Saltar al contenido principal

Sessió sobre el dimensionament de l'Economia Blava a Catalunya

 • Ponents:
  • Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims
  • Rosario Allue, subdirectora de Política Marítima, Control i Formació
  • Susana Sainz-Trápaga, responsable del Programa de l’Estratègia Marítima de Catalunya
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: Sessió en línia mitjançant l'eina Teams
 • Dates: 13 de novembre del 2020
 • Règim: obert
 • Places: 100
 • Hores lectives: 1 h
 • Codi de l'activitat: O399/2020

Destinataris

Preferentment personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 13.11.2020

  12.00 h – 13.00 h

Descarregar

Resum

La diversitat d'activitats que tenen lloc en el medi marí, la competència per l'espai i l'impacte sobre el medi, fan imprescindible una bona coordinació entre les diferents polítiques sectorials implicades. Aquesta convicció ha sigut el motor del desenvolupament de la Política marítima integrada de la Unió Europea al 2007 i posteriorment, al 2012, de l'Estratègia europea de creixement blau amb l'objectiu de promoure un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, i de crear oportunitats laborals en l'economia marítima europea. L'Estratègia marítima de Catalunya, aprovada al juny de 2018, dona resposta i a les polítiques europees, i s'hi compromet, tant amb les polítiques europees com amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides, especialment amb l'objectiu 14: conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible. L'Estratègia marítima de Catalunya té com a objectiu desenvolupar plenament el potencial de l'economia blava al seu espai marítim, garantint l'equilibri social i territorial, sobre la base d'uns ecosistemes resilients, biodiversos i plenament funcionals que generin uns serveis de màxima qualitat a la societat. Un dels reptes d'aquesta Estratègia és el dimensionament de l'economia blava per poder-ne avaluar l'evolució i el pes a Catalunya i tenir dades comparables a les d'altres territoris (països d'Europa i altres) en l'àmbit de l'economia blava. En la sessió es presentaran les primeres aproximacions d'aquest dimensionament i les futures etapes del projecte.

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.