Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Exportacions de productes industrials   16.138,4   1.018,3   6,78,6
Nivell tecnològic alt   1.651,8   52,1   3,38,6
     Unió Europea   819,5   26,5   3,312,4
     resta del món   832,2   25,6   3,24,8
Nivell tecnològic mitjà alt   7.595,6   273,1   3,74,9
     Unió Europea   5.088,0   165,9   3,43,3
     resta del món   2.507,5   107,3   4,58,6
Nivell tecnològic mitjà baix   2.511,8   546,9   27,826,9
     Unió Europea   1.590,9   281,0   21,519,1
     resta del món   920,9   265,9   40,645,1
Nivell tecnològic baix   4.379,2   146,1   3,56,5
     Unió Europea   2.930,4   136,6   4,97,6
     resta del món   1.448,8   9,4   0,74,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Exportacions de productes industrials   58.964,7   4.523,2   8,39,3
Nivell tecnològic alt   6.217,4   1.133,9   22,316,5
     Unió Europea   3.833,1   869,1   29,327,0
     resta del món   2.384,3   264,8   12,53,0
Nivell tecnològic mitjà alt   24.390,0   696,9   2,94,0
     Unió Europea   16.015,7   -115,9   -0,72,2
     resta del món   8.374,4   812,8   10,78,1
Nivell tecnològic mitjà baix   12.715,2   1.708,5   15,518,0
     Unió Europea   7.544,7   831,8   12,414,6
     resta del món   5.170,5   876,7   20,423,2
Nivell tecnològic baix   15.642,1   983,9   6,79,4
     Unió Europea   10.439,9   654,3   6,79,5
     resta del món   5.202,2   329,7   6,89,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 16.138,4 milions d'euros al tercer trimestre del 2017, quantitat que representa un augment interanual del 6,7%. Segons contingut tecnològic, augmenten tots els nivells: el nivell alt (3,3%), el mitjà alt (3,7%), el mitjà baix (27,8%) i el baix (3,5%). Per àrees geogràfiques, destacar que creixen les exportacions de productes de la Unió Europea per a tots els nivells tecnològics: alt (3,3%), mitjà alt (3,4%), mitjà baix (21,5%) i baix (4,9%). En el cas de la resta del món, també pugen les exportacions de tots els nivells: alt (3,2%) mitjà alt (4,5%), mitjà baix (40,6%) i baix (0,7%). Pel que fa a Espanya, les compres a l'exterior de productes industrials mostren un increment del 8,3%, respecte al tercer trimestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 14 de desembre del 2017.

Sèries revisades amb data 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: