Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitatM RSS 

Catalunya. Gener 2018
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   2.626,2   544,4   3.261,7   4,4   0,33,5
Agricultura   8,9   23,5   54,6   1,7   -1,8-1,1
Indústria   429,4   47,7   477,1   3,4   1,03,1
Construcció   127,5   66,0   193,6   8,3   0,65,6
Serveis   2.059,2   407,2   2.535,2   4,5   0,33,5
No classificables   1,2   0,0   1,2   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. Gener 2018
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   13.752,6   3.194,5   18.211,9   4,6   0,63,5
Agricultura   61,4   265,3   1.146,9   9,0   -0,2-0,2
Indústria   1.971,5   237,2   2.209,6   3,6   0,53,3
Construcció   776,4   366,7   1.143,7   10,4   1,97,5
Serveis   10.934,9   2.325,3   13.703,3   4,3   0,53,5
No classificables   8,4   0,0   8,4   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

En acabar el mes de gener del 2018, a Catalunya hi havia 2.626,2 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,4%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (544,4 milers) ha augmentat un 0,3%. Si es considera el total a Catalunya, les afiliacions han estat de 3.261,7 milers, un 3,5% més respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega un major nombre d'afiliacions (2.535,2 milers), creix un 3,5%. Amb relació a la resta de sectors, presenten també creixement la construcció (5,6%) i la indústria (3,1%) mentre que l'agricultura baixa un 1,1%. A Espanya, augmenten interanualment tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (4,6%), com el d'autònoms (0,6%).

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 9 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Afiliació a la Seguretat Social. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: