Skip to main content
Total Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 436.303 426.209 433.132
Nombre d'establiments 458.227 471.608 474.868
Persones ocupades 1.734.090 1.792.352 1.846.885
Ingressos d'explotació 244.353.061 255.712.228 270.609.898
Volum de negoci 235.981.527 246.765.880 261.687.463
Treballs realitzats per a l'actiu 568.057 711.743 725.389
Subvencions a l'explotació 2.675.734 2.731.611 2.860.733
Resta d'ingressos d'explotació 5.127.742 5.502.995 5.336.313
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 766.993 366.357 996.733
Variació existències productes acabats i en curs 155.440 -81.721 181.500
Despeses d'explotació 229.315.190 239.268.494 251.774.597
Consum de mercaderies 109.923.021 114.189.688 121.805.545
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.042.055 13.380.645 13.783.307
Treballs realitzats per altres empreses 14.885.275 15.902.752 16.175.951
Despeses de personal 41.463.451 44.138.335 47.622.256
Sous i salaris 32.631.654 34.765.573 37.597.129
Càrregues socials i altres despeses de personal 8.831.797 9.372.762 10.025.126
Despeses en serveis exteriors 39.529.792 41.907.571 43.929.010
Dotacions per a amortitzacions 7.131.080 7.309.043 7.829.806
Resta de despeses d'explotació 3.340.516 2.440.460 628.723
Inversió bruta en actius materials 8.116.550 8.846.507 8.693.049
Inversió bruta en actius intangibles 1.532.877 1.835.753 1.483.299
Resultat de l'exercici 11.000.148 9.090.241 17.889.827
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 12.238 11.536 11.247
Nombre d'establiments 13.122 13.085 12.828
Persones ocupades 48.396 47.813 49.621
Ingressos d'explotació 16.173.799 17.905.016 19.133.890
Volum de negoci 15.706.012 17.383.979 18.566.762
Treballs realitzats per a l'actiu 2.854 4.035 4.042
Subvencions a l'explotació 4.628 5.015 2.903
Resta d'ingressos d'explotació 460.306 511.988 560.183
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 234.241 433.180 275.649
Variació existències productes acabats i en curs -73.611 16.114 19.648
Despeses d'explotació 15.693.656 17.510.817 18.698.044
Consum de mercaderies 11.315.758 12.960.855 13.883.804
Consum de primeres matèries i altres proveïments 949.483 884.963 1.053.786
Treballs realitzats per altres empreses 221.525 247.403 292.442
Despeses de personal 1.300.733 1.394.973 1.474.975
Sous i salaris 1.019.765 1.098.220 1.149.800
Càrregues socials i altres despeses de personal 280.968 296.753 325.175
Despeses en serveis exteriors 1.399.801 1.537.894 1.476.871
Dotacions per a amortitzacions 95.546 102.588 108.912
Resta de despeses d'explotació 410.811 382.142 407.253
Inversió bruta en actius materials 159.103 212.089 213.551
Inversió bruta en actius intangibles 8.119 8.875 19.850
Resultat de l'exercici 233.019 253.535 293.386
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 46.538 44.131 42.768
Nombre d'establiments 49.557 49.165 46.987
Persones ocupades 219.659 227.670 228.673
Ingressos d'explotació 90.394.820 92.181.867 97.474.402
Volum de negoci 88.844.987 90.540.366 96.001.223
Treballs realitzats per a l'actiu 89.599 65.340 41.829
Subvencions a l'explotació 62.661 49.359 43.248
Resta d'ingressos d'explotació 1.397.573 1.526.803 1.388.102
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 326.470 415.843 563.103
Variació existències productes acabats i en curs 112.253 100.814 144.110
Despeses d'explotació 87.383.379 88.876.276 94.332.702
Consum de mercaderies 64.853.203 65.583.918 69.641.173
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.591.841 1.637.640 1.828.206
Treballs realitzats per altres empreses 1.402.639 1.402.249 1.344.501
Despeses de personal 7.860.606 8.357.464 8.984.202
Sous i salaris 6.260.363 6.632.943 7.145.088
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.600.243 1.724.521 1.839.114
Despeses en serveis exteriors 10.196.742 10.681.418 11.044.773
Dotacions per a amortitzacions 992.323 957.484 989.637
Resta de despeses d'explotació 486.025 256.101 500.210
Inversió bruta en actius materials 1.163.741 1.165.648 1.022.175
Inversió bruta en actius intangibles 158.188 174.593 208.499
Resultat de l'exercici 2.793.320 2.544.006 3.261.876
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 78.840 73.406 72.238
Nombre d'establiments 93.484 91.141 88.889
Persones ocupades 306.596 299.587 302.853
Ingressos d'explotació 40.128.460 41.313.316 43.718.439
Volum de negoci 39.360.517 40.467.603 42.788.489
Treballs realitzats per a l'actiu 26.920 31.921 31.783
Subvencions a l'explotació 15.064 17.290 13.005
Resta d'ingressos d'explotació 725.959 796.502 885.161
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 183.590 116.789 145.763
Variació existències productes acabats i en curs 38.429 13.006 24.410
Despeses d'explotació 38.341.555 39.561.381 41.721.666
Consum de mercaderies 27.201.505 27.963.265 29.607.788
Consum de primeres matèries i altres proveïments 242.678 268.488 245.912
Treballs realitzats per altres empreses 157.871 189.756 198.911
Despeses de personal 5.183.456 5.330.647 5.628.168
Sous i salaris 3.994.156 4.148.858 4.427.717
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.189.300 1.181.789 1.200.451
Despeses en serveis exteriors 4.628.158 4.896.333 5.111.053
Dotacions per a amortitzacions 674.508 717.817 740.989
Resta de despeses d'explotació 253.380 195.075 188.845
Inversió bruta en actius materials 607.965 806.514 937.067
Inversió bruta en actius intangibles 87.338 98.828 107.338
Resultat de l'exercici 624.291 695.422 976.284
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport i emmagatzematge Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 40.258 41.334 41.120
Nombre d'establiments 41.655 44.322 43.918
Persones ocupades 159.893 167.760 168.958
Ingressos d'explotació 23.725.403 23.749.718 24.836.803
Volum de negoci 22.404.402 22.590.390 23.327.563
Treballs realitzats per a l'actiu 18.193 13.891 17.498
Subvencions a l'explotació 869.251 736.096 919.682
Resta d'ingressos d'explotació 433.557 409.341 572.059
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 16.867 8.486 38.778
Variació existències productes acabats i en curs 1.779 63 14.400
Despeses d'explotació 21.844.813 20.959.202 22.190.649
Consum de mercaderies 328.617 203.851 314.388
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.757.235 2.458.283 2.559.986
Treballs realitzats per altres empreses 6.831.260 6.503.039 6.739.627
Despeses de personal 4.706.430 4.995.161 5.193.964
Sous i salaris 3.656.685 3.916.749 4.049.771
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.049.745 1.078.412 1.144.193
Despeses en serveis exteriors 5.354.035 5.561.082 5.801.529
Dotacions per a amortitzacions 1.052.681 1.078.322 1.260.047
Resta de despeses d'explotació 814.554 159.464 321.107
Inversió bruta en actius materials 1.076.519 1.213.891 1.551.938
Inversió bruta en actius intangibles 94.712 87.824 77.772
Resultat de l'exercici 1.198.039 1.566.853 1.560.116
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Hostaleria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 49.485 47.848 46.100
Nombre d'establiments 50.893 53.065 51.082
Persones ocupades 239.590 248.637 253.349
Ingressos d'explotació 13.236.580 14.226.586 14.486.609
Volum de negoci 12.994.321 13.904.771 14.202.679
Treballs realitzats per a l'actiu 1.904 2.254 23.487
Subvencions a l'explotació 19.144 31.070 16.391
Resta d'ingressos d'explotació 221.212 288.491 244.052
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 18.500 24.680 -7.118
Variació existències productes acabats i en curs 10.628 6.055 7.495
Despeses d'explotació 12.099.542 12.909.116 13.375.663
Consum de mercaderies 105.249 99.155 253.336
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.992.620 4.189.877 4.110.146
Treballs realitzats per altres empreses 280.746 234.631 234.886
Despeses de personal 3.892.455 4.278.759 4.510.329
Sous i salaris 3.020.897 3.328.446 3.521.570
Càrregues socials i altres despeses de personal 871.559 950.314 988.759
Despeses en serveis exteriors 3.178.858 3.530.410 3.526.857
Dotacions per a amortitzacions 531.488 560.671 582.762
Resta de despeses d'explotació 118.126 15.612 157.347
Inversió bruta en actius materials 626.524 750.979 715.988
Inversió bruta en actius intangibles 40.005 67.563 51.209
Resultat de l'exercici 484.037 629.291 512.085
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Informació i comunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 15.535 16.612 17.117
Nombre d'establiments 15.275 17.329 18.221
Persones ocupades 90.211 96.964 104.067
Ingressos d'explotació 14.706.198 16.252.746 17.248.030
Volum de negoci 13.897.683 14.984.641 16.079.704
Treballs realitzats per a l'actiu 207.307 256.101 249.699
Subvencions a l'explotació 352.827 780.517 643.955
Resta d'ingressos d'explotació 248.381 231.488 274.672
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -7.337 8.249 26.896
Variació existències productes acabats i en curs 81.066 -63.215 10.564
Despeses d'explotació 13.780.269 14.807.267 15.938.522
Consum de mercaderies 1.529.552 1.605.048 1.786.730
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.147.976 1.203.370 1.344.601
Treballs realitzats per altres empreses 2.053.735 2.539.328 2.575.872
Despeses de personal 3.911.578 4.127.739 4.599.881
Sous i salaris 3.101.033 3.265.956 3.647.962
Càrregues socials i altres despeses de personal 810.545 861.783 951.918
Despeses en serveis exteriors 3.777.633 3.953.887 4.185.928
Dotacions per a amortitzacions 1.102.724 1.147.506 1.172.960
Resta de despeses d'explotació 257.071 230.389 272.550
Inversió bruta en actius materials 506.480 453.413 453.676
Inversió bruta en actius intangibles 639.920 693.624 416.974
Resultat de l'exercici 505.301 674.813 689.437
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 43.304 43.373 44.683
Nombre d'establiments 43.507 46.841 46.392
Persones ocupades 60.086 65.033 67.874
Ingressos d'explotació 6.473.389 7.472.993 7.688.199
Volum de negoci 6.036.593 6.765.064 7.277.349
Treballs realitzats per a l'actiu 61.386 85.034 32.918
Subvencions a l'explotació 71.096 24.676 24.081
Resta d'ingressos d'explotació 304.314 598.218 353.852
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -116.706 -627.182 -135.461
Variació existències productes acabats i en curs -75.751 -211.993 -84.795
Despeses d'explotació 4.691.724 6.078.067 5.535.096
Consum de mercaderies 292.064 1.036.792 577.462
Consum de primeres matèries i altres proveïments 179.312 196.221 63.872
Treballs realitzats per altres empreses 170.328 231.413 193.693
Despeses de personal 982.525 1.164.167 1.273.221
Sous i salaris 807.865 950.167 1.043.787
Càrregues socials i altres despeses de personal 174.660 214.000 229.434
Despeses en serveis exteriors 1.783.396 2.101.455 2.065.059
Dotacions per a amortitzacions 1.088.468 1.089.082 1.083.890
Resta de despeses d'explotació 195.630 258.937 277.900
Inversió bruta en actius materials 2.134.892 2.655.573 1.896.896
Inversió bruta en actius intangibles 18.085 25.673 46.898
Resultat de l'exercici 1.297.609 1.131.663 2.285.218
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats professionals, científiques i tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 76.786 77.965 81.145
Nombre d'establiments 75.221 80.502 84.074
Persones ocupades 205.525 221.455 239.009
Ingressos d'explotació 18.502.958 19.898.560 21.166.440
Volum de negoci 16.957.707 18.510.846 19.720.866
Treballs realitzats per a l'actiu 124.525 196.100 251.812
Subvencions a l'explotació 828.640 623.541 647.810
Resta d'ingressos d'explotació 592.086 568.073 545.952
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.746 -7.776 25.672
Variació existències productes acabats i en curs 34.419 30.193 17.539
Despeses d'explotació 16.373.739 17.750.809 16.924.381
Consum de mercaderies 1.766.550 1.917.736 2.395.554
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.159.323 1.180.778 1.163.948
Treballs realitzats per altres empreses 1.700.394 2.269.678 2.097.655
Despeses de personal 5.944.133 6.245.464 7.056.197
Sous i salaris 4.771.726 4.972.159 5.644.323
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.172.408 1.273.304 1.411.874
Despeses en serveis exteriors 4.829.067 5.073.939 5.639.062
Dotacions per a amortitzacions 565.384 533.223 570.936
Resta de despeses d'explotació 408.887 529.992 -1.998.970
Inversió bruta en actius materials 455.549 498.392 551.172
Inversió bruta en actius intangibles 263.681 394.564 364.701
Resultat de l'exercici 2.674.417 399.364 6.814.602
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i serveis auxiliars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 33.478 32.884 33.032
Nombre d'establiments 34.748 35.592 36.505
Persones ocupades 279.395 295.921 308.082
Ingressos d'explotació 14.676.601 15.541.124 17.124.485
Volum de negoci 14.075.789 15.042.411 16.608.407
Treballs realitzats per a l'actiu 28.942 42.160 46.601
Subvencions a l'explotació 215.800 143.742 197.162
Resta d'ingressos d'explotació 356.071 312.812 272.315
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 119.973 -14.713 64.461
Variació existències productes acabats i en curs 19.071 23.578 8.069
Despeses d'explotació 13.417.056 14.416.199 16.082.481
Consum de mercaderies 2.078.533 2.012.028 2.751.316
Consum de primeres matèries i altres proveïments 804.611 1.062.127 1.170.332
Treballs realitzats per altres empreses 1.633.009 1.755.659 1.594.383
Despeses de personal 5.516.380 6.011.690 6.457.067
Sous i salaris 4.221.569 4.614.145 4.940.341
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.294.811 1.397.545 1.516.726
Despeses en serveis exteriors 2.636.851 2.787.120 3.066.347
Dotacions per a amortitzacions 633.853 708.749 799.032
Resta de despeses d'explotació 113.819 78.826 244.003
Inversió bruta en actius materials 976.740 741.979 753.625
Inversió bruta en actius intangibles 81.126 92.272 101.982
Resultat de l'exercici 642.164 852.629 903.099
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 12.817 13.534 17.949
Nombre d'establiments 13.772 15.178 19.080
Persones ocupades 67.505 68.870 72.997
Ingressos d'explotació 4.595.001 5.315.495 5.908.301
Volum de negoci 4.016.967 4.762.882 5.344.406
Treballs realitzats per a l'actiu 3.916 6.757 7.928
Subvencions a l'explotació 231.834 311.123 334.741
Resta d'ingressos d'explotació 342.284 234.734 221.226
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -792 7.613 -956
Variació existències productes acabats i en curs 3.715 2.445 15.320
Despeses d'explotació 4.162.606 4.838.618 5.408.896
Consum de mercaderies 220.972 600.822 381.557
Consum de primeres matèries i altres proveïments 97.829 129.110 118.802
Treballs realitzats per altres empreses 330.066 448.034 825.281
Despeses de personal 1.549.126 1.577.666 1.830.539
Sous i salaris 1.290.576 1.316.182 1.548.784
Càrregues socials i altres despeses de personal 258.549 261.484 281.755
Despeses en serveis exteriors 1.348.351 1.404.032 1.550.396
Dotacions per a amortitzacions 341.669 355.096 458.786
Resta de despeses d'explotació 274.594 323.858 243.534
Inversió bruta en actius materials 341.962 228.264 503.390
Inversió bruta en actius intangibles 137.325 181.946 83.870
Resultat de l'exercici 487.448 262.219 277.733
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres serveis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 27.025 23.585 25.733
Nombre d'establiments 26.994 25.389 26.891
Persones ocupades 57.232 52.644 51.402
Ingressos d'explotació 1.739.851 1.854.805 1.824.300
Volum de negoci 1.686.550 1.812.928 1.770.014
Treballs realitzats per a l'actiu 2.512 8.151 17.792
Subvencions a l'explotació 4.788 9.182 17.754
Resta d'ingressos d'explotació 46.000 24.545 18.739
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -14.560 1.188 -54
Variació existències productes acabats i en curs 3.441 1.221 4.739
Despeses d'explotació 1.526.850 1.560.741 1.566.499
Consum de mercaderies 231.017 206.218 212.438
Consum de primeres matèries i altres proveïments 119.146 169.786 123.716
Treballs realitzats per altres empreses 103.703 81.562 78.700
Despeses de personal 616.029 654.605 613.714
Sous i salaris 487.019 521.749 477.986
Càrregues socials i altres despeses de personal 129.010 132.857 135.728
Despeses en serveis exteriors 396.900 380.001 461.133
Dotacions per a amortitzacions 52.434 58.506 61.854
Resta de despeses d'explotació 7.620 10.064 14.943
Inversió bruta en actius materials 67.075 119.764 93.572
Inversió bruta en actius intangibles 4.378 9.991 4.206
Resultat de l'exercici 60.501 80.447 315.993
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç