Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.582,7   138,8   4,02,6
Indústria   1.391,6   71,9   5,43,2
Sector terciari   1.299,3   71,2   5,83,0
Sector domèstic   829,1   -6,1   -0,71,2
Altres   62,7   1,8   3,02,5
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.582,7 GWh al juliol del 2017, dada que suposa un increment interanual del 4%. La facturació augmenta un 5,4% en la indústria i un 5,8% en el sector terciari, però disminueix un 0,7% en el sector domèstic. En termes acumulats, la facturació creix un 2,6% respecte als primers set mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 23 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: