Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris comerç
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Comerç engròs equips per a les TIC
Comerç engròs altra maquinària i equips
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall fora d'establimentsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci9.570.37511.238.278
Vendes a l'engròs i al detall9.207.04010.756.948
Volum de negoci per altres conceptes363.335481.330
Consum de mercaderies8.088.3219.253.717
Compres de mercaderies8.304.3689.466.885
Variació d'existències de mercaderies216.046213.168
Marge comercial brut1.118.7191.503.231
Marge comercial brut sobre vendes (%)12,214,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.653.1041.657.759
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies38.23849.575
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.768.4432.160.149
Vendes a l'engròs i al detall1.716.4012.105.751
Volum de negoci per altres conceptes52.04254.399
Consum de mercaderies1.298.2001.526.104
Compres de mercaderies1.296.3191.548.939
Variació d'existències de mercaderies-1.88122.835
Marge comercial brut418.201579.647
Marge comercial brut sobre vendes (%)24,427,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci415.681649.826
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies288.085486.363
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Intermediaris comerç
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.452.2351.843.280
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies38.45936.956
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.745.7584.169.031
Vendes a l'engròs i al detall3.737.9444.149.855
Volum de negoci per altres conceptes7.81419.176
Consum de mercaderies3.232.4083.504.683
Compres de mercaderies3.237.8983.495.324
Variació d'existències de mercaderies5.490-9.359
Marge comercial brut505.536645.172
Marge comercial brut sobre vendes (%)13,515,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci18.819.27420.895.460
Vendes a l'engròs i al detall18.790.22920.814.952
Volum de negoci per altres conceptes29.04580.509
Consum de mercaderies14.311.17915.845.244
Compres de mercaderies14.382.42415.892.393
Variació d'existències de mercaderies71.24547.149
Marge comercial brut4.479.0504.969.707
Marge comercial brut sobre vendes (%)23,823,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci21.250.33622.610.497
Vendes a l'engròs i al detall21.184.86922.391.626
Volum de negoci per altres conceptes65.468218.871
Consum de mercaderies13.854.26115.065.105
Compres de mercaderies13.975.49115.124.666
Variació d'existències de mercaderies121.23059.561
Marge comercial brut7.330.6087.326.521
Marge comercial brut sobre vendes (%)34,632,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs equips per a les TIC
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.296.2295.208.733
Vendes a l'engròs i al detall5.208.0625.153.487
Volum de negoci per altres conceptes88.16755.247
Consum de mercaderies4.368.8104.182.089
Compres de mercaderies4.439.7514.174.416
Variació d'existències de mercaderies70.941-7.674
Marge comercial brut839.251971.397
Marge comercial brut sobre vendes (%)16,118,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altra maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci8.398.9438.900.189
Vendes a l'engròs i al detall8.242.2748.795.461
Volum de negoci per altres conceptes156.669104.728
Consum de mercaderies5.580.3596.029.096
Compres de mercaderies5.626.0166.068.088
Variació d'existències de mercaderies45.65738.993
Marge comercial brut2.661.9152.766.366
Marge comercial brut sobre vendes (%)32,331,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci21.282.51124.903.401
Vendes a l'engròs i al detall21.251.89224.836.042
Volum de negoci per altres conceptes30.61967.358
Consum de mercaderies17.051.54519.964.661
Compres de mercaderies17.153.55220.147.002
Variació d'existències de mercaderies102.006182.341
Marge comercial brut4.200.3464.871.381
Marge comercial brut sobre vendes (%)19,819,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci193.452314.396
Vendes a l'engròs i al detall192.433311.381
Volum de negoci per altres conceptes1.0193.015
Consum de mercaderies108.853225.368
Compres de mercaderies110.602225.383
Variació d'existències de mercaderies1.74815
Marge comercial brut83.57986.013
Marge comercial brut sobre vendes (%)43,427,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci13.297.85914.253.695
Vendes a l'engròs i al detall13.292.75914.249.935
Volum de negoci per altres conceptes5.0993.760
Consum de mercaderies9.989.71510.813.141
Compres de mercaderies10.039.95110.868.872
Variació d'existències de mercaderies50.23655.730
Marge comercial brut3.303.0453.436.794
Marge comercial brut sobre vendes (%)24,824,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.985.2924.534.122
Vendes a l'engròs i al detall4.975.0554.529.481
Volum de negoci per altres conceptes10.2374.641
Consum de mercaderies3.405.3243.052.256
Compres de mercaderies3.411.2923.060.376
Variació d'existències de mercaderies5.9688.120
Marge comercial brut1.569.7311.477.225
Marge comercial brut sobre vendes (%)31,632,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.338.4602.428.818
Vendes a l'engròs i al detall2.316.2652.410.028
Volum de negoci per altres conceptes22.19418.791
Consum de mercaderies1.991.8172.042.829
Compres de mercaderies1.994.9222.044.584
Variació d'existències de mercaderies3.1051.755
Marge comercial brut324.448367.199
Marge comercial brut sobre vendes (%)14,015,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci15.663.02216.082.104
Vendes a l'engròs i al detall15.630.28316.025.878
Volum de negoci per altres conceptes32.73956.226
Consum de mercaderies9.630.0369.991.306
Compres de mercaderies9.692.48310.089.215
Variació d'existències de mercaderies62.44797.909
Marge comercial brut6.000.2476.034.572
Marge comercial brut sobre vendes (%)38,437,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci247.719338.440
Vendes a l'engròs i al detall247.719338.396
Volum de negoci per altres conceptes~43
Consum de mercaderies134.358206.773
Compres de mercaderies134.370206.234
Variació d'existències de mercaderies12-539
Marge comercial brut113.361131.624
Marge comercial brut sobre vendes (%)45,838,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.282.0821.723.338
Vendes a l'engròs i al detall1.276.5301.713.274
Volum de negoci per altres conceptes5.55210.063
Consum de mercaderies847.2611.095.201
Compres de mercaderies860.4551.112.314
Variació d'existències de mercaderies13.19417.113
Marge comercial brut429.269618.074
Marge comercial brut sobre vendes (%)33,636,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques