Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris comerç
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Comerç engròs equips per a les TIC
Comerç engròs altra maquinària i equips
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall fora d'establiments
Transport terrestre; transport per canonades
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Serveis d'allotjament
Serveis de menjar i begudes
Edició
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Activitats immobiliàries
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Recerca i desenvolupament
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals i tècniques
Activitats veterinàries
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades14.63716.198
Persones assalariades13.47814.823
Persones no assalariades1.1591.374
Personal assalariat equivalent a jornada completa13.13114.003
Hores treballades pel personal assalariat..25.389
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades21.03822.247
Persones assalariades15.61316.999
Persones no assalariades5.4255.249
Personal assalariat equivalent a jornada completa14.73614.898
Hores treballades pel personal assalariat..26.983
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.6847.741
Persones assalariades5.9817.146
Persones no assalariades703596
Personal assalariat equivalent a jornada completa5.8446.718
Hores treballades pel personal assalariat..12.183
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.7552.210
Persones assalariades1.4161.686
Persones no assalariades339524
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.2931.496
Hores treballades pel personal assalariat..2.713
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Intermediaris comerç
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades19.32022.031
Persones assalariades9.87810.070
Persones no assalariades9.44211.961
Personal assalariat equivalent a jornada completa9.2849.342
Hores treballades pel personal assalariat..17.036
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.6794.892
Persones assalariades3.9204.242
Persones no assalariades759651
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.7733.998
Hores treballades pel personal assalariat..7.297
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades46.99447.248
Persones assalariades43.42343.883
Persones no assalariades3.5713.366
Personal assalariat equivalent a jornada completa41.00941.920
Hores treballades pel personal assalariat..76.515
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades59.38260.914
Persones assalariades54.20955.535
Persones no assalariades5.1745.379
Personal assalariat equivalent a jornada completa51.81051.654
Hores treballades pel personal assalariat..94.288
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs equips per a les TIC
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades12.79313.333
Persones assalariades12.45613.097
Persones no assalariades337236
Personal assalariat equivalent a jornada completa12.10812.605
Hores treballades pel personal assalariat..23.014
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs altra maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades30.16628.717
Persones assalariades28.06926.790
Persones no assalariades2.0971.926
Personal assalariat equivalent a jornada completa27.04525.769
Hores treballades pel personal assalariat..47.038
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades38.18240.667
Persones assalariades35.18237.792
Persones no assalariades2.9992.875
Personal assalariat equivalent a jornada completa33.90336.453
Hores treballades pel personal assalariat..66.556
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.5751.857
Persones assalariades1.0031.147
Persones no assalariades572710
Personal assalariat equivalent a jornada completa9691.052
Hores treballades pel personal assalariat..1.920
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades71.76178.149
Persones assalariades65.40172.148
Persones no assalariades6.3606.002
Personal assalariat equivalent a jornada completa58.41462.380
Hores treballades pel personal assalariat..113.175
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades55.64458.111
Persones assalariades37.85039.645
Persones no assalariades17.79418.466
Personal assalariat equivalent a jornada completa33.52433.853
Hores treballades pel personal assalariat..61.425
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.3676.715
Persones assalariades6.1536.597
Persones no assalariades214118
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.0246.178
Hores treballades pel personal assalariat..11.210
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades136.084145.833
Persones assalariades103.374112.366
Persones no assalariades32.71133.467
Personal assalariat equivalent a jornada completa91.15292.420
Hores treballades pel personal assalariat..167.686
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades8.2118.901
Persones assalariades1.6341.776
Persones no assalariades6.5767.125
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.0241.311
Hores treballades pel personal assalariat..2.378
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.3178.888
Persones assalariades5.1967.202
Persones no assalariades1.1211.685
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.8116.440
Hores treballades pel personal assalariat..11.684
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Transport terrestre; transport per canonades
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades88.24391.861
Persones assalariades57.68761.578
Persones no assalariades30.55630.283
Personal assalariat equivalent a jornada completa53.76054.908
Hores treballades pel personal assalariat..98.931
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades343315
Persones assalariades320257
Persones no assalariades2358
Personal assalariat equivalent a jornada completa314247
Hores treballades pel personal assalariat..471
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.2695.922
Persones assalariades5.2395.904
Persones no assalariades3018
Personal assalariat equivalent a jornada completa5.0425.718
Hores treballades pel personal assalariat..10.830
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades46.81746.074
Persones assalariades45.30344.728
Persones no assalariades1.5141.346
Personal assalariat equivalent a jornada completa42.94442.185
Hores treballades pel personal assalariat..73.572
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades15.13615.720
Persones assalariades14.35514.637
Persones no assalariades7811.084
Personal assalariat equivalent a jornada completa13.51913.294
Hores treballades pel personal assalariat..22.503
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis d'allotjament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades42.75052.093
Persones assalariades40.60549.530
Persones no assalariades2.1452.564
Personal assalariat equivalent a jornada completa38.21346.613
Hores treballades pel personal assalariat..87.325
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis de menjar i begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades172.018187.497
Persones assalariades132.726146.799
Persones no assalariades39.29240.698
Personal assalariat equivalent a jornada completa105.139101.796
Hores treballades pel personal assalariat..193.910
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades11.75212.687
Persones assalariades10.83111.256
Persones no assalariades9211.430
Personal assalariat equivalent a jornada completa10.34610.700
Hores treballades pel personal assalariat..18.867
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.7116.830
Persones assalariades4.8775.991
Persones no assalariades834840
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.3245.285
Hores treballades pel personal assalariat..9.472
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.9084.959
Persones assalariades4.7364.843
Persones no assalariades173117
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.6034.688
Hores treballades pel personal assalariat..7.846
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades9.4798.435
Persones assalariades8.8457.875
Persones no assalariades634560
Personal assalariat equivalent a jornada completa8.4727.680
Hores treballades pel personal assalariat..13.701
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades46.20751.843
Persones assalariades41.42545.831
Persones no assalariades4.7836.011
Personal assalariat equivalent a jornada completa39.77644.731
Hores treballades pel personal assalariat..78.747
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.3265.458
Persones assalariades4.5374.798
Persones no assalariades789660
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.1474.563
Hores treballades pel personal assalariat..8.147
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades50.50160.086
Persones assalariades29.98931.030
Persones no assalariades20.51329.056
Personal assalariat equivalent a jornada completa27.41027.764
Hores treballades pel personal assalariat..49.807
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades68.00665.670
Persones assalariades48.44545.139
Persones no assalariades19.56120.532
Personal assalariat equivalent a jornada completa44.56940.176
Hores treballades pel personal assalariat..71.336
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades19.31324.718
Persones assalariades17.07821.910
Persones no assalariades2.2352.808
Personal assalariat equivalent a jornada completa16.26420.766
Hores treballades pel personal assalariat..36.619
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades46.72147.548
Persones assalariades31.32232.266
Persones no assalariades15.39915.282
Personal assalariat equivalent a jornada completa29.60030.537
Hores treballades pel personal assalariat..54.421
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades13.89313.716
Persones assalariades12.90812.634
Persones no assalariades9851.082
Personal assalariat equivalent a jornada completa12.24711.831
Hores treballades pel personal assalariat..20.028
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Publicitat i estudis de mercat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades26.12526.518
Persones assalariades21.28820.052
Persones no assalariades4.8376.466
Personal assalariat equivalent a jornada completa19.58317.848
Hores treballades pel personal assalariat..31.936
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades22.22423.235
Persones assalariades12.33711.948
Persones no assalariades9.88711.287
Personal assalariat equivalent a jornada completa11.36210.708
Hores treballades pel personal assalariat..18.744
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.4984.120
Persones assalariades2.3222.734
Persones no assalariades1.1761.385
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.0072.168
Hores treballades pel personal assalariat..3.921
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de lloguer
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades9.5209.480
Persones assalariades7.5657.219
Persones no assalariades1.9552.261
Personal assalariat equivalent a jornada completa7.1376.745
Hores treballades pel personal assalariat..12.373
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades49.39251.521
Persones assalariades48.76150.762
Persones no assalariades632759
Personal assalariat equivalent a jornada completa44.69846.801
Hores treballades pel personal assalariat..88.350
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades9.85610.607
Persones assalariades8.6049.316
Persones no assalariades1.2521.291
Personal assalariat equivalent a jornada completa7.9818.749
Hores treballades pel personal assalariat..15.542
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades17.87618.885
Persones assalariades17.60918.582
Persones no assalariades266303
Personal assalariat equivalent a jornada completa16.04516.075
Hores treballades pel personal assalariat..30.447
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades103.618115.764
Persones assalariades99.677110.446
Persones no assalariades3.9415.318
Personal assalariat equivalent a jornada completa77.11674.436
Hores treballades pel personal assalariat..127.155
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades73.61973.137
Persones assalariades60.26559.964
Persones no assalariades13.35413.174
Personal assalariat equivalent a jornada completa52.45951.237
Hores treballades pel personal assalariat..89.274
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades17.89115.481
Persones assalariades10.8159.249
Persones no assalariades7.0766.232
Personal assalariat equivalent a jornada completa8.8107.616
Hores treballades pel personal assalariat..13.415
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.8274.763
Persones assalariades4.1114.042
Persones no assalariades716722
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.5233.355
Hores treballades pel personal assalariat..5.710
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.3903.927
Persones assalariades5.5263.894
Persones no assalariades86432
Personal assalariat equivalent a jornada completa5.0383.537
Hores treballades pel personal assalariat..5.683
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades41.49543.334
Persones assalariades35.56138.422
Persones no assalariades5.9334.912
Personal assalariat equivalent a jornada completa24.84425.486
Hores treballades pel personal assalariat..46.464
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades9.1739.701
Persones assalariades5.0295.597
Persones no assalariades4.1434.104
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.5044.857
Hores treballades pel personal assalariat..8.743
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades40.29347.532
Persones assalariades24.65029.408
Persones no assalariades15.64318.124
Personal assalariat equivalent a jornada completa21.06523.513
Hores treballades pel personal assalariat..42.338
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques