Skip to main content

Índex de taules: Persones ocupades i hores treballades. Per branques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 16.198 16.369 17.791
Persones assalariades 14.823 15.001 16.092
Persones no assalariades 1.374 1.368 1.699
Personal assalariat equivalent a jornada completa 14.003 14.378 15.462
Hores treballades pel personal assalariat 25.389 25.925 28.088
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 22.247 21.224 21.292
Persones assalariades 16.999 16.213 16.038
Persones no assalariades 5.249 5.011 5.253
Personal assalariat equivalent a jornada completa 14.898 14.251 14.203
Hores treballades pel personal assalariat 26.983 25.223 25.622
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 7.741 7.905 8.090
Persones assalariades 7.146 7.430 7.402
Persones no assalariades 596 475 688
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.718 7.090 7.097
Hores treballades pel personal assalariat 12.183 12.790 12.879
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.210 2.315 2.448
Persones assalariades 1.686 1.747 1.961
Persones no assalariades 524 568 487
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.496 1.586 1.769
Hores treballades pel personal assalariat 2.713 2.826 3.207
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris comerç Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 22.031 21.944 22.429
Persones assalariades 10.070 10.898 10.947
Persones no assalariades 11.961 11.046 11.482
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.342 9.755 9.995
Hores treballades pel personal assalariat 17.036 17.117 17.683
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs matèries agràries i animals vius Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.892 4.725 5.317
Persones assalariades 4.242 4.144 4.646
Persones no assalariades 651 581 670
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.998 3.891 4.360
Hores treballades pel personal assalariat 7.297 6.964 7.889
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 47.248 48.981 47.658
Persones assalariades 43.883 45.722 44.262
Persones no assalariades 3.366 3.259 3.396
Personal assalariat equivalent a jornada completa 41.920 43.563 42.122
Hores treballades pel personal assalariat 76.515 78.941 76.536
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 60.914 63.447 63.995
Persones assalariades 55.535 58.811 60.117
Persones no assalariades 5.379 4.636 3.878
Personal assalariat equivalent a jornada completa 51.654 54.631 56.171
Hores treballades pel personal assalariat 94.288 98.789 101.565
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs equips per a les TIC Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 13.333 14.298 14.316
Persones assalariades 13.097 13.975 14.013
Persones no assalariades 236 323 304
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.605 13.487 13.638
Hores treballades pel personal assalariat 23.014 24.369 24.798
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altra maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 28.717 28.955 29.748
Persones assalariades 26.790 27.459 28.195
Persones no assalariades 1.926 1.496 1.552
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.769 26.430 27.177
Hores treballades pel personal assalariat 47.038 47.580 49.354
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç engròs especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 40.667 43.703 43.499
Persones assalariades 37.792 40.652 40.953
Persones no assalariades 2.875 3.051 2.546
Personal assalariat equivalent a jornada completa 36.453 39.301 39.603
Hores treballades pel personal assalariat 66.556 70.899 71.628
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 1.857 1.618 1.711
Persones assalariades 1.147 1.031 989
Persones no assalariades 710 587 722
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.052 898 865
Hores treballades pel personal assalariat 1.920 1.633 1.540
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 78.149 80.342 83.840
Persones assalariades 72.148 74.064 77.204
Persones no assalariades 6.002 6.278 6.636
Personal assalariat equivalent a jornada completa 62.380 65.687 68.660
Hores treballades pel personal assalariat 113.175 119.503 124.510
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 58.111 54.241 54.937
Persones assalariades 39.645 39.486 38.572
Persones no assalariades 18.466 14.755 16.364
Personal assalariat equivalent a jornada completa 33.853 33.560 32.849
Hores treballades pel personal assalariat 61.425 61.022 59.331
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.715 6.602 6.380
Persones assalariades 6.597 6.419 6.225
Persones no assalariades 118 183 154
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.178 5.961 5.823
Hores treballades pel personal assalariat 11.210 10.886 10.571
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 145.833 141.691 140.282
Persones assalariades 112.366 111.106 110.137
Persones no assalariades 33.467 30.585 30.145
Personal assalariat equivalent a jornada completa 92.420 91.182 90.495
Hores treballades pel personal assalariat 167.686 164.900 163.723
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 8.901 7.899 8.538
Persones assalariades 1.776 2.245 2.068
Persones no assalariades 7.125 5.653 6.470
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.311 1.697 1.608
Hores treballades pel personal assalariat 2.378 3.054 2.918
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 8.888 8.813 8.877
Persones assalariades 7.202 6.988 7.158
Persones no assalariades 1.685 1.824 1.720
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.440 6.321 6.542
Hores treballades pel personal assalariat 11.684 11.525 11.654
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre; transport per canonades Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 91.861 95.836 95.255
Persones assalariades 61.578 64.785 65.325
Persones no assalariades 30.283 31.051 29.930
Personal assalariat equivalent a jornada completa 54.908 58.559 60.120
Hores treballades pel personal assalariat 98.931 106.209 107.830
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 315 421 440
Persones assalariades 257 357 402
Persones no assalariades 58 64 38
Personal assalariat equivalent a jornada completa 247 345 383
Hores treballades pel personal assalariat 471 669 735
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.922 6.378 7.376
Persones assalariades 5.904 6.344 7.360
Persones no assalariades 18 34 16
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.718 6.119 7.137
Hores treballades pel personal assalariat 10.830 11.688 13.070
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Emmagatzematge i activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 46.074 48.558 48.608
Persones assalariades 44.728 46.908 46.931
Persones no assalariades 1.346 1.650 1.677
Personal assalariat equivalent a jornada completa 42.185 44.533 44.588
Hores treballades pel personal assalariat 73.572 77.635 78.113
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 15.720 16.567 17.280
Persones assalariades 14.637 15.005 14.532
Persones no assalariades 1.084 1.563 2.748
Personal assalariat equivalent a jornada completa 13.294 13.018 12.771
Hores treballades pel personal assalariat 22.503 22.269 21.696
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'allotjament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 52.093 51.210 51.873
Persones assalariades 49.530 48.515 49.313
Persones no assalariades 2.564 2.695 2.560
Personal assalariat equivalent a jornada completa 46.613 45.484 46.452
Hores treballades pel personal assalariat 87.325 85.043 86.781
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de menjar i begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 187.497 197.427 201.475
Persones assalariades 146.799 161.855 169.079
Persones no assalariades 40.698 35.572 32.396
Personal assalariat equivalent a jornada completa 101.796 112.989 120.455
Hores treballades pel personal assalariat 193.910 213.947 227.991
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 12.687 12.609 12.779
Persones assalariades 11.256 11.217 11.212
Persones no assalariades 1.430 1.392 1.567
Personal assalariat equivalent a jornada completa 10.700 10.543 10.507
Hores treballades pel personal assalariat 18.867 18.227 18.379
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.830 7.051 7.700
Persones assalariades 5.991 5.755 6.403
Persones no assalariades 840 1.297 1.298
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.285 5.122 5.789
Hores treballades pel personal assalariat 9.472 8.971 10.355
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.959 5.078 5.043
Persones assalariades 4.843 4.946 4.926
Persones no assalariades 117 132 116
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.688 4.765 4.726
Hores treballades pel personal assalariat 7.846 7.957 7.892
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 8.435 8.886 10.337
Persones assalariades 7.875 8.069 9.521
Persones no assalariades 560 817 816
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.680 7.869 9.229
Hores treballades pel personal assalariat 13.701 14.001 15.795
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 51.843 56.952 61.797
Persones assalariades 45.831 49.978 54.173
Persones no assalariades 6.011 6.973 7.624
Personal assalariat equivalent a jornada completa 44.731 48.855 52.909
Hores treballades pel personal assalariat 78.747 85.746 93.324
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.458 6.388 6.411
Persones assalariades 4.798 5.607 5.657
Persones no assalariades 660 780 754
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.563 5.347 5.431
Hores treballades pel personal assalariat 8.147 9.496 9.550
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 60.086 65.033 67.874
Persones assalariades 31.030 35.602 36.525
Persones no assalariades 29.056 29.431 31.349
Personal assalariat equivalent a jornada completa 27.764 32.183 32.854
Hores treballades pel personal assalariat 49.807 57.701 58.930
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques i de comptabilitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 65.670 69.533 71.752
Persones assalariades 45.139 47.154 48.489
Persones no assalariades 20.532 22.379 23.264
Personal assalariat equivalent a jornada completa 40.176 42.542 43.971
Hores treballades pel personal assalariat 71.336 75.360 78.074
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 24.718 26.473 32.805
Persones assalariades 21.910 23.155 29.274
Persones no assalariades 2.808 3.318 3.531
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.766 22.031 28.015
Hores treballades pel personal assalariat 36.619 38.037 49.272
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 47.548 50.145 54.543
Persones assalariades 32.266 34.135 36.650
Persones no assalariades 15.282 16.010 17.893
Personal assalariat equivalent a jornada completa 30.537 32.279 34.584
Hores treballades pel personal assalariat 54.421 57.524 61.345
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 13.716 15.523 16.596
Persones assalariades 12.634 14.090 14.982
Persones no assalariades 1.082 1.432 1.614
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.831 13.203 14.104
Hores treballades pel personal assalariat 20.028 22.283 24.143
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat i estudis de mercat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 26.518 27.953 30.775
Persones assalariades 20.052 21.549 22.304
Persones no assalariades 6.466 6.404 8.470
Personal assalariat equivalent a jornada completa 17.848 19.657 20.396
Hores treballades pel personal assalariat 31.936 34.828 35.725
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 23.235 27.505 27.928
Persones assalariades 11.948 14.111 14.675
Persones no assalariades 11.287 13.395 13.253
Personal assalariat equivalent a jornada completa 10.708 12.681 13.051
Hores treballades pel personal assalariat 18.744 22.194 22.718
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.120 4.323 4.610
Persones assalariades 2.734 3.177 3.219
Persones no assalariades 1.385 1.146 1.392
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.168 2.567 2.593
Hores treballades pel personal assalariat 3.921 4.637 4.717
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de lloguer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 9.480 10.052 10.366
Persones assalariades 7.219 8.027 8.528
Persones no assalariades 2.261 2.024 1.838
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.745 7.514 8.072
Hores treballades pel personal assalariat 12.373 13.539 14.687
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 51.521 57.492 60.658
Persones assalariades 50.762 56.801 59.803
Persones no assalariades 759 691 855
Personal assalariat equivalent a jornada completa 46.801 52.932 55.784
Hores treballades pel personal assalariat 88.350 99.931 105.259
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 10.607 11.258 11.155
Persones assalariades 9.316 9.382 9.683
Persones no assalariades 1.291 1.875 1.472
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.749 8.815 9.066
Hores treballades pel personal assalariat 15.542 15.574 15.955
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 18.885 21.547 23.072
Persones assalariades 18.582 21.240 22.763
Persones no assalariades 303 307 310
Personal assalariat equivalent a jornada completa 16.075 18.999 20.110
Hores treballades pel personal assalariat 30.447 35.862 37.952
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis a edificis i activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 115.764 120.283 122.595
Persones assalariades 110.446 115.724 117.317
Persones no assalariades 5.318 4.559 5.278
Personal assalariat equivalent a jornada completa 74.436 79.033 81.943
Hores treballades pel personal assalariat 127.155 134.106 138.586
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives d'oficina i auxiliars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 73.137 75.290 80.235
Persones assalariades 59.964 62.593 66.864
Persones no assalariades 13.174 12.697 13.371
Personal assalariat equivalent a jornada completa 51.237 53.966 58.332
Hores treballades pel personal assalariat 89.274 93.415 101.455
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 15.481 12.824 15.493
Persones assalariades 9.249 6.853 7.173
Persones no assalariades 6.232 5.971 8.321
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.616 5.521 5.606
Hores treballades pel personal assalariat 13.415 9.728 9.899
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.763 5.503 4.546
Persones assalariades 4.042 4.506 3.955
Persones no assalariades 722 997 591
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.355 3.551 3.240
Hores treballades pel personal assalariat 5.710 6.038 5.627
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.927 5.155 6.036
Persones assalariades 3.894 4.771 5.877
Persones no assalariades 32 383 159
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.537 4.176 5.200
Hores treballades pel personal assalariat 5.683 6.824 8.410
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 43.334 45.388 46.922
Persones assalariades 38.422 42.071 35.979
Persones no assalariades 4.912 3.317 10.943
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.486 26.865 22.609
Hores treballades pel personal assalariat 46.464 48.757 40.762
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 9.701 8.570 8.771
Persones assalariades 5.597 4.782 4.590
Persones no assalariades 4.104 3.788 4.181
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.857 4.281 4.023
Hores treballades pel personal assalariat 8.743 7.527 6.973
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 47.532 44.074 42.630
Persones assalariades 29.408 29.265 24.922
Persones no assalariades 18.124 14.809 17.709
Personal assalariat equivalent a jornada completa 23.513 24.723 21.514
Hores treballades pel personal assalariat 42.338 44.124 38.838
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç