Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Setembre 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   3,7   0,4-1,6
     cartera de comandes   -2,3   -9,0-6,8
     estoc de productes acabats   3,6   4,36,4
     tendència de la producció   17,0   14,68,5
Béns d'inversió   3,9   3,77,5
Béns intermedis   5,7   1,0-6,6
Béns de consum   2,7   1,2-2,1
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   2,1   -0,3-3,3
     cartera de comandes   2,5   -3,4-8,4
     estoc de productes acabats   9,4   6,37,1
     tendència de la producció   13,1   8,95,6
Béns d'inversió   10,6   2,41,9
Béns intermedis   0,3   -1,4-8,3
Béns de consum   1,5   3,22,0
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Nota: Indicador pendent d'actualitzar.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 3,7 punts al setembre del 2017. El saldo de respostes ha crescut 3,3 punts respecte al mes anterior i 5,3 punts respecte al mateix mes de l'any 2016. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, han augmentat la cartera de comandes (4,5 punts) i la tendència de la producció (8,5 punts), i l'estoc de productes acabats baixa en 2,8 punts. Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns intermedis i els béns de consum, mentre que disminueixen els béns d'inversió. A Espanya, l'ICI s'ha situat en 2,1 punts, 2,4 punts més respecte al mes anterior i 5,4 punts més respecte al mes de setembre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 6 d'octubre del 2017.

Sèries revisades amb data 10 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicadors anuals. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: