Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Comerç engròs fruites i hortalisses
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Comerç engròs begudes
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Comerç engròs tèxtils
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Comerç engròs productes farmacèutics
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Comerç engròs màquines eina
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Comerç engròs fusta i materials construcció
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Comerç engròs productes químics
Comerç engròs altres productes semielaborats
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall fruites i hortalisses
Comerç detall carn i productes carnis
Comerç detall peix i marisc
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Comerç detall begudes i productes de tabac
Comerç detall altres productes alimentaris
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Comerç detall tèxtils
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Comerç detall peces de vestir
Comerç detall calçat i articles cuir
Comerç detall productes farmacèutics
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall per correspondència i per Internet
Comerç detall altres tipus fora d'establimentsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci9.570.37511.238.278
Vendes a l'engròs i al detall9.207.04010.756.948
Volum de negoci per altres conceptes363.335481.330
Consum de mercaderies8.088.3219.253.717
Compres de mercaderies8.304.3689.466.885
Variació d'existències de mercaderies216.046213.168
Marge comercial brut1.118.7191.503.231
Marge comercial brut sobre vendes (%)12,214,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.653.1041.657.759
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies38.23849.575
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.768.4432.160.149
Vendes a l'engròs i al detall1.716.4012.105.751
Volum de negoci per altres conceptes52.04254.399
Consum de mercaderies1.298.2001.526.104
Compres de mercaderies1.296.3191.548.939
Variació d'existències de mercaderies-1.88122.835
Marge comercial brut418.201579.647
Marge comercial brut sobre vendes (%)24,427,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci415.681649.826
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies288.085486.363
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci178.390187.818
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies4.5242.131
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci211.209252.272
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies7.6068.538
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci245.385241.603
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies1.9261.150
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci406.421666.484
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies4.9394.005
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci410.830495.104
Vendes a l'engròs i al detallzz
Volum de negoci per altres concepteszz
Consum de mercaderies19.46421.133
Compres de mercaderieszz
Variació d'existències de mercaderieszz
Marge comercial brutzz
Marge comercial brut sobre vendes (%)zz
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.445.4602.599.757
Vendes a l'engròs i al detall2.439.6042.591.478
Volum de negoci per altres conceptes5.8578.278
Consum de mercaderies2.129.6572.197.445
Compres de mercaderies2.126.6942.189.175
Variació d'existències de mercaderies-2.963-8.269
Marge comercial brut309.947394.034
Marge comercial brut sobre vendes (%)12,715,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.300.2981.569.274
Vendes a l'engròs i al detall1.298.3411.558.376
Volum de negoci per altres conceptes1.95810.898
Consum de mercaderies1.102.7521.307.238
Compres de mercaderies1.111.2041.306.149
Variació d'existències de mercaderies8.453-1.089
Marge comercial brut195.589251.138
Marge comercial brut sobre vendes (%)15,116,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.383.3485.332.593
Vendes a l'engròs i al detall4.371.8615.321.994
Volum de negoci per altres conceptes11.48810.598
Consum de mercaderies3.287.7854.103.515
Compres de mercaderies3.297.7244.116.469
Variació d'existències de mercaderies9.94012.953
Marge comercial brut1.084.0761.218.479
Marge comercial brut sobre vendes (%)24,822,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.189.7843.600.552
Vendes a l'engròs i al detall3.186.0723.596.229
Volum de negoci per altres conceptes3.7124.323
Consum de mercaderies2.584.8922.877.171
Compres de mercaderies2.580.9772.873.256
Variació d'existències de mercaderies-3.914-3.915
Marge comercial brut601.180719.057
Marge comercial brut sobre vendes (%)18,920,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.975.4433.162.711
Vendes a l'engròs i al detall2.968.7123.147.662
Volum de negoci per altres conceptes6.73115.049
Consum de mercaderies2.137.4642.142.447
Compres de mercaderies2.149.7662.165.208
Variació d'existències de mercaderies12.30222.761
Marge comercial brut831.2471.005.215
Marge comercial brut sobre vendes (%)28,031,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.932.9711.615.042
Vendes a l'engròs i al detall1.928.8701.593.035
Volum de negoci per altres conceptes4.10122.006
Consum de mercaderies1.567.5791.275.201
Compres de mercaderies1.583.9431.266.707
Variació d'existències de mercaderies16.365-8.495
Marge comercial brut361.292317.834
Marge comercial brut sobre vendes (%)18,720,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.094.7303.359.215
Vendes a l'engròs i al detall3.091.7343.332.096
Volum de negoci per altres conceptes2.99527.120
Consum de mercaderies2.175.0232.404.272
Compres de mercaderies2.193.1122.413.350
Variació d'existències de mercaderies18.0899.078
Marge comercial brut916.712927.824
Marge comercial brut sobre vendes (%)29,727,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.242.9993.825.347
Vendes a l'engròs i al detall3.242.9803.823.935
Volum de negoci per altres conceptes181.412
Consum de mercaderies2.558.4373.042.637
Compres de mercaderies2.576.9013.057.404
Variació d'existències de mercaderies18.46414.767
Marge comercial brut684.543781.298
Marge comercial brut sobre vendes (%)21,120,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.131.9781.187.191
Vendes a l'engròs i al detall1.131.9781.187.191
Volum de negoci per altres conceptes~~
Consum de mercaderies731.622731.401
Compres de mercaderies722.085727.515
Variació d'existències de mercaderies-9.537-3.886
Marge comercial brut400.356455.790
Marge comercial brut sobre vendes (%)35,438,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.646.0573.228.105
Vendes a l'engròs i al detall3.641.8303.053.172
Volum de negoci per altres conceptes4.227174.933
Consum de mercaderies2.061.3761.754.236
Compres de mercaderies2.132.6661.739.476
Variació d'existències de mercaderies71.290-14.760
Marge comercial brut1.580.4541.298.936
Marge comercial brut sobre vendes (%)43,442,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.035.9242.289.194
Vendes a l'engròs i al detall2.031.3262.288.463
Volum de negoci per altres conceptes4.597730
Consum de mercaderies1.563.0971.806.155
Compres de mercaderies1.566.3971.823.122
Variació d'existències de mercaderies3.30016.966
Marge comercial brut468.229482.308
Marge comercial brut sobre vendes (%)23,121,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci663.275590.824
Vendes a l'engròs i al detall662.884590.151
Volum de negoci per altres conceptes391673
Consum de mercaderies452.272401.595
Compres de mercaderies451.088400.049
Variació d'existències de mercaderies-1.184-1.546
Marge comercial brut210.613188.556
Marge comercial brut sobre vendes (%)31,832,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.396.0081.535.048
Vendes a l'engròs i al detall1.395.0311.528.802
Volum de negoci per altres conceptes9776.246
Consum de mercaderies806.225907.564
Compres de mercaderies809.145919.248
Variació d'existències de mercaderies2.92011.684
Marge comercial brut588.806621.237
Marge comercial brut sobre vendes (%)42,240,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci8.759.5099.311.168
Vendes a l'engròs i al detall8.721.4869.282.571
Volum de negoci per altres conceptes38.02328.597
Consum de mercaderies5.874.8306.403.775
Compres de mercaderies5.909.7376.432.066
Variació d'existències de mercaderies34.90628.291
Marge comercial brut2.846.6552.878.796
Marge comercial brut sobre vendes (%)32,631,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.617.5864.468.968
Vendes a l'engròs i al detall3.600.3344.461.276
Volum de negoci per altres conceptes17.2537.692
Consum de mercaderies2.364.8383.060.378
Compres de mercaderies2.384.3743.083.191
Variació d'existències de mercaderies19.53522.812
Marge comercial brut1.235.4951.400.898
Marge comercial brut sobre vendes (%)34,331,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.349.1703.183.153
Vendes a l'engròs i al detall3.269.8053.135.294
Volum de negoci per altres conceptes79.36547.859
Consum de mercaderies2.937.3282.714.132
Compres de mercaderies2.998.8792.697.954
Variació d'existències de mercaderies61.552-16.178
Marge comercial brut332.477421.162
Marge comercial brut sobre vendes (%)10,213,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.947.0592.025.580
Vendes a l'engròs i al detall1.938.2562.018.192
Volum de negoci per altres conceptes8.8037.388
Consum de mercaderies1.431.4831.467.957
Compres de mercaderies1.440.8721.476.462
Variació d'existències de mercaderies9.3898.504
Marge comercial brut506.774550.235
Marge comercial brut sobre vendes (%)26,127,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci437.401581.422
Vendes a l'engròs i al detall422.843572.637
Volum de negoci per altres conceptes14.5588.785
Consum de mercaderies317.225405.716
Compres de mercaderies318.249405.995
Variació d'existències de mercaderies1.024279
Marge comercial brut105.618166.921
Marge comercial brut sobre vendes (%)25,029,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines eina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci827.8121.012.655
Vendes a l'engròs i al detall819.5511.009.726
Volum de negoci per altres conceptes8.2612.929
Consum de mercaderies572.256684.955
Compres de mercaderies581.235686.848
Variació d'existències de mercaderies8.9791.893
Marge comercial brut247.295324.770
Marge comercial brut sobre vendes (%)30,232,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci428.641493.031
Vendes a l'engròs i al detall418.932479.078
Volum de negoci per altres conceptes9.70913.953
Consum de mercaderies268.429324.137
Compres de mercaderies272.921329.012
Variació d'existències de mercaderies4.4934.876
Marge comercial brut150.503154.941
Marge comercial brut sobre vendes (%)35,932,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci464.924514.225
Vendes a l'engròs i al detall436.830506.524
Volum de negoci per altres conceptes28.0947.701
Consum de mercaderies286.868306.064
Compres de mercaderies288.217305.437
Variació d'existències de mercaderies1.350-627
Marge comercial brut149.962200.460
Marge comercial brut sobre vendes (%)34,339,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci6.240.1646.298.856
Vendes a l'engròs i al detall6.144.1186.227.497
Volum de negoci per altres conceptes96.04671.359
Consum de mercaderies4.135.5824.308.224
Compres de mercaderies4.165.3924.340.796
Variació d'existències de mercaderies29.81132.572
Marge comercial brut2.008.5371.919.273
Marge comercial brut sobre vendes (%)32,730,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci7.060.2858.654.837
Vendes a l'engròs i al detall7.056.2588.642.777
Volum de negoci per altres conceptes4.02712.060
Consum de mercaderies6.353.7087.854.657
Compres de mercaderies6.375.6777.911.404
Variació d'existències de mercaderies21.96856.747
Marge comercial brut702.550788.120
Marge comercial brut sobre vendes (%)10,09,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.972.0501.802.741
Vendes a l'engròs i al detall1.971.1211.790.101
Volum de negoci per altres conceptes92912.640
Consum de mercaderies1.626.3521.405.944
Compres de mercaderies1.613.5321.420.496
Variació d'existències de mercaderies-12.82014.551
Marge comercial brut344.769384.156
Marge comercial brut sobre vendes (%)17,521,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fusta i materials construcció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.575.7992.816.776
Vendes a l'engròs i al detall2.563.7182.808.864
Volum de negoci per altres conceptes12.0817.912
Consum de mercaderies1.754.7281.990.870
Compres de mercaderies1.802.0162.011.268
Variació d'existències de mercaderies47.28920.398
Marge comercial brut808.991817.994
Marge comercial brut sobre vendes (%)31,629,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.952.5262.655.106
Vendes a l'engròs i al detall1.951.0162.654.507
Volum de negoci per altres conceptes1.511598
Consum de mercaderies1.344.2641.843.562
Compres de mercaderies1.358.8911.878.143
Variació d'existències de mercaderies14.62834.582
Marge comercial brut606.752810.946
Marge comercial brut sobre vendes (%)31,130,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes químics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.341.7206.556.836
Vendes a l'engròs i al detall5.336.5546.530.256
Volum de negoci per altres conceptes5.16526.580
Consum de mercaderies4.121.7535.062.433
Compres de mercaderies4.148.3775.100.957
Variació d'existències de mercaderies26.62438.524
Marge comercial brut1.214.8021.467.823
Marge comercial brut sobre vendes (%)22,822,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altres productes semielaborats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci850.1781.004.447
Vendes a l'engròs i al detall843.2711.000.200
Volum de negoci per altres conceptes6.9064.247
Consum de mercaderies668.038742.894
Compres de mercaderies678.905758.429
Variació d'existències de mercaderies10.86715.535
Marge comercial brut175.233257.307
Marge comercial brut sobre vendes (%)20,825,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.529.9531.412.659
Vendes a l'engròs i al detall1.529.9531.409.337
Volum de negoci per altres conceptes~3.322
Consum de mercaderies1.182.7021.064.302
Compres de mercaderies1.176.1541.066.305
Variació d'existències de mercaderies-6.5492.004
Marge comercial brut347.250345.036
Marge comercial brut sobre vendes (%)22,724,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci193.452314.396
Vendes a l'engròs i al detall192.433311.381
Volum de negoci per altres conceptes1.0193.015
Consum de mercaderies108.853225.368
Compres de mercaderies110.602225.383
Variació d'existències de mercaderies1.74815
Marge comercial brut83.57986.013
Marge comercial brut sobre vendes (%)43,427,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci11.835.34812.676.821
Vendes a l'engròs i al detall11.833.91412.673.061
Volum de negoci per altres conceptes1.4343.760
Consum de mercaderies9.019.8869.750.062
Compres de mercaderies9.052.4089.789.756
Variació d'existències de mercaderies32.52239.694
Marge comercial brut2.814.0282.922.999
Marge comercial brut sobre vendes (%)23,823,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.462.5101.576.874
Vendes a l'engròs i al detall1.458.8451.576.874
Volum de negoci per altres conceptes3.665~
Consum de mercaderies969.8291.063.079
Compres de mercaderies987.5431.079.116
Variació d'existències de mercaderies17.71416.036
Marge comercial brut489.017513.795
Marge comercial brut sobre vendes (%)33,532,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci640.826767.052
Vendes a l'engròs i al detall639.929766.776
Volum de negoci per altres conceptes897276
Consum de mercaderies434.230542.034
Compres de mercaderies434.471542.194
Variació d'existències de mercaderies241160
Marge comercial brut205.698224.741
Marge comercial brut sobre vendes (%)32,129,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carn i productes carnis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.006.367881.562
Vendes a l'engròs i al detall1.006.345880.288
Volum de negoci per altres conceptes231.273
Consum de mercaderies613.602542.945
Compres de mercaderies619.726544.415
Variació d'existències de mercaderies6.1241.470
Marge comercial brut392.742337.343
Marge comercial brut sobre vendes (%)39,038,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall peix i marisc
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci404.252334.289
Vendes a l'engròs i al detall404.209334.289
Volum de negoci per altres conceptes43~
Consum de mercaderies296.309253.664
Compres de mercaderies296.449253.935
Variació d'existències de mercaderies140271
Marge comercial brut107.90080.625
Marge comercial brut sobre vendes (%)26,724,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci837.420863.590
Vendes a l'engròs i al detall832.502862.589
Volum de negoci per altres conceptes4.9181.002
Consum de mercaderies293.120316.163
Compres de mercaderies291.936318.828
Variació d'existències de mercaderies-1.1842.665
Marge comercial brut539.382546.426
Marge comercial brut sobre vendes (%)64,863,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall begudes i productes de tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.617.4261.238.051
Vendes a l'engròs i al detall1.616.1711.237.160
Volum de negoci per altres conceptes1.255891
Consum de mercaderies1.462.0401.101.010
Compres de mercaderies1.460.5551.100.084
Variació d'existències de mercaderies-1.485-926
Marge comercial brut154.131136.150
Marge comercial brut sobre vendes (%)9,511,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall altres productes alimentaris
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci479.001449.579
Vendes a l'engròs i al detall475.900448.380
Volum de negoci per altres conceptes3.1021.199
Consum de mercaderies306.023296.440
Compres de mercaderies308.156300.921
Variació d'existències de mercaderies2.1334.481
Marge comercial brut169.877151.940
Marge comercial brut sobre vendes (%)35,733,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.338.4602.428.818
Vendes a l'engròs i al detall2.316.2652.410.028
Volum de negoci per altres conceptes22.19418.791
Consum de mercaderies1.991.8172.042.829
Compres de mercaderies1.994.9222.044.584
Variació d'existències de mercaderies3.1051.755
Marge comercial brut324.448367.199
Marge comercial brut sobre vendes (%)14,015,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.147.7614.568.352
Vendes a l'engròs i al detall4.133.0434.546.910
Volum de negoci per altres conceptes14.71821.442
Consum de mercaderies2.501.7112.885.583
Compres de mercaderies2.511.4842.910.809
Variació d'existències de mercaderies9.77325.227
Marge comercial brut1.631.3321.661.327
Marge comercial brut sobre vendes (%)39,536,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci634.135783.020
Vendes a l'engròs i al detall628.080781.712
Volum de negoci per altres conceptes6.0551.308
Consum de mercaderies472.849577.943
Compres de mercaderies478.931571.115
Variació d'existències de mercaderies6.082-6.828
Marge comercial brut155.232203.769
Marge comercial brut sobre vendes (%)24,726,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci253.547262.505
Vendes a l'engròs i al detall253.547262.251
Volum de negoci per altres conceptes~254
Consum de mercaderies130.617143.173
Compres de mercaderies137.430142.293
Variació d'existències de mercaderies6.814-880
Marge comercial brut122.930119.078
Marge comercial brut sobre vendes (%)48,545,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.101.4821.166.444
Vendes a l'engròs i al detall1.101.4821.160.512
Volum de negoci per altres conceptes~5.932
Consum de mercaderies696.594726.389
Compres de mercaderies711.304740.641
Variació d'existències de mercaderies14.71014.252
Marge comercial brut404.888434.123
Marge comercial brut sobre vendes (%)36,837,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.267.1351.317.611
Vendes a l'engròs i al detall1.263.5291.309.912
Volum de negoci per altres conceptes3.6057.699
Consum de mercaderies760.197804.230
Compres de mercaderies772.975819.251
Variació d'existències de mercaderies12.77915.021
Marge comercial brut503.333505.682
Marge comercial brut sobre vendes (%)39,838,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci562.332537.878
Vendes a l'engròs i al detall561.693535.835
Volum de negoci per altres conceptes6392.043
Consum de mercaderies392.525360.533
Compres de mercaderies389.267362.828
Variació d'existències de mercaderies-3.2582.295
Marge comercial brut169.168175.302
Marge comercial brut sobre vendes (%)30,132,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall peces de vestir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.859.9733.383.177
Vendes a l'engròs i al detall3.852.5483.382.769
Volum de negoci per altres conceptes7.426408
Consum de mercaderies2.174.0091.891.338
Compres de mercaderies2.190.7281.926.248
Variació d'existències de mercaderies16.71934.909
Marge comercial brut1.678.5391.491.431
Marge comercial brut sobre vendes (%)43,644,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci749.439756.724
Vendes a l'engròs i al detall749.414741.171
Volum de negoci per altres conceptes2515.553
Consum de mercaderies419.038426.734
Compres de mercaderies417.319428.208
Variació d'existències de mercaderies-1.7191.474
Marge comercial brut330.375314.437
Marge comercial brut sobre vendes (%)44,142,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.272.5992.503.535
Vendes a l'engròs i al detall2.272.5992.502.670
Volum de negoci per altres conceptes~865
Consum de mercaderies1.588.6191.683.549
Compres de mercaderies1.588.4451.682.480
Variació d'existències de mercaderies-174-1.069
Marge comercial brut683.980819.121
Marge comercial brut sobre vendes (%)30,132,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci284.347254.893
Vendes a l'engròs i al detall284.347254.172
Volum de negoci per altres conceptes~721
Consum de mercaderies152.552138.468
Compres de mercaderies152.395139.236
Variació d'existències de mercaderies-156768
Marge comercial brut131.795115.704
Marge comercial brut sobre vendes (%)46,445,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci530.273547.965
Vendes a l'engròs i al detall530.002547.965
Volum de negoci per altres conceptes272~
Consum de mercaderies341.326353.366
Compres de mercaderies342.204366.108
Variació d'existències de mercaderies87812.741
Marge comercial brut188.676194.599
Marge comercial brut sobre vendes (%)35,635,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci247.719338.440
Vendes a l'engròs i al detall247.719338.396
Volum de negoci per altres conceptes~43
Consum de mercaderies134.358206.773
Compres de mercaderies134.370206.234
Variació d'existències de mercaderies12-539
Marge comercial brut113.361131.624
Marge comercial brut sobre vendes (%)45,838,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall per correspondència i per Internet
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci756.6011.122.002
Vendes a l'engròs i al detall756.1311.121.107
Volum de negoci per altres conceptes471895
Consum de mercaderies550.870776.868
Compres de mercaderies564.180792.172
Variació d'existències de mercaderies13.31015.304
Marge comercial brut205.261344.239
Marge comercial brut sobre vendes (%)27,130,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci525.481601.335
Vendes a l'engròs i al detall520.400592.167
Volum de negoci per altres conceptes5.0819.168
Consum de mercaderies296.391318.332
Compres de mercaderies296.276320.142
Variació d'existències de mercaderies-1161.809
Marge comercial brut224.008273.835
Marge comercial brut sobre vendes (%)43,046,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques