Saltar al contingut principal
Índex

Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Altres serveisVenda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades44.11448.396
Persones assalariades36.48840.654
Persones no assalariades7.6267.742
Personal assalariat equivalent a jornada completa35.00337.115
Hores treballades pel personal assalariat..67.268
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades213.091219.659
Persones assalariades188.140192.556
Persones no assalariades24.95127.103
Personal assalariat equivalent a jornada completa179.901182.794
Hores treballades pel personal assalariat..333.665
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades284.384306.596
Persones assalariades219.608239.734
Persones no assalariades64.77666.862
Personal assalariat equivalent a jornada completa194.949202.581
Hores treballades pel personal assalariat..367.558
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Transport i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades155.808159.893
Persones assalariades122.903127.105
Persones no assalariades32.90432.788
Personal assalariat equivalent a jornada completa115.580116.352
Hores treballades pel personal assalariat..206.306
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Hostaleria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades214.768239.590
Persones assalariades173.331196.328
Persones no assalariades41.43743.262
Personal assalariat equivalent a jornada completa143.353148.409
Hores treballades pel personal assalariat..281.235
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Informació i comunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades83.38490.211
Persones assalariades75.25180.594
Persones no assalariades8.1339.617
Personal assalariat equivalent a jornada completa71.66877.647
Hores treballades pel personal assalariat..136.780
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades50.50160.086
Persones assalariades29.98931.030
Persones no assalariades20.51329.056
Personal assalariat equivalent a jornada completa27.41027.764
Hores treballades pel personal assalariat..49.807
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats professionals, científiques i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades199.780205.525
Persones assalariades145.699146.683
Persones no assalariades54.08158.842
Personal assalariat equivalent a jornada completa135.632134.034
Hores treballades pel personal assalariat..237.006
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats administratives i serveis auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades263.881279.395
Persones assalariades242.481256.289
Persones no assalariades21.40023.106
Personal assalariat equivalent a jornada completa205.436204.041
Hores treballades pel personal assalariat..363.141
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades70.60367.505
Persones assalariades56.01455.607
Persones no assalariades14.58911.898
Personal assalariat equivalent a jornada completa42.21439.994
Hores treballades pel personal assalariat..71.272
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Altres serveis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades49.46557.232
Persones assalariades29.67935.005
Persones no assalariades19.78622.227
Personal assalariat equivalent a jornada completa25.56928.371
Hores treballades pel personal assalariat..51.082
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques