Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Març 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   184,6   87,5   90,2115,1
Edificació   94,7   60,4   176,1141,4
Obra civil   89,9   27,1   43,299,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al març del 2018, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha crescut a Catalunya un 90,2% respecte al març de l'any anterior. S'han registrat increments tant en l'edificació (176,1%) com en l'obra civil (43,2%). En termes acumulats, la licitació ha augmentat un 115,1% interanual respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (març 2018): 18 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: