Cost laboral. Per componentsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.828,4   103,80,3
Cost salarial   2.146,5   105,50,1
Altres costos laborals (1)   681,9   98,80,8
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   22,4   106,21,8
Cost salarial   17,0   108,01,6
Altres costos laborals (1)   5,4   101,12,3
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Base 2012=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.668,8   105,10,7
Cost salarial   2.020,1   107,30,5
Altres costos laborals (1)   648,7   98,81,5
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   21,0   107,61,2
Cost salarial   15,9   109,91,0
Altres costos laborals (1)   5,1   101,02,0
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Base 2012=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya ha estat de 2.828,4 euros al quart trimestre del 2017, dada que suposa un increment interanual del 0,3%. El cost laboral per hora efectiva s'ha situat en 22,4 euros i augmenta un 1,8% respecte un any enrere. A Espanya, el cost laboral total per treballador i mes ha estat de 2.668,8 euros i el cost per hora efectiva de 21 euros.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 16 de març del 2018.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per components. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: