Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residènciaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   19.130   19.521   19.661   -13,4   2,00,7
Residents a Catalunya   18.147   18.442   18.513   -13,2   1,60,4
Residents a fora de Catalunya   983   1.079   1.148   -16,8   9,86,4
     a la resta d'Espanya   167   211   199   -3,5   26,3-5,7
     a l'estranger   816   868   949   -19,1   6,49,3

Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de novembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Salut
 Esperança de vida a diferents edats T
 Professionals de la salut T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: