Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitatM RSS 

Catalunya. Març 2018
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   2.693,1   551,0   3.335,5   5,1   0,94,2
Agricultura   9,1   23,5   54,4   2,6   -1,5-0,3
Indústria   433,9   48,0   482,0   3,7   1,63,5
Construcció   130,6   66,7   197,4   7,1   0,74,8
Serveis   2.118,3   412,7   2.600,5   5,3   1,04,4
No classificables   1,2   0,0   1,2   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. Març 2018
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   14.051,9   3.236,9   18.542,6   4,9   1,33,9
Agricultura   62,9   265,9   1.133,0   8,0   -0,1-0,3
Indústria   1.981,6   239,1   2.221,6   3,4   1,03,1
Construcció   779,3   371,8   1.151,7   6,5   2,05,0
Serveis   11.220,0   2.360,0   14.028,2   5,1   1,44,3
No classificables   8,2   0,0   8,2   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

En acabar el mes de març del 2018, a Catalunya hi havia 2.693,1 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 5,1%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (551 milers) ha augmentat un 0,9%. Si es considera el total a Catalunya, les afiliacions han estat de 3.335,5 milers, un 4,2% més respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega un major nombre d'afiliacions (2.600,5 milers), creix un 4,4%. Amb relació a la resta de sectors, presenten també creixement la construcció (4,8%) i la indústria (3,5%) mentre que l'agricultura baixa un 0,3%. A Espanya, augmenten interanualment tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (4,9%), com el d'autònoms (1,3%).

Data de publicació:

Darrer període (març 2018): 12 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Afiliació a la Seguretat Social. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: