Saltar al contenido principal

Data Story Telling: els millors tuïts estadístics

  • Ponents:
    • ---
  • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya i Societat Catalana d'Estadística
  • Lloc: en línia
  • Dates: El tuit s'ha d'haver publicat a Twitter entre l'1 i el 16 d'octubre del 2020. El reconeixement es farà pùblic el 20 d'octubre de 2020, Dia de l'Estadística de Catalunya i Dia Mundial de l'Estadística
  • Règim: obert
  • Codi de l'activitat: O406/2020

Objectius

Aquesta iniciativa pretén apropar la ciència estadística a la ciutadania, mitjançant l'ús de les xarxes socials.

Destinataris

La iniciativa està oberta a tots els ciutadans majors de 14 anys.

Resum

Amb motiu del XX Dia de l'Estadística de Catalunya, la Societat Catalana d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya convoquen la iniciativa Data Story Telling, que reconeixerà els millors tuïts estadístics amb una representació visual.

El tuit ha de tenir les característiques següents:

- S'ha d'haver publicat a Twitter entre l'1 i el 16 d'octubre del 2020 i pot ser únic o pot anar acompanyat d'un fil (màxim cinc tuits).

- Ha d'incorporar l'etiqueta #datastorytelling.

- Ha de presentar una anàlisi estadística original feta a partir de dades de l'Idescat.

- Ha de contenir una representació visual del missatge (gràfic, figura o infografia) i anar acompanyada de dues o tres frases explicatives.

- Es pot utilitzar qualsevol eina (paquet d'anàlisi, gestió de dades o eina web) i pot estar escrit en català, castellà o anglès, o la combinació d'alguna d'aquestes llengües.

El tuit s'ha d'enviar a l'adreça: difusio.soce@gmail.com i ha de contenir la informació següent:

- posar com a assumpte al correu "Data Story Telling",

- nom complet, nom d'usuari de Twitter i dades de contacte (telèfon i adreça electrònica),

- tuit (o fil de tuits) i URL corresponent,

- descripció de la representació visual,

- font de les dades,

- eina utilitzada i etiquetes.

Les propostes rebudes seran avaluades per una comissió formada per tres estadístics o estadístiques de l'Idescat i un vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Estadística, que valorarà els aspectes següents: l'originalitat de la presentació i la claredat dels objectius; la rellevància de les dades seleccionades i la capacitat de síntesi; l'aplicació estadística en l'anàlisi i gestió de les dades; la descripció estadística de les dades i l'anàlisi dels resultats obtinguts i, finalment, l'informe final sobre les dades (redacció, estructura, adequada selecció de taules i gràfics).

El reconeixement es farà públic el 20 d'octubre de 2020, Dia de l'Estadística de Catalunya i Dia Mundial de l'Estadística, en un acte presidit pel president de la Societat Catalana d'Estadística i el director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Observacions

Els tres tuits més originals publicats a Twitter que continguin una representació visual (gràfic, figura o infografia) seran distingits amb 150 i 100 euros i una subscripció gratuïta a la quota de la Societat Catalana d'Estadística, respectivament.