Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   970   -48   -4,71,5
     Barcelona   743   -50   -6,31,0
     Tarragona   227   2   0,93,3
Passatgers (milers)   426,1   15,0   3,65,9
     Barcelona   417,3   6,5   1,65,4
     Tarragona   8,8   8,5   ....
Mercaderies (milers de tones)   7.470,3   1.353,7   22,116,3
     Barcelona   4.865,3   449,4   10,218,6
     Tarragona   2.605,0   904,3   53,212,6
Contenidors (en TEU)   245.327   50.403   25,926,4
     Barcelona   239.667   51.851   27,628,6
     Tarragona   5.660   -1.448   -20,4-29,0

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   14.494   332   2,32,0
Passatgers (milers)   2.836,5   101,7   3,72,1
Mercaderies (milers de tones)   42.745,8   1.246,9   3,04,0
Contenidors (en TEU)   1.211.899   -58.387   -4,62,5

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 970 vaixells mercants al juny del 2017, quantitat que suposa un decrement interanual del 4,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior. En canvi, han augmentat el nombre de passatgers (3,6%), el volum de mercaderies (22,1%) i els contenidors en TEU (25,9%). A Espanya, augmenta el nombre de vaixells mercants (2,3%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (3,7%), en el volum de mercaderies (3%). El nombre contenidors ha baixat un 4,6%. En els sis primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 1,5% a Catalunya i un 2% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 8 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: