Cost laboral. Per componentsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.540,2   93,3-0,2
Cost salarial   1.872,0   92,0-0,2
Altres costos laborals (1)   668,2   96,8-0,2
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   21,4   101,6-0,2
Cost salarial   15,8   100,3-0,1
Altres costos laborals (1)   5,6   105,4-0,4
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Base 2012=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.454,3   96,60,4
Cost salarial   1.809,1   96,00,3
Altres costos laborals (1)   645,2   98,20,7
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   20,1   102,9-0,4
Cost salarial   14,8   102,3-0,5
Altres costos laborals (1)   5,3   104,3-0,2
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Base 2012=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya ha estat de 2.540,2 euros al tercer trimestre del 2017, dada que suposa un decrement interanual del 0,2%. El cost laboral per hora efectiva s'ha situat en 21,4 euros i baixa un 0,2% respecte un any enrere. A Espanya, el cost laboral total per treballador i mes ha estat de 2.454,3 euros i el cost per hora efectiva de 20,1 euros.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 18 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per components. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: