Indicador de preus relatius del turisme internacional de CatalunyaM RSS 

Dades de tendència. II trimestre 2015
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països del món   95,2   96,398,2
Component preus   94,3   94,795,8
Component taxa de canvi   101,0   101,7102,5
    
Països de la Unió Europea (UE-28)   95,7   96,297,5
Component preus   96,5   96,797,4
Component taxa de canvi   99,2   99,5100,1
    
Alemanya   92,5   92,994,0
Espanya   101,3   101,3101,2
França   94,9   95,196,2
Itàlia   98,7   98,898,9
Regne Unit   81,6   84,390,9
    
Andalusia   102,7   102,7102,5
Canàries   101,5   101,5101,7
Comunitat Valenciana   101,7   101,7101,8
Comunitat de Madrid   101,4   101,4101,5
Illes Balears   100,6   100,6100,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'FMI, l'Eurostat i l'INE.


Notes:

Un augment de l'indicador denota pèrdua de competitivitat.

La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.

Amunt
Dades brutes. II trimestre 2015
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països del món   93,6   94,097,9
Component preus   93,9   93,895,3
Component taxa de canvi   99,7   100,2102,7
    
Països de la Unió Europea (UE-28)   94,9   95,396,9
Component preus   96,3   96,297,0
Component taxa de canvi   98,5   99,099,9
    
Alemanya   92,0   91,493,7
Espanya   101,4   101,2101,4
França   95,5   94,396,0
Itàlia   98,1   98,998,4
Regne Unit   77,3   78,988,3
    
Andalusia   102,7   102,5102,7
Canàries   102,2   100,4102,4
Comunitat Valenciana   102,0   101,5102,1
Comunitat de Madrid   101,2   101,0101,6
Illes Balears   100,6   101,5100,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'FMI, l'Eurostat i l'INE.


Notes:

Un augment de l'indicador denota pèrdua de competitivitat.

La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.


Comentari

Les dades de tendència o mitjanes mòbils referents al segon trimestre de 2015 (mitjana de les dades brutes dels quatre últims trimestres) denoten una millora de 3 punts de la competitivitat en preus del sector turístic català respecte dels països del món amb relació a un any enrere, atès que tant l'indicador en preus relatius com el component taxa de canvi disminueixen 1,5 punts.

La competitivitat en preus de Catalunya també millora (1,8 punts) respecte dels països de la UE-28, gràcies a l'evolució positiva tant del component preus, com del component taxa de canvi, que disminueixen 0,9 punts. En termes globals aquesta millora s'aprecia amb relació a les principals destinacions, tant amb les que comparteix moneda -Alemanya, França i Itàlia i, per tant, l'indicador de preus relatius només està afectat per l'evolució dels preus, com amb el Regne Unit - que, a més, està afectat per l'evolució del component taxa de canvi i on s'aprecia un enfortiment de la lliure esterlina enfront de l'euro.

Respecte del conjunt d'Espanya, la competitivitat de Catalunya en preus empitjora 0,1 punts. Pel que fa a les principals destinacions, la competitivitat empitjora amb relació a Andalusia i les Illes Balears; en canvi, millora respecte de les Canàries, la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2015): 11 de desembre del 2015.

Més informació a:

 Indicadors de posició competitiva. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: