Cinema: Sales, espectadors i recaptacióM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Sales   798   756   796   0,8   -5,35,3
Espectadors   16.296.702   17.540.570   18.984.036   -14,7   7,68,2
Recaptació (milers d'euros)   111.495   109.785   121.180   -15,4   -1,510,4
     pel·lícules catalanes   7.079   5.736   9.036   -39,2   -19,057,5
     pel·lícules resta de l'Estat   7.478   18.277   13.427   -41,7   144,4-26,5
     pel·lícules estrangeres   96.938   85.773   98.717   -9,7   -11,515,1

Font: Departament de Cultura.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Sales   3.908   3.700   3.588   -2,4   -5,3-3,0
Espectadors   78.700.000   88.000.000   96.100.000   -16,5   11,89,2
Recaptació (milers d'euros)   506.400   518.200   575.200   -17,6   2,311,0
     pel·lícules espanyoles   70.200   131.800   111.700   -41,5   87,7-15,3
     pel·lícules estrangeres   436.200   386.400   463.500   -11,8   -11,420,0

Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 17 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: