Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Comerç engròs fruites i hortalisses
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Comerç engròs begudes
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Comerç engròs tèxtils
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Comerç engròs productes farmacèutics
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Comerç engròs màquines eina
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Comerç engròs fusta i materials construcció
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Comerç engròs productes químics
Comerç engròs altres productes semielaborats
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall fruites i hortalisses
Comerç detall carn i productes carnis
Comerç detall peix i marisc
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Comerç detall begudes i productes de tabac
Comerç detall altres productes alimentaris
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Comerç detall tèxtils
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Comerç detall peces de vestir
Comerç detall calçat i articles cuir
Comerç detall productes farmacèutics
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall per correspondència i per Internet
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Dipòsit i emmagatzematge
Activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Hotels i allotjaments similars
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Càmpings i altres tipus allotjaments
Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjars preparats
Establiments de begudes
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Edició programes informàtics
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions per cable
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Activitats jurídiques
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Anàlisis i assajos tècnics
Recerca i desenvolupament
Publicitat
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Activitats de disseny especialitzat
Activitats de fotografia
Activitats de traducció i d'interpretació
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Activitats veterinàries
Lloguer vehicles de motor
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Activitats de neteja
Activitats de jardineria
Activitats administratives i auxiliars oficina
Activitats de centres d'atenció telefònica
Organització convencions i fires de mostres
Altres activitats de suport a les empreses
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Reparació efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci9.570.37511.238.278
Variació existències productes acabats i en curs10.253-83.557
Treballs realitzats per a l'actiu1.4471.065
Ingressos accessoris i altres de gestió375.826404.098
Consum de mercaderies8.088.3219.253.717
Treballs realitzats per altres empreses76.53277.001
Valor de la producció1.793.0482.229.166
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.800186.942
Despeses en serveis exteriors712.566897.307
Valor afegit brut a preus de mercat983.6831.144.917
Impostos sobre la producció i els productes15.02818.300
Subvencions a l'explotació2.0454.196
Valor afegit brut a cost de factors970.6991.130.813
Despeses de personal520.905559.218
Excedent brut d'explotació449.794571.595
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.653.1041.657.759
Variació existències productes acabats i en curs4.6435.056
Treballs realitzats per a l'actiu267287
Ingressos accessoris i altres de gestió18.79719.715
Consum de mercaderies38.23849.575
Treballs realitzats per altres empreses61.37056.875
Valor de la producció1.577.2031.576.366
Consum de primeres matèries i altres proveïments794.888756.333
Despeses en serveis exteriors211.755238.529
Valor afegit brut a preus de mercat570.560581.505
Impostos sobre la producció i els productes7.6426.692
Subvencions a l'explotació143142
Valor afegit brut a cost de factors563.061574.955
Despeses de personal431.910453.099
Excedent brut d'explotació131.151121.856
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.768.4432.160.149
Variació existències productes acabats i en curs11.6453.650
Treballs realitzats per a l'actiu1.9141.502
Ingressos accessoris i altres de gestió31.77231.733
Consum de mercaderies1.298.2001.526.104
Treballs realitzats per altres empreses15.73083.003
Valor de la producció499.843587.927
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.470-20.459
Despeses en serveis exteriors172.968212.581
Valor afegit brut a preus de mercat315.406395.805
Impostos sobre la producció i els productes3.5984.811
Subvencions a l'explotació210198
Valor afegit brut a cost de factors312.018391.192
Despeses de personal209.223238.182
Excedent brut d'explotació102.795153.010
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci415.681649.826
Variació existències productes acabats i en curs4071.241
Treballs realitzats per a l'actiu821~
Ingressos accessoris i altres de gestió3.2943.937
Consum de mercaderies288.085486.363
Treballs realitzats per altres empreses2.5184.645
Valor de la producció129.599163.996
Consum de primeres matèries i altres proveïments30.66026.667
Despeses en serveis exteriors37.96551.384
Valor afegit brut a preus de mercat60.97485.945
Impostos sobre la producció i els productes1.2711.354
Subvencions a l'explotació4891
Valor afegit brut a cost de factors59.75284.682
Despeses de personal40.93850.234
Excedent brut d'explotació18.81334.448
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci178.390187.818
Variació existències productes acabats i en curs201.641
Treballs realitzats per a l'actiu339~
Ingressos accessoris i altres de gestió12.3119.617
Consum de mercaderies4.5242.131
Treballs realitzats per altres empreses15.33610.898
Valor de la producció171.201186.047
Consum de primeres matèries i altres proveïments5.16428.019
Despeses en serveis exteriors44.78547.728
Valor afegit brut a preus de mercat121.252110.299
Impostos sobre la producció i els productes414638
Subvencions a l'explotació1534
Valor afegit brut a cost de factors120.853109.696
Despeses de personal47.53947.473
Excedent brut d'explotació73.31462.223
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci211.209252.272
Variació existències productes acabats i en curs61-157
Treballs realitzats per a l'actiu1.19656
Ingressos accessoris i altres de gestió4.76518.952
Consum de mercaderies7.6068.538
Treballs realitzats per altres empreses5.3397.042
Valor de la producció204.286255.543
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.77330.891
Despeses en serveis exteriors65.07279.353
Valor afegit brut a preus de mercat134.440145.299
Impostos sobre la producció i els productes741965
Subvencions a l'explotació66152
Valor afegit brut a cost de factors133.765144.486
Despeses de personal74.23377.942
Excedent brut d'explotació59.53266.544
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci245.385241.603
Variació existències productes acabats i en curs-56-221
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió16.1427.317
Consum de mercaderies1.9261.150
Treballs realitzats per altres empreses2.9974.489
Valor de la producció256.548243.061
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.76810.810
Despeses en serveis exteriors94.78081.456
Valor afegit brut a preus de mercat155.000150.795
Impostos sobre la producció i els productes1.845998
Subvencions a l'explotació17216
Valor afegit brut a cost de factors153.172150.013
Despeses de personal67.24057.810
Excedent brut d'explotació85.93292.203
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci406.421666.484
Variació existències productes acabats i en curs-74099
Treballs realitzats per a l'actiu295222
Ingressos accessoris i altres de gestió3.96513.523
Consum de mercaderies4.9394.005
Treballs realitzats per altres empreses12.77670.610
Valor de la producció392.226605.713
Consum de primeres matèries i altres proveïments15.97478.886
Despeses en serveis exteriors140.879195.907
Valor afegit brut a preus de mercat235.372330.919
Impostos sobre la producció i els productes1.3582.403
Subvencions a l'explotació361151
Valor afegit brut a cost de factors234.375328.667
Despeses de personal107.459134.025
Excedent brut d'explotació126.916194.642
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci410.830495.104
Variació existències productes acabats i en curs-4147
Treballs realitzats per a l'actiu~165
Ingressos accessoris i altres de gestió11.00419.555
Consum de mercaderies19.46421.133
Treballs realitzats per altres empreses9.09522.831
Valor de la producció393.234470.905
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.53143.656
Despeses en serveis exteriors117.736140.406
Valor afegit brut a preus de mercat263.967286.843
Impostos sobre la producció i els productes9752.732
Subvencions a l'explotació349828
Valor afegit brut a cost de factors263.341284.939
Despeses de personal132.811144.393
Excedent brut d'explotació130.530140.546
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.445.4602.599.757
Variació existències productes acabats i en curs11.2252.741
Treballs realitzats per a l'actiu2.5459.256
Ingressos accessoris i altres de gestió14.19513.137
Consum de mercaderies2.129.6572.197.445
Treballs realitzats per altres empreses30.24236.184
Valor de la producció313.525391.262
Consum de primeres matèries i altres proveïments57.94647.946
Despeses en serveis exteriors110.809150.970
Valor afegit brut a preus de mercat144.771192.346
Impostos sobre la producció i els productes2.2652.317
Subvencions a l'explotació1.6744.778
Valor afegit brut a cost de factors144.180194.807
Despeses de personal74.58491.823
Excedent brut d'explotació69.597102.983
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.300.2981.569.274
Variació existències productes acabats i en curs1.031966
Treballs realitzats per a l'actiu256383
Ingressos accessoris i altres de gestió6.2975.695
Consum de mercaderies1.102.7521.307.238
Treballs realitzats per altres empreses28.65235.788
Valor de la producció176.479233.293
Consum de primeres matèries i altres proveïments16.72450.451
Despeses en serveis exteriors76.23890.444
Valor afegit brut a preus de mercat83.51792.398
Impostos sobre la producció i els productes1.1751.422
Subvencions a l'explotació1.9502.548
Valor afegit brut a cost de factors84.29293.524
Despeses de personal47.81250.409
Excedent brut d'explotació36.48043.115
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.383.3485.332.593
Variació existències productes acabats i en curs2997.280
Treballs realitzats per a l'actiu349521
Ingressos accessoris i altres de gestió30.27026.370
Consum de mercaderies3.287.7854.103.515
Treballs realitzats per altres empreses83.62085.854
Valor de la producció1.042.8621.177.394
Consum de primeres matèries i altres proveïments207.948176.799
Despeses en serveis exteriors344.167426.182
Valor afegit brut a preus de mercat490.747574.413
Impostos sobre la producció i els productes10.10013.147
Subvencions a l'explotació24.59533.534
Valor afegit brut a cost de factors505.241594.801
Despeses de personal325.593327.628
Excedent brut d'explotació179.648267.173
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.189.7843.600.552
Variació existències productes acabats i en curs-3.46715.113
Treballs realitzats per a l'actiu390343
Ingressos accessoris i altres de gestió18.31619.546
Consum de mercaderies2.584.8922.877.171
Treballs realitzats per altres empreses63.13678.785
Valor de la producció556.994679.597
Consum de primeres matèries i altres proveïments56.434129.103
Despeses en serveis exteriors257.814312.633
Valor afegit brut a preus de mercat242.747237.861
Impostos sobre la producció i els productes3.8682.199
Subvencions a l'explotació8891.255
Valor afegit brut a cost de factors239.768236.916
Despeses de personal160.797152.394
Excedent brut d'explotació78.97184.522
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.975.4433.162.711
Variació existències productes acabats i en curs7.092375
Treballs realitzats per a l'actiu343
Ingressos accessoris i altres de gestió77.74362.093
Consum de mercaderies2.137.4642.142.447
Treballs realitzats per altres empreses5.7069.535
Valor de la producció917.1401.073.201
Consum de primeres matèries i altres proveïments14.027144.143
Despeses en serveis exteriors464.590488.177
Valor afegit brut a preus de mercat438.523440.881
Impostos sobre la producció i els productes5.1454.411
Subvencions a l'explotació108135
Valor afegit brut a cost de factors433.486436.605
Despeses de personal258.681243.613
Excedent brut d'explotació174.805192.992
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.932.9711.615.042
Variació existències productes acabats i en curs690-446
Treballs realitzats per a l'actiu579378
Ingressos accessoris i altres de gestió27.88531.105
Consum de mercaderies1.567.5791.275.201
Treballs realitzats per altres empreses6.6918.940
Valor de la producció387.856361.937
Consum de primeres matèries i altres proveïments9.6047.209
Despeses en serveis exteriors206.950188.063
Valor afegit brut a preus de mercat171.302166.666
Impostos sobre la producció i els productes9071.044
Subvencions a l'explotació3654
Valor afegit brut a cost de factors170.431165.676
Despeses de personal100.16996.977
Excedent brut d'explotació70.26268.698
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.094.7303.359.215
Variació existències productes acabats i en curs53.043
Treballs realitzats per a l'actiu210295
Ingressos accessoris i altres de gestió51.48556.631
Consum de mercaderies2.175.0232.404.272
Treballs realitzats per altres empreses29.71829.062
Valor de la producció941.689985.849
Consum de primeres matèries i altres proveïments48.35937.106
Despeses en serveis exteriors487.103559.864
Valor afegit brut a preus de mercat406.227388.879
Impostos sobre la producció i els productes6.2852.377
Subvencions a l'explotació2.6711.218
Valor afegit brut a cost de factors402.613387.721
Despeses de personal258.664267.081
Excedent brut d'explotació143.949120.640
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.242.9993.825.347
Variació existències productes acabats i en curs502.978
Treballs realitzats per a l'actiu3~
Ingressos accessoris i altres de gestió26.75032.748
Consum de mercaderies2.558.4373.042.637
Treballs realitzats per altres empreses18.45658.914
Valor de la producció692.909759.522
Consum de primeres matèries i altres proveïments13.96721.325
Despeses en serveis exteriors298.951319.781
Valor afegit brut a preus de mercat379.990418.416
Impostos sobre la producció i els productes5.4618.772
Subvencions a l'explotació893549
Valor afegit brut a cost de factors375.422410.193
Despeses de personal285.159290.343
Excedent brut d'explotació90.263119.850
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç engròs tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.131.9781.187.191
Variació existències productes acabats i en curs10.9295.931
Treballs realitzats per a l'actiu426307
Ingressos accessoris i altres de gestió7.9137.051
Consum de mercaderies731.622731.401
Treballs realitzats per altres empreses64.290108.826
Valor de la producció355.334360.253
Consum de primeres matèries i altres proveïments24.06745.952
Despeses en serveis exteriors158.490129.021
Valor afegit brut a preus de mercat172.777185.280
Impostos sobre la producció i els productes6.1002.039
Subvencions a l'explotació228266
Valor afegit brut a cost de factors166.905183.506
Despeses de personal116.701116.535
Excedent brut d'explotació50.20366.972
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.646.0573.228.105
Variació existències productes acabats i en curs10.365-28.359
Treballs realitzats per a l'actiu6861.026
Ingressos accessoris i altres de gestió280.581202.523
Consum de mercaderies2.061.3761.754.236
Treballs realitzats per altres empreses119.223100.822
Valor de la producció1.757.0901.548.237
Consum de primeres matèries i altres proveïments230.862211.835
Despeses en serveis exteriors931.119890.077
Valor afegit brut a preus de mercat595.109446.325
Impostos sobre la producció i els productes7.9945.569
Subvencions a l'explotació3.0133.903
Valor afegit brut a cost de factors590.128444.659
Despeses de personal372.832375.953
Excedent brut d'explotació217.29668.706
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.035.9242.289.194
Variació existències productes acabats i en curs2.937-513
Treballs realitzats per a l'actiu4.95539.459
Ingressos accessoris i altres de gestió59.85339.587
Consum de mercaderies1.563.0971.806.155
Treballs realitzats per altres empreses3.8518.828
Valor de la producció536.721552.743
Consum de primeres matèries i altres proveïments18.07526.850
Despeses en serveis exteriors279.935302.084
Valor afegit brut a preus de mercat238.711223.809
Impostos sobre la producció i els productes2.9333.987
Subvencions a l'explotació1.1292.377
Valor afegit brut a cost de factors236.907222.199
Despeses de personal171.586149.292
Excedent brut d'explotació65.32172.907
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci663.275590.824
Variació existències productes acabats i en curs60-165
Treballs realitzats per a l'actiu206312
Ingressos accessoris i altres de gestió11.14414.492
Consum de mercaderies452.272401.595
Treballs realitzats per altres empreses6.3731.586
Valor de la producció216.040202.283
Consum de primeres matèries i altres proveïments13.7392.780
Despeses en serveis exteriors83.09168.950
Valor afegit brut a preus de mercat119.210130.553
Impostos sobre la producció i els productes4.5071.016
Subvencions a l'explotació2323
Valor afegit brut a cost de factors114.726129.560
Despeses de personal81.60183.412
Excedent brut d'explotació33.12546.148
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.396.0081.535.048
Variació existències productes acabats i en curs1.0471.310
Treballs realitzats per a l'actiu1159
Ingressos accessoris i altres de gestió11.84816.214
Consum de mercaderies806.225907.564
Treballs realitzats per altres empreses20.52830.709
Valor de la producció582.160614.356
Consum de primeres matèries i altres proveïments22.17711.769
Despeses en serveis exteriors317.808323.743
Valor afegit brut a preus de mercat242.175278.844
Impostos sobre la producció i els productes2.7112.924
Subvencions a l'explotació284148
Valor afegit brut a cost de factors239.748276.068
Despeses de personal150.011149.747
Excedent brut d'explotació89.737126.321
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci8.759.5099.311.168
Variació existències productes acabats i en curs16.42525.078
Treballs realitzats per a l'actiu12.5399.917
Ingressos accessoris i altres de gestió193.887230.707
Consum de mercaderies5.874.8306.403.775
Treballs realitzats per altres empreses48.49238.036
Valor de la producció3.059.0383.135.059
Consum de primeres matèries i altres proveïments117.24781.604
Despeses en serveis exteriors1.285.5411.341.836
Valor afegit brut a preus de mercat1.656.2501.711.619
Impostos sobre la producció i els productes18.49817.063
Subvencions a l'explotació1.8512.131
Valor afegit brut a cost de factors1.639.6031.696.688
Despeses de personal1.097.8551.134.639
Excedent brut d'explotació541.748562.048
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.617.5864.468.968
Variació existències productes acabats i en curs3.07818.418
Treballs realitzats per a l'actiu1.8761.341
Ingressos accessoris i altres de gestió42.61950.003
Consum de mercaderies2.364.8383.060.378
Treballs realitzats per altres empreses44.80150.900
Valor de la producció1.255.5201.427.451
Consum de primeres matèries i altres proveïments40.19053.179
Despeses en serveis exteriors569.633683.266
Valor afegit brut a preus de mercat645.697691.006
Impostos sobre la producció i els productes11.50010.417
Subvencions a l'explotació1.4431.427
Valor afegit brut a cost de factors635.640682.016
Despeses de personal439.223453.319
Excedent brut d'explotació196.418228.697
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.349.1703.183.153
Variació existències productes acabats i en curs763252
Treballs realitzats per a l'actiu366895
Ingressos accessoris i altres de gestió172.580129.693
Consum de mercaderies2.937.3282.714.132
Treballs realitzats per altres empreses30.82948.814
Valor de la producció554.722551.047
Consum de primeres matèries i altres proveïments7.8437.128
Despeses en serveis exteriors191.308210.296
Valor afegit brut a preus de mercat355.571333.624
Impostos sobre la producció i els productes3.7392.203
Subvencions a l'explotació1.9591.875
Valor afegit brut a cost de factors353.792333.295
Despeses de personal273.137340.809
Excedent brut d'explotació80.655-7.514
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.947.0592.025.580
Variació existències productes acabats i en curs1.7892.088
Treballs realitzats per a l'actiu2.005995
Ingressos accessoris i altres de gestió20.90434.260
Consum de mercaderies1.431.4831.467.957
Treballs realitzats per altres empreses27.29327.415
Valor de la producció512.982567.551
Consum de primeres matèries i altres proveïments20.80319.513
Despeses en serveis exteriors170.181190.047
Valor afegit brut a preus de mercat321.998357.991
Impostos sobre la producció i els productes3.8922.579
Subvencions a l'explotació49497
Valor afegit brut a cost de factors318.600355.509
Despeses de personal278.784288.053
Excedent brut d'explotació39.81767.456
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci437.401581.422
Variació existències productes acabats i en curs-2081.959
Treballs realitzats per a l'actiu164113
Ingressos accessoris i altres de gestió4.5287.465
Consum de mercaderies317.225405.716
Treballs realitzats per altres empreses1.8718.302
Valor de la producció122.790176.941
Consum de primeres matèries i altres proveïments5.8655.508
Despeses en serveis exteriors34.14252.854
Valor afegit brut a preus de mercat82.784118.579
Impostos sobre la producció i els productes814799
Subvencions a l'explotació2038
Valor afegit brut a cost de factors81.990117.817
Despeses de personal59.53474.398
Excedent brut d'explotació22.45643.420
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines eina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci827.8121.012.655
Variació existències productes acabats i en curs5333.375
Treballs realitzats per a l'actiu41666
Ingressos accessoris i altres de gestió10.23311.089
Consum de mercaderies572.256684.955
Treballs realitzats per altres empreses11.47423.972
Valor de la producció254.891318.858
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.35813.847
Despeses en serveis exteriors90.521112.570
Valor afegit brut a preus de mercat160.013192.441
Impostos sobre la producció i els productes1.3772.494
Subvencions a l'explotació3765
Valor afegit brut a cost de factors158.673190.012
Despeses de personal116.315134.852
Excedent brut d'explotació42.35755.160
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci428.641493.031
Variació existències productes acabats i en curs1.0492.404
Treballs realitzats per a l'actiu509442
Ingressos accessoris i altres de gestió6.1087.540
Consum de mercaderies268.429324.137
Treballs realitzats per altres empreses7.0468.699
Valor de la producció160.832170.582
Consum de primeres matèries i altres proveïments9.38010.990
Despeses en serveis exteriors52.82456.742
Valor afegit brut a preus de mercat98.629102.849
Impostos sobre la producció i els productes1.076975
Subvencions a l'explotació165117
Valor afegit brut a cost de factors97.717101.991
Despeses de personal62.19970.043
Excedent brut d'explotació35.51831.948
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci464.924514.225
Variació existències productes acabats i en curs1.28556
Treballs realitzats per a l'actiu108~
Ingressos accessoris i altres de gestió4.2005.581
Consum de mercaderies286.868306.064
Treballs realitzats per altres empreses12.69811.425
Valor de la producció170.951202.374
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.58112.206
Despeses en serveis exteriors50.56662.511
Valor afegit brut a preus de mercat108.805127.657
Impostos sobre la producció i els productes732700
Subvencions a l'explotació2421
Valor afegit brut a cost de factors108.097126.978
Despeses de personal102.10596.108
Excedent brut d'explotació5.99230.870
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci6.240.1646.298.856
Variació existències productes acabats i en curs16.26746.316
Treballs realitzats per a l'actiu60217.189
Ingressos accessoris i altres de gestió99.258118.151
Consum de mercaderies4.135.5824.308.224
Treballs realitzats per altres empreses154.904114.574
Valor de la producció2.065.8062.057.714
Consum de primeres matèries i altres proveïments95.89365.308
Despeses en serveis exteriors671.762725.510
Valor afegit brut a preus de mercat1.298.1511.266.897
Impostos sobre la producció i els productes10.8568.424
Subvencions a l'explotació8751.066
Valor afegit brut a cost de factors1.288.1701.259.540
Despeses de personal852.231830.155
Excedent brut d'explotació435.939429.384
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci7.060.2858.654.837
Variació existències productes acabats i en curs-8894.784
Treballs realitzats per a l'actiu86
Ingressos accessoris i altres de gestió28.76547.286
Consum de mercaderies6.353.7087.854.657
Treballs realitzats per altres empreses173.553146.382
Valor de la producció560.907705.873
Consum de primeres matèries i altres proveïments24.16051.304
Despeses en serveis exteriors337.385366.377
Valor afegit brut a preus de mercat199.362288.193
Impostos sobre la producció i els productes12.35713.477
Subvencions a l'explotació6061
Valor afegit brut a cost de factors187.065274.777
Despeses de personal59.65978.828
Excedent brut d'explotació127.406195.949
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.972.0501.802.741
Variació existències productes acabats i en curs-1.924-55
Treballs realitzats per a l'actiu2.743244
Ingressos accessoris i altres de gestió13.04312.914
Consum de mercaderies1.626.3521.405.944
Treballs realitzats per altres empreses25.44925.167
Valor de la producció334.110384.733
Consum de primeres matèries i altres proveïments13.59911.551
Despeses en serveis exteriors137.039139.840
Valor afegit brut a preus de mercat183.472233.342
Impostos sobre la producció i els productes5.5482.865
Subvencions a l'explotació988146
Valor afegit brut a cost de factors178.912230.623
Despeses de personal146.216151.550
Excedent brut d'explotació32.69679.073
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fusta i materials construcció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.575.7992.816.776
Variació existències productes acabats i en curs-1.622-8.251
Treballs realitzats per a l'actiu3.708175
Ingressos accessoris i altres de gestió27.54423.315
Consum de mercaderies1.754.7281.990.870
Treballs realitzats per altres empreses47.84446.792
Valor de la producció802.857794.354
Consum de primeres matèries i altres proveïments25.9606.637
Despeses en serveis exteriors296.938305.967
Valor afegit brut a preus de mercat479.959481.750
Impostos sobre la producció i els productes8.3237.844
Subvencions a l'explotació356513
Valor afegit brut a cost de factors471.991474.419
Despeses de personal339.304295.620
Excedent brut d'explotació132.687178.800
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.952.5262.655.106
Variació existències productes acabats i en curs6.709-4.979
Treballs realitzats per a l'actiu224291
Ingressos accessoris i altres de gestió19.26119.821
Consum de mercaderies1.344.2641.843.562
Treballs realitzats per altres empreses27.70435.092
Valor de la producció606.752791.586
Consum de primeres matèries i altres proveïments19.5469.411
Despeses en serveis exteriors227.465303.651
Valor afegit brut a preus de mercat359.742478.524
Impostos sobre la producció i els productes5.0027.421
Subvencions a l'explotació575974
Valor afegit brut a cost de factors355.315472.076
Despeses de personal293.771398.101
Excedent brut d'explotació61.54473.975
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes químics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.341.7206.556.836
Variació existències productes acabats i en curs3.1047.609
Treballs realitzats per a l'actiu1.3731.490
Ingressos accessoris i altres de gestió47.30861.452
Consum de mercaderies4.121.7535.062.433
Treballs realitzats per altres empreses33.35345.981
Valor de la producció1.238.4001.518.972
Consum de primeres matèries i altres proveïments47.63477.772
Despeses en serveis exteriors475.831575.607
Valor afegit brut a preus de mercat714.934865.593
Impostos sobre la producció i els productes6.81410.754
Subvencions a l'explotació689872
Valor afegit brut a cost de factors708.809855.711
Despeses de personal391.367444.779
Excedent brut d'explotació317.442410.932
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altres productes semielaborats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci850.1781.004.447
Variació existències productes acabats i en curs1.949-73
Treballs realitzats per a l'actiu953
Ingressos accessoris i altres de gestió11.07210.537
Consum de mercaderies668.038742.894
Treballs realitzats per altres empreses14.44832.560
Valor de la producció180.721239.510
Consum de primeres matèries i altres proveïments9.29730.169
Despeses en serveis exteriors69.72987.989
Valor afegit brut a preus de mercat101.695121.351
Impostos sobre la producció i els productes1.003971
Subvencions a l'explotació3046
Valor afegit brut a cost de factors100.722120.426
Despeses de personal59.33171.351
Excedent brut d'explotació41.39149.076
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.529.9531.412.659
Variació existències productes acabats i en curs8.357773
Treballs realitzats per a l'actiu9942.727
Ingressos accessoris i altres de gestió1.8832.300
Consum de mercaderies1.182.7021.064.302
Treballs realitzats per altres empreses24.21723.375
Valor de la producció334.266330.783
Consum de primeres matèries i altres proveïments7.08522.772
Despeses en serveis exteriors154.436144.377
Valor afegit brut a preus de mercat172.745163.634
Impostos sobre la producció i els productes5.4873.032
Subvencions a l'explotació3611.040
Valor afegit brut a cost de factors167.619161.642
Despeses de personal110.622110.416
Excedent brut d'explotació56.99751.226
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci193.452314.396
Variació existències productes acabats i en curs84835
Treballs realitzats per a l'actiu~273
Ingressos accessoris i altres de gestió81651
Consum de mercaderies108.853225.368
Treballs realitzats per altres empreses2.9735.448
Valor de la producció81.79185.337
Consum de primeres matèries i altres proveïments9987.411
Despeses en serveis exteriors35.89042.464
Valor afegit brut a preus de mercat44.90335.462
Impostos sobre la producció i els productes271571
Subvencions a l'explotació522
Valor afegit brut a cost de factors44.68434.893
Despeses de personal23.40730.736
Excedent brut d'explotació21.2774.157
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci11.835.34812.676.821
Variació existències productes acabats i en curs6.869944
Treballs realitzats per a l'actiu7221.442
Ingressos accessoris i altres de gestió363.490393.569
Consum de mercaderies9.019.8869.750.062
Treballs realitzats per altres empreses21.51023.196
Valor de la producció3.165.0333.299.518
Consum de primeres matèries i altres proveïments25.14824.135
Despeses en serveis exteriors1.081.8991.146.215
Valor afegit brut a preus de mercat2.057.9862.129.168
Impostos sobre la producció i els productes32.99535.953
Subvencions a l'explotació3.6154.057
Valor afegit brut a cost de factors2.028.6052.097.272
Despeses de personal1.366.2651.442.837
Excedent brut d'explotació662.340654.435
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.462.5101.576.874
Variació existències productes acabats i en curs299281
Treballs realitzats per a l'actiu12.74312.535
Ingressos accessoris i altres de gestió38.84440.981
Consum de mercaderies969.8291.063.079
Treballs realitzats per altres empreses3.5034.220
Valor de la producció541.064563.372
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.9817.499
Despeses en serveis exteriors205.616204.633
Valor afegit brut a preus de mercat328.467351.239
Impostos sobre la producció i els productes10.19310.222
Subvencions a l'explotació1.048479
Valor afegit brut a cost de factors319.321341.496
Despeses de personal215.020229.418
Excedent brut d'explotació104.301112.079
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci640.826767.052
Variació existències productes acabats i en curs~142
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió2.8831.150
Consum de mercaderies434.230542.034
Treballs realitzats per altres empreses5.5016.867
Valor de la producció203.978219.442
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.3315.325
Despeses en serveis exteriors51.80060.399
Valor afegit brut a preus de mercat145.847153.719
Impostos sobre la producció i els productes2.2291.621
Subvencions a l'explotació49784
Valor afegit brut a cost de factors144.115152.182
Despeses de personal92.22986.415
Excedent brut d'explotació51.88665.767
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall carn i productes carnis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.006.367881.562
Variació existències productes acabats i en curs775-441
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió1.2941.918
Consum de mercaderies613.602542.945
Treballs realitzats per altres empreses2.8061.127
Valor de la producció392.029338.967
Consum de primeres matèries i altres proveïments20.62114.557
Despeses en serveis exteriors80.31478.879
Valor afegit brut a preus de mercat291.093245.532
Impostos sobre la producció i els productes2.5613.050
Subvencions a l'explotació560184
Valor afegit brut a cost de factors289.093242.666
Despeses de personal177.832169.474
Excedent brut d'explotació111.26173.192
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall peix i marisc
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci404.252334.289
Variació existències productes acabats i en curs106519
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió2544.660
Consum de mercaderies296.309253.664
Treballs realitzats per altres empreses~16
Valor de la producció108.30385.787
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.6342.186
Despeses en serveis exteriors26.37919.724
Valor afegit brut a preus de mercat78.28963.878
Impostos sobre la producció i els productes834536
Subvencions a l'explotació9479
Valor afegit brut a cost de factors77.46463.821
Despeses de personal43.18432.753
Excedent brut d'explotació34.28131.068
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci837.420863.590
Variació existències productes acabats i en curs3801.382
Treballs realitzats per a l'actiu2.644289
Ingressos accessoris i altres de gestió8.0396.779
Consum de mercaderies293.120316.163
Treballs realitzats per altres empreses1.5171.415
Valor de la producció553.845554.462
Consum de primeres matèries i altres proveïments85.19361.156
Despeses en serveis exteriors131.410162.761
Valor afegit brut a preus de mercat337.241330.544
Impostos sobre la producció i els productes3.3633.088
Subvencions a l'explotació42354
Valor afegit brut a cost de factors333.920327.810
Despeses de personal243.657257.055
Excedent brut d'explotació90.26370.755
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall begudes i productes de tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.617.4261.238.051
Variació existències productes acabats i en curs227477
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió5.164804
Consum de mercaderies1.462.0401.101.010
Treballs realitzats per altres empreses24179
Valor de la producció160.537138.244
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.3081.641
Despeses en serveis exteriors30.56138.819
Valor afegit brut a preus de mercat127.66797.784
Impostos sobre la producció i els productes1.5741.282
Subvencions a l'explotació86067
Valor afegit brut a cost de factors126.95396.568
Despeses de personal42.94843.925
Excedent brut d'explotació84.00552.643
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall altres productes alimentaris
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci479.001449.579
Variació existències productes acabats i en curs1.001-532
Treballs realitzats per a l'actiu218177
Ingressos accessoris i altres de gestió626742
Consum de mercaderies306.023296.440
Treballs realitzats per altres empreses4.5205.279
Valor de la producció170.304148.246
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.4348.782
Despeses en serveis exteriors57.05957.483
Valor afegit brut a preus de mercat106.81081.981
Impostos sobre la producció i els productes1.7851.100
Subvencions a l'explotació2126
Valor afegit brut a cost de factors105.02781.007
Despeses de personal72.15058.393
Excedent brut d'explotació32.87722.614
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.338.4602.428.818
Variació existències productes acabats i en curs1.4401.035
Treballs realitzats per a l'actiu890434
Ingressos accessoris i altres de gestió48.70239.092
Consum de mercaderies1.991.8172.042.829
Treballs realitzats per altres empreses3.3835.407
Valor de la producció394.291421.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.61217.589
Despeses en serveis exteriors134.146151.934
Valor afegit brut a preus de mercat247.533251.621
Impostos sobre la producció i els productes7.1744.323
Subvencions a l'explotació485295
Valor afegit brut a cost de factors240.844247.594
Despeses de personal167.532168.717
Excedent brut d'explotació73.31378.877
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.147.7614.568.352
Variació existències productes acabats i en curs-1.1627.507
Treballs realitzats per a l'actiu9231.484
Ingressos accessoris i altres de gestió61.24148.970
Consum de mercaderies2.501.7112.885.583
Treballs realitzats per altres empreses28.69632.096
Valor de la producció1.678.3561.708.634
Consum de primeres matèries i altres proveïments25.51323.745
Despeses en serveis exteriors616.125625.932
Valor afegit brut a preus de mercat1.036.7181.058.957
Impostos sobre la producció i els productes13.14813.651
Subvencions a l'explotació3.4802.938
Valor afegit brut a cost de factors1.027.0491.048.244
Despeses de personal726.924705.179
Excedent brut d'explotació300.125343.065
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci634.135783.020
Variació existències productes acabats i en curs362.013
Treballs realitzats per a l'actiu9485
Ingressos accessoris i altres de gestió11.70816.132
Consum de mercaderies472.849577.943
Treballs realitzats per altres empreses1.6875.787
Valor de la producció171.353217.920
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.4122.637
Despeses en serveis exteriors69.55092.023
Valor afegit brut a preus de mercat100.391123.260
Impostos sobre la producció i els productes1.6083.081
Subvencions a l'explotació50714
Valor afegit brut a cost de factors98.833120.893
Despeses de personal85.099103.359
Excedent brut d'explotació13.73417.534
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci253.547262.505
Variació existències productes acabats i en curs322422
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió8731.018
Consum de mercaderies130.617143.173
Treballs realitzats per altres empreses1.280830
Valor de la producció122.845119.942
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.372951
Despeses en serveis exteriors42.67741.660
Valor afegit brut a preus de mercat78.79677.331
Impostos sobre la producció i els productes1.9311.305
Subvencions a l'explotació5027
Valor afegit brut a cost de factors76.91676.052
Despeses de personal46.22048.516
Excedent brut d'explotació30.69627.536
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.101.4821.166.444
Variació existències productes acabats i en curs2.1231.997
Treballs realitzats per a l'actiu8134
Ingressos accessoris i altres de gestió6.3069.906
Consum de mercaderies696.594726.389
Treballs realitzats per altres empreses11.04420.115
Valor de la producció402.281431.977
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.7444.335
Despeses en serveis exteriors152.308154.902
Valor afegit brut a preus de mercat246.230272.740
Impostos sobre la producció i els productes5.4796.356
Subvencions a l'explotació237746
Valor afegit brut a cost de factors240.988267.130
Despeses de personal174.658202.307
Excedent brut d'explotació66.33064.823
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.267.1351.317.611
Variació existències productes acabats i en curs4.5501.061
Treballs realitzats per a l'actiu692139
Ingressos accessoris i altres de gestió9.77117.838
Consum de mercaderies760.197804.230
Treballs realitzats per altres empreses5.52913.801
Valor de la producció516.422518.619
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.6762.504
Despeses en serveis exteriors214.373222.600
Valor afegit brut a preus de mercat300.374293.514
Impostos sobre la producció i els productes9.5859.173
Subvencions a l'explotació469305
Valor afegit brut a cost de factors291.257284.646
Despeses de personal194.521174.900
Excedent brut d'explotació96.736109.747
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci562.332537.878
Variació existències productes acabats i en curs1.583437
Treballs realitzats per a l'actiu~52
Ingressos accessoris i altres de gestió11.8075.001
Consum de mercaderies392.525360.533
Treballs realitzats per altres empreses665916
Valor de la producció182.531181.918
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.8043.462
Despeses en serveis exteriors57.55856.717
Valor afegit brut a preus de mercat122.169121.739
Impostos sobre la producció i els productes1.7051.607
Subvencions a l'explotació1.204848
Valor afegit brut a cost de factors121.668120.980
Despeses de personal68.61175.224
Excedent brut d'explotació53.05845.756
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall peces de vestir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.859.9733.383.177
Variació existències productes acabats i en curs2.49710.709
Treballs realitzats per a l'actiu5344
Ingressos accessoris i altres de gestió53.92151.859
Consum de mercaderies2.174.0091.891.338
Treballs realitzats per altres empreses38.30217.185
Valor de la producció1.704.1331.537.267
Consum de primeres matèries i altres proveïments38.77731.917
Despeses en serveis exteriors730.672679.793
Valor afegit brut a preus de mercat934.684825.557
Impostos sobre la producció i els productes15.5959.392
Subvencions a l'explotació2.3781.655
Valor afegit brut a cost de factors921.467817.819
Despeses de personal537.983539.867
Excedent brut d'explotació383.483277.952
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci749.439756.724
Variació existències productes acabats i en curs5.2623.569
Treballs realitzats per a l'actiu128101
Ingressos accessoris i altres de gestió3.4355.875
Consum de mercaderies419.038426.734
Treballs realitzats per altres empreses1.151305
Valor de la producció338.074339.229
Consum de primeres matèries i altres proveïments5.7462.801
Despeses en serveis exteriors143.457165.070
Valor afegit brut a preus de mercat188.872171.358
Impostos sobre la producció i els productes3.2532.904
Subvencions a l'explotació140148
Valor afegit brut a cost de factors185.758168.602
Despeses de personal132.888127.926
Excedent brut d'explotació52.87040.676
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.272.5992.503.535
Variació existències productes acabats i en curs5751.722
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió8.93910.566
Consum de mercaderies1.588.6191.683.549
Treballs realitzats per altres empreses3.2951.217
Valor de la producció690.199831.057
Consum de primeres matèries i altres proveïments8.7773.951
Despeses en serveis exteriors130.475157.012
Valor afegit brut a preus de mercat550.947670.093
Impostos sobre la producció i els productes6.5339.019
Subvencions a l'explotació340642
Valor afegit brut a cost de factors544.754661.716
Despeses de personal283.757314.896
Excedent brut d'explotació260.997346.820
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci284.347254.893
Variació existències productes acabats i en curs391-185
Treballs realitzats per a l'actiu3236
Ingressos accessoris i altres de gestió2.2214.725
Consum de mercaderies152.552138.468
Treballs realitzats per altres empreses3972.883
Valor de la producció134.042118.118
Consum de primeres matèries i altres proveïments367377
Despeses en serveis exteriors59.00344.629
Valor afegit brut a preus de mercat74.67173.112
Impostos sobre la producció i els productes773669
Subvencions a l'explotació682406
Valor afegit brut a cost de factors74.58072.849
Despeses de personal57.25558.098
Excedent brut d'explotació17.32614.751
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci530.273547.965
Variació existències productes acabats i en curs1.220527
Treballs realitzats per a l'actiu~1
Ingressos accessoris i altres de gestió13.59815.022
Consum de mercaderies341.326353.366
Treballs realitzats per altres empreses2.1291.413
Valor de la producció201.637208.736
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.4411.903
Despeses en serveis exteriors78.40788.578
Valor afegit brut a preus de mercat121.789118.255
Impostos sobre la producció i els productes2.0641.759
Subvencions a l'explotació35256
Valor afegit brut a cost de factors119.760116.753
Despeses de personal94.92488.385
Excedent brut d'explotació24.83628.368
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci247.719338.440
Variació existències productes acabats i en curs~4.214
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió5921.117
Consum de mercaderies134.358206.773
Treballs realitzats per altres empreses2001.296
Valor de la producció113.754135.702
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.2418.185
Despeses en serveis exteriors26.87241.672
Valor afegit brut a preus de mercat82.64185.845
Impostos sobre la producció i els productes1.7372.895
Subvencions a l'explotació4318
Valor afegit brut a cost de factors80.94782.968
Despeses de personal17.14321.384
Excedent brut d'explotació63.80461.584
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall per correspondència i per Internet
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci756.6011.122.002
Variació existències productes acabats i en curs282222
Treballs realitzats per a l'actiu2.8709.373
Ingressos accessoris i altres de gestió35.73637.421
Consum de mercaderies550.870776.868
Treballs realitzats per altres empreses4.2498.123
Valor de la producció240.370384.028
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.1896.397
Despeses en serveis exteriors140.604218.105
Valor afegit brut a preus de mercat98.578159.525
Impostos sobre la producció i els productes9231.187
Subvencions a l'explotació181167
Valor afegit brut a cost de factors97.835158.505
Despeses de personal74.753129.688
Excedent brut d'explotació23.08228.817
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci525.481601.335
Variació existències productes acabats i en curs130406
Treballs realitzats per a l'actiu389195
Ingressos accessoris i altres de gestió4.8156.521
Consum de mercaderies296.391318.332
Treballs realitzats per altres empreses3.5024.299
Valor de la producció230.921285.826
Consum de primeres matèries i altres proveïments5.3926.642
Despeses en serveis exteriors93.546118.619
Valor afegit brut a preus de mercat131.983160.565
Impostos sobre la producció i els productes9661.270
Subvencions a l'explotació36669
Valor afegit brut a cost de factors131.383159.364
Despeses de personal82.538104.739
Excedent brut d'explotació48.84454.625
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.725.5491.953.835
Variació existències productes acabats i en curs-180-7
Treballs realitzats per a l'actiu~661
Ingressos accessoris i altres de gestió58.02665.136
Consum de mercaderies1.6615.325
Treballs realitzats per altres empreses92.435150.921
Valor de la producció1.689.2991.863.380
Consum de primeres matèries i altres proveïments285.589279.597
Despeses en serveis exteriors491.976577.178
Valor afegit brut a preus de mercat911.7341.006.606
Impostos sobre la producció i els productes8.4239.715
Subvencions a l'explotació609.369662.339
Valor afegit brut a cost de factors1.512.6801.659.230
Despeses de personal985.1501.019.812
Excedent brut d'explotació527.530639.418
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.839.4896.340.791
Variació existències productes acabats i en curs-2.020-166
Treballs realitzats per a l'actiu3.26013.149
Ingressos accessoris i altres de gestió80.05076.093
Consum de mercaderies12.49323.766
Treballs realitzats per altres empreses1.824.2612.030.795
Valor de la producció4.084.0254.375.304
Consum de primeres matèries i altres proveïments884.7141.026.238
Despeses en serveis exteriors945.2601.145.070
Valor afegit brut a preus de mercat2.254.0502.203.997
Impostos sobre la producció i els productes24.30525.806
Subvencions a l'explotació9.3527.760
Valor afegit brut a cost de factors2.239.0972.185.951
Despeses de personal1.074.1031.099.182
Excedent brut d'explotació1.164.9941.086.769
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci71.21183.542
Variació existències productes acabats i en curs~~
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió2.9161.953
Consum de mercaderies649309
Treballs realitzats per altres empreses9.46222.891
Valor de la producció64.01762.295
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.54211.703
Despeses en serveis exteriors24.57223.625
Valor afegit brut a preus de mercat27.90326.967
Impostos sobre la producció i els productes1.401199
Subvencions a l'explotació22518
Valor afegit brut a cost de factors26.72726.786
Despeses de personal9.8378.003
Excedent brut d'explotació16.89018.783
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.498.0612.925.753
Variació existències productes acabats i en curs27370
Treballs realitzats per a l'actiu2.1525.421
Ingressos accessoris i altres de gestió45.50136.971
Consum de mercaderies314.619
Treballs realitzats per altres empreses24.57910.821
Valor de la producció2.521.1312.953.075
Consum de primeres matèries i altres proveïments698.764738.726
Despeses en serveis exteriors1.359.9841.698.408
Valor afegit brut a preus de mercat462.383515.942
Impostos sobre la producció i els productes1.4681.748
Subvencions a l'explotació4901.024
Valor afegit brut a cost de factors461.404515.217
Despeses de personal302.613360.842
Excedent brut d'explotació158.792154.375
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Dipòsit i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci922.403872.530
Variació existències productes acabats i en curs2781.105
Treballs realitzats per a l'actiu41459
Ingressos accessoris i altres de gestió20.49820.159
Consum de mercaderies4.86820.244
Treballs realitzats per altres empreses193.033164.954
Valor de la producció745.692708.654
Consum de primeres matèries i altres proveïments56.77558.587
Despeses en serveis exteriors287.831274.013
Valor afegit brut a preus de mercat401.086376.055
Impostos sobre la producció i els productes11.4306.963
Subvencions a l'explotació404409
Valor afegit brut a cost de factors390.059369.500
Despeses de personal200.264204.680
Excedent brut d'explotació189.796164.820
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci9.556.1959.233.669
Variació existències productes acabats i en curs11.999-318
Treballs realitzats per a l'actiu5.865-1.158
Ingressos accessoris i altres de gestió257.227214.474
Consum de mercaderies49.704268.868
Treballs realitzats per altres empreses4.850.3584.032.004
Valor de la producció4.931.2255.145.794
Consum de primeres matèries i altres proveïments654.648610.467
Despeses en serveis exteriors1.717.0391.458.756
Valor afegit brut a preus de mercat2.559.5383.076.571
Impostos sobre la producció i els productes47.25244.057
Subvencions a l'explotació736.099168.837
Valor afegit brut a cost de factors3.248.3863.201.351
Despeses de personal1.731.6781.650.113
Excedent brut d'explotació1.516.7081.551.239
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci824.457994.281
Variació existències productes acabats i en curs-115796
Treballs realitzats per a l'actiu19361
Ingressos accessoris i altres de gestió5.3029.210
Consum de mercaderies3.4745.486
Treballs realitzats per altres empreses287.139418.874
Valor de la producció539.225579.989
Consum de primeres matèries i altres proveïments26.96031.918
Despeses en serveis exteriors173.724176.986
Valor afegit brut a preus de mercat338.540371.085
Impostos sobre la producció i els productes2.6943.096
Subvencions a l'explotació29.61628.863
Valor afegit brut a cost de factors365.461396.853
Despeses de personal372.568363.799
Excedent brut d'explotació-7.10633.054
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Hotels i allotjaments similars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.183.1073.912.515
Variació existències productes acabats i en curs-1.583-898
Treballs realitzats per a l'actiu1.908974
Ingressos accessoris i altres de gestió86.98995.319
Consum de mercaderies32.70230.053
Treballs realitzats per altres empreses112.745207.875
Valor de la producció3.124.9743.769.981
Consum de primeres matèries i altres proveïments344.434468.221
Despeses en serveis exteriors1.170.1661.337.117
Valor afegit brut a preus de mercat1.610.3731.964.644
Impostos sobre la producció i els productes71.14972.573
Subvencions a l'explotació4.3022.137
Valor afegit brut a cost de factors1.543.5261.894.208
Despeses de personal939.4371.099.505
Excedent brut d'explotació604.090794.704
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci277.247398.929
Variació existències productes acabats i en curs1.157-668
Treballs realitzats per a l'actiu1.337173
Ingressos accessoris i altres de gestió10.6739.987
Consum de mercaderies2.1714.913
Treballs realitzats per altres empreses27.75532.444
Valor de la producció260.488371.064
Consum de primeres matèries i altres proveïments43.47241.644
Despeses en serveis exteriors102.860169.254
Valor afegit brut a preus de mercat114.156160.166
Impostos sobre la producció i els productes5.1547.598
Subvencions a l'explotació7.3118.074
Valor afegit brut a cost de factors116.313160.643
Despeses de personal71.70294.188
Excedent brut d'explotació44.61166.455
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Càmpings i altres tipus allotjaments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci338.697363.292
Variació existències productes acabats i en curs1.45969
Treballs realitzats per a l'actiu268461
Ingressos accessoris i altres de gestió11.1148.281
Consum de mercaderies3.9628.263
Treballs realitzats per altres empreses11.32110.101
Valor de la producció336.256353.739
Consum de primeres matèries i altres proveïments23.98525.214
Despeses en serveis exteriors124.474131.797
Valor afegit brut a preus de mercat187.798196.729
Impostos sobre la producció i els productes8.0216.953
Subvencions a l'explotació1.876577
Valor afegit brut a cost de factors181.652190.353
Despeses de personal94.94197.692
Excedent brut d'explotació86.71192.660
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Restaurants i establiments de menjars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.358.2274.637.412
Variació existències productes acabats i en curs6.3879.446
Treballs realitzats per a l'actiu41363
Ingressos accessoris i altres de gestió52.93758.532
Consum de mercaderies65.07849.495
Treballs realitzats per altres empreses9.4737.113
Valor de la producció4.343.4134.648.845
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.671.5131.766.584
Despeses en serveis exteriors875.107964.941
Valor afegit brut a preus de mercat1.796.7931.917.321
Impostos sobre la producció i els productes20.85124.126
Subvencions a l'explotació1.9673.154
Valor afegit brut a cost de factors1.777.9091.896.349
Despeses de personal1.440.1491.588.258
Excedent brut d'explotació337.760308.090
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Provisió de menjars preparats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.025.3231.083.637
Variació existències productes acabats i en curs1442.994
Treballs realitzats per a l'actiu111233
Ingressos accessoris i altres de gestió9.4929.992
Consum de mercaderies3.6589.149
Treballs realitzats per altres empreses20.64616.999
Valor de la producció1.010.7661.070.709
Consum de primeres matèries i altres proveïments397.646405.995
Despeses en serveis exteriors129.210154.998
Valor afegit brut a preus de mercat483.910509.716
Impostos sobre la producció i els productes1.2961.889
Subvencions a l'explotació2.8102.139
Valor afegit brut a cost de factors485.424509.967
Despeses de personal418.910430.831
Excedent brut d'explotació66.51479.135
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Establiments de begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.912.8442.598.536
Variació existències productes acabats i en curs-1.382-316
Treballs realitzats per a l'actiu86~
Ingressos accessoris i altres de gestió18.38437.279
Consum de mercaderies23.7453.377
Treballs realitzats per altres empreses5.4506.214
Valor de la producció2.900.7372.625.908
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.341.5741.284.964
Despeses en serveis exteriors493.914420.751
Valor afegit brut a preus de mercat1.065.248920.192
Impostos sobre la producció i els productes11.12913.530
Subvencions a l'explotació5683.063
Valor afegit brut a cost de factors1.054.686909.725
Despeses de personal712.307581.981
Excedent brut d'explotació342.380327.744
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.588.7681.568.135
Variació existències productes acabats i en curs-6.2041.643
Treballs realitzats per a l'actiu7.5744.871
Ingressos accessoris i altres de gestió109.95674.404
Consum de mercaderies142.367190.271
Treballs realitzats per altres empreses243.890225.249
Valor de la producció1.313.8371.233.534
Consum de primeres matèries i altres proveïments223.356183.576
Despeses en serveis exteriors569.436491.750
Valor afegit brut a preus de mercat521.045558.208
Impostos sobre la producció i els productes4.0264.772
Subvencions a l'explotació12.30011.354
Valor afegit brut a cost de factors529.319564.790
Despeses de personal386.101400.512
Excedent brut d'explotació143.218164.278
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició programes informàtics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci263.332268.130
Variació existències productes acabats i en curs-190-21
Treballs realitzats per a l'actiu4.8396.103
Ingressos accessoris i altres de gestió6.8576.044
Consum de mercaderies15.26110.851
Treballs realitzats per altres empreses35.57441.521
Valor de la producció224.002227.885
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.8394.276
Despeses en serveis exteriors64.71679.004
Valor afegit brut a preus de mercat155.447144.605
Impostos sobre la producció i els productes318373
Subvencions a l'explotació602599
Valor afegit brut a cost de factors155.731144.831
Despeses de personal110.136122.146
Excedent brut d'explotació45.59522.685
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.504.2111.453.927
Variació existències productes acabats i en curs1.3632.119
Treballs realitzats per a l'actiu4.7157.766
Ingressos accessoris i altres de gestió13.44617.697
Consum de mercaderies698.859556.141
Treballs realitzats per altres empreses200.231254.450
Valor de la producció624.644670.919
Consum de primeres matèries i altres proveïments61.45732.619
Despeses en serveis exteriors215.087229.449
Valor afegit brut a preus de mercat348.100408.850
Impostos sobre la producció i els productes5.3905.027
Subvencions a l'explotació16.24318.625
Valor afegit brut a cost de factors358.954422.448
Despeses de personal203.248218.725
Excedent brut d'explotació155.706203.723
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci180.703207.633
Variació existències productes acabats i en curs-6.318-3.297
Treballs realitzats per a l'actiu267548
Ingressos accessoris i altres de gestió5.6617.710
Consum de mercaderies2.70911.771
Treballs realitzats per altres empreses27.27228.431
Valor de la producció150.332172.392
Consum de primeres matèries i altres proveïments73.46365.305
Despeses en serveis exteriors153.613145.746
Valor afegit brut a preus de mercat-76.743-38.659
Impostos sobre la producció i els productes1.6471.748
Subvencions a l'explotació295.054272.723
Valor afegit brut a cost de factors216.664232.316
Despeses de personal270.605268.421
Excedent brut d'explotació-53.942-36.105
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions per cable
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.356.9082.295.898
Variació existències productes acabats i en curs-2.800-280
Treballs realitzats per a l'actiu55.68247.097
Ingressos accessoris i altres de gestió26.98121.613
Consum de mercaderies185.974313.065
Treballs realitzats per altres empreses288.773409.148
Valor de la producció1.962.0231.642.115
Consum de primeres matèries i altres proveïments166.38514.099
Despeses en serveis exteriors508.216456.681
Valor afegit brut a preus de mercat1.287.4211.171.335
Impostos sobre la producció i els productes43.01744.745
Subvencions a l'explotació1.4401.138
Valor afegit brut a cost de factors1.245.8441.127.728
Despeses de personal724.376397.701
Excedent brut d'explotació521.469730.027
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.831.3051.993.282
Variació existències productes acabats i en curs812-198
Treballs realitzats per a l'actiu28.72726.915
Ingressos accessoris i altres de gestió36.93928.147
Consum de mercaderies242.153248.325
Treballs realitzats per altres empreses352.988180.046
Valor de la producció1.302.6421.619.775
Consum de primeres matèries i altres proveïments458.580472.938
Despeses en serveis exteriors449.618473.150
Valor afegit brut a preus de mercat394.444673.687
Impostos sobre la producció i els productes33.97038.570
Subvencions a l'explotació251.92518.161
Valor afegit brut a cost de factors612.398653.279
Despeses de personal201.752187.042
Excedent brut d'explotació410.646466.236
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.082.7345.646.004
Variació existències productes acabats i en curs26.63280.914
Treballs realitzats per a l'actiu84.957106.089
Ingressos accessoris i altres de gestió46.24083.925
Consum de mercaderies174.146190.645
Treballs realitzats per altres empreses761.676875.322
Valor de la producció4.304.7424.850.964
Consum de primeres matèries i altres proveïments403.951353.199
Despeses en serveis exteriors1.473.7471.765.533
Valor afegit brut a preus de mercat2.427.0442.732.232
Impostos sobre la producció i els productes6.1256.909
Subvencions a l'explotació33.92627.175
Valor afegit brut a cost de factors2.454.8442.752.499
Despeses de personal1.876.4572.129.228
Excedent brut d'explotació578.387623.271
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci392.209464.674
Variació existències productes acabats i en curs-255186
Treballs realitzats per a l'actiu8.7397.917
Ingressos accessoris i altres de gestió3.4923.869
Consum de mercaderies8.1958.483
Treballs realitzats per altres empreses28.61739.568
Valor de la producció367.373428.595
Consum de primeres matèries i altres proveïments15.92821.964
Despeses en serveis exteriors133.615136.320
Valor afegit brut a preus de mercat217.831270.311
Impostos sobre la producció i els productes528813
Subvencions a l'explotació3.2163.051
Valor afegit brut a cost de factors220.519272.549
Despeses de personal172.893187.803
Excedent brut d'explotació47.62684.746
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.914.2174.720.813
Variació existències productes acabats i en curs-131.383-64.969
Treballs realitzats per a l'actiu35.24054.326
Ingressos accessoris i altres de gestió252.462208.091
Consum de mercaderies191.929238.965
Treballs realitzats per altres empreses97.59090.419
Valor de la producció4.781.0174.588.876
Consum de primeres matèries i altres proveïments42.420159.580
Despeses en serveis exteriors1.302.8971.294.061
Valor afegit brut a preus de mercat3.435.7003.135.235
Impostos sobre la producció i els productes395.346351.703
Subvencions a l'explotació66.22167.446
Valor afegit brut a cost de factors3.106.5752.850.977
Despeses de personal640.283615.524
Excedent brut d'explotació2.466.2922.235.453
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.198.5171.315.780
Variació existències productes acabats i en curs566-10.782
Treballs realitzats per a l'actiu9267.060
Ingressos accessoris i altres de gestió27.21743.312
Consum de mercaderies57.55553.099
Treballs realitzats per altres empreses78.51179.908
Valor de la producció1.091.1601.222.363
Consum de primeres matèries i altres proveïments14.46419.732
Despeses en serveis exteriors419.487489.335
Valor afegit brut a preus de mercat657.209713.295
Impostos sobre la producció i els productes16.41523.529
Subvencions a l'explotació3.1373.651
Valor afegit brut a cost de factors643.932693.417
Despeses de personal334.198367.001
Excedent brut d'explotació309.734326.416
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats jurídiques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.929.0691.988.243
Variació existències productes acabats i en curs-5.7382.725
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió17.88821.165
Consum de mercaderies1.1281.166
Treballs realitzats per altres empreses121.755103.853
Valor de la producció1.818.3361.907.114
Consum de primeres matèries i altres proveïments57.82933.456
Despeses en serveis exteriors536.353612.188
Valor afegit brut a preus de mercat1.224.1541.261.470
Impostos sobre la producció i els productes6.35912.796
Subvencions a l'explotació8777.005
Valor afegit brut a cost de factors1.218.6731.255.678
Despeses de personal508.931475.120
Excedent brut d'explotació709.742780.558
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.794.6022.589.184
Variació existències productes acabats i en curs2.785-136
Treballs realitzats per a l'actiu1.2261.737
Ingressos accessoris i altres de gestió63.559145.887
Consum de mercaderies6.6384.905
Treballs realitzats per altres empreses185.224133.578
Valor de la producció2.670.3112.598.189
Consum de primeres matèries i altres proveïments31.09856.655
Despeses en serveis exteriors985.815854.130
Valor afegit brut a preus de mercat1.653.3991.687.404
Impostos sobre la producció i els productes13.74511.066
Subvencions a l'explotació1.5941.121
Valor afegit brut a cost de factors1.641.2471.677.460
Despeses de personal1.266.8221.195.914
Excedent brut d'explotació374.426481.546
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.631.8222.846.047
Variació existències productes acabats i en curs-7091.329
Treballs realitzats per a l'actiu8.3729.169
Ingressos accessoris i altres de gestió99.155248.889
Consum de mercaderies39.478114.981
Treballs realitzats per altres empreses145.538249.496
Valor de la producció2.553.6232.740.957
Consum de primeres matèries i altres proveïments125.056137.379
Despeses en serveis exteriors1.025.4671.204.524
Valor afegit brut a preus de mercat1.403.1001.399.054
Impostos sobre la producció i els productes11.98116.988
Subvencions a l'explotació70.74712.294
Valor afegit brut a cost de factors1.461.8661.394.360
Despeses de personal1.105.7911.371.808
Excedent brut d'explotació356.07522.552
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.535.7272.974.350
Variació existències productes acabats i en curs43.06322.365
Treballs realitzats per a l'actiu27.23524.277
Ingressos accessoris i altres de gestió14.67314.092
Consum de mercaderies42.41585.508
Treballs realitzats per altres empreses546.796519.546
Valor de la producció2.031.4862.430.030
Consum de primeres matèries i altres proveïments292.734400.074
Despeses en serveis exteriors564.795666.474
Valor afegit brut a preus de mercat1.173.9571.363.482
Impostos sobre la producció i els productes13.11010.990
Subvencions a l'explotació294.945312.020
Valor afegit brut a cost de factors1.455.7921.664.513
Despeses de personal830.059886.309
Excedent brut d'explotació625.732778.203
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Anàlisis i assajos tècnics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci734.105834.989
Variació existències productes acabats i en curs-459811
Treballs realitzats per a l'actiu6.1744.616
Ingressos accessoris i altres de gestió5.8157.820
Consum de mercaderies4.09923.994
Treballs realitzats per altres empreses62.38978.201
Valor de la producció679.147746.041
Consum de primeres matèries i altres proveïments35.83761.382
Despeses en serveis exteriors156.897228.487
Valor afegit brut a preus de mercat486.414456.172
Impostos sobre la producció i els productes1.6232.214
Subvencions a l'explotació6.9104.342
Valor afegit brut a cost de factors491.700458.300
Despeses de personal360.233371.877
Excedent brut d'explotació131.46786.423
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci748.203436.378
Variació existències productes acabats i en curs6536.892
Treballs realitzats per a l'actiu86.51751.496
Ingressos accessoris i altres de gestió61.55825.940
Consum de mercaderies12.47513.331
Treballs realitzats per altres empreses89.63962.072
Valor de la producció794.818445.303
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.64671.667
Despeses en serveis exteriors441.669242.847
Valor afegit brut a preus de mercat256.503130.789
Impostos sobre la producció i els productes1.6752.693
Subvencions a l'explotació428.105471.849
Valor afegit brut a cost de factors682.933599.945
Despeses de personal533.393495.387
Excedent brut d'explotació149.540104.558
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Publicitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.796.7453.543.626
Variació existències productes acabats i en curs-1.885114
Treballs realitzats per a l'actiu4.5053.207
Ingressos accessoris i altres de gestió33.60864.218
Consum de mercaderies1.696.9591.443.953
Treballs realitzats per altres empreses336.616362.463
Valor de la producció1.799.3971.804.749
Consum de primeres matèries i altres proveïments329.268256.586
Despeses en serveis exteriors506.905619.928
Valor afegit brut a preus de mercat963.224928.235
Impostos sobre la producció i els productes4.9506.005
Subvencions a l'explotació1.6181.027
Valor afegit brut a cost de factors959.892923.257
Despeses de personal699.409588.823
Excedent brut d'explotació260.482334.434
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci293.648283.299
Variació existències productes acabats i en curs2.002-44
Treballs realitzats per a l'actiu82190
Ingressos accessoris i altres de gestió11.97212.588
Consum de mercaderies9867.390
Treballs realitzats per altres empreses67.20544.246
Valor de la producció239.512244.396
Consum de primeres matèries i altres proveïments22.34819.294
Despeses en serveis exteriors79.56278.285
Valor afegit brut a preus de mercat137.603146.818
Impostos sobre la producció i els productes1.4481.090
Subvencions a l'explotació319403
Valor afegit brut a cost de factors136.473146.132
Despeses de personal106.747103.463
Excedent brut d'explotació29.72642.669
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de disseny especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci304.342253.056
Variació existències productes acabats i en curs-1.160827
Treballs realitzats per a l'actiu14.86725.981
Ingressos accessoris i altres de gestió4361.602
Consum de mercaderies14.98513.624
Treballs realitzats per altres empreses35.50521.188
Valor de la producció267.995246.654
Consum de primeres matèries i altres proveïments57.61937.424
Despeses en serveis exteriors41.78937.172
Valor afegit brut a preus de mercat168.587172.058
Impostos sobre la producció i els productes665935
Subvencions a l'explotació10922
Valor afegit brut a cost de factors168.031171.146
Despeses de personal49.52855.540
Excedent brut d'explotació118.503115.606
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de fotografia
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci100.647115.361
Variació existències productes acabats i en curs30988
Treballs realitzats per a l'actiu74
Ingressos accessoris i altres de gestió644383
Consum de mercaderies5.0093.399
Treballs realitzats per altres empreses6.30512.203
Valor de la producció90.293100.234
Consum de primeres matèries i altres proveïments13.74013.435
Despeses en serveis exteriors27.80533.637
Valor afegit brut a preus de mercat48.74753.162
Impostos sobre la producció i els productes6871.086
Subvencions a l'explotació~31
Valor afegit brut a cost de factors48.06052.106
Despeses de personal22.82924.305
Excedent brut d'explotació25.23127.801
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats de traducció i d'interpretació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci153.310170.239
Variació existències productes acabats i en curs19300
Treballs realitzats per a l'actiu36108
Ingressos accessoris i altres de gestió2.2391.419
Consum de mercaderies834.989
Treballs realitzats per altres empreses28.22031.090
Valor de la producció127.300135.988
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.6553.309
Despeses en serveis exteriors23.36329.010
Valor afegit brut a preus de mercat99.282103.668
Impostos sobre la producció i els productes1.024543
Subvencions a l'explotació28299
Valor afegit brut a cost de factors98.287103.425
Despeses de personal44.64848.844
Excedent brut d'explotació53.63954.580
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci734.064749.983
Variació existències productes acabats i en curs1.858-836
Treballs realitzats per a l'actiu1.7663.740
Ingressos accessoris i altres de gestió29.15410.148
Consum de mercaderies4.3575.500
Treballs realitzats per altres empreses134.12674.470
Valor de la producció628.358683.065
Consum de primeres matèries i altres proveïments20.08353.749
Despeses en serveis exteriors181.050190.789
Valor afegit brut a preus de mercat427.226438.527
Impostos sobre la producció i els productes3.5884.626
Subvencions a l'explotació20.53618.155
Valor afegit brut a cost de factors444.174452.056
Despeses de personal278.216275.293
Excedent brut d'explotació165.958176.763
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci170.020172.952
Variació existències productes acabats i en curs190-16
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Ingressos accessoris i altres de gestió5292.579
Consum de mercaderies54.06143.808
Treballs realitzats per altres empreses5.2797.990
Valor de la producció111.399123.717
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.37014.915
Despeses en serveis exteriors26.13231.597
Valor afegit brut a preus de mercat72.89777.205
Impostos sobre la producció i els productes477480
Subvencions a l'explotació10972
Valor afegit brut a cost de factors72.52976.796
Despeses de personal45.35651.450
Excedent brut d'explotació27.17325.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Lloguer vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci877.477957.227
Variació existències productes acabats i en curs-89999
Treballs realitzats per a l'actiu31~
Ingressos accessoris i altres de gestió33.80833.217
Consum de mercaderies109.28662.426
Treballs realitzats per altres empreses13.37812.709
Valor de la producció788.564916.308
Consum de primeres matèries i altres proveïments45.734154.441
Despeses en serveis exteriors253.102279.148
Valor afegit brut a preus de mercat489.729482.719
Impostos sobre la producció i els productes6.3777.681
Subvencions a l'explotació3.5367.216
Valor afegit brut a cost de factors486.888482.254
Despeses de personal67.15566.021
Excedent brut d'explotació419.733416.233
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci116.466139.960
Variació existències productes acabats i en curs360432
Treballs realitzats per a l'actiu~55
Ingressos accessoris i altres de gestió1.5701.465
Consum de mercaderies7.1678.046
Treballs realitzats per altres empreses22.8255.763
Valor de la producció88.404128.102
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.86017.477
Despeses en serveis exteriors27.38042.967
Valor afegit brut a preus de mercat49.16567.658
Impostos sobre la producció i els productes495784
Subvencions a l'explotació977
Valor afegit brut a cost de factors48.67966.951
Despeses de personal22.98228.555
Excedent brut d'explotació25.69738.396
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci865.795894.473
Variació existències productes acabats i en curs-8232.303
Treballs realitzats per a l'actiu1.5639.614
Ingressos accessoris i altres de gestió46.65826.914
Consum de mercaderies37.175145.144
Treballs realitzats per altres empreses33.012121.838
Valor de la producció843.006666.322
Consum de primeres matèries i altres proveïments304.735116.507
Despeses en serveis exteriors182.088200.161
Valor afegit brut a preus de mercat356.183349.654
Impostos sobre la producció i els productes4.6073.049
Subvencions a l'explotació35154
Valor afegit brut a cost de factors351.611346.759
Despeses de personal166.966162.632
Excedent brut d'explotació184.644184.127
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.192.7741.405.472
Variació existències productes acabats i en curs36767
Treballs realitzats per a l'actiu244736
Ingressos accessoris i altres de gestió2.4863.719
Consum de mercaderies1622.604
Treballs realitzats per altres empreses18.44816.225
Valor de la producció1.177.2621.391.165
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.3614.878
Despeses en serveis exteriors101.417114.791
Valor afegit brut a preus de mercat1.072.4841.271.496
Impostos sobre la producció i els productes7901.486
Subvencions a l'explotació1.4203.721
Valor afegit brut a cost de factors1.073.1151.273.731
Despeses de personal1.027.1681.206.114
Excedent brut d'explotació45.94767.617
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.746.1263.103.966
Variació existències productes acabats i en curs396456
Treballs realitzats per a l'actiu2.4782.880
Ingressos accessoris i altres de gestió50.36959.755
Consum de mercaderies1.367.9991.608.673
Treballs realitzats per altres empreses643.962690.804
Valor de la producció787.408867.581
Consum de primeres matèries i altres proveïments37.13412.396
Despeses en serveis exteriors365.295401.372
Valor afegit brut a preus de mercat384.979453.814
Impostos sobre la producció i els productes2.4483.918
Subvencions a l'explotació9.01813.214
Valor afegit brut a cost de factors391.549463.109
Despeses de personal281.503310.892
Excedent brut d'explotació110.046152.218
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci673.961661.841
Variació existències productes acabats i en curs3991.426
Treballs realitzats per a l'actiu13.18511.474
Ingressos accessoris i altres de gestió7.53810.352
Consum de mercaderies6.4075.563
Treballs realitzats per altres empreses33.06529.726
Valor de la producció655.611649.804
Consum de primeres matèries i altres proveïments47.07552.541
Despeses en serveis exteriors89.45082.860
Valor afegit brut a preus de mercat519.086514.402
Impostos sobre la producció i els productes753813
Subvencions a l'explotació5.8711.707
Valor afegit brut a cost de factors524.204515.297
Despeses de personal423.238448.718
Excedent brut d'explotació100.96666.578
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci259.761276.727
Variació existències productes acabats i en curs741447
Treballs realitzats per a l'actiu~74
Ingressos accessoris i altres de gestió1.2361.787
Consum de mercaderies1.1242.445
Treballs realitzats per altres empreses12.51224.951
Valor de la producció248.102251.639
Consum de primeres matèries i altres proveïments8.48711.762
Despeses en serveis exteriors41.34042.635
Valor afegit brut a preus de mercat198.275197.242
Impostos sobre la producció i els productes340528
Subvencions a l'explotació3.7714.026
Valor afegit brut a cost de factors201.706200.740
Despeses de personal187.999199.304
Excedent brut d'explotació13.7071.436
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats de neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.255.6452.426.942
Variació existències productes acabats i en curs320-180
Treballs realitzats per a l'actiu771.997
Ingressos accessoris i altres de gestió10.71816.097
Consum de mercaderies5.61013.467
Treballs realitzats per altres empreses137.248141.007
Valor de la producció2.123.9032.290.382
Consum de primeres matèries i altres proveïments117.789152.636
Despeses en serveis exteriors221.737262.507
Valor afegit brut a preus de mercat1.784.3771.875.239
Impostos sobre la producció i els productes3.2463.865
Subvencions a l'explotació22.44820.713
Valor afegit brut a cost de factors1.803.5791.892.087
Despeses de personal1.393.7381.482.773
Excedent brut d'explotació409.841409.314
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci251.888241.724
Variació existències productes acabats i en curs525573
Treballs realitzats per a l'actiu208-66
Ingressos accessoris i altres de gestió6.9898.687
Consum de mercaderies14.6254.459
Treballs realitzats per altres empreses15.92818.604
Valor de la producció229.058227.855
Consum de primeres matèries i altres proveïments51.01941.041
Despeses en serveis exteriors59.43857.553
Valor afegit brut a preus de mercat118.601129.261
Impostos sobre la producció i els productes9101.456
Subvencions a l'explotació56.53754.320
Valor afegit brut a cost de factors174.229182.125
Despeses de personal139.280144.752
Excedent brut d'explotació34.94937.374
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives i auxiliars oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci414.835438.726
Variació existències productes acabats i en curs271151
Treballs realitzats per a l'actiu1.741743
Ingressos accessoris i altres de gestió7.0953.601
Consum de mercaderies3.9643.114
Treballs realitzats per altres empreses33.01236.787
Valor de la producció386.966403.320
Consum de primeres matèries i altres proveïments20.57518.334
Despeses en serveis exteriors149.930169.858
Valor afegit brut a preus de mercat216.461215.128
Impostos sobre la producció i els productes1.1452.681
Subvencions a l'explotació374157
Valor afegit brut a cost de factors215.689212.603
Despeses de personal149.071146.657
Excedent brut d'explotació66.61865.946
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de centres d'atenció telefònica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci714.570705.176
Variació existències productes acabats i en curs-232117
Treballs realitzats per a l'actiu523503
Ingressos accessoris i altres de gestió18.89116.690
Consum de mercaderies3.5681.761
Treballs realitzats per altres empreses102.81186.215
Valor de la producció627.371634.510
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.91514.654
Despeses en serveis exteriors161.555134.070
Valor afegit brut a preus de mercat462.901485.786
Impostos sobre la producció i els productes1.967742
Subvencions a l'explotació3.6763.607
Valor afegit brut a cost de factors464.610488.651
Despeses de personal426.074418.055
Excedent brut d'explotació38.53670.597
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Organització convencions i fires de mostres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci611.829571.999
Variació existències productes acabats i en curs10-337
Treballs realitzats per a l'actiu37114
Ingressos accessoris i altres de gestió6937.345
Consum de mercaderies13.50614.498
Treballs realitzats per altres empreses144.424126.784
Valor de la producció454.639437.838
Consum de primeres matèries i altres proveïments33.53667.617
Despeses en serveis exteriors280.640241.948
Valor afegit brut a preus de mercat140.463128.273
Impostos sobre la producció i els productes3.3972.380
Subvencions a l'explotació10.50828.348
Valor afegit brut a cost de factors147.574154.241
Despeses de personal110.358109.582
Excedent brut d'explotació37.21544.659
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de suport a les empreses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.467.5262.251.556
Variació existències productes acabats i en curs78612.617
Treballs realitzats per a l'actiu561819
Ingressos accessoris i altres de gestió98.469159.166
Consum de mercaderies20.622206.333
Treballs realitzats per altres empreses390.637321.596
Valor de la producció2.156.0831.896.229
Consum de primeres matèries i altres proveïments250.326140.327
Despeses en serveis exteriors580.405606.981
Valor afegit brut a preus de mercat1.325.3521.148.920
Impostos sobre la producció i els productes26.39211.250
Subvencions a l'explotació53.20478.540
Valor afegit brut a cost de factors1.352.1641.216.210
Despeses de personal982.653792.324
Excedent brut d'explotació369.511423.886
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci644.819596.365
Variació existències productes acabats i en curs-725366
Treballs realitzats per a l'actiu25-29
Ingressos accessoris i altres de gestió33.84420.846
Consum de mercaderies73.88358.436
Treballs realitzats per altres empreses105.427139.789
Valor de la producció498.654419.323
Consum de primeres matèries i altres proveïments48.55211.347
Despeses en serveis exteriors208.012199.543
Valor afegit brut a preus de mercat242.089208.434
Impostos sobre la producció i els productes4.7433.246
Subvencions a l'explotació118.71177.095
Valor afegit brut a cost de factors356.058282.283
Despeses de personal195.920153.181
Excedent brut d'explotació160.138129.103
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci117.709160.486
Variació existències productes acabats i en curs-55924
Treballs realitzats per a l'actiu1.75749
Ingressos accessoris i altres de gestió55.45761.226
Consum de mercaderies6.1729.789
Treballs realitzats per altres empreses5.6648.513
Valor de la producció162.529203.482
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.7581.426
Despeses en serveis exteriors89.281105.063
Valor afegit brut a preus de mercat70.49096.993
Impostos sobre la producció i els productes1.4191.868
Subvencions a l'explotació84.72379.962
Valor afegit brut a cost de factors153.793175.088
Despeses de personal120.236124.240
Excedent brut d'explotació33.55750.848
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci975.953633.072
Variació existències productes acabats i en curs-313-15
Treballs realitzats per a l'actiu4824
Ingressos accessoris i altres de gestió25.95817.578
Consum de mercaderies70.73748.736
Treballs realitzats per altres empreses250.53581.261
Valor de la producció680.374520.661
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.44020.288
Despeses en serveis exteriors188.648140.899
Valor afegit brut a preus de mercat479.286359.474
Impostos sobre la producció i els productes167.767109.696
Subvencions a l'explotació77.99721
Valor afegit brut a cost de factors389.516249.800
Despeses de personal160.926112.218
Excedent brut d'explotació228.590137.581
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.540.7772.627.044
Variació existències productes acabats i en curs-13.9733.340
Treballs realitzats per a l'actiu3.1923.872
Ingressos accessoris i altres de gestió174.062237.812
Consum de mercaderies97.864104.011
Treballs realitzats per altres empreses80.418100.503
Valor de la producció2.525.7762.667.555
Consum de primeres matèries i altres proveïments148.80364.769
Despeses en serveis exteriors850.981902.846
Valor afegit brut a preus de mercat1.525.9921.699.940
Impostos sobre la producció i els productes36.60034.811
Subvencions a l'explotació82.76874.755
Valor afegit brut a cost de factors1.572.1591.739.885
Despeses de personal1.059.2811.159.486
Excedent brut d'explotació512.879580.399
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci164.540211.688
Variació existències productes acabats i en curs51400
Treballs realitzats per a l'actiu3.5651.051
Ingressos accessoris i altres de gestió215783
Consum de mercaderies14.92216.323
Treballs realitzats per altres empreses16.88730.595
Valor de la producció136.562167.003
Consum de primeres matèries i altres proveïments28.91721.426
Despeses en serveis exteriors19.76333.963
Valor afegit brut a preus de mercat87.883111.614
Impostos sobre la producció i els productes2912.335
Subvencions a l'explotació646359
Valor afegit brut a cost de factors88.237109.638
Despeses de personal61.49863.420
Excedent brut d'explotació26.73946.218
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci217.777287.549
Variació existències productes acabats i en curs1102.756
Treballs realitzats per a l'actiu~1.455
Ingressos accessoris i altres de gestió1209.087
Consum de mercaderies47.23578.127
Treballs realitzats per altres empreses4.39820.012
Valor de la producció166.373202.708
Consum de primeres matèries i altres proveïments16.09325.956
Despeses en serveis exteriors41.08747.315
Valor afegit brut a preus de mercat109.193129.438
Impostos sobre la producció i els productes9651.373
Subvencions a l'explotació362
Valor afegit brut a cost de factors108.232128.127
Despeses de personal61.60979.794
Excedent brut d'explotació46.62348.334
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.326.8881.187.313
Variació existències productes acabats i en curs1.683285
Treballs realitzats per a l'actiu1106
Ingressos accessoris i altres de gestió23.15036.026
Consum de mercaderies162.442136.567
Treballs realitzats per altres empreses130.64553.096
Valor de la producció1.058.7441.033.967
Consum de primeres matèries i altres proveïments77.04871.764
Despeses en serveis exteriors308.387315.623
Valor afegit brut a preus de mercat673.308646.580
Impostos sobre la producció i els productes7.4006.168
Subvencions a l'explotació19.2174.367
Valor afegit brut a cost de factors685.125644.779
Despeses de personal457.647472.816
Excedent brut d'explotació227.478171.963
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques