Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   8.944,8   -49,4   -0,54,6
Turisme domèstic   2.587,4   -151,7   -5,5-0,3
     de Catalunya   1.524,0   -64,0   -4,0-0,7
     resta d'Espanya   1.063,4   -87,7   -7,60,1
Turisme estranger   6.357,4   102,4   1,66,7
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   46.720,0   217,1   0,53,1
Turisme domèstic   17.031,7   -214,0   -1,20,3
Turisme estranger   29.688,4   431,1   1,54,6
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 8.944,8 milers a l'agost del 2017, un 0,5% menys que al mateix mes del 2016. El turisme domèstic mostra un decrement del 5,5% interanual, mentre que el turisme estranger puja un 1,6%. Dintre del turisme domèstic, baixa tant el procedent de Catalunya (-4%) com el de la resta d'Espanya (-7,6%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha augmentat un 0,5% amb relació al mateix mes de l'any anterior. En els primers vuit mesos del 2017, el nombre de pernoctacions ha pujat un 4,6% a Catalunya i un 3,1% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: