Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,77   3.774,6   -12,9   -0,3-0,3
Per sexe:     
     Homes   66,62   1.972,9   -17,0   -0,9-0,9
     Dones   57,21   1.801,7   4,1   0,20,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   41,59   266,0   17,2   6,96,9
     De 25 a 54 anys   90,51   2.920,6   -14,2   -0,5-0,5
     De 55 anys i més   26,20   588,0   -16,0   -2,6-2,6
Ocupació   52,34   3.197,9   70,4   2,32,3
Per sexe:     
     Homes   57,15   1.692,4   26,1   1,61,6
     Dones   47,81   1.505,5   44,3   3,03,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   28,28   180,9   25,8   16,616,6
     De 25 a 54 anys   77,80   2.510,6   41,0   1,71,7
     De 55 anys i més   22,57   506,5   3,6   0,70,7
Atur   15,28   576,7   -83,3   -12,6-12,6
Per sexe:     
     Homes   14,22   280,5   -43,2   -13,3-13,3
     Dones   16,44   296,2   -40,2   -11,9-11,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   32,00   85,1   -8,5   -9,1-9,1
     De 25 a 54 anys   14,04   410,0   -55,3   -11,9-11,9
     De 55 anys i més   13,86   81,5   -19,5   -19,3-19,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,78   22.693,3   -127,7   -0,6-0,6
Per sexe:     
     Homes   64,62   12.139,1   -86,2   -0,7-0,7
     Dones   53,24   10.554,2   -41,5   -0,4-0,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   35,47   1.420,6   -20,6   -1,4-1,4
     De 25 a 54 anys   87,24   17.673,5   -217,3   -1,2-1,2
     De 55 anys i més   25,09   3.599,2   110,2   3,23,2
Ocupació   47,76   18.438,3   408,7   2,32,3
Per sexe:     
     Homes   53,49   10.048,5   201,1   2,02,0
     Dones   42,32   8.389,8   207,6   2,52,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   20,69   828,9   57,8   7,57,5
     De 25 a 54 anys   71,92   14.570,3   198,6   1,41,4
     De 55 anys i més   21,19   3.039,1   152,2   5,35,3
Atur   18,75   4.255,0   -536,4   -11,2-11,2
Per sexe:     
     Homes   17,22   2.090,6   -287,4   -12,1-12,1
     Dones   20,51   2.164,5   -249,0   -10,3-10,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   41,66   591,8   -78,3   -11,7-11,7
     De 25 a 54 anys   17,56   3.103,2   -416,0   -11,8-11,8
     De 55 anys i més   15,56   560,1   -42,0   -7,0-7,0
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.774,6 milers al primer trimestre del 2017, dada que es tradueix en un 0,3% per sota del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 61,77%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.197,9 milers de persones ocupades, un 2,3% més que al primer trimestre del 2016. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 576,7 milers de persones, quantitat que reflecteix una variació interanual del -12,6%. La taxa d'atur és del 15,28%; per sexe, la dels homes és del 14,22% i la de les dones del 16,44%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (32%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 58,78%, la d'ocupació del 47,76% i la d'atur del 18,75%.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 27 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: