Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   115,1   2,36,8
Productes industrials   115,1   1,45,8
     béns de consum   111,9   0,75,9
     béns d'equipament   125,9   -9,7-1,5
     béns intermedis   112,5   9,810,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   122,6   11,98,8
Productes industrials   123,0   10,77,4
     béns de consum   111,4   1,95,1
     béns d'equipament   159,8   21,36,9
     béns intermedis   109,5   10,09,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha pujat un 2,3% interanual a Catalunya al setembre del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment de l'1,4% amb relació al mateix mes del 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, destaca l'augment dels béns intermedis (9,8%). També pugen els béns de consum (0,7%) mentre que els d'equipament disminueixen un 9,7%. A Espanya l'IECI augmenta un 11,9% respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex creix un 6,8% a Catalunya i un 8,8% a Espanya, amb relació als primers nou mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 21 de novembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: