Saltar al contingut principal
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 17.383.979 18.566.762 19.457.396
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 12.960.855 13.883.804 14.489.031
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 90.540.366 96.001.223 100.695.634
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 65.583.918 69.641.173 73.404.105
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 40.467.603 42.788.489 42.551.008
Vendes a l'engròs i al detall 40.372.315 42.649.425 42.424.241
Volum de negoci per altres conceptes 95.288 139.065 126.767
Consum de mercaderies 27.963.265 29.607.788 29.399.316
Compres de mercaderies 28.080.565 29.749.411 29.503.794
Variació d'existències de mercaderies 117.300 141.623 104.478
Marge comercial brut 12.409.050 13.041.636 13.024.925
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,7 30,6 30,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.

Taules

Taules específiques de comerç