Skip to main content
Total Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 37.888 38.352 39.759
Despeses de personal per assalariat 29.583 29.991 31.635
Taxa de valor afegit 56,2 56,0 56,6
Taxa de despeses de personal 63,1 64,2 64,9
Taxa bruta d'explotació 10,3 10,0 9,9
Taxa de salarització 80,8 82,1 81,5
Taxa d'inversió 14,7 15,5 13,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 49,6 49,0 49,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 45.079 47.212 48.540
Despeses de personal per assalariat 31.995 34.537 35.547
Taxa de valor afegit 47,9 48,0 48,5
Taxa de despeses de personal 59,6 61,8 61,2
Taxa bruta d'explotació 5,6 5,0 5,0
Taxa de salarització 84,0 84,5 83,6
Taxa d'inversió 7,7 9,8 9,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,1 17,9 18,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 55.916 56.270 59.176
Despeses de personal per assalariat 40.822 41.232 44.014
Taxa de valor afegit 50,8 50,8 50,9
Taxa de despeses de personal 64,0 65,2 66,4
Taxa bruta d'explotació 5,0 4,9 4,7
Taxa de salarització 87,7 89,0 89,3
Taxa d'inversió 10,8 10,5 9,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 38,8 39,2 39,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 25.463 26.291 27.912
Despeses de personal per assalariat 21.622 22.183 23.318
Taxa de valor afegit 61,0 59,9 60,7
Taxa de despeses de personal 66,4 67,7 66,6
Taxa bruta d'explotació 6,7 6,3 6,6
Taxa de salarització 78,2 80,2 79,7
Taxa d'inversió 8,9 11,5 12,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 66,6 66,0 66,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport i emmagatzematge Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 52.253 53.040 54.973
Despeses de personal per assalariat 37.028 37.445 38.603
Taxa de valor afegit 53,3 54,6 55,1
Taxa de despeses de personal 56,3 56,1 55,9
Taxa bruta d'explotació 16,3 17,3 17,6
Taxa de salarització 79,5 79,5 79,6
Taxa d'inversió 14,0 14,6 17,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 25,3 26,3 25,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Hostaleria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 23.211 24.247 24.594
Despeses de personal per assalariat 19.826 20.339 20.652
Taxa de valor afegit 43,3 43,5 44,5
Taxa de despeses de personal 70,0 71,0 72,4
Taxa bruta d'explotació 12,8 12,6 12,1
Taxa de salarització 81,9 84,6 86,2
Taxa d'inversió 12,0 13,6 12,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 50,4 49,5 51,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Informació i comunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 68.400 69.908 69.742
Despeses de personal per assalariat 48.534 48.237 50.058
Taxa de valor afegit 56,9 60,2 59,2
Taxa de despeses de personal 63,4 60,9 63,4
Taxa bruta d'explotació 16,3 17,7 16,5
Taxa de salarització 89,3 88,3 88,3
Taxa d'inversió 18,6 16,9 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 34,7 34,5 34,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.988 50.040 62.211
Despeses de personal per assalariat 31.663 32.699 34.859
Taxa de valor afegit 61,0 54,9 62,5
Taxa de despeses de personal 27,7 35,8 30,2
Taxa bruta d'explotació 42,4 30,9 40,5
Taxa de salarització 51,6 54,7 53,8
Taxa d'inversió 60,7 82,4 46,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 58,2 55,6 58,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats professionals, científiques i tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 43.669 42.432 40.984
Despeses de personal per assalariat 40.524 39.686 41.607
Taxa de valor afegit 63,2 62,2 61,1
Taxa de despeses de personal 66,2 66,5 72,0
Taxa bruta d'explotació 17,9 17,0 13,9
Taxa de salarització 71,4 71,1 71,0
Taxa d'inversió 8,0 9,5 9,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 55,9 54,9 55,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i serveis auxiliars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 26.825 26.637 27.542
Despeses de personal per assalariat 21.524 21.959 22.660
Taxa de valor afegit 69,6 67,7 67,4
Taxa de despeses de personal 73,6 76,3 76,1
Taxa bruta d'explotació 14,1 12,4 12,2
Taxa de salarització 91,7 92,5 92,5
Taxa d'inversió 14,1 10,6 10,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 55,6 54,9 54,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 36.250 37.058 38.499
Despeses de personal per assalariat 27.858 27.107 34.550
Taxa de valor afegit 64,2 64,5 64,2
Taxa de despeses de personal 63,3 61,8 65,1
Taxa bruta d'explotació 22,4 20,5 18,3
Taxa de salarització 82,4 84,5 72,6
Taxa d'inversió 19,6 16,1 20,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 47,1 46,4 47,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres serveis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 15.420 19.078 18.407
Despeses de personal per assalariat 17.598 19.227 20.795
Taxa de valor afegit 62,9 64,4 62,2
Taxa de despeses de personal 69,8 65,2 64,9
Taxa bruta d'explotació 15,8 19,3 18,8
Taxa de salarització 61,2 64,7 57,4
Taxa d'inversió 8,1 12,9 10,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 73,1 70,6 66,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç