotació13.932.75714.676.601
Volum de negoci13.448.65314.075.789
Treballs realitzats per a l'actiu20.64828.942
Subvencions a l'explotació170.406215.800
Resta d'ingressos d'explotació293.050356.071
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies17.280119.973
Variació existències productes acabats i en curs3.03219.071
Despeses d'explotació12.729.76413.417.056
Consum de mercaderies1.591.2142.078.533
Consum de primeres matèries i altres proveïments934.545804.611
Treballs realitzats per altres empreses1.601.2621.633.009
Despeses de personal5.378.1855.516.380
       Sous i salaris4.095.7244.221.569
       Càrregues socials i altres despeses de personal1.282.4611.294.811
Despeses en serveis exteriors2.513.7772.636.851
Dotacions per a amortitzacions536.655633.853
Resta de despeses d'explotació174.125113.819
Inversió bruta en actius materials904.536976.740
Inversió bruta en actius intangibles101.99681.126
Resultat de l'exercici723.192642.164
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses15.88512.817
Nombre d'establiments16.77813.772
Persones ocupades70.60367.505
Ingressos d'explotació4.943.1974.595.001
Volum de negoci4.279.2584.016.967
Treballs realitzats per a l'actiu5.0223.916
Subvencions a l'explotació364.199231.834
Resta d'ingressos d'explotació294.718342.284
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-11.163-792
Variació existències productes acabats i en curs-15.5703.715
Despeses d'explotació4.506.2544.162.606
Consum de mercaderies248.655220.972
Consum de primeres matèries i altres proveïments212.55397.829
Treballs realitzats per altres empreses442.043330.066
Despeses de personal1.536.3631.549.126
       Sous i salaris1.262.5741.290.576
       Càrregues socials i altres despeses de personal273.789258.549
Despeses en serveis exteriors1.336.9221.348.351
Dotacions per a amortitzacions360.472341.669
Resta de despeses d'explotació369.245274.594
Inversió bruta en actius materials324.382341.962
Inversió bruta en actius intangibles190.077137.325
Resultat de l'exercici73.837487.448
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres serveis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses21.27927.025
Nombre d'establiments22.47726.994
Persones ocupades49.46557.232
Ingressos d'explotació1.756.3521.739.851
Volum de negoci1.709.2051.686.550
Treballs realitzats per a l'actiu3.6752.512
Subvencions a l'explotació19.8664.788
Resta d'ingressos d'explotació23.60646.000
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies37.051-14.560
Variació existències productes acabats i en curs1.8433.441
Despeses d'explotació1.522.5811.526.850
Consum de mercaderies224.599231.017
Consum de primeres matèries i altres proveïments122.058119.146
Treballs realitzats per altres empreses151.929103.703
Despeses de personal580.754616.029
       Sous i salaris460.277487.019
       Càrregues socials i altres despeses de personal120.477129.010
Despeses en serveis exteriors369.237396.900
Dotacions per a amortitzacions50.18952.434
Resta de despeses d'explotació23.8147.620
Inversió bruta en actius materials77.11067.075
Inversió bruta en actius intangibles8.5294.378
Resultat de l'exercici54.34960.501
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques