Skip to main content

Destinació geogràfica de les vendes. Per agrupacions

Total Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 246.765.880 261.687.463 276.010.611
Vendes a Espanya 216.668.252 230.150.882 241.006.751
Vendes a la resta de la Unió Europea 19.137.315 19.994.814 21.633.206
Vendes a la resta del món 10.960.491 11.542.314 13.370.732
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 17.383.979 18.566.762 19.457.396
Vendes a Espanya 16.363.102 17.521.412 18.343.489
Vendes a la resta de la Unió Europea 788.210 835.232 890.970
Vendes a la resta del món 232.616 210.204 222.986
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 90.540.366 96.001.223 100.695.634
Vendes a Espanya 76.931.995 81.653.603 84.261.904
Vendes a la resta de la Unió Europea 8.921.793 9.129.725 10.249.323
Vendes a la resta del món 4.686.696 5.218.263 6.184.373
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 40.467.603 42.788.489 42.551.008
Vendes a Espanya 38.849.273 41.089.277 40.600.316
Vendes a la resta de la Unió Europea 932.615 1.023.703 1.151.659
Vendes a la resta del món 685.734 675.510 799.034
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Transport i emmagatzematge Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 22.590.390 23.327.563 25.828.324
Vendes a Espanya 17.834.413 18.535.553 20.600.757
Vendes a la resta de la Unió Europea 3.350.191 3.263.231 3.409.498
Vendes a la resta del món 1.405.828 1.528.728 1.818.069
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Hostaleria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 13.904.771 14.202.679 15.344.205
Vendes a Espanya 12.978.632 13.159.356 14.476.894
Vendes a la resta de la Unió Europea 664.572 729.624 566.612
Vendes a la resta del món 261.654 313.699 300.698
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Informació i comunicacions Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 14.984.641 16.079.704 16.909.312
Vendes a Espanya 12.515.389 13.485.619 14.105.083
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.324.278 1.333.405 1.597.027
Vendes a la resta del món 1.144.946 1.260.746 1.207.227
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 6.765.064 7.277.349 7.745.482
Vendes a Espanya 6.651.073 7.147.187 7.619.334
Vendes a la resta de la Unió Europea 98.688 106.929 93.207
Vendes a la resta del món 15.304 23.251 32.940
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Activitats professionals, científiques i tècniques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 18.510.846 19.720.866 21.259.331
Vendes a Espanya 15.197.168 16.632.272 18.169.223
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.743.864 1.895.517 1.900.916
Vendes a la resta del món 1.569.824 1.193.026 1.189.220
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Activitats administratives i serveis auxiliars Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 15.042.411 16.608.407 18.229.970
Vendes a Espanya 13.184.918 14.264.466 15.342.908
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.040.331 1.394.683 1.501.509
Vendes a la resta del món 817.123 949.370 1.385.551
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.762.882 5.344.406 6.007.809
Vendes a Espanya 4.366.374 4.902.926 5.559.078
Vendes a la resta de la Unió Europea 258.269 273.444 263.231
Vendes a la resta del món 138.259 168.036 185.511
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Altres serveis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.812.928 1.770.014 1.982.139
Vendes a Espanya 1.795.916 1.759.211 1.927.764
Vendes a la resta de la Unió Europea 14.504 9.323 9.254
Vendes a la resta del món 2.507 1.480 45.122
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.

Taules

Taules específiques de comerç