Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Gener del 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.496,6   10,1   0,30,3
Indústria   1.152,5   -13,1   -1,1-1,1
Sector terciari   1.191,0   48,0   4,24,2
Sector domèstic   1.104,3   -23,4   -2,1-2,1
Altres   48,8   -1,4   -2,9-2,9
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.496,6 GWh al gener del 2018, dada que suposa un increment interanual del 0,3%. La facturació augmenta un 4,2% en el sector terciari mentre que disminueixen a tota la resta de sectors: un 2,9% en altres, un 2,1% en el sector domèstic i un 1,1% en la indústria.

Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 14 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: