Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris comerç
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Comerç engròs equips per a les TIC
Comerç engròs altra maquinària i equips
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall fora d'establiments
Transport terrestre; transport per canonades
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Serveis d'allotjament
Serveis de menjar i begudes
Edició
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Activitats immobiliàries
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Recerca i desenvolupament
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals i tècniques
Activitats veterinàries
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci9.570.37511.238.278
Variació existències productes acabats i en curs10.253-83.557
Treballs realitzats per a l'actiu1.4471.065
Ingressos accessoris i altres de gestió375.826404.098
Consum de mercaderies8.088.3219.253.717
Treballs realitzats per altres empreses76.53277.001
Valor de la producció1.793.0482.229.166
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.800186.942
Despeses en serveis exteriors712.566897.307
Valor afegit brut a preus de mercat983.6831.144.917
Impostos sobre la producció i els productes15.02818.300
Subvencions a l'explotació2.0454.196
Valor afegit brut a cost de factors970.6991.130.813
Despeses de personal520.905559.218
Excedent brut d'explotació449.794571.595
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.653.1041.657.759
Variació existències productes acabats i en curs4.6435.056
Treballs realitzats per a l'actiu267287
Ingressos accessoris i altres de gestió18.79719.715
Consum de mercaderies38.23849.575
Treballs realitzats per altres empreses61.37056.875
Valor de la producció1.577.2031.576.366
Consum de primeres matèries i altres proveïments794.888756.333
Despeses en serveis exteriors211.755238.529
Valor afegit brut a preus de mercat570.560581.505
Impostos sobre la producció i els productes7.6426.692
Subvencions a l'explotació143142
Valor afegit brut a cost de factors563.061574.955
Despeses de personal431.910453.099
Excedent brut d'explotació131.151121.856
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.768.4432.160.149
Variació existències productes acabats i en curs11.6453.650
Treballs realitzats per a l'actiu1.9141.502
Ingressos accessoris i altres de gestió31.77231.733
Consum de mercaderies1.298.2001.526.104
Treballs realitzats per altres empreses15.73083.003
Valor de la producció499.843587.927
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.470-20.459
Despeses en serveis exteriors172.968212.581
Valor afegit brut a preus de mercat315.406395.805
Impostos sobre la producció i els productes3.5984.811
Subvencions a l'explotació210198
Valor afegit brut a cost de factors312.018391.192
Despeses de personal209.223238.182
Excedent brut d'explotació102.795153.010
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci415.681649.826
Variació existències productes acabats i en curs4071.241
Treballs realitzats per a l'actiu821~
Ingressos accessoris i altres de gestió3.2943.937
Consum de mercaderies288.085486.363
Treballs realitzats per altres empreses2.5184.645
Valor de la producció129.599163.996
Consum de primeres matèries i altres proveïments30.66026.667
Despeses en serveis exteriors37.96551.384
Valor afegit brut a preus de mercat60.97485.945
Impostos sobre la producció i els productes1.2711.354
Subvencions a l'explotació4891
Valor afegit brut a cost de factors59.75284.682
Despeses de personal40.93850.234
Excedent brut d'explotació18.81334.448
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Intermediaris comerç
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.452.2351.843.280
Variació existències productes acabats i en curs-7551.409
Treballs realitzats per a l'actiu1.830442
Ingressos accessoris i altres de gestió48.18768.963
Consum de mercaderies38.45936.956
Treballs realitzats per altres empreses45.543115.870
Valor de la producció1.417.4951.761.268
Consum de primeres matèries i altres proveïments44.211192.263
Despeses en serveis exteriors463.252544.850
Valor afegit brut a preus de mercat910.0321.024.156
Impostos sobre la producció i els productes5.3347.736
Subvencions a l'explotació8071.382
Valor afegit brut a cost de factors905.5051.017.801
Despeses de personal429.281461.643
Excedent brut d'explotació476.224556.158
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.745.7584.169.031
Variació existències productes acabats i en curs12.2553.707
Treballs realitzats per a l'actiu2.8019.639
Ingressos accessoris i altres de gestió20.49118.831
Consum de mercaderies3.232.4083.504.683
Treballs realitzats per altres empreses58.89471.972
Valor de la producció490.004624.554
Consum de primeres matèries i altres proveïments74.66998.397
Despeses en serveis exteriors187.047241.414
Valor afegit brut a preus de mercat228.288284.744
Impostos sobre la producció i els productes3.4393.739
Subvencions a l'explotació3.6257.326
Valor afegit brut a cost de factors228.473288.330
Despeses de personal122.396142.232
Excedent brut d'explotació106.077146.099
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci18.819.27420.895.460
Variació existències productes acabats i en curs4.66928.343
Treballs realitzats per a l'actiu1.5641.539
Ingressos accessoris i altres de gestió232.448228.494
Consum de mercaderies14.311.17915.845.244
Treballs realitzats per altres empreses207.326271.091
Valor de la producció4.539.4505.037.501
Consum de primeres matèries i altres proveïments350.340515.686
Despeses en serveis exteriors2.059.5742.294.700
Valor afegit brut a preus de mercat2.129.5362.227.115
Impostos sobre la producció i els productes31.76731.949
Subvencions a l'explotació29.19236.745
Valor afegit brut a cost de factors2.126.9612.231.912
Despeses de personal1.389.0631.378.036
Excedent brut d'explotació737.899853.876
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci21.250.33622.610.497
Variació existències productes acabats i en curs44.84121.700
Treballs realitzats per a l'actiu20.69952.420
Ingressos accessoris i altres de gestió607.845560.577
Consum de mercaderies13.854.26115.065.105
Treballs realitzats per altres empreses307.557339.708
Valor de la producció7.761.9047.840.381
Consum de primeres matèries i altres proveïments466.358433.969
Despeses en serveis exteriors3.625.6173.738.977
Valor afegit brut a preus de mercat3.669.9303.667.435
Impostos sobre la producció i els productes54.24343.015
Subvencions a l'explotació7.97110.275
Valor afegit brut a cost de factors3.623.6583.634.696
Despeses de personal2.429.8092.462.897
Excedent brut d'explotació1.193.8481.171.799
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs equips per a les TIC
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.296.2295.208.733
Variació existències productes acabats i en curs2.5522.340
Treballs realitzats per a l'actiu2.3711.889
Ingressos accessoris i altres de gestió193.484163.953
Consum de mercaderies4.368.8104.182.089
Treballs realitzats per altres empreses58.12276.229
Valor de la producció1.067.7041.118.598
Consum de primeres matèries i altres proveïments28.64626.640
Despeses en serveis exteriors361.489400.343
Valor afegit brut a preus de mercat677.569691.614
Impostos sobre la producció i els productes7.6304.782
Subvencions a l'explotació2.4531.972
Valor afegit brut a cost de factors672.392688.804
Despeses de personal551.920628.862
Excedent brut d'explotació120.47259.942
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altra maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci8.398.9438.900.189
Variació existències productes acabats i en curs18.92654.110
Treballs realitzats per a l'actiu1.42418.410
Ingressos accessoris i altres de gestió124.328149.826
Consum de mercaderies5.580.3596.029.096
Treballs realitzats per altres empreses187.991166.972
Valor de la producció2.775.2712.926.468
Consum de primeres matèries i altres proveïments127.076107.859
Despeses en serveis exteriors899.8151.010.187
Valor afegit brut a preus de mercat1.748.3811.808.423
Impostos sobre la producció i els productes14.85513.393
Subvencions a l'explotació1.1211.307
Valor afegit brut a cost de factors1.734.6461.796.338
Despeses de personal1.192.3851.205.556
Excedent brut d'explotació542.262590.782
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci21.282.51124.903.401
Variació existències productes acabats i en curs15.684-191
Treballs realitzats per a l'actiu9.0594.986
Ingressos accessoris i altres de gestió148.875177.625
Consum de mercaderies17.051.54519.964.661
Treballs realitzats per altres empreses346.569355.349
Valor de la producció4.058.0144.765.810
Consum de primeres matèries i altres proveïments147.282209.616
Despeses en serveis exteriors1.698.8241.923.807
Valor afegit brut a preus de mercat2.211.9092.632.387
Impostos sobre la producció i els productes44.53546.364
Subvencions a l'explotació3.0593.652
Valor afegit brut a cost de factors2.170.4332.589.675
Despeses de personal1.400.2711.550.645
Excedent brut d'explotació770.1621.039.030
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci193.452314.396
Variació existències productes acabats i en curs84835
Treballs realitzats per a l'actiu~273
Ingressos accessoris i altres de gestió81651
Consum de mercaderies108.853225.368
Treballs realitzats per altres empreses2.9735.448
Valor de la producció81.79185.337
Consum de primeres matèries i altres proveïments9987.411
Despeses en serveis exteriors35.89042.464
Valor afegit brut a preus de mercat44.90335.462
Impostos sobre la producció i els productes271571
Subvencions a l'explotació522
Valor afegit brut a cost de factors44.68434.893
Despeses de personal23.40730.736
Excedent brut d'explotació21.2774.157
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci13.297.85914.253.695
Variació existències productes acabats i en curs7.1681.224
Treballs realitzats per a l'actiu13.46413.977
Ingressos accessoris i altres de gestió402.334434.550
Consum de mercaderies9.989.71510.813.141
Treballs realitzats per altres empreses25.01327.416
Valor de la producció3.706.0973.862.889
Consum de primeres matèries i altres proveïments32.12931.634
Despeses en serveis exteriors1.287.5151.350.848
Valor afegit brut a preus de mercat2.386.4522.480.407
Impostos sobre la producció i els productes43.18846.174
Subvencions a l'explotació4.6624.537
Valor afegit brut a cost de factors2.347.9272.438.769
Despeses de personal1.581.2861.672.255
Excedent brut d'explotació766.641766.514
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.985.2924.534.122
Variació existències productes acabats i en curs2.4891.547
Treballs realitzats per a l'actiu2.862465
Ingressos accessoris i altres de gestió18.26116.053
Consum de mercaderies3.405.3243.052.256
Treballs realitzats per altres empreses14.58514.783
Valor de la producció1.588.9951.485.148
Consum de primeres matèries i altres proveïments124.52293.646
Despeses en serveis exteriors377.525418.064
Valor afegit brut a preus de mercat1.086.949973.438
Impostos sobre la producció i els productes12.34610.677
Subvencions a l'explotació1.9701.294
Valor afegit brut a cost de factors1.076.572964.055
Despeses de personal671.999648.015
Excedent brut d'explotació404.573316.040
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.338.4602.428.818
Variació existències productes acabats i en curs1.4401.035
Treballs realitzats per a l'actiu890434
Ingressos accessoris i altres de gestió48.70239.092
Consum de mercaderies1.991.8172.042.829
Treballs realitzats per altres empreses3.3835.407
Valor de la producció394.291421.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.61217.589
Despeses en serveis exteriors134.146151.934
Valor afegit brut a preus de mercat247.533251.621
Impostos sobre la producció i els productes7.1744.323
Subvencions a l'explotació485295
Valor afegit brut a cost de factors240.844247.594
Despeses de personal167.532168.717
Excedent brut d'explotació73.31378.877
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci15.663.02216.082.104
Variació existències productes acabats i en curs17.39629.780
Treballs realitzats per a l'actiu1.8442.476
Ingressos accessoris i altres de gestió183.819186.910
Consum de mercaderies9.630.0369.991.306
Treballs realitzats per altres empreses94.17496.548
Valor de la producció6.141.8726.213.417
Consum de primeres matèries i altres proveïments91.62878.584
Despeses en serveis exteriors2.294.6042.328.915
Valor afegit brut a preus de mercat3.755.6393.805.918
Impostos sobre la producció i els productes61.67458.917
Subvencions a l'explotació9.0658.684
Valor afegit brut a cost de factors3.703.0303.755.686
Despeses de personal2.402.8392.438.657
Excedent brut d'explotació1.300.1911.317.028
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci247.719338.440
Variació existències productes acabats i en curs~4.214
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió5921.117
Consum de mercaderies134.358206.773
Treballs realitzats per altres empreses2001.296
Valor de la producció113.754135.702
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.2418.185
Despeses en serveis exteriors26.87241.672
Valor afegit brut a preus de mercat82.64185.845
Impostos sobre la producció i els productes1.7372.895
Subvencions a l'explotació4318
Valor afegit brut a cost de factors80.94782.968
Despeses de personal17.14321.384
Excedent brut d'explotació63.80461.584
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.282.0821.723.338
Variació existències productes acabats i en curs412629
Treballs realitzats per a l'actiu3.2589.568
Ingressos accessoris i altres de gestió40.55143.943
Consum de mercaderies847.2611.095.201
Treballs realitzats per altres empreses7.75112.422
Valor de la producció471.291669.854
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.58113.040
Despeses en serveis exteriors234.149336.724
Valor afegit brut a preus de mercat230.560320.090
Impostos sobre la producció i els productes1.8902.457
Subvencions a l'explotació547236
Valor afegit brut a cost de factors229.218317.869
Despeses de personal157.291234.427
Excedent brut d'explotació71.92783.442
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport terrestre; transport per canonades
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci7.565.0398.294.626
Variació existències productes acabats i en curs-2.200-173
Treballs realitzats per a l'actiu3.26013.810
Ingressos accessoris i altres de gestió138.076141.229
Consum de mercaderies14.15429.091
Treballs realitzats per altres empreses1.916.6972.181.716
Valor de la producció5.773.3246.238.684
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.170.3031.305.834
Despeses en serveis exteriors1.437.2361.722.248
Valor afegit brut a preus de mercat3.165.7853.210.603
Impostos sobre la producció i els productes32.72835.521
Subvencions a l'explotació618.720670.100
Valor afegit brut a cost de factors3.751.7773.845.181
Despeses de personal2.059.2542.118.993
Excedent brut d'explotació1.692.5231.726.188
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci71.21183.542
Variació existències productes acabats i en curs~~
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió2.9161.953
Consum de mercaderies649309
Treballs realitzats per altres empreses9.46222.891
Valor de la producció64.01762.295
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.54211.703
Despeses en serveis exteriors24.57223.625
Valor afegit brut a preus de mercat27.90326.967
Impostos sobre la producció i els productes1.401199
Subvencions a l'explotació22518
Valor afegit brut a cost de factors26.72726.786
Despeses de personal9.8378.003
Excedent brut d'explotació16.89018.783
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.498.0612.925.753
Variació existències productes acabats i en curs27370
Treballs realitzats per a l'actiu2.1525.421
Ingressos accessoris i altres de gestió45.50136.971
Consum de mercaderies314.619
Treballs realitzats per altres empreses24.57910.821
Valor de la producció2.521.1312.953.075
Consum de primeres matèries i altres proveïments698.764738.726
Despeses en serveis exteriors1.359.9841.698.408
Valor afegit brut a preus de mercat462.383515.942
Impostos sobre la producció i els productes1.4681.748
Subvencions a l'explotació4901.024
Valor afegit brut a cost de factors461.404515.217
Despeses de personal302.613360.842
Excedent brut d'explotació158.792154.375
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci10.478.59810.106.199
Variació existències productes acabats i en curs12.278786
Treballs realitzats per a l'actiu6.279-1.100
Ingressos accessoris i altres de gestió277.724234.633
Consum de mercaderies54.572289.112
Treballs realitzats per altres empreses5.043.3904.196.958
Valor de la producció5.676.9175.854.449
Consum de primeres matèries i altres proveïments711.423669.055
Despeses en serveis exteriors2.004.8701.732.768
Valor afegit brut a preus de mercat2.960.6243.452.626
Impostos sobre la producció i els productes58.68251.020
Subvencions a l'explotació736.503169.246
Valor afegit brut a cost de factors3.638.4453.570.851
Despeses de personal1.931.9411.854.793
Excedent brut d'explotació1.706.5031.716.059
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci824.457994.281
Variació existències productes acabats i en curs-115796
Treballs realitzats per a l'actiu19361
Ingressos accessoris i altres de gestió5.3029.210
Consum de mercaderies3.4745.486
Treballs realitzats per altres empreses287.139418.874
Valor de la producció539.225579.989
Consum de primeres matèries i altres proveïments26.96031.918
Despeses en serveis exteriors173.724176.986
Valor afegit brut a preus de mercat338.540371.085
Impostos sobre la producció i els productes2.6943.096
Subvencions a l'explotació29.61628.863
Valor afegit brut a cost de factors365.461396.853
Despeses de personal372.568363.799
Excedent brut d'explotació-7.10633.054
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'allotjament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.799.0514.674.736
Variació existències productes acabats i en curs1.033-1.497
Treballs realitzats per a l'actiu3.5131.608
Ingressos accessoris i altres de gestió108.776113.586
Consum de mercaderies38.83543.228
Treballs realitzats per altres empreses151.821250.420
Valor de la producció3.721.7184.494.785
Consum de primeres matèries i altres proveïments411.891535.078
Despeses en serveis exteriors1.397.5011.638.168
Valor afegit brut a preus de mercat1.912.3262.321.539
Impostos sobre la producció i els productes84.32487.124
Subvencions a l'explotació13.48910.788
Valor afegit brut a cost de factors1.841.4912.245.204
Despeses de personal1.106.0801.291.385
Excedent brut d'explotació735.412953.819
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de menjar i begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci8.296.3958.319.585
Variació existències productes acabats i en curs5.14812.124
Treballs realitzats per a l'actiu610297
Ingressos accessoris i altres de gestió80.813105.802
Consum de mercaderies92.48162.020
Treballs realitzats per altres empreses35.56930.326
Valor de la producció8.254.9158.345.462
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.410.7333.457.542
Despeses en serveis exteriors1.498.2311.540.691
Valor afegit brut a preus de mercat3.345.9513.347.229
Impostos sobre la producció i els productes33.27739.545
Subvencions a l'explotació5.3458.356
Valor afegit brut a cost de factors3.318.0193.316.040
Despeses de personal2.571.3652.601.070
Excedent brut d'explotació746.654714.970
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.852.1001.836.266
Variació existències productes acabats i en curs-6.3941.622
Treballs realitzats per a l'actiu12.41210.975
Ingressos accessoris i altres de gestió116.81280.448
Consum de mercaderies157.628201.122
Treballs realitzats per altres empreses279.464266.770
Valor de la producció1.537.8391.461.419
Consum de primeres matèries i altres proveïments227.196187.852
Despeses en serveis exteriors634.152570.754
Valor afegit brut a preus de mercat676.492702.813
Impostos sobre la producció i els productes4.3445.145
Subvencions a l'explotació12.90211.953
Valor afegit brut a cost de factors685.050709.621
Despeses de personal496.237522.658
Excedent brut d'explotació188.813186.963
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.504.2111.453.927
Variació existències productes acabats i en curs1.3632.119
Treballs realitzats per a l'actiu4.7157.766
Ingressos accessoris i altres de gestió13.44617.697
Consum de mercaderies698.859556.141
Treballs realitzats per altres empreses200.231254.450
Valor de la producció624.644670.919
Consum de primeres matèries i altres proveïments61.45732.619
Despeses en serveis exteriors215.087229.449
Valor afegit brut a preus de mercat348.100408.850
Impostos sobre la producció i els productes5.3905.027
Subvencions a l'explotació16.24318.625
Valor afegit brut a cost de factors358.954422.448
Despeses de personal203.248218.725
Excedent brut d'explotació155.706203.723
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci180.703207.633
Variació existències productes acabats i en curs-6.318-3.297
Treballs realitzats per a l'actiu267548
Ingressos accessoris i altres de gestió5.6617.710
Consum de mercaderies2.70911.771
Treballs realitzats per altres empreses27.27228.431
Valor de la producció150.332172.392
Consum de primeres matèries i altres proveïments73.46365.305
Despeses en serveis exteriors153.613145.746
Valor afegit brut a preus de mercat-76.743-38.659
Impostos sobre la producció i els productes1.6471.748
Subvencions a l'explotació295.054272.723
Valor afegit brut a cost de factors216.664232.316
Despeses de personal270.605268.421
Excedent brut d'explotació-53.942-36.105
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.188.2134.289.180
Variació existències productes acabats i en curs-1.988-478
Treballs realitzats per a l'actiu84.40874.013
Ingressos accessoris i altres de gestió63.92049.760
Consum de mercaderies428.127561.390
Treballs realitzats per altres empreses641.762589.195
Valor de la producció3.264.6653.261.890
Consum de primeres matèries i altres proveïments624.965487.037
Despeses en serveis exteriors957.835929.831
Valor afegit brut a preus de mercat1.681.8651.845.022
Impostos sobre la producció i els productes76.98683.315
Subvencions a l'explotació253.36419.300
Valor afegit brut a cost de factors1.858.2431.781.007
Despeses de personal926.128584.743
Excedent brut d'explotació932.1151.196.264
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.082.7345.646.004
Variació existències productes acabats i en curs26.63280.914
Treballs realitzats per a l'actiu84.957106.089
Ingressos accessoris i altres de gestió46.24083.925
Consum de mercaderies174.146190.645
Treballs realitzats per altres empreses761.676875.322
Valor de la producció4.304.7424.850.964
Consum de primeres matèries i altres proveïments403.951353.199
Despeses en serveis exteriors1.473.7471.765.533
Valor afegit brut a preus de mercat2.427.0442.732.232
Impostos sobre la producció i els productes6.1256.909
Subvencions a l'explotació33.92627.175
Valor afegit brut a cost de factors2.454.8442.752.499
Despeses de personal1.876.4572.129.228
Excedent brut d'explotació578.387623.271
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci392.209464.674
Variació existències productes acabats i en curs-255186
Treballs realitzats per a l'actiu8.7397.917
Ingressos accessoris i altres de gestió3.4923.869
Consum de mercaderies8.1958.483
Treballs realitzats per altres empreses28.61739.568
Valor de la producció367.373428.595
Consum de primeres matèries i altres proveïments15.92821.964
Despeses en serveis exteriors133.615136.320
Valor afegit brut a preus de mercat217.831270.311
Impostos sobre la producció i els productes528813
Subvencions a l'explotació3.2163.051
Valor afegit brut a cost de factors220.519272.549
Despeses de personal172.893187.803
Excedent brut d'explotació47.62684.746
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci6.112.7346.036.593
Variació existències productes acabats i en curs-130.817-75.751
Treballs realitzats per a l'actiu36.16761.386
Ingressos accessoris i altres de gestió279.679251.403
Consum de mercaderies249.485292.064
Treballs realitzats per altres empreses176.101170.328
Valor de la producció5.872.1775.811.238
Consum de primeres matèries i altres proveïments56.884179.312
Despeses en serveis exteriors1.722.3841.783.396
Valor afegit brut a preus de mercat4.092.9093.848.530
Impostos sobre la producció i els productes411.760375.232
Subvencions a l'explotació69.35971.096
Valor afegit brut a cost de factors3.750.5073.544.395
Despeses de personal974.481982.525
Excedent brut d'explotació2.776.0262.561.870
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.723.6724.577.427
Variació existències productes acabats i en curs-2.9532.589
Treballs realitzats per a l'actiu1.2261.737
Ingressos accessoris i altres de gestió81.448167.051
Consum de mercaderies7.7656.071
Treballs realitzats per altres empreses306.979237.431
Valor de la producció4.488.6484.505.303
Consum de primeres matèries i altres proveïments88.92790.111
Despeses en serveis exteriors1.522.1671.466.318
Valor afegit brut a preus de mercat2.877.5532.948.874
Impostos sobre la producció i els productes20.10323.862
Subvencions a l'explotació2.4718.126
Valor afegit brut a cost de factors2.859.9202.933.138
Despeses de personal1.775.7521.671.034
Excedent brut d'explotació1.084.1681.262.104
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.631.8222.846.047
Variació existències productes acabats i en curs-7091.329
Treballs realitzats per a l'actiu8.3729.169
Ingressos accessoris i altres de gestió99.155248.889
Consum de mercaderies39.478114.981
Treballs realitzats per altres empreses145.538249.496
Valor de la producció2.553.6232.740.957
Consum de primeres matèries i altres proveïments125.056137.379
Despeses en serveis exteriors1.025.4671.204.524
Valor afegit brut a preus de mercat1.403.1001.399.054
Impostos sobre la producció i els productes11.98116.988
Subvencions a l'explotació70.74712.294
Valor afegit brut a cost de factors1.461.8661.394.360
Despeses de personal1.105.7911.371.808
Excedent brut d'explotació356.07522.552
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.269.8323.809.339
Variació existències productes acabats i en curs42.60323.176
Treballs realitzats per a l'actiu33.40928.893
Ingressos accessoris i altres de gestió20.48921.912
Consum de mercaderies46.514109.502
Treballs realitzats per altres empreses609.185597.747
Valor de la producció2.710.6343.176.071
Consum de primeres matèries i altres proveïments328.571461.456
Despeses en serveis exteriors721.692894.961
Valor afegit brut a preus de mercat1.660.3711.819.654
Impostos sobre la producció i els productes14.73313.204
Subvencions a l'explotació301.855316.362
Valor afegit brut a cost de factors1.947.4922.122.813
Despeses de personal1.190.2931.258.186
Excedent brut d'explotació757.199864.626
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci748.203436.378
Variació existències productes acabats i en curs6536.892
Treballs realitzats per a l'actiu86.51751.496
Ingressos accessoris i altres de gestió61.55825.940
Consum de mercaderies12.47513.331
Treballs realitzats per altres empreses89.63962.072
Valor de la producció794.818445.303
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.64671.667
Despeses en serveis exteriors441.669242.847
Valor afegit brut a preus de mercat256.503130.789
Impostos sobre la producció i els productes1.6752.693
Subvencions a l'explotació428.105471.849
Valor afegit brut a cost de factors682.933599.945
Despeses de personal533.393495.387
Excedent brut d'explotació149.540104.558
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Publicitat i estudis de mercat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.090.3933.826.925
Variació existències productes acabats i en curs11670
Treballs realitzats per a l'actiu4.5873.397
Ingressos accessoris i altres de gestió45.58076.805
Consum de mercaderies1.697.9451.451.344
Treballs realitzats per altres empreses403.821406.708
Valor de la producció2.038.9092.049.145
Consum de primeres matèries i altres proveïments351.616275.879
Despeses en serveis exteriors586.467698.213
Valor afegit brut a preus de mercat1.100.8261.075.053
Impostos sobre la producció i els productes6.3987.095
Subvencions a l'explotació1.9371.431
Valor afegit brut a cost de factors1.096.3651.069.389
Despeses de personal806.156692.286
Excedent brut d'explotació290.209377.103
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.292.3641.288.639
Variació existències productes acabats i en curs1.026379
Treballs realitzats per a l'actiu16.67629.833
Ingressos accessoris i altres de gestió32.47313.552
Consum de mercaderies24.43527.511
Treballs realitzats per altres empreses204.157138.951
Valor de la producció1.113.9471.165.940
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.098107.916
Despeses en serveis exteriors274.007290.608
Valor afegit brut a preus de mercat743.842767.415
Impostos sobre la producció i els productes5.9647.189
Subvencions a l'explotació20.67418.506
Valor afegit brut a cost de factors758.552778.733
Despeses de personal395.221403.982
Excedent brut d'explotació363.331374.750
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci170.020172.952
Variació existències productes acabats i en curs190-16
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió5292.579
Consum de mercaderies54.06143.808
Treballs realitzats per altres empreses5.2797.990
Valor de la producció111.399123.717
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.37014.915
Despeses en serveis exteriors26.13231.597
Valor afegit brut a preus de mercat72.89777.205
Impostos sobre la producció i els productes477480
Subvencions a l'explotació10972
Valor afegit brut a cost de factors72.52976.796
Despeses de personal45.35651.450
Excedent brut d'explotació27.17325.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats de lloguer
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.859.7381.991.660
Variació existències productes acabats i en curs-5523.735
Treballs realitzats per a l'actiu1.5949.669
Ingressos accessoris i altres de gestió82.03661.596
Consum de mercaderies153.628215.616
Treballs realitzats per altres empreses69.215140.310
Valor de la producció1.719.9741.710.732
Consum de primeres matèries i altres proveïments362.329288.425
Despeses en serveis exteriors462.569522.276
Valor afegit brut a preus de mercat895.076900.031
Impostos sobre la producció i els productes11.47911.514
Subvencions a l'explotació3.5807.447
Valor afegit brut a cost de factors887.177895.964
Despeses de personal257.103257.209
Excedent brut d'explotació630.074638.755
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.192.7741.405.472
Variació existències productes acabats i en curs36767
Treballs realitzats per a l'actiu244736
Ingressos accessoris i altres de gestió2.4863.719
Consum de mercaderies1622.604
Treballs realitzats per altres empreses18.44816.225
Valor de la producció1.177.2621.391.165
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.3614.878
Despeses en serveis exteriors101.417114.791
Valor afegit brut a preus de mercat1.072.4841.271.496
Impostos sobre la producció i els productes7901.486
Subvencions a l'explotació1.4203.721
Valor afegit brut a cost de factors1.073.1151.273.731
Despeses de personal1.027.1681.206.114
Excedent brut d'explotació45.94767.617
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.746.1263.103.966
Variació existències productes acabats i en curs396456
Treballs realitzats per a l'actiu2.4782.880
Ingressos accessoris i altres de gestió50.36959.755
Consum de mercaderies1.367.9991.608.673
Treballs realitzats per altres empreses643.962690.804
Valor de la producció787.408867.581
Consum de primeres matèries i altres proveïments37.13412.396
Despeses en serveis exteriors365.295401.372
Valor afegit brut a preus de mercat384.979453.814
Impostos sobre la producció i els productes2.4483.918
Subvencions a l'explotació9.01813.214
Valor afegit brut a cost de factors391.549463.109
Despeses de personal281.503310.892
Excedent brut d'explotació110.046152.218
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci673.961661.841
Variació existències productes acabats i en curs3991.426
Treballs realitzats per a l'actiu13.18511.474
Ingressos accessoris i altres de gestió7.53810.352
Consum de mercaderies6.4075.563
Treballs realitzats per altres empreses33.06529.726
Valor de la producció655.611649.804
Consum de primeres matèries i altres proveïments47.07552.541
Despeses en serveis exteriors89.45082.860
Valor afegit brut a preus de mercat519.086514.402
Impostos sobre la producció i els productes753813
Subvencions a l'explotació5.8711.707
Valor afegit brut a cost de factors524.204515.297
Despeses de personal423.238448.718
Excedent brut d'explotació100.96666.578
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.767.2942.945.393
Variació existències productes acabats i en curs1.586840
Treballs realitzats per a l'actiu2852.004
Ingressos accessoris i altres de gestió18.94326.571
Consum de mercaderies21.35820.371
Treballs realitzats per altres empreses165.688184.562
Valor de la producció2.601.0632.769.875
Consum de primeres matèries i altres proveïments177.294205.438
Despeses en serveis exteriors322.515362.695
Valor afegit brut a preus de mercat2.101.2532.201.742
Impostos sobre la producció i els productes4.4955.849
Subvencions a l'explotació82.75679.059
Valor afegit brut a cost de factors2.179.5142.274.952
Despeses de personal1.721.0171.826.829
Excedent brut d'explotació458.497448.123
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.208.7593.967.457
Variació existències productes acabats i en curs83512.548
Treballs realitzats per a l'actiu2.8622.179
Ingressos accessoris i altres de gestió125.148186.801
Consum de mercaderies41.660225.706
Treballs realitzats per altres empreses670.884571.382
Valor de la producció3.625.0593.371.897
Consum de primeres matèries i altres proveïments307.352240.933
Despeses en serveis exteriors1.172.5311.152.857
Valor afegit brut a preus de mercat2.145.1771.978.107
Impostos sobre la producció i els productes32.90117.053
Subvencions a l'explotació67.761110.652
Valor afegit brut a cost de factors2.180.0362.071.706
Despeses de personal1.668.1561.466.618
Excedent brut d'explotació511.880605.088
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci644.819596.365
Variació existències productes acabats i en curs-725366
Treballs realitzats per a l'actiu25-29
Ingressos accessoris i altres de gestió33.84420.846
Consum de mercaderies73.88358.436
Treballs realitzats per altres empreses105.427139.789
Valor de la producció498.654419.323
Consum de primeres matèries i altres proveïments48.55211.347
Despeses en serveis exteriors208.012199.543
Valor afegit brut a preus de mercat242.089208.434
Impostos sobre la producció i els productes4.7433.246
Subvencions a l'explotació118.71177.095
Valor afegit brut a cost de factors356.058282.283
Despeses de personal195.920153.181
Excedent brut d'explotació160.138129.103
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci117.709160.486
Variació existències productes acabats i en curs-55924
Treballs realitzats per a l'actiu1.75749
Ingressos accessoris i altres de gestió55.45761.226
Consum de mercaderies6.1729.789
Treballs realitzats per altres empreses5.6648.513
Valor de la producció162.529203.482
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.7581.426
Despeses en serveis exteriors89.281105.063
Valor afegit brut a preus de mercat70.49096.993
Impostos sobre la producció i els productes1.4191.868
Subvencions a l'explotació84.72379.962
Valor afegit brut a cost de factors153.793175.088
Despeses de personal120.236124.240
Excedent brut d'explotació33.55750.848
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci975.953633.072
Variació existències productes acabats i en curs-313-15
Treballs realitzats per a l'actiu4824
Ingressos accessoris i altres de gestió25.95817.578
Consum de mercaderies70.73748.736
Treballs realitzats per altres empreses250.53581.261
Valor de la producció680.374520.661
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.44020.288
Despeses en serveis exteriors188.648140.899
Valor afegit brut a preus de mercat479.286359.474
Impostos sobre la producció i els productes167.767109.696
Subvencions a l'explotació77.99721
Valor afegit brut a cost de factors389.516249.800
Despeses de personal160.926112.218
Excedent brut d'explotació228.590137.581
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.540.7772.627.044
Variació existències productes acabats i en curs-13.9733.340
Treballs realitzats per a l'actiu3.1923.872
Ingressos accessoris i altres de gestió174.062237.812
Consum de mercaderies97.864104.011
Treballs realitzats per altres empreses80.418100.503
Valor de la producció2.525.7762.667.555
Consum de primeres matèries i altres proveïments148.80364.769
Despeses en serveis exteriors850.981902.846
Valor afegit brut a preus de mercat1.525.9921.699.940
Impostos sobre la producció i els productes36.60034.811
Subvencions a l'explotació82.76874.755
Valor afegit brut a cost de factors1.572.1591.739.885
Despeses de personal1.059.2811.159.486
Excedent brut d'explotació512.879580.399
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci382.317499.237
Variació existències productes acabats i en curs1613.156
Treballs realitzats per a l'actiu3.5652.506
Ingressos accessoris i altres de gestió3359.870
Consum de mercaderies62.15794.450
Treballs realitzats per altres empreses21.28550.608
Valor de la producció302.935369.712
Consum de primeres matèries i altres proveïments45.01047.382
Despeses en serveis exteriors60.85081.278
Valor afegit brut a preus de mercat197.076241.052
Impostos sobre la producció i els productes1.2563.708
Subvencions a l'explotació649421
Valor afegit brut a cost de factors196.469237.765
Despeses de personal123.107143.213
Excedent brut d'explotació73.36294.552
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.326.8881.187.313
Variació existències productes acabats i en curs1.683285
Treballs realitzats per a l'actiu1106
Ingressos accessoris i altres de gestió23.15036.026
Consum de mercaderies162.442136.567
Treballs realitzats per altres empreses130.64553.096
Valor de la producció1.058.7441.033.967
Consum de primeres matèries i altres proveïments77.04871.764
Despeses en serveis exteriors308.387315.623
Valor afegit brut a preus de mercat673.308646.580
Impostos sobre la producció i els productes7.4006.168
Subvencions a l'explotació19.2174.367
Valor afegit brut a cost de factors685.125644.779
Despeses de personal457.647472.816
Excedent brut d'explotació227.478171.963
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques