Skip to main content

Índex de taules: Macromagnituds. Per subbranques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Variació existències productes acabats i en curs -83.557 8.506 12.767
Treballs realitzats per a l'actiu 1.065 303 1.186
Ingressos accessoris i altres de gestió 404.098 437.185 453.142
Consum de mercaderies 9.253.717 10.688.598 11.551.280
Treballs realitzats per altres empreses 77.001 83.907 93.609
Valor de la producció 2.229.166 2.278.604 2.436.312
Consum de primeres matèries i altres proveïments 186.942 80.699 160.919
Despeses en serveis exteriors 897.307 995.220 947.591
Valor afegit brut a preus de mercat 1.144.917 1.202.685 1.327.801
Impostos sobre la producció i els productes 18.300 17.979 19.995
Subvencions a l'explotació 4.196 4.466 2.374
Valor afegit brut a cost de factors 1.130.813 1.189.171 1.310.179
Despeses de personal 559.218 603.860 667.730
Excedent brut d'explotació 571.595 585.311 642.449
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Variació existències productes acabats i en curs 5.056 6.019 892
Treballs realitzats per a l'actiu 287 976 965
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.715 25.891 37.094
Consum de mercaderies 49.575 70.100 42.280
Treballs realitzats per altres empreses 56.875 72.433 106.569
Valor de la producció 1.576.366 1.581.609 1.656.815
Consum de primeres matèries i altres proveïments 756.333 752.175 825.992
Despeses en serveis exteriors 238.529 238.454 225.166
Valor afegit brut a preus de mercat 581.505 590.980 605.656
Impostos sobre la producció i els productes 6.692 9.037 8.285
Subvencions a l'explotació 142 296 720
Valor afegit brut a cost de factors 574.955 582.240 598.091
Despeses de personal 453.099 468.533 465.919
Excedent brut d'explotació 121.856 113.707 132.172
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Variació existències productes acabats i en curs 3.650 -46 4.300
Treballs realitzats per a l'actiu 1.502 2.509 1.879
Ingressos accessoris i altres de gestió 31.733 44.037 60.765
Consum de mercaderies 1.526.104 1.642.881 1.692.866
Treballs realitzats per altres empreses 83.003 87.413 87.591
Valor de la producció 587.927 666.960 669.786
Consum de primeres matèries i altres proveïments -20.459 19.338 30.387
Despeses en serveis exteriors 212.581 245.611 234.932
Valor afegit brut a preus de mercat 395.805 402.012 404.466
Impostos sobre la producció i els productes 4.811 3.807 4.535
Subvencions a l'explotació 198 192 -246
Valor afegit brut a cost de factors 391.192 398.396 399.685
Despeses de personal 238.182 267.090 277.739
Excedent brut d'explotació 153.010 131.306 121.945
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 649.826 736.851 802.644
Variació existències productes acabats i en curs 1.241 1.635 1.688
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 248 12
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.937 4.318 5.874
Consum de mercaderies 486.363 559.275 597.378
Treballs realitzats per altres empreses 4.645 3.649 4.672
Valor de la producció 163.996 180.127 208.168
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.667 32.752 36.487
Despeses en serveis exteriors 51.384 58.609 69.182
Valor afegit brut a preus de mercat 85.945 88.766 102.499
Impostos sobre la producció i els productes 1.354 1.300 1.905
Subvencions a l'explotació 91 62 56
Valor afegit brut a cost de factors 84.682 87.528 100.649
Despeses de personal 50.234 55.489 63.586
Excedent brut d'explotació 34.448 32.039 37.063
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 187.818 191.355 201.841
Variació existències productes acabats i en curs 1.641 300 8
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 459
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.617 5.111 8.716
Consum de mercaderies 2.131 319 128
Treballs realitzats per altres empreses 10.898 8.053 2.985
Valor de la producció 186.047 188.393 207.911
Consum de primeres matèries i altres proveïments 28.019 24.704 26.587
Despeses en serveis exteriors 47.728 43.070 40.652
Valor afegit brut a preus de mercat 110.299 120.619 140.672
Impostos sobre la producció i els productes 638 419 700
Subvencions a l'explotació 34 87 38
Valor afegit brut a cost de factors 109.696 120.287 140.010
Despeses de personal 47.473 39.233 42.962
Excedent brut d'explotació 62.223 81.055 97.048
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 252.272 297.033 280.102
Variació existències productes acabats i en curs -157 1.167 -1.424
Treballs realitzats per a l'actiu 56 ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.952 5.284 9.687
Consum de mercaderies 8.538 5.983 2.474
Treballs realitzats per altres empreses 7.042 7.929 10.812
Valor de la producció 255.543 289.572 275.079
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.891 39.875 30.747
Despeses en serveis exteriors 79.353 76.668 72.785
Valor afegit brut a preus de mercat 145.299 173.029 171.546
Impostos sobre la producció i els productes 965 589 1.410
Subvencions a l'explotació 152 226 160
Valor afegit brut a cost de factors 144.486 172.666 170.296
Despeses de personal 77.942 87.487 83.980
Excedent brut d'explotació 66.544 85.179 86.316
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 241.603 218.430 220.580
Variació existències productes acabats i en curs -221 -44 152
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 17 53
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.317 4.185 9.019
Consum de mercaderies 1.150 3 1.000
Treballs realitzats per altres empreses 4.489 3.103 5.125
Valor de la producció 243.061 219.482 223.678
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.810 13.944 19.112
Despeses en serveis exteriors 81.456 78.835 74.128
Valor afegit brut a preus de mercat 150.795 126.703 130.437
Impostos sobre la producció i els productes 998 606 1.050
Subvencions a l'explotació 216 876 210
Valor afegit brut a cost de factors 150.013 126.973 129.597
Despeses de personal 57.810 47.647 62.250
Excedent brut d'explotació 92.203 79.326 67.347
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 666.484 638.086 769.838
Variació existències productes acabats i en curs 99 287 1.360
Treballs realitzats per a l'actiu 222 321 646
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.523 24.490 18.373
Consum de mercaderies 4.005 6.806 3.343
Treballs realitzats per altres empreses 70.610 47.860 18.968
Valor de la producció 605.713 608.517 767.907
Consum de primeres matèries i altres proveïments 78.886 52.340 149.015
Despeses en serveis exteriors 195.907 233.093 221.164
Valor afegit brut a preus de mercat 330.919 323.085 397.728
Impostos sobre la producció i els productes 2.403 932 4.819
Subvencions a l'explotació 151 215 87
Valor afegit brut a cost de factors 328.667 322.368 392.996
Despeses de personal 134.025 151.827 169.581
Excedent brut d'explotació 194.642 170.541 223.414
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris especialitzats venda altres productes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 495.104 485.703 584.083
Variació existències productes acabats i en curs 47 83 61
Treballs realitzats per a l'actiu 165 ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.555 46.744 59.256
Consum de mercaderies 21.133 15.131 21.408
Treballs realitzats per altres empreses 22.831 43.534 11.785
Valor de la producció 470.905 473.866 610.208
Consum de primeres matèries i altres proveïments 43.656 23.873 141.197
Despeses en serveis exteriors 140.406 174.156 201.105
Valor afegit brut a preus de mercat 286.843 275.836 267.905
Impostos sobre la producció i els productes 2.732 838 1.921
Subvencions a l'explotació 828 404 261
Valor afegit brut a cost de factors 284.939 275.403 266.245
Despeses de personal 144.393 171.258 184.092
Excedent brut d'explotació 140.546 104.144 82.154
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.599.757 2.455.028 2.426.072
Variació existències productes acabats i en curs 2.741 1.888 -917
Treballs realitzats per a l'actiu 9.256 8.443 655
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.137 13.824 18.411
Consum de mercaderies 2.197.445 2.103.467 2.061.040
Treballs realitzats per altres empreses 36.184 20.825 22.274
Valor de la producció 391.262 354.891 360.908
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.946 55.948 42.529
Despeses en serveis exteriors 150.970 131.648 148.577
Valor afegit brut a preus de mercat 192.346 167.295 169.802
Impostos sobre la producció i els productes 2.317 1.520 2.387
Subvencions a l'explotació 4.778 1.828 4.247
Valor afegit brut a cost de factors 194.807 167.604 171.662
Despeses de personal 91.823 93.833 103.019
Excedent brut d'explotació 102.983 73.771 68.643
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.569.274 1.342.535 1.444.681
Variació existències productes acabats i en curs 966 7.617 -2.956
Treballs realitzats per a l'actiu 383 1.488 724
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.695 2.497 5.497
Consum de mercaderies 1.307.238 1.143.566 1.166.778
Treballs realitzats per altres empreses 35.788 30.488 44.040
Valor de la producció 233.293 180.082 237.128
Consum de primeres matèries i altres proveïments 50.451 28.713 64.180
Despeses en serveis exteriors 90.444 69.961 76.255
Valor afegit brut a preus de mercat 92.398 81.409 96.694
Impostos sobre la producció i els productes 1.422 1.491 1.782
Subvencions a l'explotació 2.548 1.390 568
Valor afegit brut a cost de factors 93.524 81.308 95.479
Despeses de personal 50.409 48.675 56.013
Excedent brut d'explotació 43.115 32.634 39.467
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.332.593 4.290.364 4.649.748
Variació existències productes acabats i en curs 7.280 1.319 810
Treballs realitzats per a l'actiu 521 647 763
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.370 27.993 31.917
Consum de mercaderies 4.103.515 3.261.323 3.570.674
Treballs realitzats per altres empreses 85.854 70.512 96.713
Valor de la producció 1.177.394 988.488 1.015.850
Consum de primeres matèries i altres proveïments 176.799 149.517 128.432
Despeses en serveis exteriors 426.182 351.260 394.998
Valor afegit brut a preus de mercat 574.413 487.712 492.420
Impostos sobre la producció i els productes 13.147 7.299 9.417
Subvencions a l'explotació 33.534 27.397 19.192
Valor afegit brut a cost de factors 594.801 507.809 502.195
Despeses de personal 327.628 330.690 348.864
Excedent brut d'explotació 267.173 177.119 153.331
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.600.552 4.313.794 3.740.067
Variació existències productes acabats i en curs 15.113 4.891 5.017
Treballs realitzats per a l'actiu 343 754 256
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.546 19.950 30.250
Consum de mercaderies 2.877.171 3.519.438 3.020.739
Treballs realitzats per altres empreses 78.785 65.856 67.973
Valor de la producció 679.597 754.096 686.879
Consum de primeres matèries i altres proveïments 129.103 115.983 97.149
Despeses en serveis exteriors 312.633 354.518 327.440
Valor afegit brut a preus de mercat 237.861 283.595 262.291
Impostos sobre la producció i els productes 2.199 4.457 3.089
Subvencions a l'explotació 1.255 1.724 568
Valor afegit brut a cost de factors 236.916 280.862 259.769
Despeses de personal 152.394 159.858 162.459
Excedent brut d'explotació 84.522 121.004 97.310
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.162.711 3.453.604 3.753.359
Variació existències productes acabats i en curs 375 -2.499 12.978
Treballs realitzats per a l'actiu 3 97 251
Ingressos accessoris i altres de gestió 62.093 84.174 86.761
Consum de mercaderies 2.142.447 2.287.112 2.520.006
Treballs realitzats per altres empreses 9.535 13.170 20.710
Valor de la producció 1.073.201 1.235.093 1.312.633
Consum de primeres matèries i altres proveïments 144.143 170.011 186.573
Despeses en serveis exteriors 488.177 548.744 628.566
Valor afegit brut a preus de mercat 440.881 516.339 497.494
Impostos sobre la producció i els productes 4.411 6.931 7.491
Subvencions a l'explotació 135 174 1.949
Valor afegit brut a cost de factors 436.605 509.582 491.952
Despeses de personal 243.613 263.316 292.448
Excedent brut d'explotació 192.992 246.266 199.505
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.615.042 1.657.778 1.539.020
Variació existències productes acabats i en curs -446 1.090 2.162
Treballs realitzats per a l'actiu 378 352 624
Ingressos accessoris i altres de gestió 31.105 31.687 28.694
Consum de mercaderies 1.275.201 1.284.586 1.141.118
Treballs realitzats per altres empreses 8.940 7.218 6.355
Valor de la producció 361.937 399.103 423.028
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.209 20.656 20.341
Despeses en serveis exteriors 188.063 198.999 207.949
Valor afegit brut a preus de mercat 166.666 179.447 194.738
Impostos sobre la producció i els productes 1.044 952 1.095
Subvencions a l'explotació 54 30 38
Valor afegit brut a cost de factors 165.676 178.525 193.680
Despeses de personal 96.977 103.618 112.588
Excedent brut d'explotació 68.698 74.908 81.093
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.359.215 3.911.190 3.732.292
Variació existències productes acabats i en curs 3.043 5.785 14.521
Treballs realitzats per a l'actiu 295 1 902
Ingressos accessoris i altres de gestió 56.631 61.843 61.379
Consum de mercaderies 2.404.272 2.831.935 2.723.023
Treballs realitzats per altres empreses 29.062 43.305 55.560
Valor de la producció 985.849 1.103.578 1.030.510
Consum de primeres matèries i altres proveïments 37.106 54.841 38.150
Despeses en serveis exteriors 559.864 572.548 565.378
Valor afegit brut a preus de mercat 388.879 476.188 426.982
Impostos sobre la producció i els productes 2.377 3.654 2.911
Subvencions a l'explotació 1.218 1.205 850
Valor afegit brut a cost de factors 387.721 473.739 424.921
Despeses de personal 267.081 306.136 306.703
Excedent brut d'explotació 120.640 167.603 118.218
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.825.347 3.171.946 3.605.716
Variació existències productes acabats i en curs 2.978 3.505 9.396
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 84
Ingressos accessoris i altres de gestió 32.748 25.706 32.853
Consum de mercaderies 3.042.637 2.533.670 2.836.721
Treballs realitzats per altres empreses 58.914 16.646 23.319
Valor de la producció 759.522 650.842 788.008
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.325 17.201 14.397
Despeses en serveis exteriors 319.781 270.430 344.507
Valor afegit brut a preus de mercat 418.416 363.211 429.104
Impostos sobre la producció i els productes 8.772 4.466 6.265
Subvencions a l'explotació 549 575 293
Valor afegit brut a cost de factors 410.193 359.321 423.131
Despeses de personal 290.343 267.995 315.264
Excedent brut d'explotació 119.850 91.326 107.867
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.187.191 1.286.421 1.071.835
Variació existències productes acabats i en curs 5.931 1.515 6.265
Treballs realitzats per a l'actiu 307 153 484
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.051 9.360 6.386
Consum de mercaderies 731.401 837.162 737.958
Treballs realitzats per altres empreses 108.826 105.302 39.846
Valor de la producció 360.253 354.985 307.166
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.952 69.625 27.504
Despeses en serveis exteriors 129.021 129.068 119.637
Valor afegit brut a preus de mercat 185.280 156.292 160.025
Impostos sobre la producció i els productes 2.039 2.722 2.218
Subvencions a l'explotació 266 220 134
Valor afegit brut a cost de factors 183.506 153.789 157.941
Despeses de personal 116.535 113.582 102.336
Excedent brut d'explotació 66.972 40.207 55.605
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peces de vestir i calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.228.105 4.296.295 3.880.959
Variació existències productes acabats i en curs -28.359 3.975 -3.381
Treballs realitzats per a l'actiu 1.026 543 119
Ingressos accessoris i altres de gestió 202.523 220.757 207.495
Consum de mercaderies 1.754.236 2.627.897 2.250.190
Treballs realitzats per altres empreses 100.822 112.330 127.710
Valor de la producció 1.548.237 1.781.342 1.707.293
Consum de primeres matèries i altres proveïments 211.835 173.241 180.211
Despeses en serveis exteriors 890.077 1.000.638 988.185
Valor afegit brut a preus de mercat 446.325 607.463 538.897
Impostos sobre la producció i els productes 5.569 7.014 7.077
Subvencions a l'explotació 3.903 4.992 2.264
Valor afegit brut a cost de factors 444.659 605.442 534.084
Despeses de personal 375.953 402.822 397.608
Excedent brut d'explotació 68.706 202.620 136.476
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.289.194 2.412.698 2.384.213
Variació existències productes acabats i en curs -513 -3.529 51
Treballs realitzats per a l'actiu 39.459 285 293
Ingressos accessoris i altres de gestió 39.587 40.140 31.460
Consum de mercaderies 1.806.155 1.877.795 1.816.995
Treballs realitzats per altres empreses 8.828 11.500 13.028
Valor de la producció 552.743 560.298 585.994
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.850 47.725 35.180
Despeses en serveis exteriors 302.084 331.456 315.261
Valor afegit brut a preus de mercat 223.809 181.118 235.554
Impostos sobre la producció i els productes 3.987 3.562 3.676
Subvencions a l'explotació 2.377 33 114
Valor afegit brut a cost de factors 222.199 177.589 231.992
Despeses de personal 149.292 159.129 171.709
Excedent brut d'explotació 72.907 18.460 60.283
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 590.824 1.144.201 1.236.945
Variació existències productes acabats i en curs -165 1.069 834
Treballs realitzats per a l'actiu 312 393 716
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.492 11.323 8.065
Consum de mercaderies 401.595 763.503 835.080
Treballs realitzats per altres empreses 1.586 3.515 4.268
Valor de la producció 202.283 389.967 407.212
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.780 6.455 3.952
Despeses en serveis exteriors 68.950 180.013 190.433
Valor afegit brut a preus de mercat 130.553 203.500 212.827
Impostos sobre la producció i els productes 1.016 2.766 4.337
Subvencions a l'explotació 23 18 63
Valor afegit brut a cost de factors 129.560 200.751 208.553
Despeses de personal 83.412 132.724 137.502
Excedent brut d'explotació 46.148 68.027 71.051
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs perfumeria i cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.535.048 1.683.166 1.555.398
Variació existències productes acabats i en curs 1.310 4.531 7.231
Treballs realitzats per a l'actiu 59 46 370
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.214 22.159 38.381
Consum de mercaderies 907.564 949.715 855.287
Treballs realitzats per altres empreses 30.709 33.485 42.900
Valor de la producció 614.356 726.701 703.194
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.769 38.131 25.826
Despeses en serveis exteriors 323.743 368.903 341.094
Valor afegit brut a preus de mercat 278.844 319.667 336.273
Impostos sobre la producció i els productes 2.924 2.760 2.606
Subvencions a l'explotació 148 157 262
Valor afegit brut a cost de factors 276.068 317.065 333.929
Despeses de personal 149.747 206.689 230.127
Excedent brut d'explotació 126.321 110.376 103.802
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 9.311.168 9.924.877 11.528.743
Variació existències productes acabats i en curs 25.078 15.320 28.957
Treballs realitzats per a l'actiu 9.917 13.361 12.431
Ingressos accessoris i altres de gestió 230.707 296.293 261.278
Consum de mercaderies 6.403.775 6.697.261 7.701.147
Treballs realitzats per altres empreses 38.036 71.262 52.107
Valor de la producció 3.135.059 3.481.329 4.078.155
Consum de primeres matèries i altres proveïments 81.604 102.169 138.974
Despeses en serveis exteriors 1.341.836 1.525.152 1.697.476
Valor afegit brut a preus de mercat 1.711.619 1.854.007 2.241.704
Impostos sobre la producció i els productes 17.063 18.542 25.029
Subvencions a l'explotació 2.131 829 1.992
Valor afegit brut a cost de factors 1.696.688 1.836.294 2.218.668
Despeses de personal 1.134.639 1.236.824 1.407.247
Excedent brut d'explotació 562.048 599.470 811.421
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.468.968 4.176.164 3.809.583
Variació existències productes acabats i en curs 18.418 3.167 724
Treballs realitzats per a l'actiu 1.341 4.585 4.342
Ingressos accessoris i altres de gestió 50.003 64.397 55.736
Consum de mercaderies 3.060.378 2.762.055 2.430.174
Treballs realitzats per altres empreses 50.900 43.850 37.728
Valor de la producció 1.427.451 1.442.408 1.402.483
Consum de primeres matèries i altres proveïments 53.179 42.105 30.075
Despeses en serveis exteriors 683.266 701.634 657.455
Valor afegit brut a preus de mercat 691.006 698.669 714.954
Impostos sobre la producció i els productes 10.417 16.327 11.516
Subvencions a l'explotació 1.427 589 536
Valor afegit brut a cost de factors 682.016 682.931 703.974
Despeses de personal 453.319 457.064 475.287
Excedent brut d'explotació 228.697 225.866 228.687
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.183.153 3.518.703 3.427.681
Variació existències productes acabats i en curs 252 4.839 131
Treballs realitzats per a l'actiu 895 5.864 3.095
Ingressos accessoris i altres de gestió 129.693 162.688 19.778
Consum de mercaderies 2.714.132 3.002.334 2.914.238
Treballs realitzats per altres empreses 48.814 58.567 52.059
Valor de la producció 551.047 631.194 484.389
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.128 13.799 7.040
Despeses en serveis exteriors 210.296 231.733 165.830
Valor afegit brut a preus de mercat 333.624 385.661 311.519
Impostos sobre la producció i els productes 2.203 2.733 1.393
Subvencions a l'explotació 1.875 1.396 571
Valor afegit brut a cost de factors 333.295 384.324 310.698
Despeses de personal 340.809 384.540 427.561
Excedent brut d'explotació -7.514 -216 -116.863
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.025.580 2.262.417 2.380.670
Variació existències productes acabats i en curs 2.088 4.655 4.774
Treballs realitzats per a l'actiu 995 830 524
Ingressos accessoris i altres de gestió 34.260 35.498 23.807
Consum de mercaderies 1.467.957 1.637.703 1.764.614
Treballs realitzats per altres empreses 27.415 27.837 24.601
Valor de la producció 567.551 637.859 620.560
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.513 19.179 12.929
Despeses en serveis exteriors 190.047 221.839 208.713
Valor afegit brut a preus de mercat 357.991 396.840 398.918
Impostos sobre la producció i els productes 2.579 3.131 3.683
Subvencions a l'explotació 97 360 347
Valor afegit brut a cost de factors 355.509 394.070 395.582
Despeses de personal 288.053 309.595 321.923
Excedent brut d'explotació 67.456 84.475 73.660
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 581.422 644.162 770.891
Variació existències productes acabats i en curs 1.959 4.848 -5.679
Treballs realitzats per a l'actiu 113 1.374 112
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.465 4.950 17.010
Consum de mercaderies 405.716 463.037 562.608
Treballs realitzats per altres empreses 8.302 3.765 4.350
Valor de la producció 176.941 188.531 215.376
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.508 13.115 10.018
Despeses en serveis exteriors 52.854 60.018 68.658
Valor afegit brut a preus de mercat 118.579 115.398 136.700
Impostos sobre la producció i els productes 799 896 1.463
Subvencions a l'explotació 38 19 383
Valor afegit brut a cost de factors 117.817 114.521 135.620
Despeses de personal 74.398 78.617 93.896
Excedent brut d'explotació 43.420 35.904 41.724
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.012.655 1.199.246 1.298.300
Variació existències productes acabats i en curs 3.375 2.125 588
Treballs realitzats per a l'actiu 666 ~ 291
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.089 14.337 17.918
Consum de mercaderies 684.955 799.554 903.613
Treballs realitzats per altres empreses 23.972 36.014 13.262
Valor de la producció 318.858 380.141 400.222
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.847 23.506 12.905
Despeses en serveis exteriors 112.570 132.019 139.210
Valor afegit brut a preus de mercat 192.441 224.616 248.107
Impostos sobre la producció i els productes 2.494 2.117 3.105
Subvencions a l'explotació 65 107 176
Valor afegit brut a cost de factors 190.012 222.606 245.178
Despeses de personal 134.852 155.373 176.863
Excedent brut d'explotació 55.160 67.233 68.314
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 493.031 462.780 544.857
Variació existències productes acabats i en curs 2.404 2.536 641
Treballs realitzats per a l'actiu 442 340 271
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.540 6.394 10.005
Consum de mercaderies 324.137 310.766 377.307
Treballs realitzats per altres empreses 8.699 7.141 12.128
Valor de la producció 170.582 154.143 166.339
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.990 5.795 8.817
Despeses en serveis exteriors 56.742 53.436 56.291
Valor afegit brut a preus de mercat 102.849 94.912 101.231
Impostos sobre la producció i els productes 975 1.027 1.285
Subvencions a l'explotació 117 52 117
Valor afegit brut a cost de factors 101.991 93.938 100.063
Despeses de personal 70.043 62.621 72.620
Excedent brut d'explotació 31.948 31.317 27.443
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 514.225 495.695 556.951
Variació existències productes acabats i en curs 56 -498 1.818
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 86 14
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.581 5.592 7.957
Consum de mercaderies 306.064 288.773 332.245
Treballs realitzats per altres empreses 11.425 11.595 17.353
Valor de la producció 202.374 200.508 217.143
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.206 9.391 13.964
Despeses en serveis exteriors 62.511 65.549 69.456
Valor afegit brut a preus de mercat 127.657 125.567 133.723
Impostos sobre la producció i els productes 700 826 855
Subvencions a l'explotació 21 24 8
Valor afegit brut a cost de factors 126.978 124.766 132.875
Despeses de personal 96.108 107.367 105.610
Excedent brut d'explotació 30.870 17.399 27.265
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.298.856 5.994.638 6.344.312
Variació existències productes acabats i en curs 46.316 17.189 1.654
Treballs realitzats per a l'actiu 17.189 18.256 3.539
Ingressos accessoris i altres de gestió 118.151 105.853 105.841
Consum de mercaderies 4.308.224 4.032.504 4.304.242
Treballs realitzats per altres empreses 114.574 144.074 98.050
Valor de la producció 2.057.714 1.959.358 2.053.055
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.308 54.378 94.210
Despeses en serveis exteriors 725.510 642.787 676.550
Valor afegit brut a preus de mercat 1.266.897 1.262.192 1.282.295
Impostos sobre la producció i els productes 8.424 8.729 11.270
Subvencions a l'explotació 1.066 758 3.263
Valor afegit brut a cost de factors 1.259.540 1.254.221 1.274.288
Despeses de personal 830.155 832.434 848.372
Excedent brut d'explotació 429.384 421.787 425.916
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.654.837 8.349.330 10.239.837
Variació existències productes acabats i en curs 4.784 -427 11.874
Treballs realitzats per a l'actiu 6 212 195
Ingressos accessoris i altres de gestió 47.286 23.924 25.612
Consum de mercaderies 7.854.657 7.552.752 9.429.637
Treballs realitzats per altres empreses 146.382 134.197 149.784
Valor de la producció 705.873 686.090 698.098
Consum de primeres matèries i altres proveïments 51.304 39.369 35.247
Despeses en serveis exteriors 366.377 340.647 346.766
Valor afegit brut a preus de mercat 288.193 306.074 316.086
Impostos sobre la producció i els productes 13.477 13.506 48.387
Subvencions a l'explotació 61 26 41
Valor afegit brut a cost de factors 274.777 292.594 267.739
Despeses de personal 78.828 66.498 71.521
Excedent brut d'explotació 195.949 226.096 196.219
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.802.741 2.020.922 2.145.671
Variació existències productes acabats i en curs -55 -500 2.221
Treballs realitzats per a l'actiu 244 3.494 1.055
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.914 12.656 12.088
Consum de mercaderies 1.405.944 1.608.895 1.739.601
Treballs realitzats per altres empreses 25.167 33.685 28.938
Valor de la producció 384.733 393.992 392.497
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.551 14.391 7.358
Despeses en serveis exteriors 139.840 130.294 132.071
Valor afegit brut a preus de mercat 233.342 249.307 253.068
Impostos sobre la producció i els productes 2.865 3.013 2.631
Subvencions a l'explotació 146 1.442 696
Valor afegit brut a cost de factors 230.623 247.736 251.133
Despeses de personal 151.550 150.480 145.694
Excedent brut d'explotació 79.073 97.256 105.439
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fusta i materials construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.816.776 2.765.141 3.613.402
Variació existències productes acabats i en curs -8.251 -234 23.004
Treballs realitzats per a l'actiu 175 289 1.737
Ingressos accessoris i altres de gestió 23.315 49.407 27.891
Consum de mercaderies 1.990.870 1.931.999 2.593.238
Treballs realitzats per altres empreses 46.792 42.005 74.043
Valor de la producció 794.354 840.598 998.754
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.637 34.690 16.269
Despeses en serveis exteriors 305.967 329.510 372.464
Valor afegit brut a preus de mercat 481.750 476.399 610.020
Impostos sobre la producció i els productes 7.844 8.047 6.816
Subvencions a l'explotació 513 799 227
Valor afegit brut a cost de factors 474.419 469.151 603.431
Despeses de personal 295.620 350.314 422.196
Excedent brut d'explotació 178.800 118.836 181.236
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.655.106 2.590.542 2.953.354
Variació existències productes acabats i en curs -4.979 -3.386 4.256
Treballs realitzats per a l'actiu 291 260 763
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.821 18.034 20.114
Consum de mercaderies 1.843.562 1.774.486 1.981.109
Treballs realitzats per altres empreses 35.092 35.572 40.322
Valor de la producció 791.586 795.391 957.055
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.411 12.306 65.626
Despeses en serveis exteriors 303.651 293.179 343.094
Valor afegit brut a preus de mercat 478.524 489.906 548.335
Impostos sobre la producció i els productes 7.421 5.001 8.297
Subvencions a l'explotació 974 347 396
Valor afegit brut a cost de factors 472.076 485.253 540.433
Despeses de personal 398.101 416.415 442.271
Excedent brut d'explotació 73.975 68.837 98.162
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes químics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.556.836 5.904.116 6.214.340
Variació existències productes acabats i en curs 7.609 9.772 7.708
Treballs realitzats per a l'actiu 1.490 78 2.439
Ingressos accessoris i altres de gestió 61.452 41.807 58.231
Consum de mercaderies 5.062.433 4.498.119 4.787.946
Treballs realitzats per altres empreses 45.981 47.077 52.038
Valor de la producció 1.518.972 1.410.576 1.442.735
Consum de primeres matèries i altres proveïments 77.772 59.168 55.651
Despeses en serveis exteriors 575.607 548.060 548.261
Valor afegit brut a preus de mercat 865.593 803.348 838.822
Impostos sobre la producció i els productes 10.754 7.046 7.207
Subvencions a l'explotació 872 252 1.776
Valor afegit brut a cost de factors 855.711 796.554 833.391
Despeses de personal 444.779 440.152 451.661
Excedent brut d'explotació 410.932 356.402 381.730
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres productes semielaborats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.004.447 1.046.847 1.111.307
Variació existències productes acabats i en curs -73 908 7.536
Treballs realitzats per a l'actiu 53 17 74
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.537 5.101 5.891
Consum de mercaderies 742.894 743.873 769.473
Treballs realitzats per altres empreses 32.560 26.453 36.775
Valor de la producció 239.510 282.547 318.561
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.169 42.290 72.705
Despeses en serveis exteriors 87.989 91.598 90.638
Valor afegit brut a preus de mercat 121.351 148.659 155.217
Impostos sobre la producció i els productes 971 1.155 1.085
Subvencions a l'explotació 46 46 155
Valor afegit brut a cost de factors 120.426 147.550 154.287
Despeses de personal 71.351 83.085 90.357
Excedent brut d'explotació 49.076 64.465 63.930
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferralla i productes rebuig Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.412.659 1.577.743 1.660.902
Variació existències productes acabats i en curs 773 5.059 481
Treballs realitzats per a l'actiu 2.727 2.756 2.142
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.300 2.311 2.372
Consum de mercaderies 1.064.302 1.180.221 1.253.906
Treballs realitzats per altres empreses 23.375 28.562 30.799
Valor de la producció 330.783 379.086 381.193
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.772 40.667 12.448
Despeses en serveis exteriors 144.377 150.583 168.367
Valor afegit brut a preus de mercat 163.634 187.836 200.378
Impostos sobre la producció i els productes 3.032 2.386 6.838
Subvencions a l'explotació 1.040 753 1.262
Valor afegit brut a cost de factors 161.642 186.202 194.802
Despeses de personal 110.416 109.771 120.442
Excedent brut d'explotació 51.226 76.431 74.360
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 314.396 357.416 323.673
Variació existències productes acabats i en curs 835 2.492 1.252
Treballs realitzats per a l'actiu 273 ~ 1.404
Ingressos accessoris i altres de gestió 651 1.879 2.058
Consum de mercaderies 225.368 250.175 232.116
Treballs realitzats per altres empreses 5.448 5.959 5.793
Valor de la producció 85.337 105.653 90.478
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.411 8.538 2.889
Despeses en serveis exteriors 42.464 49.373 45.358
Valor afegit brut a preus de mercat 35.462 47.742 42.231
Impostos sobre la producció i els productes 571 473 926
Subvencions a l'explotació 2 6 5
Valor afegit brut a cost de factors 34.893 47.275 41.310
Despeses de personal 30.736 29.796 31.178
Excedent brut d'explotació 4.157 17.479 10.132
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 12.676.821 12.964.145 13.880.356
Variació existències productes acabats i en curs 944 -5.053 869
Treballs realitzats per a l'actiu 1.442 1.368 770
Ingressos accessoris i altres de gestió 393.569 460.286 544.513
Consum de mercaderies 9.750.062 9.978.720 10.459.362
Treballs realitzats per altres empreses 23.196 23.718 24.292
Valor de la producció 3.299.518 3.418.309 3.942.854
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.135 35.478 20.199
Despeses en serveis exteriors 1.146.215 1.238.224 1.385.582
Valor afegit brut a preus de mercat 2.129.168 2.144.607 2.537.073
Impostos sobre la producció i els productes 35.953 32.840 35.612
Subvencions a l'explotació 4.057 3.065 2.528
Valor afegit brut a cost de factors 2.097.272 2.114.832 2.503.988
Despeses de personal 1.442.837 1.513.021 1.698.003
Excedent brut d'explotació 654.435 601.812 805.985
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.576.874 1.708.156 1.592.065
Variació existències productes acabats i en curs 281 585 ~
Treballs realitzats per a l'actiu 12.535 13.289 13.306
Ingressos accessoris i altres de gestió 40.981 47.487 26.030
Consum de mercaderies 1.063.079 1.138.485 1.033.471
Treballs realitzats per altres empreses 4.220 4.446 4.011
Valor de la producció 563.372 626.587 593.919
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.499 8.264 8.840
Despeses en serveis exteriors 204.633 230.949 222.848
Valor afegit brut a preus de mercat 351.239 387.374 362.231
Impostos sobre la producció i els productes 10.222 10.795 11.142
Subvencions a l'explotació 479 700 629
Valor afegit brut a cost de factors 341.496 377.279 351.718
Despeses de personal 229.418 234.741 234.341
Excedent brut d'explotació 112.079 142.538 117.377
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 767.052 647.432 755.062
Variació existències productes acabats i en curs 142 -159 124
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.150 1.236 962
Consum de mercaderies 542.034 446.078 538.017
Treballs realitzats per altres empreses 6.867 9.995 9.499
Valor de la producció 219.442 192.436 208.632
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.325 7.125 8.717
Despeses en serveis exteriors 60.399 51.546 54.066
Valor afegit brut a preus de mercat 153.719 133.766 145.850
Impostos sobre la producció i els productes 1.621 2.388 1.742
Subvencions a l'explotació 84 169 44
Valor afegit brut a cost de factors 152.182 131.547 144.151
Despeses de personal 86.415 86.854 97.368
Excedent brut d'explotació 65.767 44.692 46.783
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall carn i productes carnis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 881.562 1.079.266 1.034.598
Variació existències productes acabats i en curs -441 13 -139
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 64 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.918 1.207 2.528
Consum de mercaderies 542.945 694.045 653.505
Treballs realitzats per altres empreses 1.127 772 1.433
Valor de la producció 338.967 385.733 382.049
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.557 18.780 19.296
Despeses en serveis exteriors 78.879 87.719 101.772
Valor afegit brut a preus de mercat 245.532 279.234 260.981
Impostos sobre la producció i els productes 3.050 3.296 3.016
Subvencions a l'explotació 184 367 556
Valor afegit brut a cost de factors 242.666 276.305 258.521
Despeses de personal 169.474 203.690 195.628
Excedent brut d'explotació 73.192 72.615 62.893
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall peix i marisc Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 334.289 352.588 346.904
Variació existències productes acabats i en curs 519 -132 448
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.660 197 78
Consum de mercaderies 253.664 264.234 251.070
Treballs realitzats per altres empreses 16 77 765
Valor de la producció 85.787 88.341 95.595
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.186 3.007 3.959
Despeses en serveis exteriors 19.724 23.660 21.042
Valor afegit brut a preus de mercat 63.878 61.674 70.594
Impostos sobre la producció i els productes 536 799 1.810
Subvencions a l'explotació 479 57 45
Valor afegit brut a cost de factors 63.821 60.931 68.830
Despeses de personal 32.753 33.029 38.985
Excedent brut d'explotació 31.068 27.903 29.845
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 863.590 855.093 850.282
Variació existències productes acabats i en curs 1.382 164 -253
Treballs realitzats per a l'actiu 289 2 19
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.779 9.482 6.597
Consum de mercaderies 316.163 365.201 359.179
Treballs realitzats per altres empreses 1.415 1.122 6.817
Valor de la producció 554.462 498.418 490.650
Consum de primeres matèries i altres proveïments 61.156 35.019 27.770
Despeses en serveis exteriors 162.761 148.215 137.711
Valor afegit brut a preus de mercat 330.544 315.185 325.169
Impostos sobre la producció i els productes 3.088 4.487 2.576
Subvencions a l'explotació 354 815 18
Valor afegit brut a cost de factors 327.810 311.512 322.611
Despeses de personal 257.055 248.923 240.420
Excedent brut d'explotació 70.755 62.589 82.192
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall begudes i productes de tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.238.051 1.781.223 1.959.423
Variació existències productes acabats i en curs 477 7 432
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 804 5.207 1.970
Consum de mercaderies 1.101.010 1.568.178 1.761.962
Treballs realitzats per altres empreses 79 497 223
Valor de la producció 138.244 217.763 199.639
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.641 3.863 1.265
Despeses en serveis exteriors 38.819 44.264 45.197
Valor afegit brut a preus de mercat 97.784 169.636 153.177
Impostos sobre la producció i els productes 1.282 3.412 2.669
Subvencions a l'explotació 67 1.522 236
Valor afegit brut a cost de factors 96.568 167.745 150.744
Despeses de personal 43.925 61.202 55.352
Excedent brut d'explotació 52.643 106.543 95.392
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 449.579 516.003 478.014
Variació existències productes acabats i en curs -532 28 934
Treballs realitzats per a l'actiu 177 272 444
Ingressos accessoris i altres de gestió 742 1.352 1.704
Consum de mercaderies 296.440 345.798 310.493
Treballs realitzats per altres empreses 5.279 4.721 685
Valor de la producció 148.246 167.137 169.918
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.782 26.308 15.204
Despeses en serveis exteriors 57.483 58.289 56.566
Valor afegit brut a preus de mercat 81.981 82.539 98.149
Impostos sobre la producció i els productes 1.100 1.017 1.488
Subvencions a l'explotació 126 85 6
Valor afegit brut a cost de factors 81.007 81.608 96.666
Despeses de personal 58.393 59.612 73.372
Excedent brut d'explotació 22.614 21.995 23.295
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Variació existències productes acabats i en curs 1.035 407 7.777
Treballs realitzats per a l'actiu 434 254 285
Ingressos accessoris i altres de gestió 39.092 41.145 43.759
Consum de mercaderies 2.042.829 1.974.212 2.641.444
Treballs realitzats per altres empreses 5.407 6.301 5.289
Valor de la producció 421.144 413.371 480.509
Consum de primeres matèries i altres proveïments 17.589 17.910 19.790
Despeses en serveis exteriors 151.934 150.706 164.602
Valor afegit brut a preus de mercat 251.621 244.755 296.117
Impostos sobre la producció i els productes 4.323 4.661 6.455
Subvencions a l'explotació 295 921 222
Valor afegit brut a cost de factors 247.594 241.015 289.884
Despeses de personal 168.717 157.490 168.170
Excedent brut d'explotació 78.877 83.525 121.715
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.568.352 4.362.192 4.531.124
Variació existències productes acabats i en curs 7.507 1.723 -913
Treballs realitzats per a l'actiu 1.484 3.327 2.426
Ingressos accessoris i altres de gestió 48.970 52.166 59.698
Consum de mercaderies 2.885.583 2.662.076 2.823.635
Treballs realitzats per altres empreses 32.096 29.314 27.301
Valor de la producció 1.708.634 1.728.019 1.741.398
Consum de primeres matèries i altres proveïments 23.745 33.571 40.104
Despeses en serveis exteriors 625.932 611.119 655.617
Valor afegit brut a preus de mercat 1.058.957 1.083.329 1.045.677
Impostos sobre la producció i els productes 13.651 17.037 14.516
Subvencions a l'explotació 2.938 4.592 2.021
Valor afegit brut a cost de factors 1.048.244 1.070.884 1.033.181
Despeses de personal 705.179 725.543 725.048
Excedent brut d'explotació 343.065 345.341 308.133
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 783.020 744.598 730.743
Variació existències productes acabats i en curs 2.013 -1.861 1.281
Treballs realitzats per a l'actiu 485 ~ 5
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.132 5.262 7.863
Consum de mercaderies 577.943 547.274 522.269
Treballs realitzats per altres empreses 5.787 5.875 6.886
Valor de la producció 217.920 194.850 210.737
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.637 1.800 3.632
Despeses en serveis exteriors 92.023 84.176 79.795
Valor afegit brut a preus de mercat 123.260 108.874 127.310
Impostos sobre la producció i els productes 3.081 2.202 2.149
Subvencions a l'explotació 714 244 207
Valor afegit brut a cost de factors 120.893 106.916 125.368
Despeses de personal 103.359 87.563 102.655
Excedent brut d'explotació 17.534 19.353 22.713
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 262.505 250.645 246.470
Variació existències productes acabats i en curs 422 487 380
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 48
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.018 2.247 749
Consum de mercaderies 143.173 130.044 125.062
Treballs realitzats per altres empreses 830 3.601 1.303
Valor de la producció 119.942 119.733 121.282
Consum de primeres matèries i altres proveïments 951 3.562 5.484
Despeses en serveis exteriors 41.660 55.943 42.649
Valor afegit brut a preus de mercat 77.331 60.228 73.148
Impostos sobre la producció i els productes 1.305 1.268 1.614
Subvencions a l'explotació 27 22 45
Valor afegit brut a cost de factors 76.052 58.982 71.580
Despeses de personal 48.516 49.699 50.205
Excedent brut d'explotació 27.536 9.283 21.375
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.166.444 1.153.113 1.174.784
Variació existències productes acabats i en curs 1.997 1.087 687
Treballs realitzats per a l'actiu 134 10 478
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.906 9.189 6.072
Consum de mercaderies 726.389 719.217 729.788
Treballs realitzats per altres empreses 20.115 14.712 20.735
Valor de la producció 431.977 429.471 431.499
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.335 1.467 3.098
Despeses en serveis exteriors 154.902 160.155 170.038
Valor afegit brut a preus de mercat 272.740 267.850 258.363
Impostos sobre la producció i els productes 6.356 4.485 3.992
Subvencions a l'explotació 746 153 81
Valor afegit brut a cost de factors 267.130 263.518 254.451
Despeses de personal 202.307 203.578 189.525
Excedent brut d'explotació 64.823 59.940 64.926
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.317.611 1.394.111 1.508.888
Variació existències productes acabats i en curs 1.061 2.594 2.522
Treballs realitzats per a l'actiu 139 46 114
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.838 11.343 15.706
Consum de mercaderies 804.230 805.634 906.823
Treballs realitzats per altres empreses 13.801 25.029 40.494
Valor de la producció 518.619 577.430 579.913
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.504 5.457 6.811
Despeses en serveis exteriors 222.600 250.516 252.839
Valor afegit brut a preus de mercat 293.514 321.457 320.263
Impostos sobre la producció i els productes 9.173 9.792 7.701
Subvencions a l'explotació 305 229 247
Valor afegit brut a cost de factors 284.646 311.894 312.809
Despeses de personal 174.900 195.164 214.225
Excedent brut d'explotació 109.747 116.730 98.584
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 537.878 460.571 529.671
Variació existències productes acabats i en curs 437 582 285
Treballs realitzats per a l'actiu 52 22 40
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.001 5.326 6.401
Consum de mercaderies 360.533 296.639 355.840
Treballs realitzats per altres empreses 916 1.097 924
Valor de la producció 181.918 168.765 179.633
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.462 3.123 1.583
Despeses en serveis exteriors 56.717 62.151 61.773
Valor afegit brut a preus de mercat 121.739 103.491 116.277
Impostos sobre la producció i els productes 1.607 1.317 1.220
Subvencions a l'explotació 848 867 1.189
Valor afegit brut a cost de factors 120.980 103.042 116.246
Despeses de personal 75.224 72.899 77.789
Excedent brut d'explotació 45.756 30.142 38.457
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.383.177 3.521.161 3.491.188
Variació existències productes acabats i en curs 10.709 4.485 2.899
Treballs realitzats per a l'actiu 44 25 171
Ingressos accessoris i altres de gestió 51.859 57.586 64.398
Consum de mercaderies 1.891.338 1.977.454 1.900.844
Treballs realitzats per altres empreses 17.185 27.749 22.543
Valor de la producció 1.537.267 1.578.054 1.635.269
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.917 41.159 37.490
Despeses en serveis exteriors 679.793 720.741 710.253
Valor afegit brut a preus de mercat 825.557 816.154 887.526
Impostos sobre la producció i els productes 9.392 9.724 11.886
Subvencions a l'explotació 1.655 2.364 2.922
Valor afegit brut a cost de factors 817.819 808.795 878.562
Despeses de personal 539.867 562.223 587.272
Excedent brut d'explotació 277.952 246.572 291.290
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 756.724 815.532 808.670
Variació existències productes acabats i en curs 3.569 2.455 5.108
Treballs realitzats per a l'actiu 101 190 410
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.875 10.045 10.881
Consum de mercaderies 426.734 451.544 444.295
Treballs realitzats per altres empreses 305 2.391 1.765
Valor de la producció 339.229 374.287 379.010
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.801 1.896 2.277
Despeses en serveis exteriors 165.070 179.850 174.140
Valor afegit brut a preus de mercat 171.358 192.541 202.593
Impostos sobre la producció i els productes 2.904 3.162 2.677
Subvencions a l'explotació 148 882 278
Valor afegit brut a cost de factors 168.602 190.261 200.193
Despeses de personal 127.926 143.849 134.399
Excedent brut d'explotació 40.676 46.412 65.795
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.503.535 2.454.719 2.548.372
Variació existències productes acabats i en curs 1.722 21 -1.757
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 36
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.566 2.122 3.569
Consum de mercaderies 1.683.549 1.704.437 1.742.576
Treballs realitzats per altres empreses 1.217 2.020 2.880
Valor de la producció 831.057 750.405 804.764
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.951 2.447 4.107
Despeses en serveis exteriors 157.012 145.081 167.206
Valor afegit brut a preus de mercat 670.093 602.877 633.451
Impostos sobre la producció i els productes 9.019 2.822 4.493
Subvencions a l'explotació 642 114 464
Valor afegit brut a cost de factors 661.716 600.169 629.423
Despeses de personal 314.896 283.644 312.410
Excedent brut d'explotació 346.820 316.525 317.013
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall articles mèdics i de segona mà Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 254.893 270.022 298.169
Variació existències productes acabats i en curs -185 2.891 -186
Treballs realitzats per a l'actiu 36 283 335
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.725 4.706 4.766
Consum de mercaderies 138.468 144.601 156.261
Treballs realitzats per altres empreses 2.883 3.363 2.806
Valor de la producció 118.118 129.938 144.018
Consum de primeres matèries i altres proveïments 377 1.472 1.440
Despeses en serveis exteriors 44.629 54.817 56.414
Valor afegit brut a preus de mercat 73.112 73.649 86.163
Impostos sobre la producció i els productes 669 998 1.237
Subvencions a l'explotació 406 -214 419
Valor afegit brut a cost de factors 72.849 72.437 85.345
Despeses de personal 58.098 68.230 76.862
Excedent brut d'explotació 14.751 4.207 8.484
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes cosmètics i higiènics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 547.965 618.489 564.515
Variació existències productes acabats i en curs 527 257 239
Treballs realitzats per a l'actiu 1 ~ 106
Ingressos accessoris i altres de gestió 15.022 12.168 11.628
Consum de mercaderies 353.366 393.500 353.516
Treballs realitzats per altres empreses 1.413 2.347 952
Valor de la producció 208.736 235.068 222.021
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.903 3.848 2.083
Despeses en serveis exteriors 88.578 101.790 93.380
Valor afegit brut a preus de mercat 118.255 129.431 126.557
Impostos sobre la producció i els productes 1.759 1.569 1.533
Subvencions a l'explotació 256 35 72
Valor afegit brut a cost de factors 116.753 127.896 125.096
Despeses de personal 88.385 98.516 99.414
Excedent brut d'explotació 28.368 29.380 25.682
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 338.440 303.932 313.136
Variació existències productes acabats i en curs 4.214 333 -24
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.117 692 1.188
Consum de mercaderies 206.773 189.201 178.463
Treballs realitzats per altres empreses 1.296 545 289
Valor de la producció 135.702 115.212 135.548
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.185 3.414 3.415
Despeses en serveis exteriors 41.672 39.603 41.118
Valor afegit brut a preus de mercat 85.845 72.195 91.015
Impostos sobre la producció i els productes 2.895 2.132 1.700
Subvencions a l'explotació 18 158 516
Valor afegit brut a cost de factors 82.968 70.221 89.831
Despeses de personal 21.384 27.191 31.656
Excedent brut d'explotació 61.584 43.030 58.175
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall per correspondència i per Internet Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.122.002 1.154.704 1.423.584
Variació existències productes acabats i en curs 222 1.996 3.285
Treballs realitzats per a l'actiu 9.373 11.000 12.217
Ingressos accessoris i altres de gestió 37.421 41.966 59.411
Consum de mercaderies 776.868 772.326 988.329
Treballs realitzats per altres empreses 8.123 15.438 14.914
Valor de la producció 384.028 421.902 495.253
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.397 4.686 6.487
Despeses en serveis exteriors 218.105 249.018 280.762
Valor afegit brut a preus de mercat 159.525 168.198 208.004
Impostos sobre la producció i els productes 1.187 953 3.053
Subvencions a l'explotació 167 76 117
Valor afegit brut a cost de factors 158.505 167.322 205.068
Despeses de personal 129.688 110.388 134.397
Excedent brut d'explotació 28.817 56.934 70.671
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres tipus fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 601.335 707.831 647.050
Variació existències productes acabats i en curs 406 94 411
Treballs realitzats per a l'actiu 195 1.767 574
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.521 4.543 4.870
Consum de mercaderies 318.332 394.367 371.583
Treballs realitzats per altres empreses 4.299 4.628 2.106
Valor de la producció 285.826 315.240 279.216
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.642 4.833 2.860
Despeses en serveis exteriors 118.619 147.802 135.683
Valor afegit brut a preus de mercat 160.565 162.605 140.673
Impostos sobre la producció i els productes 1.270 1.264 1.942
Subvencions a l'explotació 69 68 146
Valor afegit brut a cost de factors 159.364 161.409 138.876
Despeses de personal 104.739 103.597 90.674
Excedent brut d'explotació 54.625 57.812 48.202
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.953.835 1.895.946 1.936.077
Variació existències productes acabats i en curs -7 12 -100
Treballs realitzats per a l'actiu 661 356 448
Ingressos accessoris i altres de gestió 65.136 77.881 84.976
Consum de mercaderies 5.325 4.717 4.397
Treballs realitzats per altres empreses 150.921 193.111 213.498
Valor de la producció 1.863.380 1.776.368 1.803.506
Consum de primeres matèries i altres proveïments 279.597 253.014 276.319
Despeses en serveis exteriors 577.178 592.556 626.862
Valor afegit brut a preus de mercat 1.006.606 930.797 900.326
Impostos sobre la producció i els productes 9.715 8.805 9.113
Subvencions a l'explotació 662.339 694.869 731.077
Valor afegit brut a cost de factors 1.659.230 1.616.861 1.622.290
Despeses de personal 1.019.812 1.050.126 1.109.133
Excedent brut d'explotació 639.418 566.735 513.157
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport mercaderies per carretera i per canonada Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.340.791 6.371.913 6.369.327
Variació existències productes acabats i en curs -166 1.222 2.316
Treballs realitzats per a l'actiu 13.149 4.359 3.364
Ingressos accessoris i altres de gestió 76.093 66.538 76.797
Consum de mercaderies 23.766 52.941 32.714
Treballs realitzats per altres empreses 2.030.795 1.913.951 2.065.818
Valor de la producció 4.375.304 4.477.139 4.353.272
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.026.238 830.206 898.137
Despeses en serveis exteriors 1.145.070 1.233.028 1.251.143
Valor afegit brut a preus de mercat 2.203.997 2.413.905 2.203.992
Impostos sobre la producció i els productes 25.806 32.829 29.962
Subvencions a l'explotació 7.760 7.653 9.412
Valor afegit brut a cost de factors 2.185.951 2.388.728 2.183.443
Despeses de personal 1.099.182 1.193.285 1.252.528
Excedent brut d'explotació 1.086.769 1.195.443 930.915
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 83.542 110.378 121.088
Variació existències productes acabats i en curs ~ ~ -196
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.953 1.680 3.371
Consum de mercaderies 309 1.790 1.066
Treballs realitzats per altres empreses 22.891 22.832 24.608
Valor de la producció 62.295 87.435 98.588
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.703 15.214 21.777
Despeses en serveis exteriors 23.625 30.239 32.533
Valor afegit brut a preus de mercat 26.967 41.982 44.278
Impostos sobre la producció i els productes 199 302 398
Subvencions a l'explotació 18 23 61
Valor afegit brut a cost de factors 26.786 41.703 43.941
Despeses de personal 8.003 13.287 15.269
Excedent brut d'explotació 18.783 28.416 28.672
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.925.753 3.116.512 3.228.035
Variació existències productes acabats i en curs 370 -65 -1
Treballs realitzats per a l'actiu 5.421 4.751 4.942
Ingressos accessoris i altres de gestió 36.971 44.448 43.647
Consum de mercaderies 4.619 120 6.144
Treballs realitzats per altres empreses 10.821 14.749 12.664
Valor de la producció 2.953.075 3.150.777 3.257.815
Consum de primeres matèries i altres proveïments 738.726 697.837 739.794
Despeses en serveis exteriors 1.698.408 1.753.928 1.768.098
Valor afegit brut a preus de mercat 515.942 699.012 749.923
Impostos sobre la producció i els productes 1.748 2.149 10.569
Subvencions a l'explotació 1.024 733 1.496
Valor afegit brut a cost de factors 515.217 697.596 740.850
Despeses de personal 360.842 424.084 433.180
Excedent brut d'explotació 154.375 273.512 307.669
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Dipòsit i emmagatzematge Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 872.530 999.674 973.004
Variació existències productes acabats i en curs 1.105 -557 1.040
Treballs realitzats per a l'actiu 59 488 1.130
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.159 24.145 29.572
Consum de mercaderies 20.244 20.869 36.735
Treballs realitzats per altres empreses 164.954 204.068 166.382
Valor de la producció 708.654 798.814 801.629
Consum de primeres matèries i altres proveïments 58.587 23.118 24.534
Despeses en serveis exteriors 274.013 312.300 311.533
Valor afegit brut a preus de mercat 376.055 463.395 465.563
Impostos sobre la producció i els productes 6.963 9.634 8.522
Subvencions a l'explotació 409 416 513
Valor afegit brut a cost de factors 369.500 454.178 457.554
Despeses de personal 204.680 221.583 234.011
Excedent brut d'explotació 164.820 232.595 223.542
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 9.233.669 9.078.246 9.583.246
Variació existències productes acabats i en curs -318 -690 10.650
Treballs realitzats per a l'actiu -1.158 3.879 7.542
Ingressos accessoris i altres de gestió 214.474 168.409 304.661
Consum de mercaderies 268.868 118.723 228.252
Treballs realitzats per altres empreses 4.032.004 3.727.023 3.761.584
Valor de la producció 5.145.794 5.404.099 5.916.262
Consum de primeres matèries i altres proveïments 610.467 614.199 566.422
Despeses en serveis exteriors 1.458.756 1.448.468 1.613.857
Valor afegit brut a preus de mercat 3.076.571 3.341.432 3.735.983
Impostos sobre la producció i els productes 44.057 52.749 75.280
Subvencions a l'explotació 168.837 21.715 157.568
Valor afegit brut a cost de factors 3.201.351 3.310.398 3.818.271
Despeses de personal 1.650.113 1.702.032 1.768.419
Excedent brut d'explotació 1.551.239 1.608.366 2.049.852
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 994.281 1.017.720 1.116.787
Variació existències productes acabats i en curs 796 140 692
Treballs realitzats per a l'actiu 61 59 71
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.210 9.219 18.042
Consum de mercaderies 5.486 4.690 5.080
Treballs realitzats per altres empreses 418.874 427.304 495.073
Valor de la producció 579.989 595.144 635.439
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.918 24.695 33.004
Despeses en serveis exteriors 176.986 190.562 197.504
Valor afegit brut a preus de mercat 371.085 379.887 404.932
Impostos sobre la producció i els productes 3.096 2.122 2.737
Subvencions a l'explotació 28.863 10.687 19.555
Valor afegit brut a cost de factors 396.853 388.453 421.750
Despeses de personal 363.799 390.764 381.422
Excedent brut d'explotació 33.054 -2.312 40.328
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Hotels i allotjaments similars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.912.515 3.899.194 3.791.703
Variació existències productes acabats i en curs -898 -38 515
Treballs realitzats per a l'actiu 974 774 19.698
Ingressos accessoris i altres de gestió 95.319 114.023 105.374
Consum de mercaderies 30.053 36.304 52.625
Treballs realitzats per altres empreses 207.875 158.577 123.622
Valor de la producció 3.769.981 3.819.071 3.741.043
Consum de primeres matèries i altres proveïments 468.221 408.934 445.524
Despeses en serveis exteriors 1.337.117 1.452.721 1.353.459
Valor afegit brut a preus de mercat 1.964.644 1.957.417 1.942.061
Impostos sobre la producció i els productes 72.573 72.961 76.101
Subvencions a l'explotació 2.137 2.838 2.770
Valor afegit brut a cost de factors 1.894.208 1.887.294 1.868.730
Despeses de personal 1.099.505 1.069.322 1.123.667
Excedent brut d'explotació 794.704 817.972 745.063
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Allotjaments turístics i altres de curta durada Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 398.929 466.236 484.141
Variació existències productes acabats i en curs -668 -150 -522
Treballs realitzats per a l'actiu 173 632 286
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.987 15.192 30.706
Consum de mercaderies 4.913 5.023 6.661
Treballs realitzats per altres empreses 32.444 33.171 45.076
Valor de la producció 371.064 443.716 462.874
Consum de primeres matèries i altres proveïments 41.644 44.325 52.906
Despeses en serveis exteriors 169.254 217.284 201.487
Valor afegit brut a preus de mercat 160.166 182.107 208.481
Impostos sobre la producció i els productes 7.598 6.677 10.316
Subvencions a l'explotació 8.074 11.084 7.300
Valor afegit brut a cost de factors 160.643 186.515 205.465
Despeses de personal 94.188 111.961 123.378
Excedent brut d'explotació 66.455 74.554 82.087
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Càmpings i altres tipus allotjaments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 363.292 393.656 419.183
Variació existències productes acabats i en curs 69 59 128
Treballs realitzats per a l'actiu 461 141 286
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.281 8.344 9.938
Consum de mercaderies 8.263 3.434 5.167
Treballs realitzats per altres empreses 10.101 14.087 12.963
Valor de la producció 353.739 384.679 411.406
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.214 28.940 30.231
Despeses en serveis exteriors 131.797 144.178 147.331
Valor afegit brut a preus de mercat 196.729 211.561 233.844
Impostos sobre la producció i els productes 6.953 6.781 8.159
Subvencions a l'explotació 577 766 818
Valor afegit brut a cost de factors 190.353 205.546 226.503
Despeses de personal 97.692 106.364 118.225
Excedent brut d'explotació 92.660 99.182 108.277
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Restaurants i establiments de menjars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.637.412 5.153.832 5.344.108
Variació existències productes acabats i en curs 9.446 2.250 5.267
Treballs realitzats per a l'actiu 63 106 2.541
Ingressos accessoris i altres de gestió 58.532 85.790 65.297
Consum de mercaderies 49.495 37.897 127.461
Treballs realitzats per altres empreses 7.113 10.875 15.378
Valor de la producció 4.648.845 5.193.206 5.274.373
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.766.584 1.967.770 1.831.135
Despeses en serveis exteriors 964.941 1.084.933 1.154.193
Valor afegit brut a preus de mercat 1.917.321 2.140.504 2.289.045
Impostos sobre la producció i els productes 24.126 25.527 26.218
Subvencions a l'explotació 3.154 10.215 1.444
Valor afegit brut a cost de factors 1.896.349 2.125.191 2.264.271
Despeses de personal 1.588.258 1.760.530 1.849.495
Excedent brut d'explotació 308.090 364.661 414.777
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Provisió de menjars preparats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.083.637 1.092.886 1.135.260
Variació existències productes acabats i en curs 2.994 868 418
Treballs realitzats per a l'actiu 233 601 669
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.992 11.336 11.287
Consum de mercaderies 9.149 9.983 15.717
Treballs realitzats per altres empreses 16.999 12.994 20.908
Valor de la producció 1.070.709 1.082.714 1.111.010
Consum de primeres matèries i altres proveïments 405.995 410.377 404.251
Despeses en serveis exteriors 154.998 145.568 149.199
Valor afegit brut a preus de mercat 509.716 526.770 557.560
Impostos sobre la producció i els productes 1.889 2.307 2.393
Subvencions a l'explotació 2.139 2.249 2.248
Valor afegit brut a cost de factors 509.967 526.712 557.415
Despeses de personal 430.831 459.367 481.030
Excedent brut d'explotació 79.135 67.346 76.385
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Establiments de begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.598.536 2.898.967 3.028.284
Variació existències productes acabats i en curs -316 3.066 1.689
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 7
Ingressos accessoris i altres de gestió 37.279 49.890 20.242
Consum de mercaderies 3.377 6.513 45.705
Treballs realitzats per altres empreses 6.214 4.927 16.939
Valor de la producció 2.625.908 2.940.483 2.987.578
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.284.964 1.329.533 1.346.100
Despeses en serveis exteriors 420.751 485.727 521.188
Valor afegit brut a preus de mercat 920.192 1.125.223 1.120.289
Impostos sobre la producció i els productes 13.530 31.645 13.628
Subvencions a l'explotació 3.063 3.917 1.811
Valor afegit brut a cost de factors 909.725 1.097.495 1.108.473
Despeses de personal 581.981 771.216 814.534
Excedent brut d'explotació 327.744 326.279 293.939
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.568.135 1.563.706 1.518.717
Variació existències productes acabats i en curs 1.643 8.158 -1.282
Treballs realitzats per a l'actiu 4.871 4.624 4.151
Ingressos accessoris i altres de gestió 74.404 62.730 63.589
Consum de mercaderies 190.271 244.768 259.537
Treballs realitzats per altres empreses 225.249 222.386 211.700
Valor de la producció 1.233.534 1.172.063 1.113.937
Consum de primeres matèries i altres proveïments 183.576 123.585 104.869
Despeses en serveis exteriors 491.750 495.516 479.810
Valor afegit brut a preus de mercat 558.208 552.962 529.258
Impostos sobre la producció i els productes 4.772 2.726 2.286
Subvencions a l'explotació 11.354 12.123 12.161
Valor afegit brut a cost de factors 564.790 562.359 539.133
Despeses de personal 400.512 404.138 388.900
Excedent brut d'explotació 164.278 158.221 150.233
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició programes informàtics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 268.130 312.750 333.216
Variació existències productes acabats i en curs -21 -11 196
Treballs realitzats per a l'actiu 6.103 8.053 9.414
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.044 4.053 7.589
Consum de mercaderies 10.851 4.091 5.171
Treballs realitzats per altres empreses 41.521 44.399 43.134
Valor de la producció 227.885 276.356 302.110
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.276 5.972 10.372
Despeses en serveis exteriors 79.004 93.410 80.269
Valor afegit brut a preus de mercat 144.605 176.974 211.469
Impostos sobre la producció i els productes 373 301 383
Subvencions a l'explotació 599 347 552
Valor afegit brut a cost de factors 144.831 177.020 211.638
Despeses de personal 122.146 137.392 154.872
Excedent brut d'explotació 22.685 39.628 56.765
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.453.927 1.452.985 1.704.072
Variació existències productes acabats i en curs 2.119 4.609 1.971
Treballs realitzats per a l'actiu 7.766 27.866 31.333
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.697 16.996 24.598
Consum de mercaderies 556.141 589.647 732.412
Treballs realitzats per altres empreses 254.450 207.368 211.345
Valor de la producció 670.919 705.442 818.216
Consum de primeres matèries i altres proveïments 32.619 43.373 65.787
Despeses en serveis exteriors 229.449 255.609 305.768
Valor afegit brut a preus de mercat 408.850 406.459 446.661
Impostos sobre la producció i els productes 5.027 4.477 3.742
Subvencions a l'explotació 18.625 46.711 71.870
Valor afegit brut a cost de factors 422.448 448.693 514.790
Despeses de personal 218.725 227.992 263.637
Excedent brut d'explotació 203.723 220.701 251.153
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 207.633 193.219 186.891
Variació existències productes acabats i en curs -3.297 -1.600 2.376
Treballs realitzats per a l'actiu 548 547 541
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.710 6.397 6.969
Consum de mercaderies 11.771 3.344 2.731
Treballs realitzats per altres empreses 28.431 27.481 20.689
Valor de la producció 172.392 167.739 173.357
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.305 68.709 61.804
Despeses en serveis exteriors 145.746 139.845 152.030
Valor afegit brut a preus de mercat -38.659 -40.816 -40.477
Impostos sobre la producció i els productes 1.748 1.600 1.696
Subvencions a l'explotació 272.723 270.387 284.318
Valor afegit brut a cost de factors 232.316 227.972 242.144
Despeses de personal 268.421 271.085 294.947
Excedent brut d'explotació -36.105 -43.113 -52.802
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions per cable Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.295.898 2.624.455 2.575.038
Variació existències productes acabats i en curs -280 1.324 -672
Treballs realitzats per a l'actiu 47.097 48.527 47.401
Ingressos accessoris i altres de gestió 21.613 45.912 32.155
Consum de mercaderies 313.065 283.170 255.464
Treballs realitzats per altres empreses 409.148 580.919 589.747
Valor de la producció 1.642.115 1.856.128 1.808.712
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.099 21.983 76.291
Despeses en serveis exteriors 456.681 506.969 507.389
Valor afegit brut a preus de mercat 1.171.335 1.327.176 1.225.033
Impostos sobre la producció i els productes 44.745 50.116 48.825
Subvencions a l'explotació 1.138 839 1.068
Valor afegit brut a cost de factors 1.127.728 1.277.899 1.177.276
Despeses de personal 397.701 291.584 303.160
Excedent brut d'explotació 730.027 986.315 874.116
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.993.282 2.099.218 2.239.896
Variació existències productes acabats i en curs -198 427 466
Treballs realitzats per a l'actiu 26.915 30.552 37.775
Ingressos accessoris i altres de gestió 28.147 29.820 38.788
Consum de mercaderies 248.325 260.289 292.975
Treballs realitzats per altres empreses 180.046 585.162 389.622
Valor de la producció 1.619.775 1.314.566 1.634.328
Consum de primeres matèries i altres proveïments 472.938 521.952 547.975
Despeses en serveis exteriors 473.150 492.008 521.589
Valor afegit brut a preus de mercat 673.687 300.606 564.763
Impostos sobre la producció i els productes 38.570 37.691 37.809
Subvencions a l'explotació 18.161 424.943 248.119
Valor afegit brut a cost de factors 653.279 687.858 775.073
Despeses de personal 187.042 203.538 277.395
Excedent brut d'explotació 466.236 484.321 497.678
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.646.004 6.180.777 6.924.212
Variació existències productes acabats i en curs 80.914 -75.940 7.420
Treballs realitzats per a l'actiu 106.089 126.261 111.025
Ingressos accessoris i altres de gestió 83.925 55.530 91.038
Consum de mercaderies 190.645 205.326 221.411
Treballs realitzats per altres empreses 875.322 825.836 1.054.942
Valor de la producció 4.850.964 5.255.466 5.857.342
Consum de primeres matèries i altres proveïments 353.199 387.297 452.145
Despeses en serveis exteriors 1.765.533 1.801.000 1.944.446
Valor afegit brut a preus de mercat 2.732.232 3.067.169 3.460.751
Impostos sobre la producció i els productes 6.909 6.881 9.460
Subvencions a l'explotació 27.175 19.499 21.667
Valor afegit brut a cost de factors 2.752.499 3.079.787 3.472.957
Despeses de personal 2.129.228 2.353.451 2.666.972
Excedent brut d'explotació 623.271 726.336 805.985
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 464.674 557.531 597.662
Variació existències productes acabats i en curs 186 -182 89
Treballs realitzats per a l'actiu 7.917 9.670 8.059
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.869 5.713 7.614
Consum de mercaderies 8.483 14.413 17.029
Treballs realitzats per altres empreses 39.568 45.776 54.692
Valor de la producció 428.595 512.543 541.703
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.964 30.499 25.358
Despeses en serveis exteriors 136.320 169.529 194.628
Valor afegit brut a preus de mercat 270.311 312.515 321.718
Impostos sobre la producció i els productes 813 1.226 1.157
Subvencions a l'explotació 3.051 5.668 4.200
Valor afegit brut a cost de factors 272.549 316.956 324.761
Despeses de personal 187.803 238.560 249.998
Excedent brut d'explotació 84.746 78.396 74.763
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.720.813 5.326.971 5.458.523
Variació existències productes acabats i en curs -64.969 -209.828 -94.981
Treballs realitzats per a l'actiu 54.326 84.822 32.446
Ingressos accessoris i altres de gestió 208.091 514.491 247.082
Consum de mercaderies 238.965 992.570 444.055
Treballs realitzats per altres empreses 90.419 114.063 90.793
Valor de la producció 4.588.876 4.609.824 5.108.223
Consum de primeres matèries i altres proveïments 159.580 174.101 50.664
Despeses en serveis exteriors 1.294.061 1.542.874 1.424.746
Valor afegit brut a preus de mercat 3.135.235 2.892.849 3.632.812
Impostos sobre la producció i els productes 351.703 384.349 384.342
Subvencions a l'explotació 67.446 24.230 16.713
Valor afegit brut a cost de factors 2.850.977 2.532.729 3.265.183
Despeses de personal 615.524 717.487 728.491
Excedent brut d'explotació 2.235.453 1.815.242 2.536.693
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries per compte d'altri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.315.780 1.438.093 1.818.826
Variació existències productes acabats i en curs -10.782 -2.165 10.186
Treballs realitzats per a l'actiu 7.060 212 472
Ingressos accessoris i altres de gestió 43.312 43.356 55.973
Consum de mercaderies 53.099 44.223 133.407
Treballs realitzats per altres empreses 79.908 117.350 102.900
Valor de la producció 1.222.363 1.317.922 1.649.150
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.732 22.120 13.208
Despeses en serveis exteriors 489.335 558.580 640.313
Valor afegit brut a preus de mercat 713.295 737.222 995.629
Impostos sobre la producció i els productes 23.529 16.166 45.647
Subvencions a l'explotació 3.651 447 7.368
Valor afegit brut a cost de factors 693.417 721.503 957.350
Despeses de personal 367.001 446.680 544.730
Excedent brut d'explotació 326.416 274.824 412.620
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.988.243 2.147.597 2.073.563
Variació existències productes acabats i en curs 2.725 1.215 4.079
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 1.413
Ingressos accessoris i altres de gestió 21.165 14.761 25.594
Consum de mercaderies 1.166 1.461 2.235
Treballs realitzats per altres empreses 103.853 114.819 114.842
Valor de la producció 1.907.114 2.047.294 1.987.572
Consum de primeres matèries i altres proveïments 33.456 27.830 43.667
Despeses en serveis exteriors 612.188 729.364 663.246
Valor afegit brut a preus de mercat 1.261.470 1.290.100 1.280.658
Impostos sobre la producció i els productes 12.796 8.372 5.945
Subvencions a l'explotació 7.005 545 333
Valor afegit brut a cost de factors 1.255.678 1.282.273 1.275.046
Despeses de personal 475.120 529.424 531.857
Excedent brut d'explotació 780.558 752.850 743.188
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.589.184 2.682.539 2.585.025
Variació existències productes acabats i en curs -136 2.863 1.460
Treballs realitzats per a l'actiu 1.737 1.677 6.266
Ingressos accessoris i altres de gestió 145.887 78.942 82.980
Consum de mercaderies 4.905 11.630 3.814
Treballs realitzats per altres empreses 133.578 189.266 143.013
Valor de la producció 2.598.189 2.565.126 2.528.903
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.655 80.788 62.248
Despeses en serveis exteriors 854.130 885.836 938.044
Valor afegit brut a preus de mercat 1.687.404 1.598.502 1.528.611
Impostos sobre la producció i els productes 11.066 13.324 11.353
Subvencions a l'explotació 1.121 1.176 1.415
Valor afegit brut a cost de factors 1.677.460 1.586.354 1.518.672
Despeses de personal 1.195.914 1.129.724 1.160.300
Excedent brut d'explotació 481.546 456.630 358.372
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.846.047 3.025.042 3.772.955
Variació existències productes acabats i en curs 1.329 2.075 551
Treballs realitzats per a l'actiu 9.169 15.425 21.905
Ingressos accessoris i altres de gestió 248.889 284.910 261.043
Consum de mercaderies 114.981 136.690 402.431
Treballs realitzats per altres empreses 249.496 290.103 249.723
Valor de la producció 2.740.957 2.900.659 3.404.300
Consum de primeres matèries i altres proveïments 137.379 190.075 137.546
Despeses en serveis exteriors 1.204.524 1.180.546 1.561.192
Valor afegit brut a preus de mercat 1.399.054 1.530.037 1.705.563
Impostos sobre la producció i els productes 16.988 16.986 19.250
Subvencions a l'explotació 12.294 14.347 18.153
Valor afegit brut a cost de factors 1.394.360 1.527.399 1.704.466
Despeses de personal 1.371.808 1.391.766 1.857.144
Excedent brut d'explotació 22.552 135.633 -152.679
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.974.350 3.199.920 3.573.611
Variació existències productes acabats i en curs 22.365 -1.063 4.415
Treballs realitzats per a l'actiu 24.277 36.587 50.009
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.092 32.352 32.393
Consum de mercaderies 85.508 72.152 99.482
Treballs realitzats per altres empreses 519.546 679.476 680.484
Valor de la producció 2.430.030 2.516.168 2.880.461
Consum de primeres matèries i altres proveïments 400.074 369.680 412.978
Despeses en serveis exteriors 666.474 677.994 762.050
Valor afegit brut a preus de mercat 1.363.482 1.468.494 1.705.433
Impostos sobre la producció i els productes 10.990 20.443 12.286
Subvencions a l'explotació 312.020 44.092 38.716
Valor afegit brut a cost de factors 1.664.513 1.492.142 1.731.863
Despeses de personal 886.309 905.414 1.081.784
Excedent brut d'explotació 778.203 586.728 650.079
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Anàlisis i assajos tècnics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 834.989 890.081 717.851
Variació existències productes acabats i en curs 811 17.977 1.035
Treballs realitzats per a l'actiu 4.616 6.914 9.778
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.820 7.190 7.307
Consum de mercaderies 23.994 25.411 38.098
Treballs realitzats per altres empreses 78.201 106.314 64.175
Valor de la producció 746.041 790.436 633.698
Consum de primeres matèries i altres proveïments 61.382 103.521 56.146
Despeses en serveis exteriors 228.487 204.236 172.947
Valor afegit brut a preus de mercat 456.172 482.680 404.605
Impostos sobre la producció i els productes 2.214 2.188 2.779
Subvencions a l'explotació 4.342 3.841 5.618
Valor afegit brut a cost de factors 458.300 484.333 407.445
Despeses de personal 371.877 377.572 362.765
Excedent brut d'explotació 86.423 106.761 44.680
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 436.378 559.509 604.032
Variació existències productes acabats i en curs 6.892 -292 2.297
Treballs realitzats per a l'actiu 51.496 80.464 104.816
Ingressos accessoris i altres de gestió 25.940 49.188 46.395
Consum de mercaderies 13.331 31.516 34.255
Treballs realitzats per altres empreses 62.072 89.493 89.614
Valor de la producció 445.303 567.860 633.672
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.667 81.203 90.624
Despeses en serveis exteriors 242.847 320.294 366.060
Valor afegit brut a preus de mercat 130.789 166.364 176.989
Impostos sobre la producció i els productes 2.693 2.381 4.656
Subvencions a l'explotació 471.849 520.057 543.981
Valor afegit brut a cost de factors 599.945 684.040 716.314
Despeses de personal 495.387 554.114 595.716
Excedent brut d'explotació 104.558 129.926 120.598
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.543.626 3.914.880 4.068.076
Variació existències productes acabats i en curs 114 2.477 -1.074
Treballs realitzats per a l'actiu 3.207 2.589 3.504
Ingressos accessoris i altres de gestió 64.218 58.533 42.848
Consum de mercaderies 1.443.953 1.549.231 1.724.565
Treballs realitzats per altres empreses 362.463 513.934 448.537
Valor de la producció 1.804.749 1.915.313 1.940.253
Consum de primeres matèries i altres proveïments 256.586 184.273 184.075
Despeses en serveis exteriors 619.928 645.184 653.374
Valor afegit brut a preus de mercat 928.235 1.085.857 1.102.803
Impostos sobre la producció i els productes 6.005 4.755 9.799
Subvencions a l'explotació 1.027 12.231 1.555
Valor afegit brut a cost de factors 923.257 1.093.333 1.094.559
Despeses de personal 588.823 691.798 757.837
Excedent brut d'explotació 334.434 401.535 336.722
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 283.299 250.132 279.793
Variació existències productes acabats i en curs -44 117 1.105
Treballs realitzats per a l'actiu 190 237 821
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.588 11.269 13.615
Consum de mercaderies 7.390 3.408 671
Treballs realitzats per altres empreses 44.246 33.172 43.725
Valor de la producció 244.396 225.174 250.939
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.294 18.187 25.832
Despeses en serveis exteriors 78.285 80.127 77.443
Valor afegit brut a preus de mercat 146.818 126.860 147.664
Impostos sobre la producció i els productes 1.090 502 1.037
Subvencions a l'explotació 403 470 636
Valor afegit brut a cost de factors 146.132 126.828 147.263
Despeses de personal 103.463 100.498 110.023
Excedent brut d'explotació 42.669 26.330 37.240
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de disseny especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 253.056 419.145 453.718
Variació existències productes acabats i en curs 827 2.897 2.079
Treballs realitzats per a l'actiu 25.981 46.599 41.565
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.602 1.941 2.987
Consum de mercaderies 13.624 28.663 19.129
Treballs realitzats per altres empreses 21.188 35.267 41.124
Valor de la producció 246.654 406.653 440.096
Consum de primeres matèries i altres proveïments 37.424 36.380 52.512
Despeses en serveis exteriors 37.172 54.657 66.239
Valor afegit brut a preus de mercat 172.058 315.616 321.345
Impostos sobre la producció i els productes 935 754 1.887
Subvencions a l'explotació 22 103 124
Valor afegit brut a cost de factors 171.146 314.964 319.581
Despeses de personal 55.540 105.693 112.628
Excedent brut d'explotació 115.606 209.271 206.953
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de fotografia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 115.361 115.280 123.386
Variació existències productes acabats i en curs 88 713 299
Treballs realitzats per a l'actiu 4 145 49
Ingressos accessoris i altres de gestió 383 2.549 2.180
Consum de mercaderies 3.399 2.701 3.264
Treballs realitzats per altres empreses 12.203 15.907 10.420
Valor de la producció 100.234 100.080 112.231
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.435 17.545 19.998
Despeses en serveis exteriors 33.637 30.149 30.473
Valor afegit brut a preus de mercat 53.162 52.386 61.760
Impostos sobre la producció i els productes 1.086 562 450
Subvencions a l'explotació 31 180 215
Valor afegit brut a cost de factors 52.106 52.004 61.524
Despeses de personal 24.305 30.604 30.357
Excedent brut d'explotació 27.801 21.399 31.168
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de traducció i d'interpretació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 170.239 175.349 180.225
Variació existències productes acabats i en curs 300 267 80
Treballs realitzats per a l'actiu 108 162 311
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.419 2.002 1.477
Consum de mercaderies 4.989 482 3.020
Treballs realitzats per altres empreses 31.090 36.833 28.354
Valor de la producció 135.988 140.465 150.721
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.309 4.598 5.579
Despeses en serveis exteriors 29.010 29.929 33.015
Valor afegit brut a preus de mercat 103.668 105.938 112.127
Impostos sobre la producció i els productes 543 755 229
Subvencions a l'explotació 299 29 350
Valor afegit brut a cost de factors 103.425 105.211 112.248
Despeses de personal 48.844 58.017 64.075
Excedent brut d'explotació 54.580 47.194 48.174
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 749.983 931.724 1.073.513
Variació existències productes acabats i en curs -836 608 836
Treballs realitzats per a l'actiu 3.740 5.033 11.268
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.148 8.770 8.663
Consum de mercaderies 5.500 6.745 17.928
Treballs realitzats per altres empreses 74.470 155.209 174.361
Valor de la producció 683.065 784.181 901.991
Consum de primeres matèries i altres proveïments 53.749 46.263 52.239
Despeses en serveis exteriors 190.789 200.671 278.353
Valor afegit brut a preus de mercat 438.527 537.247 571.399
Impostos sobre la producció i els productes 4.626 7.920 4.515
Subvencions a l'explotació 18.155 25.480 36.228
Valor afegit brut a cost de factors 452.056 554.807 603.112
Despeses de personal 275.293 306.723 321.746
Excedent brut d'explotació 176.763 248.083 281.366
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 172.952 199.648 215.117
Variació existències productes acabats i en curs -16 339 375
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 268 106
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.579 5.365 1.176
Consum de mercaderies 43.808 47.646 46.662
Treballs realitzats per altres empreses 7.990 9.886 9.284
Valor de la producció 123.717 148.088 160.828
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.915 20.437 20.503
Despeses en serveis exteriors 31.597 34.950 36.625
Valor afegit brut a preus de mercat 77.205 92.701 103.699
Impostos sobre la producció i els productes 480 663 677
Subvencions a l'explotació 72 990 487
Valor afegit brut a cost de factors 76.796 93.029 103.509
Despeses de personal 51.450 64.116 69.965
Excedent brut d'explotació 25.346 28.913 33.544
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Lloguer vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 957.227 1.036.969 1.106.680
Variació existències productes acabats i en curs 999 892 2.236
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 766 619
Ingressos accessoris i altres de gestió 33.217 30.222 32.199
Consum de mercaderies 62.426 13.768 105.846
Treballs realitzats per altres empreses 12.709 15.879 17.286
Valor de la producció 916.308 1.039.202 1.018.603
Consum de primeres matèries i altres proveïments 154.441 195.469 118.793
Despeses en serveis exteriors 279.148 319.100 340.512
Valor afegit brut a preus de mercat 482.719 524.633 559.298
Impostos sobre la producció i els productes 7.681 5.718 8.681
Subvencions a l'explotació 7.216 6.791 7.887
Valor afegit brut a cost de factors 482.254 525.706 558.504
Despeses de personal 66.021 71.769 83.382
Excedent brut d'explotació 416.233 453.938 475.122
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 139.960 147.498 158.329
Variació existències productes acabats i en curs 432 154 357
Treballs realitzats per a l'actiu 55 567 911
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.465 4.801 4.603
Consum de mercaderies 8.046 6.086 5.115
Treballs realitzats per altres empreses 5.763 12.745 10.113
Valor de la producció 128.102 134.189 148.972
Consum de primeres matèries i altres proveïments 17.477 9.288 15.018
Despeses en serveis exteriors 42.967 44.846 51.028
Valor afegit brut a preus de mercat 67.658 80.056 82.926
Impostos sobre la producció i els productes 784 1.839 2.278
Subvencions a l'explotació 77 143 28
Valor afegit brut a cost de factors 66.951 78.360 80.675
Despeses de personal 28.555 34.497 39.348
Excedent brut d'explotació 38.396 43.863 41.327
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 894.473 1.042.770 1.130.714
Variació existències productes acabats i en curs 2.303 1.999 266
Treballs realitzats per a l'actiu 9.614 7.345 6.737
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.914 33.745 34.579
Consum de mercaderies 145.144 44.750 61.560
Treballs realitzats per altres empreses 121.838 137.480 147.380
Valor de la producció 666.322 903.629 963.357
Consum de primeres matèries i altres proveïments 116.507 281.683 280.419
Despeses en serveis exteriors 200.161 215.087 243.292
Valor afegit brut a preus de mercat 349.654 406.859 439.646
Impostos sobre la producció i els productes 3.049 3.636 5.416
Subvencions a l'explotació 154 821 560
Valor afegit brut a cost de factors 346.759 404.044 434.790
Despeses de personal 162.632 181.235 191.957
Excedent brut d'explotació 184.127 222.809 242.833
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.405.472 1.638.161 1.738.392
Variació existències productes acabats i en curs 67 -187 154
Treballs realitzats per a l'actiu 736 776 1.005
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.719 3.170 3.611
Consum de mercaderies 2.604 450 486
Treballs realitzats per altres empreses 16.225 27.731 22.291
Valor de la producció 1.391.165 1.613.739 1.720.384
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.878 3.868 10.736
Despeses en serveis exteriors 114.791 125.604 141.569
Valor afegit brut a preus de mercat 1.271.496 1.484.267 1.568.080
Impostos sobre la producció i els productes 1.486 1.436 2.280
Subvencions a l'explotació 3.721 3.742 3.536
Valor afegit brut a cost de factors 1.273.731 1.486.573 1.569.335
Despeses de personal 1.206.114 1.383.437 1.477.362
Excedent brut d'explotació 67.617 103.137 91.973
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.103.966 3.480.732 3.991.517
Variació existències productes acabats i en curs 456 8 -3.005
Treballs realitzats per a l'actiu 2.880 4.654 7.678
Ingressos accessoris i altres de gestió 59.755 63.950 70.126
Consum de mercaderies 1.608.673 1.817.138 2.395.414
Treballs realitzats per altres empreses 690.804 791.549 586.131
Valor de la producció 867.581 940.657 1.084.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.396 8.665 10.748
Despeses en serveis exteriors 401.372 422.053 495.530
Valor afegit brut a preus de mercat 453.814 509.938 578.493
Impostos sobre la producció i els productes 3.918 3.570 3.919
Subvencions a l'explotació 13.214 7.341 2.222
Valor afegit brut a cost de factors 463.109 513.709 576.796
Despeses de personal 310.892 321.499 350.757
Excedent brut d'explotació 152.218 192.210 226.038
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 661.841 727.951 782.974
Variació existències productes acabats i en curs 1.426 854 1.494
Treballs realitzats per a l'actiu 11.474 14.467 18.506
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.352 8.503 9.322
Consum de mercaderies 5.563 36.495 44.993
Treballs realitzats per altres empreses 29.726 41.962 41.182
Valor de la producció 649.804 673.318 726.120
Consum de primeres matèries i altres proveïments 52.541 33.376 38.747
Despeses en serveis exteriors 82.860 104.141 106.254
Valor afegit brut a preus de mercat 514.402 535.800 581.119
Impostos sobre la producció i els productes 813 964 754
Subvencions a l'explotació 1.707 1.470 2.289
Valor afegit brut a cost de factors 515.297 536.306 582.654
Despeses de personal 448.718 528.668 579.441
Excedent brut d'explotació 66.578 7.638 3.213
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis integrals a edificis i instal·lacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 276.727 394.313 468.234
Variació existències productes acabats i en curs 447 1.692 741
Treballs realitzats per a l'actiu 74 348 517
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.787 2.401 3.282
Consum de mercaderies 2.445 16.771 5.789
Treballs realitzats per altres empreses 24.951 37.535 49.748
Valor de la producció 251.639 344.449 417.237
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.762 48.779 96.206
Despeses en serveis exteriors 42.635 64.962 66.424
Valor afegit brut a preus de mercat 197.242 230.709 254.607
Impostos sobre la producció i els productes 528 567 876
Subvencions a l'explotació 4.026 3.253 5.488
Valor afegit brut a cost de factors 200.740 233.395 259.219
Despeses de personal 199.304 222.490 231.941
Excedent brut d'explotació 1.436 10.905 27.278
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.426.942 2.399.863 2.661.174
Variació existències productes acabats i en curs -180 1.596 863
Treballs realitzats per a l'actiu 1.997 3.814 1.533
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.097 15.108 13.266
Consum de mercaderies 13.467 13.139 30.435
Treballs realitzats per altres empreses 141.007 128.614 116.399
Valor de la producció 2.290.382 2.278.628 2.530.002
Consum de primeres matèries i altres proveïments 152.636 141.065 156.565
Despeses en serveis exteriors 262.507 267.419 299.943
Valor afegit brut a preus de mercat 1.875.239 1.870.144 2.073.493
Impostos sobre la producció i els productes 3.865 3.402 3.488
Subvencions a l'explotació 20.713 21.881 24.241
Valor afegit brut a cost de factors 1.892.087 1.888.623 2.094.247
Despeses de personal 1.482.773 1.564.886 1.679.244
Excedent brut d'explotació 409.314 323.737 415.002
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 241.724 266.819 293.054
Variació existències productes acabats i en curs 573 -1.135 -515
Treballs realitzats per a l'actiu -66 6 67
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.687 9.613 13.291
Consum de mercaderies 4.459 8.617 10.501
Treballs realitzats per altres empreses 18.604 18.720 18.892
Valor de la producció 227.855 247.966 276.504
Consum de primeres matèries i altres proveïments 41.041 57.898 65.131
Despeses en serveis exteriors 57.553 67.208 64.662
Valor afegit brut a preus de mercat 129.261 122.860 146.711
Impostos sobre la producció i els productes 1.456 1.779 891
Subvencions a l'explotació 54.320 56.620 55.572
Valor afegit brut a cost de factors 182.125 177.700 201.392
Despeses de personal 144.752 146.660 158.711
Excedent brut d'explotació 37.374 31.040 42.681
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i auxiliars oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 438.726 457.938 492.837
Variació existències productes acabats i en curs 151 -628 406
Treballs realitzats per a l'actiu 743 592 160
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.601 6.041 12.269
Consum de mercaderies 3.114 3.193 864
Treballs realitzats per altres empreses 36.787 36.098 29.502
Valor de la producció 403.320 424.653 475.307
Consum de primeres matèries i altres proveïments 18.334 18.750 25.768
Despeses en serveis exteriors 169.858 159.055 191.404
Valor afegit brut a preus de mercat 215.128 246.848 258.135
Impostos sobre la producció i els productes 2.681 1.342 2.095
Subvencions a l'explotació 157 694 50.706
Valor afegit brut a cost de factors 212.603 246.199 306.746
Despeses de personal 146.657 181.191 215.082
Excedent brut d'explotació 65.946 65.008 91.664
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de centres d'atenció telefònica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 705.176 790.834 876.047
Variació existències productes acabats i en curs 117 137 294
Treballs realitzats per a l'actiu 503 2.567 929
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.690 17.322 22.554
Consum de mercaderies 1.761 306 228
Treballs realitzats per altres empreses 86.215 150.613 163.309
Valor de la producció 634.510 659.942 736.287
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.654 5.944 21.887
Despeses en serveis exteriors 134.070 134.008 116.339
Valor afegit brut a preus de mercat 485.786 519.989 598.061
Impostos sobre la producció i els productes 742 821 988
Subvencions a l'explotació 3.607 1.265 4.575
Valor afegit brut a cost de factors 488.651 520.433 601.648
Despeses de personal 418.055 439.559 530.833
Excedent brut d'explotació 70.597 80.874 70.815
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Organització convencions i fires de mostres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 571.999 723.169 810.454
Variació existències productes acabats i en curs -337 1.332 1.078
Treballs realitzats per a l'actiu 114 427 399
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.345 2.684 5.190
Consum de mercaderies 14.498 20.967 18.165
Treballs realitzats per altres empreses 126.784 165.498 175.402
Valor de la producció 437.838 541.149 623.554
Consum de primeres matèries i altres proveïments 67.617 88.047 102.235
Despeses en serveis exteriors 241.948 269.015 312.472
Valor afegit brut a preus de mercat 128.273 184.087 208.847
Impostos sobre la producció i els productes 2.380 3.459 4.812
Subvencions a l'explotació 28.348 7.531 16.270
Valor afegit brut a cost de factors 154.241 188.159 220.305
Despeses de personal 109.582 132.721 144.814
Excedent brut d'explotació 44.659 55.439 75.491
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de suport a les empreses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.251.556 1.935.393 2.098.001
Variació existències productes acabats i en curs 12.617 16.865 3.700
Treballs realitzats per a l'actiu 819 5.831 7.539
Ingressos accessoris i altres de gestió 159.166 111.099 45.395
Consum de mercaderies 206.333 30.349 71.921
Treballs realitzats per altres empreses 321.596 191.236 216.748
Valor de la producció 1.896.229 1.847.601 1.865.965
Consum de primeres matèries i altres proveïments 140.327 169.295 228.077
Despeses en serveis exteriors 606.981 594.622 636.918
Valor afegit brut a preus de mercat 1.148.920 1.083.684 1.000.970
Impostos sobre la producció i els productes 11.250 32.589 25.818
Subvencions a l'explotació 78.540 32.190 23.788
Valor afegit brut a cost de factors 1.216.210 1.083.285 998.940
Despeses de personal 792.324 803.079 774.193
Excedent brut d'explotació 423.886 280.206 224.747
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 596.365 725.683 938.019
Variació existències productes acabats i en curs 366 622 309
Treballs realitzats per a l'actiu -29 461 526
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.846 16.585 17.993
Consum de mercaderies 58.436 55.279 101.558
Treballs realitzats per altres empreses 139.789 155.902 205.574
Valor de la producció 419.323 532.171 649.715
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.347 24.525 31.539
Despeses en serveis exteriors 199.543 234.305 325.069
Valor afegit brut a preus de mercat 208.434 273.340 293.107
Impostos sobre la producció i els productes 3.246 8.709 4.491
Subvencions a l'explotació 77.095 119.401 136.856
Valor afegit brut a cost de factors 282.283 384.033 425.472
Despeses de personal 153.181 184.359 226.067
Excedent brut d'explotació 129.103 199.674 199.405
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 160.486 169.861 151.362
Variació existències productes acabats i en curs 24 1.009 -259
Treballs realitzats per a l'actiu 49 2 146
Ingressos accessoris i altres de gestió 61.226 31.029 36.875
Consum de mercaderies 9.789 7.763 9.359
Treballs realitzats per altres empreses 8.513 14.608 7.332
Valor de la producció 203.482 179.530 171.434
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.426 3.984 1.618
Despeses en serveis exteriors 105.063 96.488 94.697
Valor afegit brut a preus de mercat 96.993 79.058 75.118
Impostos sobre la producció i els productes 1.868 1.807 1.924
Subvencions a l'explotació 79.962 106.571 87.243
Valor afegit brut a cost de factors 175.088 183.822 160.437
Despeses de personal 124.240 125.193 114.285
Excedent brut d'explotació 50.848 58.629 46.152
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 633.072 1.213.959 1.493.555
Variació existències productes acabats i en curs -15 -856 -28
Treballs realitzats per a l'actiu 24 2.228 1.118
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.578 22.596 35.232
Consum de mercaderies 48.736 394.555 127.510
Treballs realitzats per altres empreses 81.261 149.442 526.638
Valor de la producció 520.661 693.931 875.729
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.288 49.389 27.745
Despeses en serveis exteriors 140.899 193.132 198.806
Valor afegit brut a preus de mercat 359.474 451.409 649.179
Impostos sobre la producció i els productes 109.696 151.508 202.398
Subvencions a l'explotació 21 38 43
Valor afegit brut a cost de factors 249.800 299.939 446.823
Despeses de personal 112.218 136.840 162.304
Excedent brut d'explotació 137.581 163.099 284.520
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.627.044 2.653.379 2.761.471
Variació existències productes acabats i en curs 3.340 1.669 15.298
Treballs realitzats per a l'actiu 3.872 4.066 6.138
Ingressos accessoris i altres de gestió 237.812 163.912 124.857
Consum de mercaderies 104.011 143.224 143.131
Treballs realitzats per altres empreses 100.503 128.082 85.737
Valor de la producció 2.667.555 2.551.719 2.678.896
Consum de primeres matèries i altres proveïments 64.769 51.212 57.900
Despeses en serveis exteriors 902.846 880.107 931.825
Valor afegit brut a preus de mercat 1.699.940 1.620.400 1.689.171
Impostos sobre la producció i els productes 34.811 21.106 22.221
Subvencions a l'explotació 74.755 85.113 110.599
Valor afegit brut a cost de factors 1.739.885 1.684.407 1.777.550
Despeses de personal 1.159.486 1.131.274 1.327.884
Excedent brut d'explotació 580.399 553.133 449.666
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors i equips de comunicació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 211.688 167.741 155.673
Variació existències productes acabats i en curs 400 489 24
Treballs realitzats per a l'actiu 1.051 287 157
Ingressos accessoris i altres de gestió 783 160 173
Consum de mercaderies 16.323 15.364 17.737
Treballs realitzats per altres empreses 30.595 16.417 16.499
Valor de la producció 167.003 136.897 121.790
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.426 25.412 28.542
Despeses en serveis exteriors 33.963 22.128 23.556
Valor afegit brut a preus de mercat 111.614 89.358 69.693
Impostos sobre la producció i els productes 2.335 1.893 286
Subvencions a l'explotació 359 55 23
Valor afegit brut a cost de factors 109.638 87.520 69.430
Despeses de personal 63.420 49.205 40.539
Excedent brut d'explotació 46.218 38.315 28.891
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 287.549 249.708 283.316
Variació existències productes acabats i en curs 2.756 966 870
Treballs realitzats per a l'actiu 1.455 387 220
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.087 442 592
Consum de mercaderies 78.127 56.096 74.025
Treballs realitzats per altres empreses 20.012 10.650 10.631
Valor de la producció 202.708 184.757 200.342
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.956 37.024 30.150
Despeses en serveis exteriors 47.315 44.798 47.190
Valor afegit brut a preus de mercat 129.438 102.935 123.002
Impostos sobre la producció i els productes 1.373 831 1.038
Subvencions a l'explotació 62 30 60
Valor afegit brut a cost de factors 128.127 102.134 122.024
Despeses de personal 79.794 72.520 82.031
Excedent brut d'explotació 48.334 29.614 39.993
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.187.313 1.395.478 1.331.025
Variació existències productes acabats i en curs 285 -235 3.844
Treballs realitzats per a l'actiu 6 7.476 17.416
Ingressos accessoris i altres de gestió 36.026 23.715 17.967
Consum de mercaderies 136.567 134.758 120.676
Treballs realitzats per altres empreses 53.096 54.494 51.571
Valor de la producció 1.033.967 1.237.182 1.198.006
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.764 107.350 65.024
Despeses en serveis exteriors 315.623 313.075 390.388
Valor afegit brut a preus de mercat 646.580 816.757 742.594
Impostos sobre la producció i els productes 6.168 11.160 5.595
Subvencions a l'explotació 4.367 9.097 17.671
Valor afegit brut a cost de factors 644.779 814.693 754.670
Despeses de personal 472.816 532.880 491.144
Excedent brut d'explotació 171.963 281.813 263.526
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç