Cost laboral. Per componentsM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.590,8   95,1-1,2
Cost salarial   1.920,3   94,4-1,0
Altres costos laborals (1)   670,5   97,2-1,5
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   18,8   89,5-5,9
Cost salarial   14,0   88,8-5,9
Altres costos laborals (1)   4,9   91,6-6,2
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Base 2012=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.

Advertiment: Les dades es van revisar el 16 de març de 2017.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.481,8   97,70,0
Cost salarial   1.829,1   97,1-0,2
Altres costos laborals (1)   652,6   99,40,5
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   18,3   93,7-4,3
Cost salarial   13,5   93,2-4,5
Altres costos laborals (1)   4,8   95,3-3,8
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Base 2012=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.

Advertiment: Les dades es van revisar el 16 de març de 2017.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya ha estat de 2.590,8 euros al primer trimestre del 2017, dada que suposa un decrement interanual de l'1,2%. El cost laboral per hora efectiva s'ha situat en 18,8 euros i disminueix un 5,9% respecte un any enrere. A Espanya, el cost laboral total per treballador i mes ha estat de 2.481,8 euros i el cost per hora efectiva de 18,3 euros.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 16 de juny del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per components. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: