Saltar al contenido principal

Sessió sobre l'anàlisi de l'ús del temps amb perspectiva de gènere a Catalunya (2002-2003, 2010-2011)

 • Ponents:
  • Marta Curull Sentís, Universitat Pompeu Fabra
  • Laia Maynou Pujolràs, Universitat Pompeu Fabra
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: sala d'actes de l'Idescat
 • Dates: 8 de novembre del 2019
 • Règim: obert
 • Places: 45
 • Hores lectives: 1 h 30 min
 • Codi de l'activitat: O383/2019

Destinataris

Preferentment personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 08.11.2019

  12.30 h – 14.00 h

Descarregar

Resum

En aquest estudi s'analitzen les diferències entre homes i dones de la dedicació del temps al treball remunerat i al no remunerat. A través de les dades de les dues onades de l'Enquesta de l'ús del temps (EUT), 2002-2003 i 2010-2011, s'utilitzen tècniques economètriques per estudiar els determinants més importants de la distribució del temps. (En concret, es fa una regressió de mínims quadrats ordinaris, un model Heckman en dues parts per determinar la participació a les activitats, un model en diferències i una descomposició d'Oaxaca-Blinder.) L'anàlisi de la distribució del temps dins i fora del mercat laboral al llarg del temps afegeix una nova perspectiva als canvis en l'activitat econòmica i el benestar d'una societat.

Aquest treball troba resultats consistents amb els estudis previs que demostren que hi ha un diferencial de gènere persistent pel que fa a la distribució de l'ús del temps en països i regions que tenen rols de gènere culturalment forts, com és el cas de l'Estat espanyol. De fet, a partir de les dades estudiades trobem que només el 17% del diferencial de gènere en tasques domèstiques i de reproducció s'explica a partir de les característiques dels individus, deixant la major part sense explicar, fet que és consistent amb la idea de normes socials i de gènere present en estudis previs. D'altra banda, el diferencial de gènere en l'assignació de temps al treball remunerat s'explica majoritàriament per les característiques individuals, cosa que demostra desigualtat de gènere pel que fa a l'accés a un determinat nivell d'aquestes característiques.

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.