Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de serveiM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   4.661,3   345,5   8,08,6
Vols regulars   4.563,1   354,9   8,48,9
Vols no regulars   93,9   -8,3   -8,1-8,5
Altres tipus de trànsit   3,7   -0,8   -18,8-3,0
     Barcelona-El Prat   4.324,9   276,5   6,88,4
     Vols regulars   4.273,2   284,5   7,18,6
     Vols no regulars   50,4   -7,4   -12,8-15,9
     Altres tipus de trànsit   1,2   -0,6   -33,5-9,3
     Girona-Costa Brava   219,7   43,9   25,011,5
     Vols regulars   206,7   42,7   26,111,0
     Vols no regulars   11,4   1,1   10,729,9
     Altres tipus de trànsit   1,6   0,0   2,09,8
     Lleida-Alguaire   0,6   -0,2   -26,8-28,6
     Vols regulars   :   ..   ....
     Vols no regulars   :   ..   ....
     Altres tipus de trànsit   :   ..   ....
     Reus   116,1   25,4   28,033,1
     Vols regulars   83,2   27,7   49,842,6
     Vols no regulars   32,1   -2,0   -5,99,4
     Altres tipus de trànsit   0,8   -0,3   -23,7-9,3
Unitats: Milers de persones.

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.

: No disponible.
Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   22.335,7   1.545,2   7,49,0
Vols regulars   21.192,6   1.680,8   8,69,7
Vols no regulars   1.118,6   -132,4   -10,6-3,3
Altres tipus de trànsit   24,6   -3,1   -11,3-12,6
Unitats: Milers de persones.

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.


Comentari

El trànsit de passatgers pels aeroports catalans ha estat de 4.661,3 milers de persones al maig del 2017, quantitat que es tradueix en un increment interanual del 8%. Augmenta el moviment de passatgers a l'aeroport de Barcelona-El Prat (6,8%), a l'aeroport de Girona-Costa Brava (25%) i l'aeroport de Reus (28%). En sentit contrari, mostra un decrement del 26,8% a l'aeroport de Lleida-Alguaire. A Espanya, el trànsit de passatgers ha crescut un 7,4%, si es compara amb el mes de maig de l'any anterior. En termes acumulats, en els primers cinc mesos de 2017 el moviment de passatgers ha pujat un 8,6% a Catalunya i un 9% a Espanya respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 14 de juny del 2017.

Més informació a:

 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: