Saltar al contenido principal

Sessió: explorant noves fonts per a l'estudi de la mobilitat per motius d'estudi de la població. L'explotació dels registres administratius per l'Idescat

 • Ponents:
  • Joan Alberich, Dept. Geografia, Universitat Rovira i Virgili
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: en línia via Teams
 • Dates: 9 d'abril del 2021
 • Règim: obert
 • Places: 100
 • Hores lectives: 1 h
 • Codi de l'activitat: O410/2021

Destinataris

Preferentment personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 09.04.2021

  12.00 h – 13.00 h

Descarregar

Resum

El profund canvi metodològic iniciat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en el cens de població i habitatges del 2011 ha implicat la pèrdua d'informació sobre la mobilitat habitual de la població. Mentre en el cas del conjunt de l'Estat espanyol aquesta informació estava disponible únicament des de l'any 2001 amb la introducció del concepte de «població vinculada» en substitució de l'antic «població de fet», en algunes comunitats autònomes la nova metodologia implica el trencament d'una sèrie històrica molt més dilatada en el temps. És el cas, per exemple, de Catalunya, on des de l'any 1986 es disposava d'una sèrie homogènia amb informació sobre els desplaçaments per motius de treball i estudi.

Per cobrir aquesta llacuna iniciada l'any 2011, el mateix INE va proposar l'explotació de certs registres administratius que han de permetre conèixer els patrons territorials de la mobilitat habitual. Entomant aquest repte, i en relació amb la mobilitat per estudis, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publica, des del curs acadèmic 2011-2012 les dades procedents de dos registres de matrícula, que permet conèixer, amb una periodicitat anual, el lloc de residència i d'estudi, així com algunes característiques demogràfiques bàsiques, dels alumnes matriculats en centres d'ensenyament localitzats a Catalunya. Així, d'una banda, per als estudis no universitaris, s'exploten dades del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i inclouen la informació de la població a partir de 3 anys matriculada en cursos d'educació infantil de segon cicle, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius; i, per l'altra, per als estudiants universitaris, del sistema UNEIX de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

La present xerrada pretén exposar les virtuts generals d'aquesta font i les seves possibilitats de cara a estudiar els patrons territorials de mobilitat habitual per motius d'estudis a Catalunya, com una primera aproximació a la realitat funcional en matèria educativa al nostre país.

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.