Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Desembre del 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   116,8   2,25,9
Comerç   114,1   2,55,7
Altres serveis   122,3   1,56,4
     transport i emmagatzematge   118,8   2,84,2
     hostaleria   100,2   1,17,4
     informació i comunicacions   129,3   -2,26,0
     activitats professionals, científiques i tècniques   138,0   0,18,2
     activitats administratives i serveis auxiliars   120,5   8,58,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre del 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   118,2   4,46,3
Comerç   119,4   3,96,5
Altres serveis   116,0   5,26,1
     transport i emmagatzematge   115,0   4,76,5
     hostaleria   104,9   3,55,0
     informació i comunicacions   113,7   3,53,2
     activitats professionals, científiques i tècniques   138,4   8,39,6
     activitats administratives i serveis auxiliars   105,5   5,75,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 2,2% respecte al desembre del 2016. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (2,5%) com els altres serveis (1,5%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats administratives i serveis auxiliars (8,5%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 4,4% respecte al mateix mes de l'any 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 5,9% a Catalunya i un 6,3% a Espanya respecte al conjunt de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (desembre del 2017): 21 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: