Coneixement del catalàM RSS 

Catalunya. 2011
        Població de                El sap                El sap                El sap                No        
        2 anys i més        L'entén        %        parlar        %        llegir        %        escriure        %        l'entén        %
De 2 a 14 anys   1.016   985   96,97   805   79,26   704   69,25   616   60,66   313,03
De 15 a 29 anys   1.207   1.158   95,95   1.024   84,87   1.077   89,30   975   80,79   494,05
De 30 a 44 anys   1.950   1.859   95,31   1.483   76,03   1.653   84,76   1.323   67,82   914,69
De 45 a 59 anys   1.490   1.426   95,72   1.046   70,19   1.216   81,58   698   46,85   644,28
De 60 a 74 anys   1.005   947   94,26   606   60,36   701   69,74   297   29,58   585,74
De 75 a 84 anys   476   432   90,71   280   58,76   297   62,47   114   23,92   449,29
De 85 anys i més   163   143   87,76   101   62,43   103   63,15   46   28,55   2012,24
Total   7.306   6.949   95,12   5.345   73,16   5.750   78,71   4.069   55,70   3574,88
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat.


Data de publicació:

Darrer període (2011): 21 de novembre del 2013.

Més informació a:

 Coneixement del català. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: