Saltar al contingut principal
Índex

Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletesVenda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci13.407.60315.706.012
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies9.712.84511.315.758
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci80.438.73888.844.987
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies58.545.87564.853.203
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci37.814.43439.360.517
Vendes a l'engròs i al detall37.738.61239.266.993
Volum de negoci per altres conceptes75.82293.523
Consum de mercaderies25.998.51127.201.505
Compres de mercaderies26.133.47327.381.594
Variació d'existències de mercaderies134.962180.088
Marge comercial brut11.740.10112.065.488
Marge comercial brut sobre vendes (%)31,130,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques