Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   5.321,6   186,2   3,65,4
Turisme domèstic   1.351,4   -24,2   -1,80,1
     de Catalunya   693,1   -33,2   -4,6-2,8
     resta d'Espanya   658,3   9,0   1,43,1
Turisme estranger   3.970,2   210,4   5,68,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   31.546,4   1.145,2   3,83,9
Turisme domèstic   9.051,7   52,6   0,60,8
Turisme estranger   22.494,7   1.092,6   5,15,7
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al maig de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 5.321,6 milers al maig del 2017, un 3,6% més que al mateix mes del 2016. El turisme domèstic baixa un 1,8% interanual, i el turisme estranger puja un 5,6%. Dintre del turisme domèstic, mostra decrements el procedent de Catalunya (-4,6%) i increments el de la resta d'Espanya (1,4%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha augmentat un 3,8% amb relació al mateix mes de l'any anterior. En els primers cinc mesos del 2017, el nombre de pernoctacions ha pujat un 5,4% a Catalunya i un 3,9% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 26 de juny del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T

Sou aquí: