Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)M RSS 

Catalunya. I trimestre 2018
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   137,4   -2,3-1,1
Per sector d'activitat   
     Indústria   132,0   1,20,0
     Construcció   149,6   -3,9-3,2
     Comerç   145,1   -4,4-2,8
     Hostaleria i transport   148,7   -6,3-2,3
     Resta de serveis   132,4   -1,8-0,1
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   136,4   -4,6-2,5
     De 10 a 49 assalariats   145,7   -1,80,6
     De 50 a 199 assalariats   140,8   -2,70,9
     De 200 a 999 assalariats   126,5   2,3-3,0
     1000 o més assalariats   127,4   -3,5-3,5
Per demarcació cameral (1)   
     Cambra de Barcelona   135,4   -1,9-2,2
     Resta de cambres de Barcelona   130,7   -4,1-3,5
     Cambres de Girona   144,0   -2,23,1
     Cambres de Lleida   151,4   -0,80,5
     Cambres de Tarragona   140,6   -0,92,8
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: L'Índex de confiança empresarial per als trimestres del 2012 no està harmonitzat.

(1) Vegeu metodologia.

Amunt
Espanya. I trimestre 2018
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   134,9   -0,42,4
Per sector d'activitat   
     Indústria   129,4   0,50,9
     Construcció   145,8   1,36,7
     Comerç   138,0   -0,90,7
     Hostaleria i transport   139,7   -3,82,2
     Resta de serveis   131,1   0,22,7
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   135,6   -1,72,6
     De 10 a 49 assalariats   139,9   0,12,2
     De 50 a 199 assalariats   133,0   -0,42,2
     De 200 a 999 assalariats   127,3   1,11,8
     1000 o més assalariats   125,8   2,92,8
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: INE.


Comentari

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) per al primer trimestre del 2018 a Catalunya se situa en 137,4, dada que suposa un decrement del 2,3% respecte al trimestre anterior i de l'1,1% respecte a un any enrere.

Tots els sectors, amb excepció del de la indústria, registren un decrement de la confiança respecte al trimestre anterior, destacant el sector de l'hostaleria i transport (-6,3%).

En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, baixen tots els sectors excepte el de la indústria, que no mostra variació. La disminució més intensa es dóna en la construcció (-3,2%).

Per grandària de l'establiment, l'Índex de confiança més alt l'assoleixen els establiments de 10 a 49 assalariats (145,7), seguit dels de 50 a 199 assalariats (140,8) i els de menys de 10 assalariats (136,4).

Per demarcació cameral, destaca l'ICEH assolit per les Cambres de Lleida (151,4).

D'altra banda, l'ICEH per al conjunt de l'Estat espanyol se situa en 134,9 dada que suposa un decrement del 0,4% respecte de l'índex de confiança del trimestre anterior.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2018): 17 de gener del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: