Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   2.402   -225   -8,66,5
Total de vehicles   20.997   -1.267   -5,74,9
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   16.085   719   4,79,0
Total de vehicles   121.656   3.715   3,16,9
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de setembre del 2017 ha estat de 2.402, xifra que suposa un decrement interanual del 8,6%. La matriculació total de vehicles ha disminuït respecte a un any enrere un 5,7%. A Espanya, augmenta tant el nombre de vehicles industrials com el total de vehicles matriculats (un 4,7% i un 3,1%, respectivament). En els primers nou mesos del 2017, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 6,5% i a Espanya un 9% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 16 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: