Skip to main content

Índex de taules: Volum de negoci i marge comercial. Per subbranques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Vendes a l'engròs i al detall 10.756.948 12.217.316 13.146.913
Volum de negoci per altres conceptes 481.330 387.801 467.193
Consum de mercaderies 9.253.717 10.688.598 11.551.280
Compres de mercaderies 9.466.885 11.093.102 11.790.579
Variació d'existències de mercaderies 213.168 404.504 239.299
Marge comercial brut 1.503.231 1.528.717 1.595.633
Marge comercial brut sobre vendes (%) 14,0 12,5 12,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 49.575 70.100 42.280
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Vendes a l'engròs i al detall 2.105.751 2.254.076 2.268.618
Volum de negoci per altres conceptes 54.399 96.679 114.681
Consum de mercaderies 1.526.104 1.642.881 1.692.866
Compres de mercaderies 1.548.939 1.650.192 1.714.691
Variació d'existències de mercaderies 22.835 7.311 21.825
Marge comercial brut 579.647 611.195 575.752
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,5 27,1 25,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 649.826 736.851 802.644
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 486.363 559.275 597.378
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 187.818 191.355 201.841
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 2.131 319 128
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 252.272 297.033 280.102
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 8.538 5.983 2.474
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 241.603 218.430 220.580
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 1.150 3 1.000
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 666.484 638.086 769.838
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 4.005 6.806 3.343
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris especialitzats venda altres productes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 495.104 485.703 584.083
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 21.133 15.131 21.408
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.599.757 2.455.028 2.426.072
Vendes a l'engròs i al detall 2.591.478 2.437.894 2.411.711
Volum de negoci per altres conceptes 8.278 17.133 14.361
Consum de mercaderies 2.197.445 2.103.467 2.061.040
Compres de mercaderies 2.189.175 2.116.510 2.088.908
Variació d'existències de mercaderies -8.269 13.043 27.869
Marge comercial brut 394.034 334.427 350.672
Marge comercial brut sobre vendes (%) 15,2 13,7 14,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.569.274 1.342.535 1.444.681
Vendes a l'engròs i al detall 1.558.376 1.330.921 1.429.479
Volum de negoci per altres conceptes 10.898 11.614 15.202
Consum de mercaderies 1.307.238 1.143.566 1.166.778
Compres de mercaderies 1.306.149 1.146.372 1.168.558
Variació d'existències de mercaderies -1.089 2.806 1.781
Marge comercial brut 251.138 187.355 262.701
Marge comercial brut sobre vendes (%) 16,1 14,1 18,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.332.593 4.290.364 4.649.748
Vendes a l'engròs i al detall 5.321.994 4.274.875 4.646.775
Volum de negoci per altres conceptes 10.598 15.489 2.973
Consum de mercaderies 4.103.515 3.261.323 3.570.674
Compres de mercaderies 4.116.469 3.274.382 3.573.271
Variació d'existències de mercaderies 12.953 13.059 2.597
Marge comercial brut 1.218.479 1.013.552 1.076.101
Marge comercial brut sobre vendes (%) 22,9 23,7 23,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.600.552 4.313.794 3.740.067
Vendes a l'engròs i al detall 3.596.229 4.306.662 3.738.632
Volum de negoci per altres conceptes 4.323 7.132 1.435
Consum de mercaderies 2.877.171 3.519.438 3.020.739
Compres de mercaderies 2.873.256 3.521.545 3.017.207
Variació d'existències de mercaderies -3.915 2.107 -3.531
Marge comercial brut 719.057 787.224 717.893
Marge comercial brut sobre vendes (%) 20,0 18,3 19,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.162.711 3.453.604 3.753.359
Vendes a l'engròs i al detall 3.147.662 3.452.147 3.744.898
Volum de negoci per altres conceptes 15.049 1.457 8.461
Consum de mercaderies 2.142.447 2.287.112 2.520.006
Compres de mercaderies 2.165.208 2.304.287 2.554.937
Variació d'existències de mercaderies 22.761 17.174 34.931
Marge comercial brut 1.005.215 1.165.035 1.224.892
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,9 33,7 32,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.615.042 1.657.778 1.539.020
Vendes a l'engròs i al detall 1.593.035 1.634.567 1.520.663
Volum de negoci per altres conceptes 22.006 23.211 18.357
Consum de mercaderies 1.275.201 1.284.586 1.141.118
Compres de mercaderies 1.266.707 1.290.002 1.149.867
Variació d'existències de mercaderies -8.495 5.416 8.749
Marge comercial brut 317.834 349.981 379.546
Marge comercial brut sobre vendes (%) 20,0 21,4 25,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.359.215 3.911.190 3.732.292
Vendes a l'engròs i al detall 3.332.096 3.905.839 3.725.314
Volum de negoci per altres conceptes 27.120 5.351 6.978
Consum de mercaderies 2.404.272 2.831.935 2.723.023
Compres de mercaderies 2.413.350 2.848.811 2.717.885
Variació d'existències de mercaderies 9.078 16.876 -5.137
Marge comercial brut 927.824 1.073.903 1.002.291
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,8 27,5 26,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.825.347 3.171.946 3.605.716
Vendes a l'engròs i al detall 3.823.935 3.170.712 3.578.760
Volum de negoci per altres conceptes 1.412 1.235 26.956
Consum de mercaderies 3.042.637 2.533.670 2.836.721
Compres de mercaderies 3.057.404 2.554.626 2.864.467
Variació d'existències de mercaderies 14.767 20.957 27.746
Marge comercial brut 781.298 637.042 742.039
Marge comercial brut sobre vendes (%) 20,4 20,1 20,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.187.191 1.286.421 1.071.835
Vendes a l'engròs i al detall 1.187.191 1.281.578 1.062.148
Volum de negoci per altres conceptes ~ 4.844 9.687
Consum de mercaderies 731.401 837.162 737.958
Compres de mercaderies 727.515 842.219 740.778
Variació d'existències de mercaderies -3.886 5.057 2.820
Marge comercial brut 455.790 444.416 324.190
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,4 34,7 30,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs peces de vestir i calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.228.105 4.296.295 3.880.959
Vendes a l'engròs i al detall 3.053.172 4.285.287 3.879.511
Volum de negoci per altres conceptes 174.933 11.008 1.448
Consum de mercaderies 1.754.236 2.627.897 2.250.190
Compres de mercaderies 1.739.476 2.626.107 2.264.444
Variació d'existències de mercaderies -14.760 -1.790 14.255
Marge comercial brut 1.298.936 1.657.390 1.629.321
Marge comercial brut sobre vendes (%) 42,5 38,7 42,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.289.194 2.412.698 2.384.213
Vendes a l'engròs i al detall 2.288.463 2.382.734 2.353.636
Volum de negoci per altres conceptes 730 29.964 30.576
Consum de mercaderies 1.806.155 1.877.795 1.816.995
Compres de mercaderies 1.823.122 1.903.731 1.821.681
Variació d'existències de mercaderies 16.966 25.936 4.687
Marge comercial brut 482.308 504.939 536.642
Marge comercial brut sobre vendes (%) 21,1 21,2 22,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 590.824 1.144.201 1.236.945
Vendes a l'engròs i al detall 590.151 1.139.262 1.234.179
Volum de negoci per altres conceptes 673 4.939 2.766
Consum de mercaderies 401.595 763.503 835.080
Compres de mercaderies 400.049 770.231 840.001
Variació d'existències de mercaderies -1.546 6.728 4.921
Marge comercial brut 188.556 375.760 399.098
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,0 33,0 32,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs perfumeria i cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.535.048 1.683.166 1.555.398
Vendes a l'engròs i al detall 1.528.802 1.677.607 1.547.560
Volum de negoci per altres conceptes 6.246 5.559 7.838
Consum de mercaderies 907.564 949.715 855.287
Compres de mercaderies 919.248 945.019 862.737
Variació d'existències de mercaderies 11.684 -4.696 7.451
Marge comercial brut 621.237 727.892 692.273
Marge comercial brut sobre vendes (%) 40,6 43,4 44,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 9.311.168 9.924.877 11.528.743
Vendes a l'engròs i al detall 9.282.571 9.898.810 11.470.060
Volum de negoci per altres conceptes 28.597 26.067 58.683
Consum de mercaderies 6.403.775 6.697.261 7.701.147
Compres de mercaderies 6.432.066 6.747.750 7.749.356
Variació d'existències de mercaderies 28.291 50.489 48.209
Marge comercial brut 2.878.796 3.201.549 3.768.913
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,0 32,3 32,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.468.968 4.176.164 3.809.583
Vendes a l'engròs i al detall 4.461.276 4.158.662 3.784.024
Volum de negoci per altres conceptes 7.692 17.502 25.559
Consum de mercaderies 3.060.378 2.762.055 2.430.174
Compres de mercaderies 3.083.191 2.762.547 2.462.954
Variació d'existències de mercaderies 22.812 492 32.780
Marge comercial brut 1.400.898 1.396.607 1.353.850
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,4 33,6 35,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.183.153 3.518.703 3.427.681
Vendes a l'engròs i al detall 3.135.294 3.462.772 3.389.021
Volum de negoci per altres conceptes 47.859 55.931 38.660
Consum de mercaderies 2.714.132 3.002.334 2.914.238
Compres de mercaderies 2.697.954 3.020.916 2.923.061
Variació d'existències de mercaderies -16.178 18.582 8.823
Marge comercial brut 421.162 460.438 474.784
Marge comercial brut sobre vendes (%) 13,4 13,3 14,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.025.580 2.262.417 2.380.670
Vendes a l'engròs i al detall 2.018.192 2.251.905 2.369.277
Volum de negoci per altres conceptes 7.388 10.512 11.393
Consum de mercaderies 1.467.957 1.637.703 1.764.614
Compres de mercaderies 1.476.462 1.622.050 1.770.138
Variació d'existències de mercaderies 8.504 -15.654 5.523
Marge comercial brut 550.235 614.202 604.663
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,3 27,3 25,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 581.422 644.162 770.891
Vendes a l'engròs i al detall 572.637 617.966 745.218
Volum de negoci per altres conceptes 8.785 26.196 25.673
Consum de mercaderies 405.716 463.037 562.608
Compres de mercaderies 405.995 473.675 569.206
Variació d'existències de mercaderies 279 10.638 6.598
Marge comercial brut 166.921 154.928 182.610
Marge comercial brut sobre vendes (%) 29,1 25,1 24,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.012.655 1.199.246 1.298.300
Vendes a l'engròs i al detall 1.009.726 1.197.148 1.295.278
Volum de negoci per altres conceptes 2.929 2.098 3.022
Consum de mercaderies 684.955 799.554 903.613
Compres de mercaderies 686.848 812.113 910.663
Variació d'existències de mercaderies 1.893 12.560 7.050
Marge comercial brut 324.770 397.595 391.665
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,2 33,2 30,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 493.031 462.780 544.857
Vendes a l'engròs i al detall 479.078 456.700 535.755
Volum de negoci per altres conceptes 13.953 6.080 9.102
Consum de mercaderies 324.137 310.766 377.307
Compres de mercaderies 329.012 317.229 391.917
Variació d'existències de mercaderies 4.876 6.463 14.610
Marge comercial brut 154.941 145.934 158.448
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,3 32,0 29,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 514.225 495.695 556.951
Vendes a l'engròs i al detall 506.524 489.089 544.743
Volum de negoci per altres conceptes 7.701 6.607 12.208
Consum de mercaderies 306.064 288.773 332.245
Compres de mercaderies 305.437 289.412 337.826
Variació d'existències de mercaderies -627 640 5.581
Marge comercial brut 200.460 200.316 212.498
Marge comercial brut sobre vendes (%) 39,6 41,0 39,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.298.856 5.994.638 6.344.312
Vendes a l'engròs i al detall 6.227.497 5.948.421 6.299.986
Volum de negoci per altres conceptes 71.359 46.217 44.326
Consum de mercaderies 4.308.224 4.032.504 4.304.242
Compres de mercaderies 4.340.796 4.077.816 4.356.213
Variació d'existències de mercaderies 32.572 45.312 51.972
Marge comercial brut 1.919.273 1.915.917 1.995.745
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,8 32,2 31,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.654.837 8.349.330 10.239.837
Vendes a l'engròs i al detall 8.642.777 8.345.139 10.232.613
Volum de negoci per altres conceptes 12.060 4.191 7.223
Consum de mercaderies 7.854.657 7.552.752 9.429.637
Compres de mercaderies 7.911.404 7.575.836 9.491.988
Variació d'existències de mercaderies 56.747 23.084 62.352
Marge comercial brut 788.120 792.386 802.977
Marge comercial brut sobre vendes (%) 9,1 9,5 7,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.802.741 2.020.922 2.145.671
Vendes a l'engròs i al detall 1.790.101 2.020.273 2.142.002
Volum de negoci per altres conceptes 12.640 649 3.669
Consum de mercaderies 1.405.944 1.608.895 1.739.601
Compres de mercaderies 1.420.496 1.658.233 1.781.684
Variació d'existències de mercaderies 14.551 49.337 42.083
Marge comercial brut 384.156 411.378 402.401
Marge comercial brut sobre vendes (%) 21,5 20,4 18,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fusta i materials construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.816.776 2.765.141 3.613.402
Vendes a l'engròs i al detall 2.808.864 2.746.583 3.597.172
Volum de negoci per altres conceptes 7.912 18.558 16.230
Consum de mercaderies 1.990.870 1.931.999 2.593.238
Compres de mercaderies 2.011.268 1.958.398 2.616.155
Variació d'existències de mercaderies 20.398 26.399 22.917
Marge comercial brut 817.994 814.584 1.003.935
Marge comercial brut sobre vendes (%) 29,1 29,7 27,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.655.106 2.590.542 2.953.354
Vendes a l'engròs i al detall 2.654.507 2.584.402 2.945.998
Volum de negoci per altres conceptes 598 6.141 7.356
Consum de mercaderies 1.843.562 1.774.486 1.981.109
Compres de mercaderies 1.878.143 1.808.229 2.017.424
Variació d'existències de mercaderies 34.582 33.743 36.315
Marge comercial brut 810.946 809.916 964.889
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,5 31,3 32,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes químics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.556.836 5.904.116 6.214.340
Vendes a l'engròs i al detall 6.530.256 5.885.743 6.206.767
Volum de negoci per altres conceptes 26.580 18.373 7.574
Consum de mercaderies 5.062.433 4.498.119 4.787.946
Compres de mercaderies 5.100.957 4.533.553 4.838.337
Variació d'existències de mercaderies 38.524 35.434 50.392
Marge comercial brut 1.467.823 1.387.623 1.418.821
Marge comercial brut sobre vendes (%) 22,5 23,6 22,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres productes semielaborats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.004.447 1.046.847 1.111.307
Vendes a l'engròs i al detall 1.000.200 1.045.038 1.110.329
Volum de negoci per altres conceptes 4.247 1.809 978
Consum de mercaderies 742.894 743.873 769.473
Compres de mercaderies 758.429 746.661 782.378
Variació d'existències de mercaderies 15.535 2.788 12.905
Marge comercial brut 257.307 301.165 340.856
Marge comercial brut sobre vendes (%) 25,7 28,8 30,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferralla i productes rebuig Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.412.659 1.577.743 1.660.902
Vendes a l'engròs i al detall 1.409.337 1.574.366 1.657.427
Volum de negoci per altres conceptes 3.322 3.377 3.475
Consum de mercaderies 1.064.302 1.180.221 1.253.906
Compres de mercaderies 1.066.305 1.164.695 1.262.887
Variació d'existències de mercaderies 2.004 -15.526 8.981
Marge comercial brut 345.036 394.145 403.521
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,5 25,0 24,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 314.396 357.416 323.673
Vendes a l'engròs i al detall 311.381 349.279 323.651
Volum de negoci per altres conceptes 3.015 8.137 22
Consum de mercaderies 225.368 250.175 232.116
Compres de mercaderies 225.383 258.992 231.975
Variació d'existències de mercaderies 15 8.817 -141
Marge comercial brut 86.013 99.104 91.535
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,6 28,4 28,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 12.676.821 12.964.145 13.880.356
Vendes a l'engròs i al detall 12.673.061 12.963.155 13.880.183
Volum de negoci per altres conceptes 3.760 990 173
Consum de mercaderies 9.750.062 9.978.720 10.459.362
Compres de mercaderies 9.789.756 9.997.480 10.480.750
Variació d'existències de mercaderies 39.694 18.760 21.388
Marge comercial brut 2.922.999 2.984.435 3.420.821
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,1 23,0 24,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.576.874 1.708.156 1.592.065
Vendes a l'engròs i al detall 1.576.874 1.700.098 1.584.136
Volum de negoci per altres conceptes ~ 8.058 7.929
Consum de mercaderies 1.063.079 1.138.485 1.033.471
Compres de mercaderies 1.079.116 1.137.660 1.068.224
Variació d'existències de mercaderies 16.036 -825 34.753
Marge comercial brut 513.795 561.613 550.665
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,6 33,0 34,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 767.052 647.432 755.062
Vendes a l'engròs i al detall 766.776 647.432 755.062
Volum de negoci per altres conceptes 276 ~ ~
Consum de mercaderies 542.034 446.078 538.017
Compres de mercaderies 542.194 446.058 539.137
Variació d'existències de mercaderies 160 -21 1.120
Marge comercial brut 224.741 201.354 217.044
Marge comercial brut sobre vendes (%) 29,3 31,1 28,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall carn i productes carnis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 881.562 1.079.266 1.034.598
Vendes a l'engròs i al detall 880.288 1.077.931 1.031.828
Volum de negoci per altres conceptes 1.273 1.335 2.771
Consum de mercaderies 542.945 694.045 653.505
Compres de mercaderies 544.415 695.178 653.189
Variació d'existències de mercaderies 1.470 1.133 -317
Marge comercial brut 337.343 383.886 378.322
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,3 35,6 36,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peix i marisc Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 334.289 352.588 346.904
Vendes a l'engròs i al detall 334.289 352.588 346.904
Volum de negoci per altres conceptes ~ ~ ~
Consum de mercaderies 253.664 264.234 251.070
Compres de mercaderies 253.935 264.735 250.495
Variació d'existències de mercaderies 271 501 -575
Marge comercial brut 80.625 88.354 95.834
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,1 25,1 27,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 863.590 855.093 850.282
Vendes a l'engròs i al detall 862.589 855.004 849.492
Volum de negoci per altres conceptes 1.002 89 790
Consum de mercaderies 316.163 365.201 359.179
Compres de mercaderies 318.828 363.931 360.144
Variació d'existències de mercaderies 2.665 -1.270 966
Marge comercial brut 546.426 489.803 490.314
Marge comercial brut sobre vendes (%) 63,3 57,3 57,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall begudes i productes de tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.238.051 1.781.223 1.959.423
Vendes a l'engròs i al detall 1.237.160 1.777.304 1.958.551
Volum de negoci per altres conceptes 891 3.919 872
Consum de mercaderies 1.101.010 1.568.178 1.761.962
Compres de mercaderies 1.100.084 1.566.840 1.762.371
Variació d'existències de mercaderies -926 -1.338 408
Marge comercial brut 136.150 209.126 196.589
Marge comercial brut sobre vendes (%) 11,0 11,8 10,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 449.579 516.003 478.014
Vendes a l'engròs i al detall 448.380 516.003 477.679
Volum de negoci per altres conceptes 1.199 ~ 336
Consum de mercaderies 296.440 345.798 310.493
Compres de mercaderies 300.921 340.779 312.069
Variació d'existències de mercaderies 4.481 -5.019 1.576
Marge comercial brut 151.940 170.205 167.186
Marge comercial brut sobre vendes (%) 33,9 33,0 35,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Vendes a l'engròs i al detall 2.410.028 2.328.680 3.051.363
Volum de negoci per altres conceptes 18.791 23.399 24.058
Consum de mercaderies 2.042.829 1.974.212 2.641.444
Compres de mercaderies 2.044.584 1.974.324 2.640.052
Variació d'existències de mercaderies 1.755 112 -1.392
Marge comercial brut 367.199 354.468 409.919
Marge comercial brut sobre vendes (%) 15,2 15,2 13,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.568.352 4.362.192 4.531.124
Vendes a l'engròs i al detall 4.546.910 4.330.140 4.473.622
Volum de negoci per altres conceptes 21.442 32.052 57.502
Consum de mercaderies 2.885.583 2.662.076 2.823.635
Compres de mercaderies 2.910.809 2.687.849 2.847.104
Variació d'existències de mercaderies 25.227 25.773 23.468
Marge comercial brut 1.661.327 1.668.063 1.649.986
Marge comercial brut sobre vendes (%) 36,5 38,5 36,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 783.020 744.598 730.743
Vendes a l'engròs i al detall 781.712 739.650 723.655
Volum de negoci per altres conceptes 1.308 4.948 7.087
Consum de mercaderies 577.943 547.274 522.269
Compres de mercaderies 571.115 555.123 524.798
Variació d'existències de mercaderies -6.828 7.850 2.528
Marge comercial brut 203.769 192.376 201.386
Marge comercial brut sobre vendes (%) 26,1 26,0 27,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 262.505 250.645 246.470
Vendes a l'engròs i al detall 262.251 250.645 246.470
Volum de negoci per altres conceptes 254 ~ ~
Consum de mercaderies 143.173 130.044 125.062
Compres de mercaderies 142.293 129.623 126.942
Variació d'existències de mercaderies -880 -422 1.880
Marge comercial brut 119.078 120.601 121.408
Marge comercial brut sobre vendes (%) 45,4 48,1 49,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.166.444 1.153.113 1.174.784
Vendes a l'engròs i al detall 1.160.512 1.153.113 1.174.024
Volum de negoci per altres conceptes 5.932 ~ 761
Consum de mercaderies 726.389 719.217 729.788
Compres de mercaderies 740.641 730.474 745.121
Variació d'existències de mercaderies 14.252 11.257 15.333
Marge comercial brut 434.123 433.896 444.236
Marge comercial brut sobre vendes (%) 37,4 37,6 37,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.317.611 1.394.111 1.508.888
Vendes a l'engròs i al detall 1.309.912 1.379.597 1.500.787
Volum de negoci per altres conceptes 7.699 14.514 8.100
Consum de mercaderies 804.230 805.634 906.823
Compres de mercaderies 819.251 807.135 906.462
Variació d'existències de mercaderies 15.021 1.500 -360
Marge comercial brut 505.682 573.962 593.965
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,6 41,6 39,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 537.878 460.571 529.671
Vendes a l'engròs i al detall 535.835 459.553 529.562
Volum de negoci per altres conceptes 2.043 1.018 110
Consum de mercaderies 360.533 296.639 355.840
Compres de mercaderies 362.828 298.224 355.785
Variació d'existències de mercaderies 2.295 1.585 -56
Marge comercial brut 175.302 162.914 173.721
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,7 35,5 32,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.383.177 3.521.161 3.491.188
Vendes a l'engròs i al detall 3.382.769 3.520.714 3.483.978
Volum de negoci per altres conceptes 408 447 7.210
Consum de mercaderies 1.891.338 1.977.454 1.900.844
Compres de mercaderies 1.926.248 1.992.821 1.900.767
Variació d'existències de mercaderies 34.909 15.367 -77
Marge comercial brut 1.491.431 1.543.260 1.583.134
Marge comercial brut sobre vendes (%) 44,1 43,8 45,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 756.724 815.532 808.670
Vendes a l'engròs i al detall 741.171 815.512 808.338
Volum de negoci per altres conceptes 15.553 20 332
Consum de mercaderies 426.734 451.544 444.295
Compres de mercaderies 428.208 461.674 447.753
Variació d'existències de mercaderies 1.474 10.130 3.458
Marge comercial brut 314.437 363.968 364.044
Marge comercial brut sobre vendes (%) 42,4 44,6 45,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.503.535 2.454.719 2.548.372
Vendes a l'engròs i al detall 2.502.670 2.454.234 2.548.372
Volum de negoci per altres conceptes 865 485 ~
Consum de mercaderies 1.683.549 1.704.437 1.742.576
Compres de mercaderies 1.682.480 1.700.234 1.745.138
Variació d'existències de mercaderies -1.069 -4.203 2.562
Marge comercial brut 819.121 749.797 805.796
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,7 30,6 31,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall articles mèdics i de segona mà Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 254.893 270.022 298.169
Vendes a l'engròs i al detall 254.172 269.984 298.168
Volum de negoci per altres conceptes 721 39 2
Consum de mercaderies 138.468 144.601 156.261
Compres de mercaderies 139.236 148.196 155.575
Variació d'existències de mercaderies 768 3.595 -686
Marge comercial brut 115.704 125.382 141.907
Marge comercial brut sobre vendes (%) 45,5 46,4 47,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes cosmètics i higiènics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 547.965 618.489 564.515
Vendes a l'engròs i al detall 547.965 617.708 563.787
Volum de negoci per altres conceptes ~ 781 728
Consum de mercaderies 353.366 393.500 353.516
Compres de mercaderies 366.108 402.406 357.791
Variació d'existències de mercaderies 12.741 8.906 4.275
Marge comercial brut 194.599 224.208 210.271
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,5 36,3 37,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 338.440 303.932 313.136
Vendes a l'engròs i al detall 338.396 303.775 313.136
Volum de negoci per altres conceptes 43 157 ~
Consum de mercaderies 206.773 189.201 178.463
Compres de mercaderies 206.234 189.585 179.435
Variació d'existències de mercaderies -539 384 972
Marge comercial brut 131.624 114.575 134.673
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,9 37,7 43,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall per correspondència i per Internet Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.122.002 1.154.704 1.423.584
Vendes a l'engròs i al detall 1.121.107 1.153.911 1.404.092
Volum de negoci per altres conceptes 895 793 19.492
Consum de mercaderies 776.868 772.326 988.329
Compres de mercaderies 792.172 793.775 1.018.657
Variació d'existències de mercaderies 15.304 21.449 30.328
Marge comercial brut 344.239 381.585 415.763
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,7 33,1 29,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres tipus fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 601.335 707.831 647.050
Vendes a l'engròs i al detall 592.167 705.585 646.236
Volum de negoci per altres conceptes 9.168 2.246 814
Consum de mercaderies 318.332 394.367 371.583
Compres de mercaderies 320.142 396.461 371.651
Variació d'existències de mercaderies 1.809 2.094 68
Marge comercial brut 273.835 311.218 274.653
Marge comercial brut sobre vendes (%) 46,2 44,1 42,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç