Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   1.023   10   1,02,9
     Barcelona   803   29   3,72,8
     Tarragona   220   -19   -7,93,0
Passatgers (milers)   450,8   -17,2   -3,72,6
     Barcelona   443,7   -22,7   -4,91,7
     Tarragona   7,1   5,5   ..273,2
Mercaderies (milers de tones)   8.103,4   709,1   9,618,6
     Barcelona   5.283,2   1.399,6   36,023,9
     Tarragona   2.820,1   -690,5   -19,710,3
Contenidors (en TEUs) (1)   254.375   53.260   26,529,0
     Barcelona   250.016   56.039   28,931,3
     Tarragona   4.359   -2.779   -38,9-31,0

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   13.406   246   1,92,6
Passatgers (milers)   3.068,1   240,3   8,53,1
Mercaderies (milers de tones)   45.915,1   4.128,5   9,97,1
Contenidors (en TEUs) (1)   1.408.530   95.999   7,33,5

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 1.023 vaixells mercants a l'octubre del 2017, quantitat que suposa un increment interanual de l'1%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han augmentat el volum de mercaderies (9,6%) i els contenidors en TEU (26,5%), mentre que ha baixat el nombre de passatgers (-3,7%). A Espanya, creix el nombre de vaixells mercants (1,9%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (8,5%), en el volum de mercaderies (9,9%) i en el nombre de contenidors (7,3%). En els deu primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 18,6% a Catalunya i un 7,1% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 7 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: