Salut 

Índex

Esperança de vida a diferents edats
Professionals de la salut
Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència
Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil
Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat


IndicadorEsperança de vida a diferents edats    2014     2015 
En néixer (anys)  83,35  83,20
 
IndicadorProfessionals de la salut    2015     2016 
Persones per metge  189  185
 
IndicadorInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència    2015     2016 
Total  19.521  19.661
(Variació anual)  2,0 %  0,7 %
IndicadorInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil    2015     2016 
De 30 a 34 anys  4.335  4.101
 
IndicadorPersones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat    2016     2017 
Total  529.103  551.439
(Variació anual)  2,8 %  4,2 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Salut
 Esperança de vida a diferents edats T
 Professionals de la salut T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: