Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   3.071   29   1,05,9
Total de vehicles   25.227   503   2,04,6
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   20.272   2.251   12,59,9
Total de vehicles   146.895   15.925   12,28,0
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de novembre del 2017 ha estat de 3.071, xifra que suposa un increment interanual de l'1%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 2%. A Espanya, augmenta també tant el nombre de vehicles industrials com el total de vehicles matriculats (un 12,5% i un 12,2%, respectivament). En els primers onze mesos del 2017, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 5,9% i a Espanya un 9,9% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 15 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: