BibliotequesM RSS 

Catalunya. 2014
        Biblioteques        Punts de servei        Llibres        Connexió a Internet
Nacional   1   2   1.404.2571
Públiques o populars   436   440   11.891.044435
De grups específics   22   23   169.49013
Ensenyament superior   54   92   5.880.48154
Especialitzades   326   365   6.233.916306
Total   839   922   25.579.188809
Distribució per habitants (1)   1,13   1,24   3,45..

Font: Idescat. Estadística de biblioteques.


(1) Biblioteques i punts de servei per 10.000 habitants i llibres per habitant.

Amunt
Espanya. 2014
        Biblioteques        Punts de servei        Llibres        Connexió a Internet
Nacional i assimilades   9   11   19.814.0099
Públiques o populars   4.070   5.090   73.520.0074.070
De grups específics   216   277   1.894.918216
Ensenyament superior   297   850   43.777.929297
Especialitzades   2.125   2.502   34.947.1832.125
Total   6.717   8.730   173.954.0466.070
Distribució per habitants (1)   1,45   1,88   3,75..

Font: INE. Estadística de biblioteques.


(1) Biblioteques i punts de servei per 10.000 habitants i llibres per habitant.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 17 de desembre del 2015.

Més informació a:

 Estadística de biblioteques. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: