Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   4.559,0   -126,2   -2,73,7
Turisme domèstic   1.191,4   -24,8   -2,0-0,4
     de Catalunya   681,6   -16,5   -2,4-0,6
     resta d'Espanya   509,7   -8,4   -1,6-0,1
Turisme estranger   3.367,7   -101,4   -2,95,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   30.936,8   348,8   1,12,8
Turisme domèstic   9.235,2   -207,0   -2,20,2
Turisme estranger   21.701,6   555,8   2,64,2
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 4.559 milers a l'octubre del 2017, un 2,7% menys que al mateix mes del 2016. Tant el turisme domèstic com el turisme estranger baixen un 2% i un 2,9% respectivament. Dintre del turisme domèstic, disminueixen el procedent de Catalunya (-2,4%) i el de la resta d'Espanya (-1,6%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha augmentat un 1,1% amb relació al mateix mes de l'any anterior. En els primers deu mesos del 2017, el nombre de pernoctacions ha pujat un 3,7% a Catalunya i un 2,8% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 24 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: