Skip to main content

Índex de taules: Destinació geogràfica de les vendes. Per subbranques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Vendes a Espanya 10.934.792 12.199.477 13.165.488
Vendes a la resta de la Unió Europea 280.450 380.844 416.134
Vendes a la resta del món 23.036 24.746 32.549
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Vendes a Espanya 1.631.856 1.670.800 1.731.313
Vendes a la resta de la Unió Europea 24.411 18.074 34.050
Vendes a la resta del món 1.492 2.383 1.375
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Vendes a Espanya 1.685.531 1.829.010 1.897.164
Vendes a la resta de la Unió Europea 323.545 339.425 331.419
Vendes a la resta del món 151.074 182.320 154.716
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 649.826 736.851 802.644
Vendes a Espanya 454.803 663.815 727.447
Vendes a la resta de la Unió Europea 97.736 49.868 53.629
Vendes a la resta del món 97.288 23.168 21.563
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 187.818 191.355 201.841
Vendes a Espanya 164.153 159.231 169.248
Vendes a la resta de la Unió Europea 19.991 24.040 25.070
Vendes a la resta del món 3.673 8.083 7.526
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 252.272 297.033 280.102
Vendes a Espanya 204.173 227.677 236.724
Vendes a la resta de la Unió Europea 44.456 56.955 30.088
Vendes a la resta del món 3.642 12.401 13.295
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 241.603 218.430 220.580
Vendes a Espanya 222.908 194.876 189.229
Vendes a la resta de la Unió Europea 15.270 16.685 17.643
Vendes a la resta del món 3.425 6.869 13.711
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 666.484 638.086 769.838
Vendes a Espanya 627.231 552.148 682.697
Vendes a la resta de la Unió Europea 32.380 62.191 63.520
Vendes a la resta del món 6.873 23.747 23.639
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris especialitzats venda altres productes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 495.104 485.703 584.083
Vendes a Espanya 471.016 426.981 516.396
Vendes a la resta de la Unió Europea 21.547 44.538 48.209
Vendes a la resta del món 2.541 14.184 19.498
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.599.757 2.455.028 2.426.072
Vendes a Espanya 2.442.996 2.310.517 2.260.274
Vendes a la resta de la Unió Europea 111.926 106.803 117.612
Vendes a la resta del món 44.834 37.708 48.208
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.569.274 1.342.535 1.444.681
Vendes a Espanya 1.299.322 1.209.986 1.300.433
Vendes a la resta de la Unió Europea 132.150 113.338 115.338
Vendes a la resta del món 137.802 19.211 28.935
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.332.593 4.290.364 4.649.748
Vendes a Espanya 4.271.197 3.273.359 3.639.916
Vendes a la resta de la Unió Europea 774.130 895.953 845.362
Vendes a la resta del món 287.265 121.052 164.525
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.600.552 4.313.794 3.740.067
Vendes a Espanya 2.794.715 3.239.230 2.776.374
Vendes a la resta de la Unió Europea 485.536 674.053 545.693
Vendes a la resta del món 320.300 400.511 418.048
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.162.711 3.453.604 3.753.359
Vendes a Espanya 2.924.240 3.174.030 3.329.776
Vendes a la resta de la Unió Europea 165.038 187.981 278.790
Vendes a la resta del món 73.434 91.593 144.807
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.615.042 1.657.778 1.539.020
Vendes a Espanya 1.503.987 1.585.482 1.450.143
Vendes a la resta de la Unió Europea 88.596 55.001 64.033
Vendes a la resta del món 22.458 17.296 24.849
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.359.215 3.911.190 3.732.292
Vendes a Espanya 2.951.499 3.405.424 3.139.461
Vendes a la resta de la Unió Europea 270.056 323.401 323.181
Vendes a la resta del món 137.661 182.365 269.662
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.825.347 3.171.946 3.605.716
Vendes a Espanya 3.626.304 3.052.572 3.344.813
Vendes a la resta de la Unió Europea 159.524 69.049 110.973
Vendes a la resta del món 39.519 50.325 149.948
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.187.191 1.286.421 1.071.835
Vendes a Espanya 931.677 999.365 841.293
Vendes a la resta de la Unió Europea 159.150 190.796 137.593
Vendes a la resta del món 96.365 96.260 92.949
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peces de vestir i calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.228.105 4.296.295 3.880.959
Vendes a Espanya 1.945.982 2.675.286 2.224.626
Vendes a la resta de la Unió Europea 759.124 1.031.820 989.420
Vendes a la resta del món 523.000 589.189 666.913
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.289.194 2.412.698 2.384.213
Vendes a Espanya 1.896.407 1.962.681 2.049.715
Vendes a la resta de la Unió Europea 267.357 307.807 230.324
Vendes a la resta del món 125.430 142.210 104.174
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 590.824 1.144.201 1.236.945
Vendes a Espanya 504.663 1.013.426 1.048.887
Vendes a la resta de la Unió Europea 56.465 97.158 149.004
Vendes a la resta del món 29.696 33.617 39.054
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs perfumeria i cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.535.048 1.683.166 1.555.398
Vendes a Espanya 1.174.343 1.323.503 1.207.111
Vendes a la resta de la Unió Europea 211.337 212.583 230.313
Vendes a la resta del món 149.367 147.080 117.974
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 9.311.168 9.924.877 11.528.743
Vendes a Espanya 8.357.697 8.958.015 10.312.999
Vendes a la resta de la Unió Europea 664.945 471.532 673.836
Vendes a la resta del món 288.526 495.330 541.908
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.468.968 4.176.164 3.809.583
Vendes a Espanya 3.737.935 3.341.041 3.038.734
Vendes a la resta de la Unió Europea 546.570 558.514 496.514
Vendes a la resta del món 184.463 276.609 274.336
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.183.153 3.518.703 3.427.681
Vendes a Espanya 2.123.692 3.076.721 3.002.060
Vendes a la resta de la Unió Europea 950.017 333.038 338.335
Vendes a la resta del món 109.445 108.944 87.292
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.025.580 2.262.417 2.380.670
Vendes a Espanya 1.812.032 1.990.885 2.149.872
Vendes a la resta de la Unió Europea 148.613 189.468 170.485
Vendes a la resta del món 64.936 82.064 60.324
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 581.422 644.162 770.891
Vendes a Espanya 550.064 565.001 676.555
Vendes a la resta de la Unió Europea 23.986 42.473 52.046
Vendes a la resta del món 7.372 36.687 42.290
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.012.655 1.199.246 1.298.300
Vendes a Espanya 843.243 933.222 1.086.988
Vendes a la resta de la Unió Europea 87.341 136.701 126.483
Vendes a la resta del món 82.071 129.323 84.829
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 493.031 462.780 544.857
Vendes a Espanya 339.528 323.564 398.417
Vendes a la resta de la Unió Europea 58.741 55.318 63.360
Vendes a la resta del món 94.762 83.899 83.081
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 514.225 495.695 556.951
Vendes a Espanya 486.439 467.761 516.312
Vendes a la resta de la Unió Europea 19.409 12.728 20.493
Vendes a la resta del món 8.377 15.207 20.146
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.298.856 5.994.638 6.344.312
Vendes a Espanya 5.316.589 5.038.808 5.290.879
Vendes a la resta de la Unió Europea 679.215 646.132 690.128
Vendes a la resta del món 303.052 309.698 363.305
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.654.837 8.349.330 10.239.837
Vendes a Espanya 8.007.212 7.518.538 9.329.459
Vendes a la resta de la Unió Europea 436.279 604.239 587.696
Vendes a la resta del món 211.346 226.557 322.690
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.802.741 2.020.922 2.145.671
Vendes a Espanya 1.507.070 1.716.201 1.881.049
Vendes a la resta de la Unió Europea 225.509 229.908 200.877
Vendes a la resta del món 70.162 74.837 63.751
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fusta i materials construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.816.776 2.765.141 3.613.402
Vendes a Espanya 2.506.082 2.457.348 3.095.811
Vendes a la resta de la Unió Europea 159.387 169.262 308.572
Vendes a la resta del món 151.307 138.547 209.041
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.655.106 2.590.542 2.953.354
Vendes a Espanya 2.463.187 2.387.480 2.669.618
Vendes a la resta de la Unió Europea 129.858 133.060 208.814
Vendes a la resta del món 62.061 70.018 74.935
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes químics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.556.836 5.904.116 6.214.340
Vendes a Espanya 5.268.823 4.934.085 5.194.833
Vendes a la resta de la Unió Europea 676.984 538.270 553.351
Vendes a la resta del món 611.029 431.786 466.183
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres productes semielaborats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.004.447 1.046.847 1.111.307
Vendes a Espanya 797.814 840.400 897.670
Vendes a la resta de la Unió Europea 169.334 169.738 153.706
Vendes a la resta del món 37.299 36.719 59.941
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferralla i productes rebuig Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.412.659 1.577.743 1.660.902
Vendes a Espanya 1.186.389 1.288.915 1.424.442
Vendes a la resta de la Unió Europea 124.542 136.053 133.485
Vendes a la resta del món 101.729 152.794 102.989
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 314.396 357.416 323.673
Vendes a Espanya 269.182 308.236 280.789
Vendes a la resta de la Unió Europea 41.588 25.205 29.376
Vendes a la resta del món 3.627 23.974 13.507
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 12.676.821 12.964.145 13.880.356
Vendes a Espanya 12.673.236 12.950.539 13.868.896
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.078 9.584 8.328
Vendes a la resta del món 1.507 4.038 3.133
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.576.874 1.708.156 1.592.065
Vendes a Espanya 1.435.073 1.516.399 1.415.932
Vendes a la resta de la Unió Europea 65.838 97.140 92.668
Vendes a la resta del món 75.963 94.620 83.466
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 767.052 647.432 755.062
Vendes a Espanya 767.038 645.524 752.803
Vendes a la resta de la Unió Europea ~ 183 229
Vendes a la resta del món 14 1.726 2.030
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall carn i productes carnis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 881.562 1.079.266 1.034.598
Vendes a Espanya 881.184 1.078.171 1.033.783
Vendes a la resta de la Unió Europea 378 875 659
Vendes a la resta del món ~ 221 156
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall peix i marisc Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 334.289 352.588 346.904
Vendes a Espanya 334.289 350.263 344.776
Vendes a la resta de la Unió Europea ~ 1.885 2.113
Vendes a la resta del món ~ 440 16
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 863.590 855.093 850.282
Vendes a Espanya 856.594 847.778 849.703
Vendes a la resta de la Unió Europea 3.284 5.421 511
Vendes a la resta del món 3.712 1.894 69
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall begudes i productes de tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.238.051 1.781.223 1.959.423
Vendes a Espanya 1.233.811 1.774.370 1.955.167
Vendes a la resta de la Unió Europea 3.815 6.559 3.961
Vendes a la resta del món 425 294 295
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 449.579 516.003 478.014
Vendes a Espanya 439.128 504.598 467.837
Vendes a la resta de la Unió Europea 8.619 9.263 8.334
Vendes a la resta del món 1.833 2.142 1.843
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Vendes a Espanya 2.384.286 2.325.223 3.047.817
Vendes a la resta de la Unió Europea 44.486 26.829 25.038
Vendes a la resta del món 46 26 2.566
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.568.352 4.362.192 4.531.124
Vendes a Espanya 4.352.958 4.141.575 4.313.226
Vendes a la resta de la Unió Europea 92.172 112.030 119.492
Vendes a la resta del món 123.222 108.587 98.406
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 783.020 744.598 730.743
Vendes a Espanya 770.231 735.179 720.763
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.541 8.650 9.042
Vendes a la resta del món 249 769 938
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 262.505 250.645 246.470
Vendes a Espanya 236.716 225.706 230.362
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.949 13.682 7.640
Vendes a la resta del món 12.840 11.257 8.467
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.166.444 1.153.113 1.174.784
Vendes a Espanya 1.159.552 1.144.760 1.165.463
Vendes a la resta de la Unió Europea 6.718 7.203 7.717
Vendes a la resta del món 174 1.151 1.605
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.317.611 1.394.111 1.508.888
Vendes a Espanya 1.283.588 1.357.081 1.461.288
Vendes a la resta de la Unió Europea 26.892 26.355 32.937
Vendes a la resta del món 7.131 10.674 14.662
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 537.878 460.571 529.671
Vendes a Espanya 536.600 455.588 525.249
Vendes a la resta de la Unió Europea 767 3.875 2.727
Vendes a la resta del món 511 1.109 1.696
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.383.177 3.521.161 3.491.188
Vendes a Espanya 2.871.999 2.853.091 2.790.918
Vendes a la resta de la Unió Europea 292.112 362.444 390.847
Vendes a la resta del món 219.066 305.626 309.423
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 756.724 815.532 808.670
Vendes a Espanya 716.551 732.832 726.667
Vendes a la resta de la Unió Europea 17.603 28.549 20.163
Vendes a la resta del món 22.569 54.151 61.840
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.503.535 2.454.719 2.548.372
Vendes a Espanya 2.500.910 2.452.863 2.547.156
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.152 973 730
Vendes a la resta del món 1.472 883 486
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall articles mèdics i de segona mà Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 254.893 270.022 298.169
Vendes a Espanya 252.051 263.833 290.870
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.817 4.618 4.807
Vendes a la resta del món 1.025 1.571 2.491
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes cosmètics i higiènics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 547.965 618.489 564.515
Vendes a Espanya 529.251 596.609 550.875
Vendes a la resta de la Unió Europea 10.571 13.865 8.461
Vendes a la resta del món 8.144 8.014 5.179
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 338.440 303.932 313.136
Vendes a Espanya 338.431 301.502 308.025
Vendes a la resta de la Unió Europea ~ 1.543 3.811
Vendes a la resta del món 8 886 1.300
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall per correspondència i per Internet Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.122.002 1.154.704 1.423.584
Vendes a Espanya 907.098 902.096 1.086.546
Vendes a la resta de la Unió Europea 178.094 182.289 265.811
Vendes a la resta del món 36.810 70.319 71.227
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres tipus fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 601.335 707.831 647.050
Vendes a Espanya 595.596 693.693 635.156
Vendes a la resta de la Unió Europea 3.092 8.801 7.679
Vendes a la resta del món 2.647 5.337 4.215
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.953.835 1.895.946 1.936.077
Vendes a Espanya 1.910.027 1.857.416 1.888.234
Vendes a la resta de la Unió Europea 35.025 32.151 34.565
Vendes a la resta del món 8.784 6.379 13.278
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport mercaderies per carretera i per canonada Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.340.791 6.371.913 6.369.327
Vendes a Espanya 5.484.628 5.405.365 5.421.020
Vendes a la resta de la Unió Europea 767.669 862.035 821.501
Vendes a la resta del món 88.494 104.513 126.805
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 83.542 110.378 121.088
Vendes a Espanya 73.335 101.733 111.118
Vendes a la resta de la Unió Europea 5.991 5.980 6.278
Vendes a la resta del món 4.216 2.665 3.692
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.925.753 3.116.512 3.228.035
Vendes a Espanya 1.569.205 1.613.524 1.465.904
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.104.043 1.203.766 1.324.815
Vendes a la resta del món 252.505 299.223 437.317
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Dipòsit i emmagatzematge Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 872.530 999.674 973.004
Vendes a Espanya 716.951 850.994 851.481
Vendes a la resta de la Unió Europea 120.652 97.538 72.058
Vendes a la resta del món 34.927 51.149 49.459
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 9.233.669 9.078.246 9.583.246
Vendes a Espanya 7.238.128 7.025.114 7.725.069
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.030.406 1.120.796 966.582
Vendes a la resta del món 965.134 932.374 891.550
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 994.281 1.017.720 1.116.787
Vendes a Espanya 972.754 980.267 1.072.727
Vendes a la resta de la Unió Europea 18.014 27.925 37.433
Vendes a la resta del món 3.513 9.525 6.627
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Hotels i allotjaments similars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.912.515 3.899.194 3.791.703
Vendes a Espanya 3.021.169 3.133.428 2.923.883
Vendes a la resta de la Unió Europea 658.402 543.282 615.818
Vendes a la resta del món 232.944 222.483 252.002
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Allotjaments turístics i altres de curta durada Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 398.929 466.236 484.141
Vendes a Espanya 380.773 402.083 456.825
Vendes a la resta de la Unió Europea 13.560 52.045 20.093
Vendes a la resta del món 4.596 12.108 7.223
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Càmpings i altres tipus allotjaments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 363.292 393.656 419.183
Vendes a Espanya 319.558 337.729 381.694
Vendes a la resta de la Unió Europea 40.090 48.892 34.544
Vendes a la resta del món 3.644 7.035 2.945
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Restaurants i establiments de menjars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.637.412 5.153.832 5.344.108
Vendes a Espanya 4.615.468 5.131.828 5.305.091
Vendes a la resta de la Unió Europea 14.294 13.419 27.004
Vendes a la resta del món 7.651 8.632 12.013
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Provisió de menjars preparats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.083.637 1.092.886 1.135.260
Vendes a Espanya 1.066.201 1.076.626 1.116.303
Vendes a la resta de la Unió Europea 4.724 5.115 3.498
Vendes a la resta del món 12.712 11.150 15.459
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Establiments de begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.598.536 2.898.967 3.028.284
Vendes a Espanya 2.591.025 2.896.938 2.975.560
Vendes a la resta de la Unió Europea 6.563 1.819 28.666
Vendes a la resta del món 947 246 24.057
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.568.135 1.563.706 1.518.717
Vendes a Espanya 1.313.200 1.371.826 1.269.277
Vendes a la resta de la Unió Europea 120.362 90.770 90.682
Vendes a la resta del món 134.573 101.124 158.757
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició programes informàtics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 268.130 312.750 333.216
Vendes a Espanya 98.509 121.763 146.069
Vendes a la resta de la Unió Europea 57.047 74.055 85.972
Vendes a la resta del món 112.574 116.933 101.175
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.453.927 1.452.985 1.704.072
Vendes a Espanya 1.268.083 1.157.679 1.383.766
Vendes a la resta de la Unió Europea 121.980 156.928 175.206
Vendes a la resta del món 63.865 138.378 145.100
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 207.633 193.219 186.891
Vendes a Espanya 186.822 180.092 173.560
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.975 11.908 12.067
Vendes a la resta del món 7.836 1.219 1.265
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions per cable Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.295.898 2.624.455 2.575.038
Vendes a Espanya 2.213.032 2.556.374 2.512.479
Vendes a la resta de la Unió Europea 34.172 48.079 28.431
Vendes a la resta del món 48.693 20.003 34.132
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.993.282 2.099.218 2.239.896
Vendes a Espanya 1.947.905 2.030.498 2.180.859
Vendes a la resta de la Unió Europea 30.560 25.539 33.101
Vendes a la resta del món 14.817 43.180 25.949
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.646.004 6.180.777 6.924.212
Vendes a Espanya 4.675.046 4.713.830 5.377.514
Vendes a la resta de la Unió Europea 565.792 801.980 800.612
Vendes a la resta del món 405.165 664.925 746.135
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 464.674 557.531 597.662
Vendes a Espanya 302.992 383.329 442.096
Vendes a la resta de la Unió Europea 80.378 115.019 107.333
Vendes a la resta del món 81.304 59.184 48.233
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.720.813 5.326.971 5.458.523
Vendes a Espanya 4.684.617 5.279.562 5.391.848
Vendes a la resta de la Unió Europea 30.251 39.149 53.089
Vendes a la resta del món 5.946 8.260 13.604
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries per compte d'altri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.315.780 1.438.093 1.818.826
Vendes a Espanya 1.277.080 1.371.511 1.755.339
Vendes a la resta de la Unió Europea 31.544 59.539 53.840
Vendes a la resta del món 7.155 7.044 9.648
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.988.243 2.147.597 2.073.563
Vendes a Espanya 1.912.830 1.998.759 1.931.345
Vendes a la resta de la Unió Europea 54.121 98.434 91.727
Vendes a la resta del món 21.292 50.429 50.513
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.589.184 2.682.539 2.585.025
Vendes a Espanya 2.445.237 2.496.651 2.436.245
Vendes a la resta de la Unió Europea 115.497 144.283 111.349
Vendes a la resta del món 28.450 41.644 37.467
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.846.047 3.025.042 3.772.955
Vendes a Espanya 2.336.626 2.355.359 3.054.824
Vendes a la resta de la Unió Europea 266.072 348.575 557.798
Vendes a la resta del món 243.349 321.108 160.333
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.974.350 3.199.920 3.573.611
Vendes a Espanya 2.419.072 2.519.544 2.848.601
Vendes a la resta de la Unió Europea 239.672 272.169 389.908
Vendes a la resta del món 315.605 408.207 335.045
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Anàlisis i assajos tècnics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 834.989 890.081 717.851
Vendes a Espanya 646.136 623.879 610.000
Vendes a la resta de la Unió Europea 137.209 178.741 75.582
Vendes a la resta del món 51.644 87.462 32.255
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 436.378 559.509 604.032
Vendes a Espanya 328.085 389.495 428.508
Vendes a la resta de la Unió Europea 82.836 112.896 111.251
Vendes a la resta del món 25.456 57.123 64.277
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.543.626 3.914.880 4.068.076
Vendes a Espanya 2.893.014 3.044.487 3.274.583
Vendes a la resta de la Unió Europea 326.329 392.586 384.734
Vendes a la resta del món 324.284 477.770 408.720
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 283.299 250.132 279.793
Vendes a Espanya 223.451 199.083 222.267
Vendes a la resta de la Unió Europea 46.399 32.086 35.425
Vendes a la resta del món 13.449 18.959 22.096
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de disseny especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 253.056 419.145 453.718
Vendes a Espanya 230.623 364.143 395.924
Vendes a la resta de la Unió Europea 16.625 35.510 38.799
Vendes a la resta del món 5.809 19.488 18.995
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de fotografia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 115.361 115.280 123.386
Vendes a Espanya 107.159 92.556 111.599
Vendes a la resta de la Unió Europea 5.417 16.603 9.301
Vendes a la resta del món 2.785 6.118 2.486
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de traducció i d'interpretació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 170.239 175.349 180.225
Vendes a Espanya 124.347 104.733 125.089
Vendes a la resta de la Unió Europea 17.018 32.090 26.533
Vendes a la resta del món 28.874 38.523 28.603
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 749.983 931.724 1.073.513
Vendes a Espanya 670.021 811.269 979.722
Vendes a la resta de la Unió Europea 51.271 78.685 61.734
Vendes a la resta del món 28.691 41.761 32.057
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 172.952 199.648 215.117
Vendes a Espanya 172.952 197.210 213.564
Vendes a la resta de la Unió Europea ~ 1.206 1.375
Vendes a la resta del món ~ 1.233 178
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Lloguer vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 957.227 1.036.969 1.106.680
Vendes a Espanya 908.575 958.411 1.003.847
Vendes a la resta de la Unió Europea 44.341 73.648 98.540
Vendes a la resta del món 4.310 4.917 4.302
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 139.960 147.498 158.329
Vendes a Espanya 136.636 134.585 140.078
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.956 9.381 14.438
Vendes a la resta del món 368 3.536 3.819
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 894.473 1.042.770 1.130.714
Vendes a Espanya 861.707 970.154 1.059.048
Vendes a la resta de la Unió Europea 24.265 42.838 43.494
Vendes a la resta del món 8.502 29.794 28.188
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.405.472 1.638.161 1.738.392
Vendes a Espanya 1.388.836 1.604.852 1.705.833
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.725 22.965 28.113
Vendes a la resta del món 3.911 10.345 4.445
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.103.966 3.480.732 3.991.517
Vendes a Espanya 2.342.986 2.325.089 2.690.353
Vendes a la resta de la Unió Europea 435.736 534.168 598.093
Vendes a la resta del món 325.244 621.476 703.071
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 661.841 727.951 782.974
Vendes a Espanya 660.272 725.258 780.052
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.024 1.849 1.870
Vendes a la resta del món 544 843 1.055
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis integrals a edificis i instal·lacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 276.727 394.313 468.234
Vendes a Espanya 276.611 394.153 467.713
Vendes a la resta de la Unió Europea 116 154 224
Vendes a la resta del món ~ 6 297
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats de neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.426.942 2.399.863 2.661.174
Vendes a Espanya 2.419.280 2.388.915 2.635.363
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.336 9.174 13.695
Vendes a la resta del món 327 1.775 12.115
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 241.724 266.819 293.054
Vendes a Espanya 240.097 265.878 290.542
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.135 817 2.352
Vendes a la resta del món 492 125 160
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i auxiliars oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 438.726 457.938 492.837
Vendes a Espanya 383.631 392.935 421.988
Vendes a la resta de la Unió Europea 52.694 60.305 64.939
Vendes a la resta del món 2.401 4.696 5.917
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de centres d'atenció telefònica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 705.176 790.834 876.047
Vendes a Espanya 601.320 654.930 551.692
Vendes a la resta de la Unió Europea 91.374 124.976 318.680
Vendes a la resta del món 12.482 10.927 5.675
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Organització convencions i fires de mostres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 571.999 723.169 810.454
Vendes a Espanya 453.601 587.657 590.993
Vendes a la resta de la Unió Europea 61.790 84.208 128.341
Vendes a la resta del món 56.608 51.290 91.131
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de suport a les empreses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.251.556 1.935.393 2.098.001
Vendes a Espanya 2.142.638 1.782.100 1.926.965
Vendes a la resta de la Unió Europea 96.098 75.848 81.904
Vendes a la resta del món 12.820 77.394 89.195
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 596.365 725.683 938.019
Vendes a Espanya 563.393 673.886 886.681
Vendes a la resta de la Unió Europea 18.559 27.827 30.408
Vendes a la resta del món 14.413 23.970 20.930
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 160.486 169.861 151.362
Vendes a Espanya 152.731 162.154 145.674
Vendes a la resta de la Unió Europea 5.528 4.487 2.723
Vendes a la resta del món 2.228 3.220 2.964
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 633.072 1.213.959 1.493.555
Vendes a Espanya 631.169 1.207.149 1.492.912
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.902 6.770 522
Vendes a la resta del món ~ 41 121
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.627.044 2.653.379 2.761.471
Vendes a Espanya 2.274.936 2.323.185 2.377.659
Vendes a la resta de la Unió Europea 221.961 219.186 239.791
Vendes a la resta del món 130.148 111.029 144.021
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors i equips de comunicació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 211.688 167.741 155.673
Vendes a Espanya 198.804 161.438 153.490
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.478 5.995 2.068
Vendes a la resta del món 406 308 115
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 287.549 249.708 283.316
Vendes a Espanya 286.090 247.797 279.657
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.353 1.679 3.214
Vendes a la resta del món 105 232 445
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.187.313 1.395.478 1.331.025
Vendes a Espanya 1.179.058 1.386.681 1.326.064
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.675 6.831 4.041
Vendes a la resta del món 579 1.967 920
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç