Skip to main content

Índex de taules: Principals indicadors. Per branques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 69.813 72.650 73.642
Despeses de personal per assalariat 37.725 40.256 41.494
Taxa de valor afegit 50,7 52,2 53,8
Taxa de despeses de personal 49,5 50,8 51,0
Taxa bruta d'explotació 5,1 4,6 4,7
Taxa de salarització 91,5 91,6 90,5
Taxa d'inversió 7,6 10,3 10,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 20,5 19,7 19,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 25.844 27.433 28.091
Despeses de personal per assalariat 26.655 28.898 29.051
Taxa de valor afegit 36,5 36,8 36,1
Taxa de despeses de personal 78,8 80,5 77,9
Taxa bruta d'explotació 7,4 6,7 7,5
Taxa de salarització 76,4 76,4 75,3
Taxa d'inversió 6,8 8,2 7,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 15,7 15,8 17,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 50.533 50.400 49.402
Despeses de personal per assalariat 33.332 35.948 37.522
Taxa de valor afegit 66,5 59,7 59,7
Taxa de despeses de personal 60,9 67,0 69,5
Taxa bruta d'explotació 7,1 5,6 5,1
Taxa de salarització 92,3 94,0 91,5
Taxa d'inversió 9,6 11,6 10,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,0 18,9 18,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 38.325 37.807 41.117
Despeses de personal per assalariat 29.799 31.758 32.427
Taxa de valor afegit 51,6 48,6 48,4
Taxa de despeses de personal 59,3 63,4 63,2
Taxa bruta d'explotació 5,3 4,3 4,6
Taxa de salarització 76,3 75,5 80,1
Taxa d'inversió 4,6 5,8 6,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 21,0 18,6 18,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris comerç Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 46.198 46.378 49.006
Despeses de personal per assalariat 45.843 45.647 49.591
Taxa de valor afegit 57,8 57,2 52,7
Taxa de despeses de personal 45,4 48,9 49,4
Taxa bruta d'explotació 30,2 28,4 27,1
Taxa de salarització 45,7 49,7 48,8
Taxa d'inversió 4,5 4,5 3,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 53,3 49,8 48,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs matèries agràries i animals vius Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.935 52.677 50.244
Despeses de personal per assalariat 33.532 34.385 34.226
Taxa de valor afegit 46,2 46,5 44,7
Taxa de despeses de personal 49,3 57,3 59,5
Taxa bruta d'explotació 3,5 2,8 2,8
Taxa de salarització 86,7 87,7 87,4
Taxa d'inversió 10,8 12,9 26,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 33,9 33,2 37,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 47.238 47.158 48.169
Despeses de personal per assalariat 31.403 31.311 34.755
Taxa de valor afegit 44,3 45,0 43,7
Taxa de despeses de personal 61,7 62,0 67,0
Taxa bruta d'explotació 4,1 4,2 3,6
Taxa de salarització 92,9 93,3 92,9
Taxa d'inversió 11,8 14,2 10,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 34,5 37,2 35,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 59.669 62.633 68.585
Despeses de personal per assalariat 44.348 46.060 48.602
Taxa de valor afegit 46,4 45,5 47,8
Taxa de despeses de personal 67,8 68,2 66,6
Taxa bruta d'explotació 5,2 5,1 5,8
Taxa de salarització 91,2 92,7 93,9
Taxa d'inversió 13,1 9,8 8,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 52,3 52,6 54,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs equips per a les TIC Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 51.662 54.440 49.335
Despeses de personal per assalariat 48.015 49.669 53.486
Taxa de valor afegit 61,6 61,3 63,9
Taxa de despeses de personal 91,3 89,2 106,1
Taxa bruta d'explotació 1,2 1,5 -0,7
Taxa de salarització 98,2 97,7 97,9
Taxa d'inversió 4,9 5,7 5,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 34,0 33,3 32,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altra maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 62.554 62.513 63.468
Despeses de personal per assalariat 45.000 45.027 46.013
Taxa de valor afegit 61,4 62,8 61,9
Taxa de despeses de personal 67,1 68,3 68,7
Taxa bruta d'explotació 6,6 6,5 6,2
Taxa de salarització 93,3 94,8 94,8
Taxa d'inversió 7,0 9,5 8,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 29,0 28,8 29,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç engròs especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 63.680 60.066 65.409
Despeses de personal per assalariat 41.031 39.770 42.589
Taxa de valor afegit 54,3 54,8 54,8
Taxa de despeses de personal 59,9 61,6 61,3
Taxa bruta d'explotació 4,2 4,2 3,9
Taxa de salarització 92,9 93,0 94,1
Taxa d'inversió 13,2 12,4 11,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 28,9 28,9 29,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 18.792 29.225 24.137
Despeses de personal per assalariat 26.804 28.906 31.522
Taxa de valor afegit 40,9 44,7 45,7
Taxa de despeses de personal 88,1 63,0 75,5
Taxa bruta d'explotació 1,3 4,9 3,1
Taxa de salarització 61,8 63,7 57,8
Taxa d'inversió 10,7 10,9 8,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 48,2 40,6 54,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 31.207 31.019 34.061
Despeses de personal per assalariat 23.178 23.598 25.029
Taxa de valor afegit 63,1 61,6 62,9
Taxa de despeses de personal 68,6 70,1 67,7
Taxa bruta d'explotació 5,4 5,1 6,0
Taxa de salarització 92,3 92,2 92,1
Taxa d'inversió 8,6 13,3 17,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 66,2 65,2 65,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 16.590 18.983 18.959
Despeses de personal per assalariat 16.345 17.558 18.177
Taxa de valor afegit 64,9 66,4 67,3
Taxa de despeses de personal 67,2 67,3 67,3
Taxa bruta d'explotació 7,0 6,4 6,3
Taxa de salarització 68,2 72,8 70,2
Taxa d'inversió 7,0 8,0 6,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 67,2 67,5 68,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 36.872 36.506 45.440
Despeses de personal per assalariat 25.574 24.536 27.014
Taxa de valor afegit 58,8 58,3 60,3
Taxa de despeses de personal 68,1 65,3 58,0
Taxa bruta d'explotació 3,2 3,6 4,0
Taxa de salarització 98,2 97,2 97,6
Taxa d'inversió 8,3 7,6 10,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 48,3 48,0 50,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 25.753 26.218 27.318
Despeses de personal per assalariat 21.703 22.419 23.333
Taxa de valor afegit 60,4 59,1 59,4
Taxa de despeses de personal 64,9 67,1 67,1
Taxa bruta d'explotació 8,2 7,6 7,7
Taxa de salarització 77,1 78,4 78,5
Taxa d'inversió 9,2 10,8 9,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 69,1 68,4 69,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 9.321 8.890 10.522
Despeses de personal per assalariat 12.039 12.109 15.305
Taxa de valor afegit 61,1 60,9 66,3
Taxa de despeses de personal 25,8 38,7 35,2
Taxa bruta d'explotació 18,2 14,2 18,6
Taxa de salarització 20,0 28,4 24,2
Taxa d'inversió 2,7 2,8 2,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 50,8 50,7 48,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 35.765 37.302 38.745
Despeses de personal per assalariat 32.548 30.620 31.445
Taxa de valor afegit 47,5 44,6 44,4
Taxa de despeses de personal 73,7 65,1 65,4
Taxa bruta d'explotació 4,8 6,2 5,7
Taxa de salarització 81,0 79,3 80,6
Taxa d'inversió 16,0 20,8 18,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 47,2 48,7 49,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre; transport per canonades Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 41.859 41.796 39.953
Despeses de personal per assalariat 34.411 34.629 36.152
Taxa de valor afegit 61,6 64,1 61,8
Taxa de despeses de personal 55,1 56,0 62,1
Taxa bruta d'explotació 20,8 21,3 17,4
Taxa de salarització 67,0 67,6 68,6
Taxa d'inversió 15,1 14,0 20,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,2 16,1 15,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 85.021 99.122 99.917
Despeses de personal per assalariat 31.105 37.215 38.009
Taxa de valor afegit 43,0 47,7 44,6
Taxa de despeses de personal 29,9 31,9 34,7
Taxa bruta d'explotació 22,5 25,7 23,7
Taxa de salarització 81,7 84,9 91,3
Taxa d'inversió 3,2 9,0 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,4 28,1 28,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 86.995 109.370 100.445
Despeses de personal per assalariat 61.113 66.845 58.858
Taxa de valor afegit 17,4 22,1 22,7
Taxa de despeses de personal 70,0 60,8 58,5
Taxa bruta d'explotació 5,3 8,8 9,5
Taxa de salarització 99,7 99,5 99,8
Taxa d'inversió 2,6 2,3 22,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 44,2 44,2 44,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Emmagatzematge i activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 77.503 77.528 87.966
Despeses de personal per assalariat 41.468 41.008 42.668
Taxa de valor afegit 61,0 60,7 63,6
Taxa de despeses de personal 51,9 51,1 46,8
Taxa bruta d'explotació 17,0 18,3 21,5
Taxa de salarització 97,1 96,6 96,5
Taxa d'inversió 15,5 18,5 15,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,2 31,8 30,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 25.245 23.447 24.408
Despeses de personal per assalariat 24.855 26.043 26.248
Taxa de valor afegit 68,4 65,3 66,4
Taxa de despeses de personal 91,7 100,6 90,4
Taxa bruta d'explotació 3,3 ~ 3,6
Taxa de salarització 93,1 90,6 84,1
Taxa d'inversió 5,5 6,3 3,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 46,0 45,8 45,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Serveis d'allotjament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 43.100 44.510 44.352
Despeses de personal per assalariat 26.073 26.541 27.686
Taxa de valor afegit 50,0 49,0 49,8
Taxa de despeses de personal 57,5 56,5 59,3
Taxa bruta d'explotació 20,4 20,8 19,9
Taxa de salarització 95,1 94,7 95,1
Taxa d'inversió 17,4 20,4 18,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 52,9 53,9 54,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de menjar i begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 17.686 18.991 19.507
Despeses de personal per assalariat 17.719 18.480 18.601
Taxa de valor afegit 39,7 40,7 41,9
Taxa de despeses de personal 78,4 79,8 80,0
Taxa bruta d'explotació 8,6 8,3 8,3
Taxa de salarització 78,3 82,0 83,9
Taxa d'inversió 8,3 9,4 8,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 49,6 48,1 50,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 55.935 58.639 58.751
Despeses de personal per assalariat 46.433 48.278 48.499
Taxa de valor afegit 48,6 51,0 53,0
Taxa de despeses de personal 73,7 73,2 72,4
Taxa bruta d'explotació 10,2 10,5 11,2
Taxa de salarització 88,7 89,0 87,7
Taxa d'inversió 10,5 12,5 9,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 49,0 50,4 49,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 61.851 63.633 66.853
Despeses de personal per assalariat 36.511 39.619 41.176
Taxa de valor afegit 63,0 63,6 62,9
Taxa de despeses de personal 51,8 50,8 51,2
Taxa bruta d'explotació 14,0 15,2 14,7
Taxa de salarització 87,7 81,6 83,1
Taxa d'inversió 17,0 28,0 13,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 44,0 48,3 47,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 46.844 44.893 48.017
Despeses de personal per assalariat 55.427 54.811 59.870
Taxa de valor afegit 134,8 135,9 139,7
Taxa de despeses de personal 115,5 118,9 121,8
Taxa bruta d'explotació -17,4 -22,3 -28,3
Taxa de salarització 97,6 97,4 97,7
Taxa d'inversió 5,0 10,1 12,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 42,1 42,1 42,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 211.150 221.211 188.876
Despeses de personal per assalariat 74.254 61.357 60.978
Taxa de valor afegit 54,6 62,0 56,7
Taxa de despeses de personal 32,8 25,2 29,7
Taxa bruta d'explotació 27,9 31,1 28,5
Taxa de salarització 93,4 90,8 92,1
Taxa d'inversió 25,0 17,9 16,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 32,1 30,6 32,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 53.093 54.077 56.199
Despeses de personal per assalariat 46.458 47.090 49.230
Taxa de valor afegit 56,7 58,6 59,3
Taxa de despeses de personal 77,4 76,4 76,8
Taxa bruta d'explotació 11,0 11,8 11,6
Taxa de salarització 88,4 87,8 87,7
Taxa d'inversió 19,0 17,4 10,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 28,7 28,3 29,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 49.935 49.621 50.658
Despeses de personal per assalariat 39.139 42.545 44.196
Taxa de valor afegit 63,6 61,8 60,0
Taxa de despeses de personal 68,9 75,3 77,0
Taxa bruta d'explotació 18,2 14,1 12,5
Taxa de salarització 87,9 87,8 88,2
Taxa d'inversió 6,9 5,6 5,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 43,9 42,9 42,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.988 50.040 62.211
Despeses de personal per assalariat 31.663 32.699 34.859
Taxa de valor afegit 61,0 54,9 62,5
Taxa de despeses de personal 27,7 35,8 30,2
Taxa bruta d'explotació 42,4 30,9 40,5
Taxa de salarització 51,6 54,7 53,8
Taxa d'inversió 60,7 82,4 46,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 58,2 55,6 58,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques i de comptabilitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 44.665 41.256 38.936
Despeses de personal per assalariat 37.020 35.186 34.898
Taxa de valor afegit 65,1 62,2 61,9
Taxa de despeses de personal 57,0 57,8 60,6
Taxa bruta d'explotació 27,6 25,0 23,6
Taxa de salarització 68,7 67,8 67,6
Taxa d'inversió 4,1 3,7 5,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 70,4 68,8 68,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 56.411 57.698 51.957
Despeses de personal per assalariat 62.610 60.107 63.441
Taxa de valor afegit 50,9 52,7 50,1
Taxa de despeses de personal 98,4 91,1 109,0
Taxa bruta d'explotació 0,8 4,5 -4,0
Taxa de salarització 88,6 87,5 89,2
Taxa d'inversió 14,8 17,3 13,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 51,6 51,6 51,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 44.646 39.415 39.222
Despeses de personal per assalariat 38.994 37.585 39.415
Taxa de valor afegit 66,8 59,8 60,9
Taxa de despeses de personal 59,3 64,9 67,5
Taxa bruta d'explotació 22,7 17,0 16,2
Taxa de salarització 67,9 68,1 67,2
Taxa d'inversió 6,2 10,9 7,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 36,3 34,6 36,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 43.740 44.067 43.162
Despeses de personal per assalariat 39.212 39.326 39.762
Taxa de valor afegit 134,7 120,5 113,0
Taxa de despeses de personal 82,6 81,0 83,2
Taxa bruta d'explotació 24,0 23,2 20,0
Taxa de salarització 92,1 90,8 90,3
Taxa d'inversió 20,4 21,6 24,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 53,4 54,1 54,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat i estudis de mercat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 40.327 43.650 40.352
Despeses de personal per assalariat 34.524 36.767 38.910
Taxa de valor afegit 52,2 57,0 56,7
Taxa de despeses de personal 64,7 64,9 69,9
Taxa bruta d'explotació 9,9 10,3 8,6
Taxa de salarització 75,6 77,1 72,5
Taxa d'inversió 6,5 3,8 5,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 55,2 54,0 58,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 33.515 37.338 39.261
Despeses de personal per assalariat 33.812 35.508 36.035
Taxa de valor afegit 66,8 71,7 68,3
Taxa de despeses de personal 51,9 48,8 48,2
Taxa bruta d'explotació 29,1 32,0 31,0
Taxa de salarització 51,4 51,3 52,5
Taxa d'inversió 7,6 9,9 11,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 60,3 59,1 60,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 18.641 21.520 22.451
Despeses de personal per assalariat 18.816 20.182 21.736
Taxa de valor afegit 62,1 62,8 64,4
Taxa de despeses de personal 67,0 68,9 67,6
Taxa bruta d'explotació 14,7 14,5 15,6
Taxa de salarització 66,4 73,5 69,8
Taxa d'inversió 13,5 10,9 6,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 81,7 83,7 81,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de lloguer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 94.509 100.292 103.603
Despeses de personal per assalariat 35.628 35.815 36.901
Taxa de valor afegit 52,4 48,5 50,4
Taxa de despeses de personal 28,7 28,5 29,3
Taxa bruta d'explotació 32,1 32,4 31,7
Taxa de salarització 76,2 79,9 82,3
Taxa d'inversió 87,2 46,8 52,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 32,7 31,0 30,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 24.722 25.857 25.872
Despeses de personal per assalariat 23.760 24.356 24.704
Taxa de valor afegit 91,6 92,1 91,2
Taxa de despeses de personal 94,7 93,1 94,1
Taxa bruta d'explotació 4,8 6,3 5,3
Taxa de salarització 98,5 98,8 98,6
Taxa d'inversió 0,5 1,4 1,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 41,5 40,8 41,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 43.659 45.632 51.707
Despeses de personal per assalariat 33.371 34.267 36.223
Taxa de valor afegit 53,4 54,6 53,2
Taxa de despeses de personal 67,1 62,6 60,8
Taxa bruta d'explotació 4,9 5,5 5,7
Taxa de salarització 87,8 83,3 86,8
Taxa d'inversió 5,2 4,0 3,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 71,0 68,6 68,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 27.286 24.890 25.253
Despeses de personal per assalariat 24.148 24.890 25.456
Taxa de valor afegit 79,3 79,7 80,2
Taxa de despeses de personal 87,1 98,6 99,4
Taxa bruta d'explotació 10,1 1,0 ~
Taxa de salarització 98,4 98,6 98,7
Taxa d'inversió 1,5 2,0 3,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 17,9 17,8 18,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Serveis a edificis i activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 19.652 19.119 20.840
Despeses de personal per assalariat 16.541 16.713 17.644
Taxa de valor afegit 82,1 80,1 79,3
Taxa de despeses de personal 80,3 84,1 81,0
Taxa bruta d'explotació 15,2 11,9 14,2
Taxa de salarització 95,4 96,2 95,7
Taxa d'inversió 2,2 1,9 2,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 68,9 68,3 67,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives d'oficina i auxiliars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 28.326 27.070 26.517
Despeses de personal per assalariat 24.458 24.868 24.900
Taxa de valor afegit 61,4 58,7 57,5
Taxa de despeses de personal 70,8 76,4 78,3
Taxa bruta d'explotació 15,3 12,3 10,8
Taxa de salarització 82,0 83,1 83,3
Taxa d'inversió 9,1 13,1 7,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 55,3 56,5 56,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 18.234 29.945 27.462
Despeses de personal per assalariat 16.562 26.901 31.518
Taxa de valor afegit 67,3 72,2 65,5
Taxa de despeses de personal 54,3 48,0 53,1
Taxa bruta d'explotació 21,6 27,5 21,3
Taxa de salarització 59,7 53,4 46,3
Taxa d'inversió 4,6 5,2 4,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 40,4 47,1 52,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 36.756 33.406 35.294
Despeses de personal per assalariat 30.739 27.783 28.900
Taxa de valor afegit 86,0 102,4 93,6
Taxa de despeses de personal 71,0 68,1 71,2
Taxa bruta d'explotació 31,7 34,5 30,5
Taxa de salarització 84,8 81,9 87,0
Taxa d'inversió 12,7 10,9 12,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 63,8 65,8 67,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 63.616 58.187 74.029
Despeses de personal per assalariat 28.816 28.679 27.618
Taxa de valor afegit 48,0 43,2 51,0
Taxa de despeses de personal 44,9 45,6 36,3
Taxa bruta d'explotació 21,7 13,4 19,0
Taxa de salarització 99,2 92,6 97,4
Taxa d'inversió 25,5 25,0 18,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 47,8 49,3 43,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 40.150 37.112 37.883
Despeses de personal per assalariat 30.178 26.890 36.907
Taxa de valor afegit 65,2 66,0 66,4
Taxa de despeses de personal 66,6 67,2 74,7
Taxa bruta d'explotació 22,1 20,8 16,3
Taxa de salarització 88,7 92,7 76,7
Taxa d'inversió 21,9 17,5 26,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 46,9 43,8 45,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 24.510 22.131 21.827
Despeses de personal per assalariat 25.588 25.454 26.702
Taxa de valor afegit 64,3 59,0 59,4
Taxa de despeses de personal 60,2 64,2 64,0
Taxa bruta d'explotació 18,9 16,3 15,7
Taxa de salarització 57,7 55,8 52,3
Taxa d'inversió 5,8 8,2 3,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 28,7 26,6 28,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 13.565 18.485 17.703
Despeses de personal per assalariat 16.078 18.209 19.708
Taxa de valor afegit 62,4 65,9 63,0
Taxa de despeses de personal 73,3 65,4 65,1
Taxa bruta d'explotació 14,5 20,2 19,8
Taxa de salarització 61,9 66,4 58,5
Taxa d'inversió 8,9 14,0 12,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 81,6 77,8 73,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç