Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   2.947   57   2,07,8
Total de vehicles   27.822   1.201   4,55,7
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   18.147   2.108   13,19,3
Total de vehicles   154.826   6.700   4,56,8
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de juliol del 2017 ha estat de 2.947, xifra que suposa un increment interanual del 2%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 4,5%. A Espanya, puja tant el nombre de vehicles industrials com el total de vehicles matriculats (un 13,1% i 4,5%, respectivament). En els primers set mesos del 2017, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 7,8% i a Espanya un 9,3% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 17 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: