Skip to main content

Índex de taules: Persones ocupades i hores treballades. Per subbranques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 16.198 16.369 17.791
Persones assalariades 14.823 15.001 16.092
Persones no assalariades 1.374 1.368 1.699
Personal assalariat equivalent a jornada completa 14.003 14.378 15.462
Hores treballades pel personal assalariat 25.389 25.925 28.088
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 22.247 21.224 21.292
Persones assalariades 16.999 16.213 16.038
Persones no assalariades 5.249 5.011 5.253
Personal assalariat equivalent a jornada completa 14.898 14.251 14.203
Hores treballades pel personal assalariat 26.983 25.223 25.622
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 7.741 7.905 8.090
Persones assalariades 7.146 7.430 7.402
Persones no assalariades 596 475 688
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.718 7.090 7.097
Hores treballades pel personal assalariat 12.183 12.790 12.879
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.210 2.315 2.448
Persones assalariades 1.686 1.747 1.961
Persones no assalariades 524 568 487
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.496 1.586 1.769
Hores treballades pel personal assalariat 2.713 2.826 3.207
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.208 2.832 3.205
Persones assalariades 859 791 768
Persones no assalariades 2.350 2.040 2.437
Personal assalariat equivalent a jornada completa 817 741 716
Hores treballades pel personal assalariat 1.490 1.277 1.240
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.219 3.524 3.604
Persones assalariades 1.312 1.385 1.521
Persones no assalariades 1.907 2.139 2.082
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.265 1.293 1.400
Hores treballades pel personal assalariat 2.304 2.332 2.412
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.779 2.624 2.536
Persones assalariades 1.417 1.305 1.377
Persones no assalariades 1.363 1.320 1.159
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.278 1.159 1.218
Hores treballades pel personal assalariat 2.331 2.108 2.174
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 7.615 7.514 7.789
Persones assalariades 3.813 4.117 4.216
Persones no assalariades 3.802 3.398 3.573
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.513 3.733 3.846
Hores treballades pel personal assalariat 6.408 6.504 6.803
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris especialitzats venda altres productes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.209 5.450 5.295
Persones assalariades 2.670 3.300 3.064
Persones no assalariades 2.539 2.149 2.231
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.469 2.829 2.815
Hores treballades pel personal assalariat 4.504 4.897 5.054
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.059 2.844 3.214
Persones assalariades 2.656 2.516 2.846
Persones no assalariades 403 327 368
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.506 2.360 2.657
Hores treballades pel personal assalariat 4.575 4.209 4.795
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 1.833 1.882 2.103
Persones assalariades 1.586 1.628 1.801
Persones no assalariades 247 253 303
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.493 1.531 1.703
Hores treballades pel personal assalariat 2.722 2.755 3.094
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 12.858 13.418 12.725
Persones assalariades 12.649 12.877 12.248
Persones no assalariades 209 541 477
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.413 12.654 11.944
Hores treballades pel personal assalariat 22.658 23.004 21.769
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.662 6.062 6.223
Persones assalariades 5.110 5.507 5.407
Persones no assalariades 552 555 817
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.726 5.139 5.052
Hores treballades pel personal assalariat 8.629 9.345 9.173
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 7.418 8.121 7.767
Persones assalariades 6.606 7.350 7.185
Persones no assalariades 812 771 582
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.397 7.063 7.015
Hores treballades pel personal assalariat 11.680 12.844 12.780
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.575 2.775 2.892
Persones assalariades 2.407 2.597 2.712
Persones no assalariades 168 177 180
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.227 2.420 2.527
Hores treballades pel personal assalariat 4.067 4.357 4.607
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 7.959 8.552 7.861
Persones assalariades 7.279 8.041 7.272
Persones no assalariades 680 512 589
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.817 7.567 6.863
Hores treballades pel personal assalariat 12.436 13.761 12.496
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 10.775 10.053 10.190
Persones assalariades 9.831 9.350 9.438
Persones no assalariades 944 703 752
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.339 8.720 8.720
Hores treballades pel personal assalariat 17.045 15.629 15.711
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.778 3.516 3.346
Persones assalariades 3.359 3.190 2.872
Persones no assalariades 419 326 475
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.139 2.962 2.682
Hores treballades pel personal assalariat 5.731 5.377 4.804
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peces de vestir i calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 12.684 12.900 12.394
Persones assalariades 11.685 11.904 11.702
Persones no assalariades 999 997 692
Personal assalariat equivalent a jornada completa 10.120 10.318 10.123
Hores treballades pel personal assalariat 18.475 18.761 18.128
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.366 4.207 4.495
Persones assalariades 3.656 3.821 4.214
Persones no assalariades 710 386 281
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.377 3.609 4.012
Hores treballades pel personal assalariat 6.166 6.458 7.305
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.678 3.323 3.158
Persones assalariades 2.024 2.686 2.740
Persones no assalariades 654 637 418
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.880 2.532 2.605
Hores treballades pel personal assalariat 3.432 4.479 4.710
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs perfumeria i cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.515 5.192 5.732
Persones assalariades 4.174 4.930 5.469
Persones no assalariades 341 262 263
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.847 4.537 5.075
Hores treballades pel personal assalariat 7.024 8.087 9.147
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 18.410 19.664 21.305
Persones assalariades 18.018 19.104 20.746
Persones no assalariades 392 559 559
Personal assalariat equivalent a jornada completa 17.588 18.618 20.228
Hores treballades pel personal assalariat 32.094 33.836 36.867
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 14.484 14.646 13.565
Persones assalariades 12.619 13.175 12.374
Persones no assalariades 1.865 1.470 1.191
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.703 12.055 11.444
Hores treballades pel personal assalariat 21.366 21.791 20.604
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.685 7.432 7.632
Persones assalariades 6.526 7.208 7.464
Persones no assalariades 159 225 168
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.354 6.985 7.306
Hores treballades pel personal assalariat 11.602 12.702 13.306
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.648 6.866 6.684
Persones assalariades 6.571 6.768 6.549
Persones no assalariades 77 98 136
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.251 6.502 6.331
Hores treballades pel personal assalariat 11.412 11.667 11.491
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.002 2.214 2.511
Persones assalariades 1.901 2.165 2.348
Persones no assalariades 100 48 163
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.855 2.060 2.285
Hores treballades pel personal assalariat 3.386 3.709 4.164
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.038 3.256 3.837
Persones assalariades 2.794 3.031 3.498
Persones no assalariades 244 226 340
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.654 2.920 3.401
Hores treballades pel personal assalariat 4.846 5.275 6.139
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 1.664 1.489 1.680
Persones assalariades 1.521 1.376 1.551
Persones no assalariades 143 113 129
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.461 1.316 1.512
Hores treballades pel personal assalariat 2.666 2.378 2.742
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.787 2.899 2.769
Persones assalariades 2.607 2.786 2.618
Persones no assalariades 180 113 151
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.506 2.674 2.531
Hores treballades pel personal assalariat 4.576 4.822 4.555
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 19.226 19.097 18.951
Persones assalariades 17.968 18.101 18.181
Persones no assalariades 1.259 996 770
Personal assalariat equivalent a jornada completa 17.294 17.460 17.449
Hores treballades pel personal assalariat 31.564 31.396 31.754
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 1.635 1.539 1.649
Persones assalariades 1.568 1.441 1.565
Persones no assalariades 67 97 84
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.509 1.393 1.507
Hores treballades pel personal assalariat 2.757 2.533 2.747
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.802 3.835 3.603
Persones assalariades 3.712 3.775 3.525
Persones no assalariades 90 60 78
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.607 3.663 3.451
Hores treballades pel personal assalariat 6.585 6.618 6.251
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fusta i materials construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 10.191 12.111 11.962
Persones assalariades 9.016 10.908 11.044
Persones no assalariades 1.174 1.203 918
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.652 10.487 10.561
Hores treballades pel personal assalariat 15.798 18.748 19.007
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 10.641 11.230 11.667
Persones assalariades 10.084 10.729 11.133
Persones no assalariades 557 501 534
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.771 10.436 10.819
Hores treballades pel personal assalariat 17.840 18.977 19.576
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes químics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 8.385 8.654 8.535
Persones assalariades 8.076 8.128 8.030
Persones no assalariades 310 525 505
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.850 7.857 7.812
Hores treballades pel personal assalariat 14.332 14.086 14.146
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres productes semielaborats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 1.664 2.043 1.958
Persones assalariades 1.559 1.978 1.924
Persones no assalariades 105 64 34
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.510 1.925 1.864
Hores treballades pel personal assalariat 2.757 3.500 3.397
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferralla i productes rebuig Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.349 4.292 4.124
Persones assalariades 3.777 3.692 3.731
Persones no assalariades 572 600 393
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.554 3.540 3.588
Hores treballades pel personal assalariat 6.488 6.437 6.504
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 1.857 1.618 1.711
Persones assalariades 1.147 1.031 989
Persones no assalariades 710 587 722
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.052 898 865
Hores treballades pel personal assalariat 1.920 1.633 1.540
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 68.384 70.114 73.318
Persones assalariades 63.425 65.136 68.131
Persones no assalariades 4.959 4.978 5.187
Personal assalariat equivalent a jornada completa 55.172 58.456 61.154
Hores treballades pel personal assalariat 100.097 106.459 110.884
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 9.765 10.228 10.522
Persones assalariades 8.722 8.928 9.073
Persones no assalariades 1.043 1.300 1.449
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.208 7.231 7.507
Hores treballades pel personal assalariat 13.077 13.044 13.626
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 8.715 7.406 7.695
Persones assalariades 5.437 5.101 5.189
Persones no assalariades 3.278 2.305 2.505
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.778 4.333 4.638
Hores treballades pel personal assalariat 8.672 7.881 8.364
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carn i productes carnis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 14.876 15.097 14.201
Persones assalariades 10.820 11.097 9.914
Persones no assalariades 4.056 4.000 4.287
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.618 9.905 8.907
Hores treballades pel personal assalariat 17.458 18.060 16.091
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peix i marisc Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.019 3.646 3.754
Persones assalariades 2.288 2.119 2.154
Persones no assalariades 1.731 1.528 1.599
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.980 1.771 1.825
Hores treballades pel personal assalariat 3.593 3.233 3.312
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 20.370 18.310 18.662
Persones assalariades 14.827 14.516 14.022
Persones no assalariades 5.544 3.793 4.640
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.418 12.065 11.634
Hores treballades pel personal assalariat 22.524 21.860 20.976
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall begudes i productes de tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.063 4.550 4.592
Persones assalariades 2.641 3.259 3.173
Persones no assalariades 1.422 1.292 1.419
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.172 2.743 2.522
Hores treballades pel personal assalariat 3.942 4.980 4.574
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.067 5.231 6.033
Persones assalariades 3.633 3.394 4.119
Persones no assalariades 2.434 1.837 1.914
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.887 2.743 3.323
Hores treballades pel personal assalariat 5.236 5.008 6.013
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.715 6.602 6.380
Persones assalariades 6.597 6.419 6.225
Persones no assalariades 118 183 154
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.178 5.961 5.823
Hores treballades pel personal assalariat 11.210 10.886 10.571
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 40.815 40.418 39.872
Persones assalariades 31.746 32.008 30.688
Persones no assalariades 9.070 8.410 9.184
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.852 26.219 25.141
Hores treballades pel personal assalariat 46.906 47.549 45.395
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.322 4.517 5.002
Persones assalariades 4.238 3.488 4.007
Persones no assalariades 1.084 1.029 994
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.702 3.042 3.506
Hores treballades pel personal assalariat 6.710 5.555 6.330
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.429 4.145 4.146
Persones assalariades 2.564 2.614 2.485
Persones no assalariades 1.866 1.531 1.661
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.095 2.077 1.986
Hores treballades pel personal assalariat 3.802 3.794 3.524
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 10.343 10.102 10.169
Persones assalariades 8.005 8.037 8.126
Persones no assalariades 2.337 2.065 2.043
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.070 6.991 7.153
Hores treballades pel personal assalariat 12.830 12.133 12.981
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 11.666 11.867 10.601
Persones assalariades 8.453 9.200 8.474
Persones no assalariades 3.213 2.667 2.127
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.031 7.711 7.076
Hores treballades pel personal assalariat 12.760 13.759 12.843
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.112 5.372 5.465
Persones assalariades 3.828 3.391 3.465
Persones no assalariades 2.283 1.982 2.000
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.065 2.775 2.815
Hores treballades pel personal assalariat 5.561 4.973 5.027
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 34.352 33.615 32.751
Persones assalariades 27.289 26.199 26.266
Persones no assalariades 7.062 7.417 6.484
Personal assalariat equivalent a jornada completa 21.106 20.283 20.410
Hores treballades pel personal assalariat 38.295 36.885 37.038
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 7.529 8.105 8.067
Persones assalariades 6.421 6.858 6.776
Persones no assalariades 1.108 1.247 1.291
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.406 5.735 5.656
Hores treballades pel personal assalariat 9.808 10.479 10.265
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 16.434 14.429 15.436
Persones assalariades 12.988 11.785 12.690
Persones no assalariades 3.447 2.644 2.745
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.211 9.881 10.596
Hores treballades pel personal assalariat 20.344 18.044 19.233
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall articles mèdics i de segona mà Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.211 3.259 3.401
Persones assalariades 2.135 2.477 2.547
Persones no assalariades 1.077 783 855
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.885 2.160 2.235
Hores treballades pel personal assalariat 3.420 3.860 4.025
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes cosmètics i higiènics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.619 5.861 5.372
Persones assalariades 4.699 5.052 4.613
Persones no assalariades 919 810 759
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.997 4.308 3.923
Hores treballades pel personal assalariat 7.252 7.868 7.061
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 8.901 7.899 8.538
Persones assalariades 1.776 2.245 2.068
Persones no assalariades 7.125 5.653 6.470
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.311 1.697 1.608
Hores treballades pel personal assalariat 2.378 3.054 2.918
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall per correspondència i per Internet Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.418 4.527 5.000
Persones assalariades 3.577 3.435 4.100
Persones no assalariades 840 1.092 900
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.211 3.193 3.789
Hores treballades pel personal assalariat 5.827 5.809 6.732
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres tipus fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.470 4.285 3.878
Persones assalariades 3.625 3.554 3.058
Persones no assalariades 845 732 820
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.228 3.128 2.753
Hores treballades pel personal assalariat 5.857 5.716 4.922
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 37.961 40.141 39.254
Persones assalariades 26.439 27.086 27.399
Persones no assalariades 11.522 13.055 11.856
Personal assalariat equivalent a jornada completa 23.643 24.584 24.971
Hores treballades pel personal assalariat 42.592 44.643 45.071
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport mercaderies per carretera i per canonada Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 53.900 55.695 56.000
Persones assalariades 35.139 37.699 37.927
Persones no assalariades 18.761 17.996 18.074
Personal assalariat equivalent a jornada completa 31.265 33.975 35.149
Hores treballades pel personal assalariat 56.339 61.566 62.759
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 315 421 440
Persones assalariades 257 357 402
Persones no assalariades 58 64 38
Personal assalariat equivalent a jornada completa 247 345 383
Hores treballades pel personal assalariat 471 669 735
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.922 6.378 7.376
Persones assalariades 5.904 6.344 7.360
Persones no assalariades 18 34 16
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.718 6.119 7.137
Hores treballades pel personal assalariat 10.830 11.688 13.070
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Dipòsit i emmagatzematge Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.571 6.356 6.396
Persones assalariades 5.453 6.217 6.301
Persones no assalariades 118 140 95
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.269 6.027 6.114
Hores treballades pel personal assalariat 9.181 10.498 10.755
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 40.503 42.201 42.212
Persones assalariades 39.275 40.691 40.630
Persones no assalariades 1.228 1.510 1.582
Personal assalariat equivalent a jornada completa 36.916 38.506 38.474
Hores treballades pel personal assalariat 64.391 67.137 67.358
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 15.720 16.567 17.280
Persones assalariades 14.637 15.005 14.532
Persones no assalariades 1.084 1.563 2.748
Personal assalariat equivalent a jornada completa 13.294 13.018 12.771
Hores treballades pel personal assalariat 22.503 22.269 21.696
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Hotels i allotjaments similars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 42.398 40.398 40.696
Persones assalariades 41.423 39.471 39.794
Persones no assalariades 975 927 902
Personal assalariat equivalent a jornada completa 39.172 37.214 37.632
Hores treballades pel personal assalariat 73.384 69.701 70.335
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Allotjaments turístics i altres de curta durada Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.510 6.163 6.509
Persones assalariades 4.078 4.654 5.033
Persones no assalariades 1.432 1.509 1.476
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.682 4.183 4.598
Hores treballades pel personal assalariat 6.892 7.698 8.564
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Càmpings i altres tipus allotjaments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.185 4.649 4.668
Persones assalariades 4.028 4.390 4.486
Persones no assalariades 157 259 182
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.758 4.087 4.222
Hores treballades pel personal assalariat 7.049 7.643 7.882
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Restaurants i establiments de menjars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 93.676 99.147 102.171
Persones assalariades 82.083 88.219 93.812
Persones no assalariades 11.593 10.928 8.360
Personal assalariat equivalent a jornada completa 59.689 64.871 69.020
Hores treballades pel personal assalariat 113.155 122.848 130.752
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Provisió de menjars preparats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 27.639 28.694 29.489
Persones assalariades 25.614 26.950 27.729
Persones no assalariades 2.024 1.744 1.761
Personal assalariat equivalent a jornada completa 17.048 17.221 18.115
Hores treballades pel personal assalariat 32.402 32.351 34.408
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Establiments de begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 66.183 69.585 69.815
Persones assalariades 39.102 46.686 47.539
Persones no assalariades 27.081 22.899 22.276
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.059 30.896 33.320
Hores treballades pel personal assalariat 48.353 58.748 62.832
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 10.309 9.826 9.549
Persones assalariades 9.197 8.794 8.371
Persones no assalariades 1.112 1.032 1.179
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.697 8.180 7.738
Hores treballades pel personal assalariat 15.335 14.092 13.521
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició programes informàtics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.378 2.783 3.229
Persones assalariades 2.059 2.423 2.841
Persones no assalariades 318 361 388
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.003 2.362 2.769
Hores treballades pel personal assalariat 3.532 4.135 4.857
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.830 7.051 7.700
Persones assalariades 5.991 5.755 6.403
Persones no assalariades 840 1.297 1.298
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.285 5.122 5.789
Hores treballades pel personal assalariat 9.472 8.971 10.355
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.959 5.078 5.043
Persones assalariades 4.843 4.946 4.926
Persones no assalariades 117 132 116
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.688 4.765 4.726
Hores treballades pel personal assalariat 7.846 7.957 7.892
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions per cable Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.186 3.815 3.820
Persones assalariades 4.107 3.740 3.703
Persones no assalariades 79 75 117
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.073 3.720 3.681
Hores treballades pel personal assalariat 7.266 6.608 6.297
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.249 5.071 6.517
Persones assalariades 3.767 4.329 5.818
Persones no assalariades 481 742 698
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.607 4.149 5.548
Hores treballades pel personal assalariat 6.436 7.393 9.498
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 51.843 56.952 61.797
Persones assalariades 45.831 49.978 54.173
Persones no assalariades 6.011 6.973 7.624
Personal assalariat equivalent a jornada completa 44.731 48.855 52.909
Hores treballades pel personal assalariat 78.747 85.746 93.324
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.458 6.388 6.411
Persones assalariades 4.798 5.607 5.657
Persones no assalariades 660 780 754
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.563 5.347 5.431
Hores treballades pel personal assalariat 8.147 9.496 9.550
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 40.971 44.452 46.238
Persones assalariades 17.171 21.313 19.898
Persones no assalariades 23.800 23.139 26.340
Personal assalariat equivalent a jornada completa 15.587 19.389 18.164
Hores treballades pel personal assalariat 27.962 34.873 32.568
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries per compte d'altri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 19.115 20.581 21.636
Persones assalariades 13.859 14.289 16.627
Persones no assalariades 5.256 6.292 5.009
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.176 12.793 14.691
Hores treballades pel personal assalariat 21.846 22.828 26.362
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 26.111 28.874 29.381
Persones assalariades 14.429 15.200 14.803
Persones no assalariades 11.682 13.674 14.577
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.691 13.735 13.541
Hores treballades pel personal assalariat 22.535 24.224 24.083
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 39.559 40.659 42.371
Persones assalariades 30.710 31.954 33.685
Persones no assalariades 8.849 8.705 8.686
Personal assalariat equivalent a jornada completa 27.485 28.808 30.430
Hores treballades pel personal assalariat 48.801 51.136 53.991
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 24.718 26.473 32.805
Persones assalariades 21.910 23.155 29.274
Persones no assalariades 2.808 3.318 3.531
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.766 22.031 28.015
Hores treballades pel personal assalariat 36.619 38.037 49.272
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 36.448 38.197 43.464
Persones assalariades 22.404 24.093 27.142
Persones no assalariades 14.044 14.103 16.322
Personal assalariat equivalent a jornada completa 21.119 22.704 25.488
Hores treballades pel personal assalariat 37.636 40.398 45.169
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Anàlisis i assajos tècnics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 11.100 11.949 11.079
Persones assalariades 9.862 10.042 9.508
Persones no assalariades 1.238 1.907 1.571
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.418 9.575 9.096
Hores treballades pel personal assalariat 16.785 17.127 16.176
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 13.716 15.523 16.596
Persones assalariades 12.634 14.090 14.982
Persones no assalariades 1.082 1.432 1.614
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.831 13.203 14.104
Hores treballades pel personal assalariat 20.028 22.283 24.143
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 22.349 23.930 26.906
Persones assalariades 16.305 17.875 18.884
Persones no assalariades 6.044 6.055 8.023
Personal assalariat equivalent a jornada completa 14.668 16.546 17.471
Hores treballades pel personal assalariat 26.243 29.399 30.556
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.169 4.023 3.868
Persones assalariades 3.748 3.674 3.421
Persones no assalariades 422 349 448
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.180 3.111 2.925
Hores treballades pel personal assalariat 5.694 5.429 5.169
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de disseny especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.541 3.905 4.014
Persones assalariades 1.478 2.435 2.596
Persones no assalariades 1.062 1.470 1.419
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.363 2.293 2.419
Hores treballades pel personal assalariat 2.388 3.971 4.191
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de fotografia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.315 2.919 3.143
Persones assalariades 1.179 1.222 1.082
Persones no assalariades 2.136 1.696 2.061
Personal assalariat equivalent a jornada completa 961 1.008 877
Hores treballades pel personal assalariat 1.696 1.708 1.435
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de traducció i d'interpretació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.880 4.014 4.643
Persones assalariades 1.616 1.906 2.012
Persones no assalariades 2.263 2.108 2.631
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.423 1.668 1.723
Hores treballades pel personal assalariat 2.490 2.930 2.976
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 13.500 16.667 16.128
Persones assalariades 7.674 8.547 8.985
Persones no assalariades 5.826 8.120 7.143
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.960 7.711 8.031
Hores treballades pel personal assalariat 12.170 13.586 14.116
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.120 4.323 4.610
Persones assalariades 2.734 3.177 3.219
Persones no assalariades 1.385 1.146 1.392
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.168 2.567 2.593
Hores treballades pel personal assalariat 3.921 4.637 4.717
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Lloguer vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 2.156 2.342 2.630
Persones assalariades 1.810 1.982 2.419
Persones no assalariades 347 360 212
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.730 1.884 2.306
Hores treballades pel personal assalariat 3.174 3.397 4.182
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 1.614 1.699 1.624
Persones assalariades 1.074 1.211 1.207
Persones no assalariades 539 488 417
Personal assalariat equivalent a jornada completa 940 1.063 1.072
Hores treballades pel personal assalariat 1.722 1.905 1.948
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.710 6.012 6.112
Persones assalariades 4.335 4.835 4.902
Persones no assalariades 1.375 1.177 1.210
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.075 4.568 4.694
Hores treballades pel personal assalariat 7.477 8.237 8.557
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 51.521 57.492 60.658
Persones assalariades 50.762 56.801 59.803
Persones no assalariades 759 691 855
Personal assalariat equivalent a jornada completa 46.801 52.932 55.784
Hores treballades pel personal assalariat 88.350 99.931 105.259
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 10.607 11.258 11.155
Persones assalariades 9.316 9.382 9.683
Persones no assalariades 1.291 1.875 1.472
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.749 8.815 9.066
Hores treballades pel personal assalariat 15.542 15.574 15.955
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 18.885 21.547 23.072
Persones assalariades 18.582 21.240 22.763
Persones no assalariades 303 307 310
Personal assalariat equivalent a jornada completa 16.075 18.999 20.110
Hores treballades pel personal assalariat 30.447 35.862 37.952
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis integrals a edificis i instal·lacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 12.281 13.464 13.794
Persones assalariades 12.253 13.440 13.740
Persones no assalariades 28 24 54
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.645 10.743 11.016
Hores treballades pel personal assalariat 16.565 18.247 18.622
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 96.154 99.070 100.788
Persones assalariades 92.608 96.399 97.580
Persones no assalariades 3.546 2.671 3.208
Personal assalariat equivalent a jornada completa 59.654 62.965 65.435
Hores treballades pel personal assalariat 101.822 106.824 110.679
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 7.328 7.749 8.013
Persones assalariades 5.585 5.885 5.997
Persones no assalariades 1.743 1.864 2.016
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.137 5.325 5.492
Hores treballades pel personal assalariat 8.768 9.036 9.286
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i auxiliars oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.021 6.608 7.743
Persones assalariades 4.649 5.276 6.138
Persones no assalariades 1.372 1.332 1.605
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.328 4.955 5.838
Hores treballades pel personal assalariat 7.591 8.571 10.188
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de centres d'atenció telefònica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 17.659 18.353 23.786
Persones assalariades 17.647 18.333 23.770
Persones no assalariades 13 20 16
Personal assalariat equivalent a jornada completa 14.940 15.364 20.288
Hores treballades pel personal assalariat 26.202 26.742 35.239
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Organització convencions i fires de mostres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.634 5.240 5.311
Persones assalariades 3.729 4.018 3.954
Persones no assalariades 905 1.222 1.357
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.284 3.672 3.660
Hores treballades pel personal assalariat 5.759 6.152 6.316
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de suport a les empreses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 44.823 45.090 43.395
Persones assalariades 33.938 34.967 33.002
Persones no assalariades 10.884 10.124 10.393
Personal assalariat equivalent a jornada completa 28.685 29.974 28.545
Hores treballades pel personal assalariat 49.722 51.950 49.712
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 15.481 12.824 15.493
Persones assalariades 9.249 6.853 7.173
Persones no assalariades 6.232 5.971 8.321
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.616 5.521 5.606
Hores treballades pel personal assalariat 13.415 9.728 9.899
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 4.763 5.503 4.546
Persones assalariades 4.042 4.506 3.955
Persones no assalariades 722 997 591
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.355 3.551 3.240
Hores treballades pel personal assalariat 5.710 6.038 5.627
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.927 5.155 6.036
Persones assalariades 3.894 4.771 5.877
Persones no assalariades 32 383 159
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.537 4.176 5.200
Hores treballades pel personal assalariat 5.683 6.824 8.410
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 43.334 45.388 46.922
Persones assalariades 38.422 42.071 35.979
Persones no assalariades 4.912 3.317 10.943
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.486 26.865 22.609
Hores treballades pel personal assalariat 46.464 48.757 40.762
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors i equips de comunicació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.905 3.089 2.627
Persones assalariades 2.341 1.839 1.496
Persones no assalariades 1.564 1.250 1.132
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.153 1.725 1.363
Hores treballades pel personal assalariat 3.867 3.113 2.297
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.796 5.481 6.144
Persones assalariades 3.256 2.943 3.095
Persones no assalariades 2.540 2.538 3.049
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.705 2.556 2.659
Hores treballades pel personal assalariat 4.876 4.413 4.676
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 47.532 44.074 42.630
Persones assalariades 29.408 29.265 24.922
Persones no assalariades 18.124 14.809 17.709
Personal assalariat equivalent a jornada completa 23.513 24.723 21.514
Hores treballades pel personal assalariat 42.338 44.124 38.838
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç