Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris comerç
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Comerç engròs equips per a les TIC
Comerç engròs altra maquinària i equips
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall fora d'establiments
Transport terrestre; transport per canonades
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Serveis d'allotjament
Serveis de menjar i begudes
Edició
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Activitats immobiliàries
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Recerca i desenvolupament
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals i tècniques
Activitats veterinàries
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.1272.568
Nombre d'establiments2.5962.867
Persones ocupades14.63716.198
Ingressos d'explotació9.950.93911.648.232
Volum de negoci9.570.37511.238.278
Treballs realitzats per a l'actiu1.4471.065
Subvencions a l'explotació2.0454.196
Resta d'ingressos d'explotació377.072404.693
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies218.690214.238
Variació existències productes acabats i en curs10.253-83.557
Despeses d'explotació9.837.16611.366.128
Consum de mercaderies8.088.3219.253.717
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.800186.942
Treballs realitzats per altres empreses76.53277.001
Despeses de personal520.905559.218
       Sous i salaris404.160435.819
       Càrregues socials i altres despeses de personal116.745123.399
Despeses en serveis exteriors712.566897.307
Dotacions per a amortitzacions40.86347.967
Resta de despeses d'explotació301.179343.976
Inversió bruta en actius materials99.70383.777
Inversió bruta en actius intangibles1.4102.667
Resultat de l'exercici59.604152.421
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.7027.709
Nombre d'establiments7.3157.965
Persones ocupades21.03822.247
Ingressos d'explotació1.672.2961.677.879
Volum de negoci1.653.1041.657.759
Treballs realitzats per a l'actiu267287
Subvencions a l'explotació143142
Resta d'ingressos d'explotació18.78319.691
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies14.249-2.973
Variació existències productes acabats i en curs4.6435.056
Despeses d'explotació1.577.2271.600.391
Consum de mercaderies38.23849.575
Consum de primeres matèries i altres proveïments794.888756.333
Treballs realitzats per altres empreses61.37056.875
Despeses de personal431.910453.099
       Sous i salaris339.845356.463
       Càrregues socials i altres despeses de personal92.06596.636
Despeses en serveis exteriors211.755238.529
Dotacions per a amortitzacions26.80824.175
Resta de despeses d'explotació12.25921.806
Inversió bruta en actius materials36.21838.299
Inversió bruta en actius intangibles619878
Resultat de l'exercici80.224-5.036
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses9961.209
Nombre d'establiments1.3001.468
Persones ocupades6.6847.741
Ingressos d'explotació1.802.4192.193.677
Volum de negoci1.768.4432.160.149
Treballs realitzats per a l'actiu1.9141.502
Subvencions a l'explotació210198
Resta d'ingressos d'explotació31.85431.827
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3.37922.741
Variació existències productes acabats i en curs11.6453.650
Despeses d'explotació1.731.0382.097.727
Consum de mercaderies1.298.2001.526.104
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.470-20.459
Treballs realitzats per altres empreses15.73083.003
Despeses de personal209.223238.182
       Sous i salaris166.620188.241
       Càrregues socials i altres despeses de personal42.60349.941
Despeses en serveis exteriors172.968212.581
Dotacions per a amortitzacions13.72020.421
Resta de despeses d'explotació9.72837.895
Inversió bruta en actius materials14.63133.408
Inversió bruta en actius intangibles1.2344.259
Resultat de l'exercici49.76271.490
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses515751
Nombre d'establiments621822
Persones ocupades1.7552.210
Ingressos d'explotació419.849654.011
Volum de negoci415.681649.826
Treballs realitzats per a l'actiu821~
Subvencions a l'explotació4891
Resta d'ingressos d'explotació3.2994.094
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies4.497235
Variació existències productes acabats i en curs4071.241
Despeses d'explotació406.178629.411
Consum de mercaderies288.085486.363
Consum de primeres matèries i altres proveïments30.66026.667
Treballs realitzats per altres empreses2.5184.645
Despeses de personal40.93850.234
       Sous i salaris32.40739.242
       Càrregues socials i altres despeses de personal8.53110.992
Despeses en serveis exteriors37.96551.384
Dotacions per a amortitzacions2.5222.984
Resta de despeses d'explotació3.4897.134
Inversió bruta en actius materials2.2683.618
Inversió bruta en actius intangibles243316
Resultat de l'exercici10.87814.144
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Intermediaris comerç
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses11.61415.450
Nombre d'establiments11.78314.634
Persones ocupades19.32022.031
Ingressos d'explotació1.503.3291.914.190
Volum de negoci1.452.2351.843.280
Treballs realitzats per a l'actiu1.830442
Subvencions a l'explotació8071.382
Resta d'ingressos d'explotació48.45869.086
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies471.487
Variació existències productes acabats i en curs-7551.409
Despeses d'explotació1.096.8641.405.503
Consum de mercaderies38.45936.956
Consum de primeres matèries i altres proveïments44.211192.263
Treballs realitzats per altres empreses45.543115.870
Despeses de personal429.281461.643
       Sous i salaris347.348374.877
       Càrregues socials i altres despeses de personal81.93486.766
Despeses en serveis exteriors463.252544.850
Dotacions per a amortitzacions29.56235.549
Resta de despeses d'explotació46.55518.371
Inversió bruta en actius materials30.79841.452
Inversió bruta en actius intangibles1.0994.768
Resultat de l'exercici156.910148.770
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.1261.295
Nombre d'establiments1.2281.393
Persones ocupades4.6794.892
Ingressos d'explotació3.772.7954.206.439
Volum de negoci3.745.7584.169.031
Treballs realitzats per a l'actiu2.8019.639
Subvencions a l'explotació3.6257.326
Resta d'ingressos d'explotació20.61020.443
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies3.638-9.094
Variació existències productes acabats i en curs12.2553.707
Despeses d'explotació3.704.6834.105.291
Consum de mercaderies3.232.4083.504.683
Consum de primeres matèries i altres proveïments74.66998.397
Treballs realitzats per altres empreses58.89471.972
Despeses de personal122.396142.232
       Sous i salaris98.847115.952
       Càrregues socials i altres despeses de personal23.54926.280
Despeses en serveis exteriors187.047241.414
Dotacions per a amortitzacions21.39034.967
Resta de despeses d'explotació7.87911.627
Inversió bruta en actius materials30.77329.329
Inversió bruta en actius intangibles1.4101.940
Resultat de l'exercici66.14584.296
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.3426.522
Nombre d'establiments7.2007.061
Persones ocupades46.99447.248
Ingressos d'explotació19.084.10221.167.445
Volum de negoci18.819.27420.895.460
Treballs realitzats per a l'actiu1.5641.539
Subvencions a l'explotació29.19236.745
Resta d'ingressos d'explotació234.072233.701
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies76.71047.635
Variació existències productes acabats i en curs4.66928.343
Despeses d'explotació18.545.18020.568.006
Consum de mercaderies14.311.17915.845.244
Consum de primeres matèries i altres proveïments350.340515.686
Treballs realitzats per altres empreses207.326271.091
Despeses de personal1.389.0631.378.036
       Sous i salaris1.099.0941.086.757
       Càrregues socials i altres despeses de personal289.969291.279
Despeses en serveis exteriors2.059.5742.294.700
Dotacions per a amortitzacions178.121203.181
Resta de despeses d'explotació49.57860.069
Inversió bruta en actius materials324.877228.835
Inversió bruta en actius intangibles18.52234.125
Resultat de l'exercici379.120445.035
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses9.7309.931
Nombre d'establiments11.17311.296
Persones ocupades59.38260.914
Ingressos d'explotació21.904.45023.240.950
Volum de negoci21.250.33622.610.497
Treballs realitzats per a l'actiu20.69952.420
Subvencions a l'explotació7.97110.275
Resta d'ingressos d'explotació625.443567.757
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies156.00664.846
Variació existències productes acabats i en curs44.84121.700
Despeses d'explotació21.117.24422.476.035
Consum de mercaderies13.854.26115.065.105
Consum de primeres matèries i altres proveïments466.358433.969
Treballs realitzats per altres empreses307.557339.708
Despeses de personal2.429.8092.462.897
       Sous i salaris1.935.1061.956.348
       Càrregues socials i altres despeses de personal494.703506.549
Despeses en serveis exteriors3.625.6173.738.977
Dotacions per a amortitzacions258.089298.159
Resta de despeses d'explotació175.553137.219
Inversió bruta en actius materials291.613402.724
Inversió bruta en actius intangibles58.74972.918
Resultat de l'exercici690.084665.378
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs equips per a les TIC
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.1151.141
Nombre d'establiments1.4011.423
Persones ocupades12.79313.333
Ingressos d'explotació5.503.6795.376.746
Volum de negoci5.296.2295.208.733
Treballs realitzats per a l'actiu2.3711.889
Subvencions a l'explotació2.4531.972
Resta d'ingressos d'explotació202.626164.151
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies72.122-8.070
Variació existències productes acabats i en curs2.5522.340
Despeses d'explotació5.411.8505.362.370
Consum de mercaderies4.368.8104.182.089
Consum de primeres matèries i altres proveïments28.64626.640
Treballs realitzats per altres empreses58.12276.229
Despeses de personal551.920628.862
       Sous i salaris439.429497.164
       Càrregues socials i altres despeses de personal112.492131.698
Despeses en serveis exteriors361.489400.343
Dotacions per a amortitzacions25.42628.381
Resta de despeses d'explotació17.43619.825
Inversió bruta en actius materials25.59126.629
Inversió bruta en actius intangibles10.7887.222
Resultat de l'exercici78.08361.894
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altra maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses5.0914.756
Nombre d'establiments5.7095.124
Persones ocupades30.16628.717
Ingressos d'explotació8.527.6599.072.924
Volum de negoci8.398.9438.900.189
Treballs realitzats per a l'actiu1.42418.410
Subvencions a l'explotació1.1211.307
Resta d'ingressos d'explotació126.171153.017
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies47.04339.438
Variació existències productes acabats i en curs18.92654.110
Despeses d'explotació8.108.7428.660.740
Consum de mercaderies5.580.3596.029.096
Consum de primeres matèries i altres proveïments127.076107.859
Treballs realitzats per altres empreses187.991166.972
Despeses de personal1.192.3851.205.556
       Sous i salaris958.300969.304
       Càrregues socials i altres despeses de personal234.085236.252
Despeses en serveis exteriors899.8151.010.187
Dotacions per a amortitzacions89.11994.544
Resta de despeses d'explotació31.99846.527
Inversió bruta en actius materials125.429115.735
Inversió bruta en actius intangibles8.92410.690
Resultat de l'exercici343.150359.624
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses5.7866.104
Nombre d'establiments7.2147.385
Persones ocupades38.18240.667
Ingressos d'explotació21.449.41625.100.714
Volum de negoci21.282.51124.903.401
Treballs realitzats per a l'actiu9.0594.986
Subvencions a l'explotació3.0593.652
Resta d'ingressos d'explotació154.787188.676
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies111.654189.811
Variació existències productes acabats i en curs15.684-191
Despeses d'explotació20.877.43624.490.792
Consum de mercaderies17.051.54519.964.661
Consum de primeres matèries i altres proveïments147.282209.616
Treballs realitzats per altres empreses346.569355.349
Despeses de personal1.400.2711.550.645
       Sous i salaris1.120.7111.235.180
       Càrregues socials i altres despeses de personal279.560315.465
Despeses en serveis exteriors1.698.8241.923.807
Dotacions per a amortitzacions171.588294.679
Resta de despeses d'explotació61.357192.035
Inversió bruta en actius materials210.121316.105
Inversió bruta en actius intangibles19.40525.724
Resultat de l'exercici460.4941.034.035
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7971.339
Nombre d'establiments8031.241
Persones ocupades1.5751.857
Ingressos d'explotació193.585315.411
Volum de negoci193.452314.396
Treballs realitzats per a l'actiu~273
Subvencions a l'explotació522
Resta d'ingressos d'explotació81741
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.748418
Variació existències productes acabats i en curs84835
Despeses d'explotació176.367314.643
Consum de mercaderies108.853225.368
Consum de primeres matèries i altres proveïments9987.411
Treballs realitzats per altres empreses2.9735.448
Despeses de personal23.40730.736
       Sous i salaris20.26124.781
       Càrregues socials i altres despeses de personal3.1455.954
Despeses en serveis exteriors35.89042.464
Dotacions per a amortitzacions2.5592.863
Resta de despeses d'explotació1.687352
Inversió bruta en actius materials2.1332.931
Inversió bruta en actius intangibles162802
Resultat de l'exercici17.478-5.712
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses5.7327.244
Nombre d'establiments9.36210.287
Persones ocupades71.76178.149
Ingressos d'explotació13.719.83814.707.384
Volum de negoci13.297.85914.253.695
Treballs realitzats per a l'actiu13.46413.977
Subvencions a l'explotació4.6624.537
Resta d'ingressos d'explotació403.853435.176
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies51.33056.002
Variació existències productes acabats i en curs7.1681.224
Despeses d'explotació13.332.49114.304.014
Consum de mercaderies9.989.71510.813.141
Consum de primeres matèries i altres proveïments32.12931.634
Treballs realitzats per altres empreses25.01327.416
Despeses de personal1.581.2861.672.255
       Sous i salaris1.233.7121.249.147
       Càrregues socials i altres despeses de personal347.574423.108
Despeses en serveis exteriors1.287.5151.350.848
Dotacions per a amortitzacions290.988324.376
Resta de despeses d'explotació125.84584.344
Inversió bruta en actius materials245.374186.002
Inversió bruta en actius intangibles23.30423.161
Resultat de l'exercici253.362220.593
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses17.95619.201
Nombre d'establiments21.28421.876
Persones ocupades55.64458.111
Ingressos d'explotació5.008.3934.551.909
Volum de negoci4.985.2924.534.122
Treballs realitzats per a l'actiu2.862465
Subvencions a l'explotació1.9701.294
Resta d'ingressos d'explotació18.26916.027
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies7.2848.641
Variació existències productes acabats i en curs2.4891.547
Despeses d'explotació4.648.5354.267.883
Consum de mercaderies3.405.3243.052.256
Consum de primeres matèries i altres proveïments124.52293.646
Treballs realitzats per altres empreses14.58514.783
Despeses de personal671.999648.015
       Sous i salaris524.410513.547
       Càrregues socials i altres despeses de personal147.589134.468
Despeses en serveis exteriors377.525418.064
Dotacions per a amortitzacions33.83136.504
Resta de despeses d'explotació20.7484.615
Inversió bruta en actius materials45.20261.600
Inversió bruta en actius intangibles9845.595
Resultat de l'exercici103.60128.562
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses592626
Nombre d'establiments1.2441.256
Persones ocupades6.3676.715
Ingressos d'explotació2.388.6432.468.811
Volum de negoci2.338.4602.428.818
Treballs realitzats per a l'actiu890434
Subvencions a l'explotació485295
Resta d'ingressos d'explotació48.80839.263
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies3.1151.696
Variació existències productes acabats i en curs1.4401.035
Despeses d'explotació2.339.7932.406.397
Consum de mercaderies1.991.8172.042.829
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.61217.589
Treballs realitzats per altres empreses3.3835.407
Despeses de personal167.532168.717
       Sous i salaris130.162131.950
       Càrregues socials i altres despeses de personal37.37036.766
Despeses en serveis exteriors134.146151.934
Dotacions per a amortitzacions22.49119.133
Resta de despeses d'explotació7.812789
Inversió bruta en actius materials16.59419.196
Inversió bruta en actius intangibles2.1111.293
Resultat de l'exercici41.24450.577
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses39.92142.241
Nombre d'establiments50.41250.808
Persones ocupades136.084145.833
Ingressos d'explotació15.859.30916.282.779
Volum de negoci15.663.02216.082.104
Treballs realitzats per a l'actiu1.8442.476
Subvencions a l'explotació9.0658.684
Resta d'ingressos d'explotació185.378189.514
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies62.283100.354
Variació existències productes acabats i en curs17.39629.780
Despeses d'explotació14.914.44315.332.906
Consum de mercaderies9.630.0369.991.306
Consum de primeres matèries i altres proveïments91.62878.584
Treballs realitzats per altres empreses94.17496.548
Despeses de personal2.402.8392.438.657
       Sous i salaris1.880.3471.912.153
       Càrregues socials i altres despeses de personal522.493526.505
Despeses en serveis exteriors2.294.6042.328.915
Dotacions per a amortitzacions267.482259.773
Resta de despeses d'explotació133.679139.124
Inversió bruta en actius materials243.819306.063
Inversió bruta en actius intangibles26.90139.216
Resultat de l'exercici497.504323.810
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.1027.119
Nombre d'establiments6.2216.710
Persones ocupades8.2118.901
Ingressos d'explotació248.355339.562
Volum de negoci247.719338.440
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació4318
Resta d'ingressos d'explotació5921.104
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies12-504
Variació existències productes acabats i en curs~4.214
Despeses d'explotació184.898280.628
Consum de mercaderies134.358206.773
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.2418.185
Treballs realitzats per altres empreses2001.296
Despeses de personal17.14321.384
       Sous i salaris13.01117.076
       Càrregues socials i altres despeses de personal4.1314.308
Despeses en serveis exteriors26.87241.672
Dotacions per a amortitzacions340738
Resta de despeses d'explotació1.745580
Inversió bruta en actius materials3812.071
Inversió bruta en actius intangibles40193
Resultat de l'exercici8.508273
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.5532.409
Nombre d'establiments1.6982.547
Persones ocupades6.3178.888
Ingressos d'explotació1.326.5111.778.016
Volum de negoci1.282.0821.723.338
Treballs realitzats per a l'actiu3.2589.568
Subvencions a l'explotació547236
Resta d'ingressos d'explotació40.62344.874
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies13.62717.401
Variació existències productes acabats i en curs412629
Despeses d'explotació1.291.8761.749.726
Consum de mercaderies847.2611.095.201
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.58113.040
Treballs realitzats per altres empreses7.75112.422
Despeses de personal157.291234.427
       Sous i salaris125.080170.283
       Càrregues socials i altres despeses de personal32.21264.144
Despeses en serveis exteriors234.149336.724
Dotacions per a amortitzacions27.00833.984
Resta de despeses d'explotació11.83423.929
Inversió bruta en actius materials26.41633.033
Inversió bruta en actius intangibles5.10717.880
Resultat de l'exercici20.082477
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport terrestre; transport per canonades
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses32.17934.506
Nombre d'establiments32.86934.116
Persones ocupades88.24391.861
Ingressos d'explotació8.324.5519.120.854
Volum de negoci7.565.0398.294.626
Treballs realitzats per a l'actiu3.26013.810
Subvencions a l'explotació618.720670.100
Resta d'ingressos d'explotació137.532142.318
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-1329.732
Variació existències productes acabats i en curs-2.200-173
Despeses d'explotació7.017.2457.804.724
Consum de mercaderies14.15429.091
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.170.3031.305.834
Treballs realitzats per altres empreses1.916.6972.181.716
Despeses de personal2.059.2542.118.993
       Sous i salaris1.600.2671.627.249
       Càrregues socials i altres despeses de personal458.987491.745
Despeses en serveis exteriors1.437.2361.722.248
Dotacions per a amortitzacions404.298431.787
Resta de despeses d'explotació15.30415.055
Inversió bruta en actius materials642.657561.199
Inversió bruta en actius intangibles42.10319.404
Resultat de l'exercici673.801231.779
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4889
Nombre d'establiments5485
Persones ocupades343315
Ingressos d'explotació74.38985.548
Volum de negoci71.21183.542
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació22518
Resta d'ingressos d'explotació2.9531.987
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-15275
Variació existències productes acabats i en curs~~
Despeses d'explotació62.35971.698
Consum de mercaderies649309
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.54211.703
Treballs realitzats per altres empreses9.46222.891
Despeses de personal9.8378.003
       Sous i salaris7.8556.200
       Càrregues socials i altres despeses de personal1.9821.803
Despeses en serveis exteriors24.57223.625
Dotacions per a amortitzacions5.0814.694
Resta de despeses d'explotació1.217473
Inversió bruta en actius materials599834
Inversió bruta en actius intangibles1817
Resultat de l'exercici2.6676.369
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4337
Nombre d'establiments5146
Persones ocupades5.2695.922
Ingressos d'explotació2.547.0932.970.333
Volum de negoci2.498.0612.925.753
Treballs realitzats per a l'actiu2.1525.421
Subvencions a l'explotació4901.024
Resta d'ingressos d'explotació46.39038.134
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies9.268-2.159
Variació existències productes acabats i en curs27370
Despeses d'explotació2.404.2112.879.913
Consum de mercaderies314.619
Consum de primeres matèries i altres proveïments698.764738.726
Treballs realitzats per altres empreses24.57910.821
Despeses de personal302.613360.842
       Sous i salaris246.598285.299
       Càrregues socials i altres despeses de personal56.01575.544
Despeses en serveis exteriors1.359.9841.698.408
Dotacions per a amortitzacions31.87757.386
Resta de despeses d'explotació-13.6389.110
Inversió bruta en actius materials189.74412.102
Inversió bruta en actius intangibles27.3561.388
Resultat de l'exercici127.06583.665
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.1803.894
Nombre d'establiments5.3794.937
Persones ocupades46.81746.074
Ingressos d'explotació11.505.13710.516.187
Volum de negoci10.478.59810.106.199
Treballs realitzats per a l'actiu6.279-1.100
Subvencions a l'explotació736.503169.246
Resta d'ingressos d'explotació283.757241.842
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies12.5208.677
Variació existències productes acabats i en curs12.278786
Despeses d'explotació11.362.58210.057.566
Consum de mercaderies54.572289.112
Consum de primeres matèries i altres proveïments711.423669.055
Treballs realitzats per altres empreses5.043.3904.196.958
Despeses de personal1.931.9411.854.793
       Sous i salaris1.531.7491.444.903
       Càrregues socials i altres despeses de personal400.192409.890
Despeses en serveis exteriors2.004.8701.732.768
Dotacions per a amortitzacions609.945532.220
Resta de despeses d'explotació1.006.441782.660
Inversió bruta en actius materials593.682485.541
Inversió bruta en actius intangibles43.82969.068
Resultat de l'exercici337.654880.073
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.1361.732
Nombre d'establiments2.1192.471
Persones ocupades15.13615.720
Ingressos d'explotació859.7981.032.481
Volum de negoci824.457994.281
Treballs realitzats per a l'actiu19361
Subvencions a l'explotació29.61628.863
Resta d'ingressos d'explotació5.5339.276
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-90542
Variació existències productes acabats i en curs-115796
Despeses d'explotació890.9341.030.912
Consum de mercaderies3.4745.486
Consum de primeres matèries i altres proveïments26.96031.918
Treballs realitzats per altres empreses287.139418.874
Despeses de personal372.568363.799
       Sous i salaris293.983293.035
       Càrregues socials i altres despeses de personal78.58570.764
Despeses en serveis exteriors173.724176.986
Dotacions per a amortitzacions21.30026.594
Resta de despeses d'explotació5.7697.256
Inversió bruta en actius materials9.90016.843
Inversió bruta en actius intangibles7.7754.835
Resultat de l'exercici-393-3.847
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'allotjament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.1734.595
Nombre d'establiments4.6895.024
Persones ocupades42.75052.093
Ingressos d'explotació3.930.5524.801.777
Volum de negoci3.799.0514.674.736
Treballs realitzats per a l'actiu3.5131.608
Subvencions a l'explotació13.48910.788
Resta d'ingressos d'explotació114.498114.646
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies25-1.103
Variació existències productes acabats i en curs1.033-1.497
Despeses d'explotació3.526.4414.188.805
Consum de mercaderies38.83543.228
Consum de primeres matèries i altres proveïments411.891535.078
Treballs realitzats per altres empreses151.821250.420
Despeses de personal1.106.0801.291.385
       Sous i salaris854.151995.071
       Càrregues socials i altres despeses de personal251.929296.313
Despeses en serveis exteriors1.397.5011.638.168
Dotacions per a amortitzacions340.821333.238
Resta de despeses d'explotació79.49397.289
Inversió bruta en actius materials223.082375.598
Inversió bruta en actius intangibles4.22414.603
Resultat de l'exercici261.113347.694
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de menjar i begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses39.35344.890
Nombre d'establiments43.28745.869
Persones ocupades172.018187.497
Ingressos d'explotació8.383.5348.434.803
Volum de negoci8.296.3958.319.585
Treballs realitzats per a l'actiu610297
Subvencions a l'explotació5.3458.356
Resta d'ingressos d'explotació81.184106.566
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies19.25619.603
Variació existències productes acabats i en curs5.14812.124
Despeses d'explotació7.818.7477.910.737
Consum de mercaderies92.48162.020
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.410.7333.457.542
Treballs realitzats per altres empreses35.56930.326
Despeses de personal2.571.3652.601.070
       Sous i salaris1.999.4932.025.825
       Càrregues socials i altres despeses de personal571.872575.245
Despeses en serveis exteriors1.498.2311.540.691
Dotacions per a amortitzacions158.564198.250
Resta de despeses d'explotació51.80320.838
Inversió bruta en actius materials182.057250.926
Inversió bruta en actius intangibles23.67025.402
Resultat de l'exercici203.781136.344
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.0352.279
Nombre d'establiments2.2222.280
Persones ocupades11.75212.687
Ingressos d'explotació1.993.8561.940.861
Volum de negoci1.852.1001.836.266
Treballs realitzats per a l'actiu12.41210.975
Subvencions a l'explotació12.90211.953
Resta d'ingressos d'explotació116.44181.668
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.331-118
Variació existències productes acabats i en curs-6.3941.622
Despeses d'explotació1.839.7181.857.890
Consum de mercaderies157.628201.122
Consum de primeres matèries i altres proveïments227.196187.852
Treballs realitzats per altres empreses279.464266.770
Despeses de personal496.237522.658
       Sous i salaris394.435420.111
       Càrregues socials i altres despeses de personal101.802102.547
Despeses en serveis exteriors634.152570.754
Dotacions per a amortitzacions60.86074.692
Resta de despeses d'explotació-15.81934.042
Inversió bruta en actius materials15.92914.179
Inversió bruta en actius intangibles54.84860.045
Resultat de l'exercici203.83080.554
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.4851.671
Nombre d'establiments1.6641.697
Persones ocupades5.7116.830
Ingressos d'explotació1.538.9901.498.270
Volum de negoci1.504.2111.453.927
Treballs realitzats per a l'actiu4.7157.766
Subvencions a l'explotació16.24318.625
Resta d'ingressos d'explotació13.82217.952
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-1.343-995
Variació existències productes acabats i en curs1.3632.119
Despeses d'explotació1.451.8061.428.592
Consum de mercaderies698.859556.141
Consum de primeres matèries i altres proveïments61.45732.619
Treballs realitzats per altres empreses200.231254.450
Despeses de personal203.248218.725
       Sous i salaris163.647175.467
       Càrregues socials i altres despeses de personal39.60043.258
Despeses en serveis exteriors215.087229.449
Dotacions per a amortitzacions54.550111.769
Resta de despeses d'explotació18.37425.440
Inversió bruta en actius materials22.03627.375
Inversió bruta en actius intangibles51.10144.555
Resultat de l'exercici84.84167.970
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses209236
Nombre d'establiments265265
Persones ocupades4.9084.959
Ingressos d'explotació486.744489.506
Volum de negoci180.703207.633
Treballs realitzats per a l'actiu267548
Subvencions a l'explotació295.054272.723
Resta d'ingressos d'explotació10.7198.603
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies94
Variació existències productes acabats i en curs-6.318-3.297
Despeses d'explotació551.936550.011
Consum de mercaderies2.70911.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments73.46365.305
Treballs realitzats per altres empreses27.27228.431
Despeses de personal270.605268.421
       Sous i salaris215.019213.018
       Càrregues socials i altres despeses de personal55.58655.403
Despeses en serveis exteriors153.613145.746
Dotacions per a amortitzacions20.18923.069
Resta de despeses d'explotació4.0857.268
Inversió bruta en actius materials4.9705.629
Inversió bruta en actius intangibles12.0235.900
Resultat de l'exercici-31.523-24.677
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses9191.117
Nombre d'establiments1.0561.238
Persones ocupades9.4798.435
Ingressos d'explotació4.591.0004.433.184
Volum de negoci4.188.2134.289.180
Treballs realitzats per a l'actiu84.40874.013
Subvencions a l'explotació253.36419.300
Resta d'ingressos d'explotació65.01550.692
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies7.993-8.000
Variació existències productes acabats i en curs-1.988-478
Despeses d'explotació4.314.7493.854.221
Consum de mercaderies428.127561.390
Consum de primeres matèries i altres proveïments624.965487.037
Treballs realitzats per altres empreses641.762589.195
Despeses de personal926.128584.743
       Sous i salaris804.985474.264
       Càrregues socials i altres despeses de personal121.143110.480
Despeses en serveis exteriors957.835929.831
Dotacions per a amortitzacions570.755562.252
Resta de despeses d'explotació165.178139.772
Inversió bruta en actius materials334.056378.305
Inversió bruta en actius intangibles57.76267.275
Resultat de l'exercici1.033311.770
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7.6189.204
Nombre d'establiments7.9398.782
Persones ocupades46.20751.843
Ingressos d'explotació5.248.2475.864.725
Volum de negoci5.082.7345.646.004
Treballs realitzats per a l'actiu84.957106.089
Subvencions a l'explotació33.92627.175
Resta d'ingressos d'explotació46.63085.457
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-4801.734
Variació existències productes acabats i en curs26.63280.914
Despeses d'explotació5.004.6975.662.345
Consum de mercaderies174.146190.645
Consum de primeres matèries i altres proveïments403.951353.199
Treballs realitzats per altres empreses761.676875.322
Despeses de personal1.876.4572.129.228
       Sous i salaris1.481.2591.670.333
       Càrregues socials i altres despeses de personal395.198458.895
Despeses en serveis exteriors1.473.7471.765.533
Dotacions per a amortitzacions263.445302.596
Resta de despeses d'explotació51.27545.822
Inversió bruta en actius materials73.55374.077
Inversió bruta en actius intangibles365.890450.250
Resultat de l'exercici89.09229.208
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.0951.027
Nombre d'establiments1.1251.013
Persones ocupades5.3265.458
Ingressos d'explotació407.720479.652
Volum de negoci392.209464.674
Treballs realitzats per a l'actiu8.7397.917
Subvencions a l'explotació3.2163.051
Resta d'ingressos d'explotació3.5554.010
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3439
Variació existències productes acabats i en curs-255186
Despeses d'explotació386.412427.210
Consum de mercaderies8.1958.483
Consum de primeres matèries i altres proveïments15.92821.964
Treballs realitzats per altres empreses28.61739.568
Despeses de personal172.893187.803
       Sous i salaris137.246147.841
       Càrregues socials i altres despeses de personal35.64739.963
Despeses en serveis exteriors133.615136.320
Dotacions per a amortitzacions21.85328.346
Resta de despeses d'explotació5.3114.726
Inversió bruta en actius materials9.7546.916
Inversió bruta en actius intangibles25.06411.894
Resultat de l'exercici13.59140.476
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses31.97543.304
Nombre d'establiments33.16643.507
Persones ocupades50.50160.086
Ingressos d'explotació6.671.5416.473.389
Volum de negoci6.112.7346.036.593
Treballs realitzats per a l'actiu36.16761.386
Subvencions a l'explotació69.35971.096
Resta d'ingressos d'explotació453.282304.314
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-7.590-116.706
Variació existències productes acabats i en curs-130.817-75.751
Despeses d'explotació4.700.3634.691.724
Consum de mercaderies249.485292.064
Consum de primeres matèries i altres proveïments56.884179.312
Treballs realitzats per altres empreses176.101170.328
Despeses de personal974.481982.525
       Sous i salaris797.366807.865
       Càrregues socials i altres despeses de personal177.114174.660
Despeses en serveis exteriors1.722.3841.783.396
Dotacions per a amortitzacions1.034.5851.088.468
Resta de despeses d'explotació486.443195.630
Inversió bruta en actius materials1.182.2202.134.892
Inversió bruta en actius intangibles27.81218.085
Resultat de l'exercici1.536.7211.297.609
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses24.65924.943
Nombre d'establiments25.52625.023
Persones ocupades68.00665.670
Ingressos d'explotació4.810.2024.755.149
Volum de negoci4.723.6724.577.427
Treballs realitzats per a l'actiu1.2261.737
Subvencions a l'explotació2.4718.126
Resta d'ingressos d'explotació82.834167.859
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.422184
Variació existències productes acabats i en curs-2.9532.589
Despeses d'explotació3.878.9243.696.955
Consum de mercaderies7.7656.071
Consum de primeres matèries i altres proveïments88.92790.111
Treballs realitzats per altres empreses306.979237.431
Despeses de personal1.775.7521.671.034
       Sous i salaris1.407.0621.372.820
       Càrregues socials i altres despeses de personal368.690298.214
Despeses en serveis exteriors1.522.1671.466.318
Dotacions per a amortitzacions77.490106.198
Resta de despeses d'explotació99.842119.792
Inversió bruta en actius materials72.816103.447
Inversió bruta en actius intangibles37.73815.648
Resultat de l'exercici737.519324.177
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.4755.088
Nombre d'establiments4.6065.143
Persones ocupades19.31324.718
Ingressos d'explotació2.824.4503.146.559
Volum de negoci2.631.8222.846.047
Treballs realitzats per a l'actiu8.3729.169
Subvencions a l'explotació70.74712.294
Resta d'ingressos d'explotació113.510279.048
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies2422.067
Variació existències productes acabats i en curs-7091.329
Despeses d'explotació5.802.7823.323.632
Consum de mercaderies39.478114.981
Consum de primeres matèries i altres proveïments125.056137.379
Treballs realitzats per altres empreses145.538249.496
Despeses de personal1.105.7911.371.808
       Sous i salaris890.2671.110.280
       Càrregues socials i altres despeses de personal215.524261.528
Despeses en serveis exteriors1.025.4671.204.524
Dotacions per a amortitzacions98.628120.588
Resta de despeses d'explotació3.262.824124.856
Inversió bruta en actius materials70.566102.696
Inversió bruta en actius intangibles55.259103.653
Resultat de l'exercici1.591.3391.725.911
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses17.56119.811
Nombre d'establiments17.97319.239
Persones ocupades46.72147.548
Ingressos d'explotació3.628.7034.177.693
Volum de negoci3.269.8323.809.339
Treballs realitzats per a l'actiu33.40928.893
Subvencions a l'explotació301.855316.362
Resta d'ingressos d'explotació23.60823.099
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies11.186338
Variació existències productes acabats i en curs42.60323.176
Despeses d'explotació3.037.5683.513.348
Consum de mercaderies46.514109.502
Consum de primeres matèries i altres proveïments328.571461.456
Treballs realitzats per altres empreses609.185597.747
Despeses de personal1.190.2931.258.186
       Sous i salaris931.930994.388
       Càrregues socials i altres despeses de personal258.362263.798
Despeses en serveis exteriors721.692894.961
Dotacions per a amortitzacions117.131164.101
Resta de despeses d'explotació24.18327.395
Inversió bruta en actius materials179.94990.545
Inversió bruta en actius intangibles23.34442.078
Resultat de l'exercici110.715148.929
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.0361.314
Nombre d'establiments1.2431.407
Persones ocupades13.89313.716
Ingressos d'explotació1.324.566985.731
Volum de negoci748.203436.378
Treballs realitzats per a l'actiu86.51751.496
Subvencions a l'explotació428.105471.849
Resta d'ingressos d'explotació61.74126.009
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies8365.270
Variació existències productes acabats i en curs6536.892
Despeses d'explotació1.276.3891.002.992
Consum de mercaderies12.47513.331
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.64671.667
Treballs realitzats per altres empreses89.63962.072
Despeses de personal533.393495.387
       Sous i salaris419.645383.420
       Càrregues socials i altres despeses de personal113.748111.967
Despeses en serveis exteriors441.669242.847
Dotacions per a amortitzacions86.12980.893
Resta de despeses d'explotació16.43936.796
Inversió bruta en actius materials105.56566.728
Inversió bruta en actius intangibles71.74555.804
Resultat de l'exercici50.74512.818
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Publicitat i estudis de mercat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7.1789.674
Nombre d'establiments7.2359.187
Persones ocupades26.12526.518
Ingressos d'explotació4.146.8683.910.854
Volum de negoci4.090.3933.826.925
Treballs realitzats per a l'actiu4.5873.397
Subvencions a l'explotació1.9371.431
Resta d'ingressos d'explotació49.95279.101
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies116.890-121
Variació existències productes acabats i en curs11670
Despeses d'explotació3.932.0313.665.664
Consum de mercaderies1.697.9451.451.344
Consum de primeres matèries i altres proveïments351.616275.879
Treballs realitzats per altres empreses403.821406.708
Despeses de personal806.156692.286
       Sous i salaris654.631554.994
       Càrregues socials i altres despeses de personal151.525137.292
Despeses en serveis exteriors586.467698.213
Dotacions per a amortitzacions37.24350.954
Resta de despeses d'explotació48.78390.279
Inversió bruta en actius materials68.99550.625
Inversió bruta en actius intangibles1.315.29918.624
Resultat de l'exercici131.417353.790
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses11.28214.494
Nombre d'establiments11.70613.691
Persones ocupades22.22423.235
Ingressos d'explotació1.362.7111.351.319
Volum de negoci1.292.3641.288.639
Treballs realitzats per a l'actiu16.67629.833
Subvencions a l'explotació20.67418.506
Resta d'ingressos d'explotació32.99714.341
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies2.396-1.564
Variació existències productes acabats i en curs1.026379
Despeses d'explotació1.067.7731.017.622
Consum de mercaderies24.43527.511
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.098107.916
Treballs realitzats per altres empreses204.157138.951
Despeses de personal395.221403.982
       Sous i salaris311.424315.358
       Càrregues socials i altres despeses de personal83.79888.625
Despeses en serveis exteriors274.007290.608
Dotacions per a amortitzacions51.09639.454
Resta de despeses d'explotació22.7599.198
Inversió bruta en actius materials41.23131.208
Inversió bruta en actius intangibles22.37527.768
Resultat de l'exercici75.681105.074
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.2101.462
Nombre d'establiments1.3531.530
Persones ocupades3.4984.120
Ingressos d'explotació170.666175.654
Volum de negoci170.020172.952
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació10972
Resta d'ingressos d'explotació5372.630
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies543572
Variació existències productes acabats i en curs190-16
Despeses d'explotació148.261153.527
Consum de mercaderies54.06143.808
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.37014.915
Treballs realitzats per altres empreses5.2797.990
Despeses de personal45.35651.450
       Sous i salaris35.36740.466
       Càrregues socials i altres despeses de personal9.98910.984
Despeses en serveis exteriors26.13231.597
Dotacions per a amortitzacions3.4913.195
Resta de despeses d'explotació1.572572
Inversió bruta en actius materials10.90710.301
Inversió bruta en actius intangibles149105
Resultat de l'exercici4.8283.718
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats de lloguer
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses3.0323.404
Nombre d'establiments3.3143.607
Persones ocupades9.5209.480
Ingressos d'explotació1.947.4182.071.306
Volum de negoci1.859.7381.991.660
Treballs realitzats per a l'actiu1.5949.669
Subvencions a l'explotació3.5807.447
Resta d'ingressos d'explotació82.50662.530
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies4.41111.675
Variació existències productes acabats i en curs-5523.735
Despeses d'explotació1.689.2491.828.697
Consum de mercaderies153.628215.616
Consum de primeres matèries i altres proveïments362.329288.425
Treballs realitzats per altres empreses69.215140.310
Despeses de personal257.103257.209
       Sous i salaris204.333201.696
       Càrregues socials i altres despeses de personal52.77055.513
Despeses en serveis exteriors462.569522.276
Dotacions per a amortitzacions367.621421.779
Resta de despeses d'explotació16.784-16.918
Inversió bruta en actius materials701.317777.054
Inversió bruta en actius intangibles5.7504.331
Resultat de l'exercici140.968152.658
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses9251.091
Nombre d'establiments1.2031.315
Persones ocupades49.39251.521
Ingressos d'explotació1.197.1491.414.032
Volum de negoci1.192.7741.405.472
Treballs realitzats per a l'actiu244736
Subvencions a l'explotació1.4203.721
Resta d'ingressos d'explotació2.7104.103
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies405-103
Variació existències productes acabats i en curs36767
Despeses d'explotació1.157.3251.353.618
Consum de mercaderies1622.604
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.3614.878
Treballs realitzats per altres empreses18.44816.225
Despeses de personal1.027.1681.206.114
       Sous i salaris776.614910.371
       Càrregues socials i altres despeses de personal250.554295.744
Despeses en serveis exteriors101.417114.791
Dotacions per a amortitzacions2.3615.162
Resta de despeses d'explotació4.4093.844
Inversió bruta en actius materials3.6594.560
Inversió bruta en actius intangibles8371.575
Resultat de l'exercici33.14531.257
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.1202.513
Nombre d'establiments2.5812.865
Persones ocupades9.85610.607
Ingressos d'explotació2.810.3573.180.358
Volum de negoci2.746.1263.103.966
Treballs realitzats per a l'actiu2.4782.880
Subvencions a l'explotació9.01813.214
Resta d'ingressos d'explotació52.73560.298
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies99479
Variació existències productes acabats i en curs396456
Despeses d'explotació2.742.0083.082.191
Consum de mercaderies1.367.9991.608.673
Consum de primeres matèries i altres proveïments37.13412.396
Treballs realitzats per altres empreses643.962690.804
Despeses de personal281.503310.892
       Sous i salaris220.812246.761
       Càrregues socials i altres despeses de personal60.69264.130
Despeses en serveis exteriors365.295401.372
Dotacions per a amortitzacions18.92223.343
Resta de despeses d'explotació27.19334.712
Inversió bruta en actius materials11.76112.063
Inversió bruta en actius intangibles16.94912.215
Resultat de l'exercici45.85074.012
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses527532
Nombre d'establiments595585
Persones ocupades17.87618.885
Ingressos d'explotació700.593685.378
Volum de negoci673.961661.841
Treballs realitzats per a l'actiu13.18511.474
Subvencions a l'explotació5.8711.707
Resta d'ingressos d'explotació7.57610.356
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.309670
Variació existències productes acabats i en curs3991.426
Despeses d'explotació630.380658.580
Consum de mercaderies6.4075.563
Consum de primeres matèries i altres proveïments47.07552.541
Treballs realitzats per altres empreses33.06529.726
Despeses de personal423.238448.718
       Sous i salaris320.255338.702
       Càrregues socials i altres despeses de personal102.984110.016
Despeses en serveis exteriors89.45082.860
Dotacions per a amortitzacions15.94018.662
Resta de despeses d'explotació15.20520.510
Inversió bruta en actius materials10.0607.117
Inversió bruta en actius intangibles342379
Resultat de l'exercici12.5687.760
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.3197.196
Nombre d'establiments7.6528.054
Persones ocupades103.618115.764
Ingressos d'explotació2.869.7303.055.229
Volum de negoci2.767.2942.945.393
Treballs realitzats per a l'actiu2852.004
Subvencions a l'explotació82.75679.059
Resta d'ingressos d'explotació19.39428.773
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.97475.839
Variació existències productes acabats i en curs1.586840
Despeses d'explotació2.460.5512.678.104
Consum de mercaderies21.35820.371
Consum de primeres matèries i altres proveïments177.294205.438
Treballs realitzats per altres empreses165.688184.562
Despeses de personal1.721.0171.826.829
       Sous i salaris1.320.3181.392.445
       Càrregues socials i altres despeses de personal400.699434.384
Despeses en serveis exteriors322.515362.695
Dotacions per a amortitzacions35.99356.008
Resta de despeses d'explotació16.68622.202
Inversió bruta en actius materials23.94246.843
Inversió bruta en actius intangibles1.2173.158
Resultat de l'exercici54.69551.965
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses17.68318.741
Nombre d'establiments18.33018.323
Persones ocupades73.61973.137
Ingressos d'explotació4.407.5104.270.298
Volum de negoci4.208.7593.967.457
Treballs realitzats per a l'actiu2.8622.179
Subvencions a l'explotació67.761110.652
Resta d'ingressos d'explotació128.129190.010
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies9.08231.412
Variació existències productes acabats i en curs83512.548
Despeses d'explotació4.050.2503.815.865
Consum de mercaderies41.660225.706
Consum de primeres matèries i altres proveïments307.352240.933
Treballs realitzats per altres empreses670.884571.382
Despeses de personal1.668.1561.466.618
       Sous i salaris1.253.3931.131.595
       Càrregues socials i altres despeses de personal414.764335.024
Despeses en serveis exteriors1.172.5311.152.857
Dotacions per a amortitzacions95.818108.900
Resta de despeses d'explotació93.84949.470
Inversió bruta en actius materials153.797129.103
Inversió bruta en actius intangibles76.90259.469
Resultat de l'exercici435.965324.512
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7.2665.523
Nombre d'establiments7.3875.166
Persones ocupades17.89115.481
Ingressos d'explotació798.599694.278
Volum de negoci644.819596.365
Treballs realitzats per a l'actiu25-29
Subvencions a l'explotació118.71177.095
Resta d'ingressos d'explotació35.04320.846
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-265263
Variació existències productes acabats i en curs-725366
Despeses d'explotació680.729585.750
Consum de mercaderies73.88358.436
Consum de primeres matèries i altres proveïments48.55211.347
Treballs realitzats per altres empreses105.427139.789
Despeses de personal195.920153.181
       Sous i salaris155.226123.092
       Càrregues socials i altres despeses de personal40.69430.089
Despeses en serveis exteriors208.012199.543
Dotacions per a amortitzacions29.68517.935
Resta de despeses d'explotació19.2505.520
Inversió bruta en actius materials33.69411.976
Inversió bruta en actius intangibles3901.075
Resultat de l'exercici31.76776.314
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses989806
Nombre d'establiments1.077849
Persones ocupades4.8274.763
Ingressos d'explotació259.684301.931
Volum de negoci117.709160.486
Treballs realitzats per a l'actiu1.75749
Subvencions a l'explotació84.72379.962
Resta d'ingressos d'explotació55.49561.434
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies63266
Variació existències productes acabats i en curs-55924
Despeses d'explotació253.866289.448
Consum de mercaderies6.1729.789
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.7581.426
Treballs realitzats per altres empreses5.6648.513
Despeses de personal120.236124.240
       Sous i salaris93.72097.072
       Càrregues socials i altres despeses de personal26.51627.168
Despeses en serveis exteriors89.281105.063
Dotacions per a amortitzacions25.57129.738
Resta de despeses d'explotació4.18310.679
Inversió bruta en actius materials15.51317.820
Inversió bruta en actius intangibles2.1264.489
Resultat de l'exercici2.8635.643
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.180344
Nombre d'establiments1.358485
Persones ocupades6.3903.927
Ingressos d'explotació1.079.834651.794
Volum de negoci975.953633.072
Treballs realitzats per a l'actiu4824
Subvencions a l'explotació77.99721
Resta d'ingressos d'explotació25.83618.677
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies254754
Variació existències productes acabats i en curs-313-15
Despeses d'explotació956.731577.854
Consum de mercaderies70.73748.736
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.44020.288
Treballs realitzats per altres empreses250.53581.261
Despeses de personal160.926112.218
       Sous i salaris125.95989.849
       Càrregues socials i altres despeses de personal34.96722.369
Despeses en serveis exteriors188.648140.899
Dotacions per a amortitzacions60.81046.194
Resta de despeses d'explotació212.636128.257
Inversió bruta en actius materials42.86043.589
Inversió bruta en actius intangibles19.26720.152
Resultat de l'exercici67.00172.728
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.4506.144
Nombre d'establiments6.9557.272
Persones ocupades41.49543.334
Ingressos d'explotació2.805.0802.946.999
Volum de negoci2.540.7772.627.044
Treballs realitzats per a l'actiu3.1923.872
Subvencions a l'explotació82.76874.755
Resta d'ingressos d'explotació178.344241.327
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-11.785-1.876
Variació existències productes acabats i en curs-13.9733.340
Despeses d'explotació2.614.9282.709.555
Consum de mercaderies97.864104.011
Consum de primeres matèries i altres proveïments148.80364.769
Treballs realitzats per altres empreses80.418100.503
Despeses de personal1.059.2811.159.486
       Sous i salaris887.668980.564
       Càrregues socials i altres despeses de personal171.613178.923
Despeses en serveis exteriors850.981902.846
Dotacions per a amortitzacions244.406247.803
Resta de despeses d'explotació133.175130.138
Inversió bruta en actius materials232.316268.578
Inversió bruta en actius intangibles168.294111.609
Resultat de l'exercici-27.794332.763
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.4005.388
Nombre d'establiments4.6415.348
Persones ocupades9.1739.701
Ingressos d'explotació386.913512.038
Volum de negoci382.317499.237
Treballs realitzats per a l'actiu3.5652.506
Subvencions a l'explotació649421
Resta d'ingressos d'explotació3819.874
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies32.20334
Variació existències productes acabats i en curs1613.156
Despeses d'explotació323.890424.765
Consum de mercaderies62.15794.450
Consum de primeres matèries i altres proveïments45.01047.382
Treballs realitzats per altres empreses21.28550.608
Despeses de personal123.107143.213
       Sous i salaris97.469113.344
       Càrregues socials i altres despeses de personal25.63829.869
Despeses en serveis exteriors60.85081.278
Dotacions per a amortitzacions4.4715.946
Resta de despeses d'explotació7.0101.889
Inversió bruta en actius materials5.42811.466
Inversió bruta en actius intangibles4.1702.349
Resultat de l'exercici9.76143.465
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses16.87921.637
Nombre d'establiments17.83721.646
Persones ocupades40.29347.532
Ingressos d'explotació1.369.4391.227.812
Volum de negoci1.326.8881.187.313
Treballs realitzats per a l'actiu1106
Subvencions a l'explotació19.2174.367
Resta d'ingressos d'explotació23.22436.126
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies4.848-14.594
Variació existències productes acabats i en curs1.683285
Despeses d'explotació1.198.6911.102.085
Consum de mercaderies162.442136.567
Consum de primeres matèries i altres proveïments77.04871.764
Treballs realitzats per altres empreses130.64553.096
Despeses de personal457.647472.816
       Sous i salaris362.808373.675
       Càrregues socials i altres despeses de personal94.83999.141
Despeses en serveis exteriors308.387315.623
Dotacions per a amortitzacions45.71846.489
Resta de despeses d'explotació16.8045.731
Inversió bruta en actius materials71.68255.609
Inversió bruta en actius intangibles4.3602.029
Resultat de l'exercici44.58817.036
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques